Edem pluća kod bolesnice sa nekompaktnim miokardom leve komore

retka kardiomiopatija sa prevalencom od. 0,014 % do 1,3 % u opštoj populaciji prema rezultatima ehokardiografskih studija.1 Posle- dica je intrauterinog ...

Edem pluća kod bolesnice sa nekompaktnim miokardom leve komore - Srodni dokumenti

Edem pluća kod bolesnice sa nekompaktnim miokardom leve komore

retka kardiomiopatija sa prevalencom od. 0,014 % do 1,3 % u opštoj populaciji prema rezultatima ehokardiografskih studija.1 Posle- dica je intrauterinog ...

Pseudoaneurizma leve komore

Pseudoaneurizma leve komore nastaje kao posledi- ca rupture slobodnog zida komore. Najčešći uzrok. PAN je akutni infarkt miokarda (55 %), a ređe srča-.

Akutni edem pluća-prikaz slučaja - dlums

AKUTNI EDEM PLUĆA-PRIKAZ SLUČAJA. Autori: Nikola Milenković, Marija Lazarević, Emilio Miletić, Divnica Milijić. ZC Knjazevac - Hitna služba. UVOD.

edem pluća -uloga medicinske sestre - Fondacija fami

Edem pluća je hitno stanje u kardiologiji i pulmologiji i zahtjeva adekvatnu i neodložnu intervenciju. Karakteriše ga nakupljanje tečnosti u plućnim alveoloma.

edem pluća srčanog porekla – prehospitalni tretman - dlums

Edem pluća je patološko stanje koje se odlikuje povećanom količinom ekstravaskularne tečnosti u plućima-količina transudirane tečnosti je veća od one koja se ...

Sažetak Neurogeni edem pluća (NEP) je relativno rijedak oblik ...

Neurogeni edem pluća (NEP) je relativno rijedak oblik plućnog edema koji se razvija nekoliko minuta do nekoliko sati od nastanka neurološkog oštećenja.

AKUTNI PLUĆNI EDEM Kardiogeni plućni edem nastaje radi ...

Kardiogeni plućni edem nastaje radi popuštanja lijevog srca, porasta pritiska u plućnim venama i posljedičnog porasta kapilarnog plućnog pritiska do te mjere ...

MALIGNI TUMORI PLUĆA Karcinom pluća obuhvata više ... - UZRISK

šablonom. Obično, ako se kancer pluća proširi prvo ide na obližnje limfne čvorove zatim i na one udaljenije izmedju pluća deo koji nazivamo medijastinum.

seminarski rad tema: neuroendokrini tumori pluća - moja pluća

Neuroendokrini tumori (engl. Neuroendocrine tumors, NET) obuhvataju heterogenu grupu malignih bolesti koje nastaju iz neuroendokrinih ćelija u cijelom tijelu, ...

Torakohirurško rešavanje enormne elevacije leve hemidijafragme

Uvod. Stečena elevacija dijafragme najčešće je posledica pa- ralize freničnog nerva, a potom izvesnih toraksnih i abdo- minalnih patoloških stanja kao i nekih ...

ureditev obore za leve v živalskem vrtu ljubljana - Digitalna knjižnica ...

Lion Mating. 2006. Africa Adventure Trekk. http://www.africaadventuretrekk.com/coments.html (31. maj 2012). Lion (Panthera Leo) - In the zoo. 1999. WAZA org.

QUINCKE-OV EDEM IZAZVAN IOPROMIDOM PRI UROGRAFIJI

Ključne reči: Quincke-ov edem, jodna kontrastna sredstva, urografija. Uvod. Anafilaktoidna reakcija na jodno kontrastno sredstvo (JKS) je urgentno stanje koje ...

Akutni plućni edem - PORODICNA MEDICINA

Kardiogeni plućni edem nastaje radi popuštanja lijevog srca, porasta pritiska u plućnim venama i posljedičnog porasta kapilarnog plućnog pritiska do te mjere ...

Mitralna i trikuspidalna valvuloplastika u bolesnice s ...

