Akutni edem pluća-prikaz slučaja - dlums

AKUTNI EDEM PLUĆA-PRIKAZ SLUČAJA. Autori: Nikola Milenković, Marija Lazarević, Emilio Miletić, Divnica Milijić. ZC Knjazevac - Hitna služba. UVOD.

Akutni edem pluća-prikaz slučaja - dlums - Srodni dokumenti

Akutni edem pluća-prikaz slučaja - dlums

AKUTNI EDEM PLUĆA-PRIKAZ SLUČAJA. Autori: Nikola Milenković, Marija Lazarević, Emilio Miletić, Divnica Milijić. ZC Knjazevac - Hitna služba. UVOD.

edem pluća srčanog porekla – prehospitalni tretman - dlums

Edem pluća je patološko stanje koje se odlikuje povećanom količinom ekstravaskularne tečnosti u plućima-količina transudirane tečnosti je veća od one koja se ...

Akutni idiopatski edem skrotuma – Prikaz primera

mitis, torzija testisa ali torzija apendiksa testisa.2,6. Predpostavlja se, da bi vzročno lah- ko šlo za preobčutljivostno reakcijo kot eno od različic angionevrotskega ...

Hiperkalijemija -prikaz slučaja - dlums

Uvod. Kalijum - glavni intracelulalrni katjon odgovoran je za transmembranski i akcioni potencijal, intraćelijski transport glukoze, elektroneutralnost i osmotsku.

AKUTNI PLUĆNI EDEM Kardiogeni plućni edem nastaje radi ...

Kardiogeni plućni edem nastaje radi popuštanja lijevog srca, porasta pritiska u plućnim venama i posljedičnog porasta kapilarnog plućnog pritiska do te mjere ...

Akutni miokarditis ili akutni infarkt miokarda- kako razlikovati? Prikaz ...

Miokarditis je zapaljensko oboljenje srčanog mišića koje se vrlo često u literaturi, zbog ... Ključne reči: miokarditis; infekcija Coxsackie virusom; akutni koronarni ...

Akutni plućni edem - PORODICNA MEDICINA

Kardiogeni plućni edem nastaje radi popuštanja lijevog srca, porasta pritiska u plućnim venama i posljedičnog porasta kapilarnog plućnog pritiska do te mjere ...

AKUTNI ABDOMEN-PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE ... - dlums

akutni abdomen. Materijal & Metode. Retrospektivna analiza literature sa odrednicama: bol u grudima, akutni abdomen prehospitalni tretman, uloga.

Edem pluća kod bolesnice sa nekompaktnim miokardom leve komore

retka kardiomiopatija sa prevalencom od. 0,014 % do 1,3 % u opštoj populaciji prema rezultatima ehokardiografskih studija.1 Posle- dica je intrauterinog ...

Sažetak Neurogeni edem pluća (NEP) je relativno rijedak oblik ...

Neurogeni edem pluća (NEP) je relativno rijedak oblik plućnog edema koji se razvija nekoliko minuta do nekoliko sati od nastanka neurološkog oštećenja.

edem pluća -uloga medicinske sestre - Fondacija fami

Edem pluća je hitno stanje u kardiologiji i pulmologiji i zahtjeva adekvatnu i neodložnu intervenciju. Karakteriše ga nakupljanje tečnosti u plućnim alveoloma.

Prikaz pacijenta sa sistemskom reakcijom na ubod insekata - dlums

Sistemska reakcija na ubod ili ujed insekata predstavlja ... na alergijske reakcije na ujed ili ubod insekata. ... preznojen i po koži ima crvenilo po tipu urtikarije.. U.

PRIKAZ SLUČAJA

A recently avaliable new class of type 2 diabetes drugs – glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RA) – has opened new possibilities in diabetes ...

DISPAREUNIJA- PRIKAZ SLUČAJA

od prvog spolnog odnosa dok sekundarna dispareunija predstavlja stanje kada se ... upućuju na često prisutnu dispareuniju nakon epizioto- mije (3, 4). Studija ...

GM1 GANGLIOZIDOZA – PRIKAZ SLUČAJA

kođe je i hiperakuzija česta. Makula boje trešnje. (cherry red spot) otkriva se kod 50% obolelih obično posle šestog meseca, uz zamućenje rožnjače, a ka-.

- prikaz slučaja – PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE ...

SAŽETAK. Uvod/Cilj Ubodi insekata su drugi najčešći uzrok alergijske reakcije i anafilakse. ... Na osnovu anamestičkih podataka i kliničke slike postavljena je.

Prikaz slučaja Ispitna prezentacija

Prikaz slučaja. Ispitna prezentacija. Predmet: Klinička parodontologija. Akademska godina 2015./2016. Page 2. SADRŽAJ. OSNOVNI PODACI. ANAMNEZA.

Miksedemska koma-prikaz slučaja

Bolesnica u komi, hipotermična (35,50 C), eupnoična, adinamična, bleda, otečenih očnih kapaka i lica, pretibijalni edemi. Auskultatorno nad plućima normalan ...

WEGENER-OVA GRANULOMATOZA - PRIKAZ SLUČAJA I ...

ntisana, subfebrilna (t.t. 37,5o C), eupnoična u mirovanju, bez cijanoze, adinamična, pokretna, bleda, uznemirana, iskašljavala je svežu krv u tragu, tahikardična ...

(Razvoj govora-prikaz slučaja)

1 ruj 2013 ... Bez obitelji, socijalne okoline, govor se ne bi mogao razviti, a samim time i ... provjeriti miče li dijete sve udove podjednako. Dijete ... puzenja. Osiguravanje stabilnog položaja na trbuhu i leđima preduvjet je za razvoj voljnog.

HALO NEVUS-PRIKAZ SLUČAJA

Melanom, vitiligo i atipični nevusi česti su kod bolesnika koji imaju HN . Prikazuje se 20-godišnja osoba ženskog pola sa depigmentovanom plažom.

prikaz slučaja pre-prosthetic and - ResearchGate

Prikaz slučaja Оvај rаd prеdstаvlја hirurško-prоtеtski tretman i rеhаbilitаciјu 49-gоdišnjеg pаciјеntа sа traumatskim povredama gornje i donje vilice, promenom ...

PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM – PRIKAZ SLUČAJA ...

Vodeći znak bolesti je hiperkalcijemija koja se javlja zbog povećane resorpcije kostiju, smanjene urinarne eliminacije kalcijuma i povećane apsorpcije.

Tuberkuloza peritoneuma – Prikaz slučaja

metodom, prikazana je granulomatozna upala. Učinkovito liječenje postignuto je primjenom antituberkulotika prvog reda izoniazidom (INH), rifampicinom (RIF), ...

prikaz slučaja Glycerin Borax Tr

1 Jun 2016 ... Eksfolijativni heilitis rijetko je stanje koje zahvaća vermi- lion gornje i donje usnice ili obiju usnica. Obilježava ga stal- na proizvodnja debelih ...

prikaz slučaja Spontaneous bleeding during ... - ResearchGate

vidljivi brojni hematomi, a bez traume u anamnezi. Višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) je registrirala retrope- ritonealni hematom lijevo od područja ...

ERITEMA NODOSUM – PRIKAZ DVA SLUČAJA IZ PEDIJATRISKE ...

UVOD: Nodozni eritem kao entitet godinama nismo videli u našem svakodnevnom radu, da bi u 2005 godini imali 2 slučaja. Sama bolest je nespecifična ...

TOKSOALEGIJSKA REAKCIJA NA VALPROATE - prikaz slučaja -

UVOD: Epilepsija je visokoprevalentna bolest i od nje boluje 0,5-1% ljudi u svetu. Prevalenca na celu ... konvulzijama i nakon kompletne obrade (EEG, NMR), u terapiju je dve ne- delje pre napred ... Ostali fizikalni nalaz po sistemima i organima uredan. LABORATORIJSKI ... bile su u granicama normale. Po prijemu uz ...

Prikaz slučaja-Demencije - Dom zdravlja Obrenovac

Eupnoičan, afebrilan, acijanotičan, fizikalni nalaz na srcu i plućima uredan. AT 180/100, puls aritmičan oko 100/min. T 38 stepeni C, Abdomen mek, palpatorno ...

prikaz dva slučaja pneumothorax, significance of x - ResearchGate

Plućni parenhim može kolabirati samo delimično (parcijalni pneumotoraks) ili u potpunosti (potpuni pneumotoraks). Pneumotoraks može biti primarni spontani.