INSUFICIJENCIJA MITRALNOG ZALISTKA – kirurgija, ... Daljnjom obradom dokazane su mitralna i trikuspidalna insuficijencija teškog stupnja pa je bolesnica ...

Sindrom Apert – prikaz bolesnice

Apertov sindrom je autosomno dominantno nasljedna bolest. Ovaj je sindrom prvi opisao francuski liječnik Eugène Charles Apert 1906. god. Karakteriziraju ga ...

Akutni idiopatski edem skrotuma – Prikaz primera

mitis, torzija testisa ali torzija apendiksa testisa.2,6. Predpostavlja se, da bi vzročno lah- ko šlo za preobčutljivostno reakcijo kot eno od različic angionevrotskega ...

Metabolička nuspojava antikonvulziva-prikaz bolesnice

kosti s posljedičnom hipokalcijemijom. Hipokalcijemija potiče sintezu i lučenje parathormona koji povećava ra- zinu kalcija u plazmi, ali i bubrežni klirens fosfata.

Mijelodisplastični sindrom u bolesnice s neliječenom kroničnom ...

U bolesnika s kroničnom limfoproliferativnom bolesti (LPB) veća je učestalost nastanka sekundarnih ... neoplazma (limfoproliferativna bolest i limfom mar-.

BENIGNI HIPERMOBILNI SINDROM-PRIKAZ BOLESNICE ...

Paravertebralna muskulatura napeta je lumbal- no. Kretnje u lumbalnoj kralježnici blaže su reducirane i terminalno bolne. Lasegueov znak obostrano je negati-.

5. Naida Morić_Hidronefroza nativnih bubrega u bolesnice nakon ...

Porodična i soc.epidem. anamneza: bez osobitosti. ➢ Status presens: normotenzivna, afebrilna, eupnoična, pokretna, cor et pulmo b.o., ekstremiteti bez edema ...

Kožna i plućna tuberkuloza u bolesnice s miješanom bolesti ...

Ana Petrović Vlahović, Miroslav Nakić, Dina Rnjak, Ana-Marija Šola, Vitorio Vrčić,. Mihovil Vrčić*. Sažetak. Cilj ovoga rada je prikazati rijedak slučaj kožne i ...

intratorakalni lipom u bolesnice s familijarnom multiplom lipomatozom

torakalnog lipoma, a otprije je bolovala od familijarne multiple lipo- matoze. Pojavljivanje tih dviju ... uklanjanje lipoma, osobito onih ve}ih dimenzija koji uzrokuju ...

Prvo invazivno monitoriranje i operacija mozga bolesnice s ...

Šulentić), neurokirurga (prof. dr. sc. Josip Paladi- no, mr. sc. dr. Goran Mrak, dr. Andrej Desnica), biomedicinskih inženjera (doc. dr. sc. Velimir. Išgum, dipl. ing.

Poremećaj čeljusnog zgloba u 12-godišnje bolesnice - TSpace

Ključne riječi: čeljusni zglob, magnetska rezonancija, pomak zglobne pločice, temporoman- dibularni poremećaji. ABSTRACT. Introduction: Functional disorders ...

plućni edem intensive care of respiratory distress - pulmonary edema

Sažetak. Respiratorni distres - edem pluća pred- stavlja hitno, dramatično stanje, koje zahteva neod- ložnu i adekvatnu intervenciju, a karakteriše ga po.

Argon plazma koagulacija i inhibitori protonske pumpe u bolesnice s ...

Ključne riječi: Barrettov jednjak (BJ), inhibitor protonske pumpe (IPP), argon plazma koagulacija (APK). Summary. A treatment of Barrett′s esophagus by argon ...

mom pluća

Karcinom pluća obuhvaća skupinu različitih tumora koji potječu iz raznovrsnih tkiva ... bolesti koristi se RTG srca i pluća, CT toraksa, abdomena i mozga, UZV ...

karcinom pluća

celularni (NSCLC) i mikrocelularni karcinom plu}a. (SCLC). Nemikrocelularni karcinom plu}a obuhvata oko 75-85% obolelih i sastoji se od nekoliko podtipo-.

seminarski rad - moja pluća

Leukopenija je najčešće uzrokovana neutropenijom, mada može da bude uzrokovana i značajno smanjenim brojem limfocita. Uzroci limfocitopenija su: timusna.

spirometrija - moja pluća

SPIROMETRIJA. ○ Osnovni test u procjeni plućne funkcije. ○ Pri izvođenju spirometijskih testiranja treba da se poštuju preporuke prema ATS/ERS 2005 ...