Krvareći Meckelov divertikul - prikaz slučaja

Meckelov divertikul ispoljava svoje simptome u oko 4 - 30% bolesnika u dobi ispod 2 godine, a u starijih od 8 godina u oko 10% slučajeva. Dijagnostička ...

Supervizija – pravila za prikaz slučaja na radionici

I dalje vrijedi da se od polaznika supervizije očekuje da na superviziju dolaze s pripremljenim prikazima slučajeva, a svaki prikaz treba sadržavati ...

Fetalni alkoholni sindrom - prikaz slučaja

kroftalmija, spljošten zatiljak. Kosa je rijetka i tanka (slika 1). Uške su slabo oblikovane i nisko položene (slika 2). Uz hipoplastičnu maksilu pri sutna je progenija.

Akutno bubrežno oštećenje -Prikaz slučaja-

16 ožu 2018 ... 21.03.2018. ▻ Afebrilna. ▻ Diureza 1100 ml. ▻ I stolica dnevno. Terapija: Metronidazol 3x500 mg i.v. Xiclav 2x1 gr i.v. Controloc 2x1 amp i.v..

prikaz slučaja Multiple Supernumerary Teeth not Associated wi

Vildana Džemidžić, Mediha Filipović, Alisa Tiro, Enita Nakaš, Samra Šalaga. Višestruki nalaz prekobrojnih zuba nevezan za složene sindrome: prikaz slučaja.

Nekrotizujući fasciitis obraza: prikaz slučaja

Termin nekrotizujući fasciitis (NF) prvi put je koristio Vilson 1952. godine, koji je opisao ovu retku progresivnu infekciju koja prvenstveno utiče na fasciju i ...

Postintubacijska subglotična stenoza – prikaz slučaja

kontakta, eupnoična, urednog auskultatornog nalaza pluća. Tijekom drugog tjedna rehabilitacije povremeno suho kašlje, u trećem tjednu se kašalj intenzivira i ...

Prikaz slučaja Case report - Semantic Scholar

Sažetak. Granulomatoza s poliangiitisom (Wegenerova granulomatoza) ubraja se u vaskulitise malih krvnih žila povezane ... dor, auskultatorno uredan šum disanja nad plućima i izraže- nu sedlastu ... prevenciji relapsa, oni ne djeluju na već razvijene ožiljne stenotične promjene tkiva.13 Stoga lokalno liječenje SGS-a.

BOTULIZAM – DILEME U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI prikaz slučaja

UVOD: Botulizam je akutno infektivno nekontagiozno obolenje, neurointoksikacija alimentarnog porekla. Godišnje se dijagnostikuje oko. 940 novih slučajeva od ...

Sideropenična anemija kao prediktor celijakije - prikaz slučaja ...

i željeza, te vrijednosti feritina niže od 8 ng/mL. EKG te RTG srca i ... KKS, CRP, Fe, UIBC, TIBC i feritin. Nalaz protutijela na ... normalne vrijednosti hemoglobina.

Sy Grange – prikaz slučaja - Udruženje ljekara za nefrologiju ...

6 lis 2018 ... nije mogla izmjeriti, blago pomućene svijesti, afebrilan eupnoičan, izuzetno dehidriran. Ostali nalaz uredan. Meningealni znaci negativni.

primarni retroperitonealni mucinozni cistadenom – prikaz slučaja ...

Zbog bolova u trbuhu i subokluzivnih ... na pregled zbog povremenih bolova u levoj strani trbuha, ... pankreasa, bubrega i jajnika, organa koji potencijalno.

prikaz slučaja školskog neuspjeha – neuropsihološka procjena

neuropsihološke procjene u djece sa školskim neuspjehom. Prikazan je rad kliničkog ... cioniranje (granični kvocijent inteligencije – IQ). U rješenju o ... Koppitz razvojni sistem ocjenjivanja (LB), Wechslerov test inteligencije za djecu. (WISC) ...

Prikaz slučaja Case report - Biochemia Medica

... vrijednosti au- toantitijela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO), tireoglobulin (anti-Tg) i IgA. ... pretrage pokazale normalne vrijednosti T3 (1,5 nmol/L),. T4 (119 ...

Flebektazija unutarnje jugularne vene: prikaz slučaja

Ključne riječi: flebektazija, unutarnja jugularna vena, dijete. Summary. Internal jugular vein phlebectasia is a rare inborn anomaly in childhood, presented with ...

Solitarna neurocisticerkoza: prikaz slučaja i pregled literature

Solitarna neurocisticerkoza je vrlo rijedak oblik bolesti CNS-a u Hrvatskoj. Obično se javlja u multiploj ... EEG nalaz pokazuje cerebralnu aktivnost u alfa frekvencijama 8-10 Hz, ... Zaključno, nalaz je u granicama normale. Hitni. MSCT mozga ...

prikaz slučaja membrane pupilaris persistens kod odraslih

PRIKAZ SLUČAJA MEMBRANE PUPILARIS. PERSISTENS KOD ODRASLIH. T Mladenović, A Janković, M Mladenović. Očno odelenje, Vojna bolnica Niš.

arrhenoblastoma ovarii - prikaz slučaja stručni članci

logu zbog “bolova u donjem delu trbuha produblje- ... genitalnog trakta, otkriven je tumor u desnom jajniku. ... Makroskopski opis: tumor desnog jajnika je.

EPIDERMALNA CISTA SLEZINE – PRIKAZ SLUČAJA EPIDERMOID ...

Med. čas. 2011: 45(1): 29-31. EPIDERMALNA CISTA SLEZINE – PRIKAZ SLUČAJA. Dejan Lazić1, Dragan Čanović1, Dragče Radovanović1, Mladen Pavlović1 ...

8. KAROTIDNO-KAVERNOZNA FISTULA,prikaz slučaja magnetnom ...

proptoza, pulsativni egzoftalmus, tinitus, smanjenje vida, glaukom, znakovi oštedenja 3‐ 6 ... se mogu videti proptoza, dilatirana gornja oftalmična vena, uvedan ...

Neuroendokrini karcinom stražnjeg medijastinuma – Prikaz slučaja

Ključne riječi: neuroendokrini karcinom, tumori stražnjeg medijastinuma, tumorski biljezi. Summary. A tumor mass was noted in the posterior mediastinum on the ...

PRIKAZ SLUČAJA – Case Study ORAL SQUAMOUS CELL ...

PRIKAZ SLUČAJA – Case Study. ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN RHESUS MACAQUE. (MACACA MULATTA). PLANOCELULARNI KARCINOM U ...

Stečeni angioedem kao uzrok akutnog abdomena – prikaz slučaja

Poreme- ćaji C1 inhibitora dijele se u dvije grupe:1. 1. hereditarni angioedem, s mutacijom C1 inhibitor gena. 2. stečeni angioedem, bez mutacije gena.

prikaz slučaja tema broja studenti pišu - Hiron

meseca, bez obzira da li je kuja skotna ili ne. Kod većine kuja pseudograviditet prolazi bez ikakvih kliničkih znakova – takozvana „prikrivena” lažna trudnoća.

prikaz slučaja membrane pupilaris persistens kod odraslih - Serb ...

PRIKAZ SLUČAJA MEMBRANE PUPILARIS. PERSISTENS KOD ODRASLIH. T Mladenović, A Janković, M Mladenović. Očno odelenje, Vojna bolnica Niš.

Embolija brahijalne arterije - prikaz slučaja i sestrinske dijagnoze ...

15 svi 2015 ... lusom brahijalne arterije relativno je česta i u vaskularnoj medicini prepoznatljiva bolest. Danas se embolije gor- njeg ekstremiteta liječe ...

prikaz slučaja/Cochlear implant electrode array ex - Srce

otitis media (COM) with an electrode in the external ear canal in implanted ears of both ... Otomikroskopijom je u oba pacijenta utvrđena kronična upala uha uz ...

prikaz slučaja diagnostics of wegener granulomatosis - Acta Medica ...

crijeva izrazito sužen, sluznica edematozna sa erozijama i ulceracijama. ... derma uoče se znaci vaskulitisa sa izraženom fibrinoidnom nekrozom zida.

Dijagnostika i tretman graničnog poremećaja ličnosti: prikaz slučaja

(paranoidni, shizoidni i shizotipni poremećaj ličnosti), anksiozne (opsesivno-kompulzivni, izbjegavajući i ovisni poremećaj ličnosti) te dramatične (antisocijalni, ...

Oralna infekcija humanim papiloma virusima - prikaz slucaja

ukaie na tnogucnost oraine infekcije humanim papiioma virusima. MuSkarac star 34 ... je opisao pojavu polnih bradavica na genitalnim usnama i na jeziku kod.