Sekvestracija pluća - Srce

aorte. Plućni sekvestar građen je od embrionalnog tkiva i nije povezan s normalnim dišnim putovima. Sekvestar je afunkcionalan, nema ventilacije (parenhim-.

živjeti s rakom pluća - Sve za nju

Razlog tome leži u činjenici da još uvijek nije sustavno pokazan jasan korisni učinak (otkrivanje bolesti u najranijoj fazi i smanje- nje ukupne smrtnosti) u odnosu ...

klinički put za upalu pluća - Akaz

Fizikalni pregled. Prvi pregled. Kontrolni pregled. Završni pregled. RR puls. Temp da ne Ostali fizikalni nalazi. Tahipnea. Skraćen plućni zvuk. Hropci. Krepitacije.

Rak pluca - strane - 16 strana.indd

svojom daljom deobom stvaraju novi tumor koji se naziva sekundarni tumor ili metastaza. Vażno je znati, da ... abnormalna područja kostiju. Radi se uvek kada ...

(2001) 4 97-107 MASNA EMBOLIJA PLUĆA KAO ...

U ovim slučajevima, masna embolija može biti ta koja komplikuje tok osnovne povrede. S druge strane, i osnovna povreda potencira razvoj masne embolije ...

Restriktivne bolesti pluća - Vatrogasci

Kemijski: CO, cijanovodik, sumporovodik, nitrobenzen,. – Anestetici i narkotici: acetilen, etilen, propan-butan, ketoni, alkoholi, esteri. • Plinoviti produkti:.

Simptomi upale pluća - Unicef

određenom periodu, podjeljen sa prosječnim brojem žena u toj strosnoj grupi u istom periodu, izražen na ... godine podijeljen sa brojem djece koja su pohađala.

Rak pluća - Bronhijalni karcinom - Krebsliga

teva, dospijeva u bronhije (dišni putevi u plućima). Dvije glavne bronhije vode u oba plućna krila, koja leže na lijevoj i desnoj strani grudnog koša. Bronhije se ...

PATOGENEZA HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je opstruktivni plućni poremećaj koji se karakteriše ... puteve i plućni parenhim odvija se pod uticajem hemotaktičkih.

Zdravstvena njega bolesnika sa tuberkulozom pluća

Sažetak. Tuberkuloza pluća kronična je upalna bolest uzrokovana specifičnim uzročnikom – ... bolesnik otpusti kući, sobu treba završno očistiti. [2][3]. 11.3.

LJUDSKO TIJeLO: PLUćA I DISANJe - Srce

Pluća su glavni organ dišnog sustava čovjeka. Zajedno s plućima, dišni sustav čovjeka čine nos, ždrijelo, grkljan, dušnik i dvije dušnice. Pluća su građena od ...

Principi ultrazvuka pluća - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

kronične opstrukcijske bolesti pluća (KOPB), pleuralni izljev i pneumotoraks . Edem pluća je stanje s difuznim viškom tekućine u intersticiju pluća. Može biti.

Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka pluća

Bol u kostima. 6–13. Batičasti prsti. 0–22. Supraklavikularne limfne žlezde. 26–42. Pleuralni izliv. 12–33. Hepatomegalija. 3–20. Neurološke manifestacije. 4–21.

Otkrivena vam je bolest pluca, a vi nastavljate sa pušenjem

Prestanak pušenja je jedna od najboljih odluka koju možete doneti u cilju poboljšanja vašeg zdravlja. U slučaju da imete bolest pluća, prestanak pušenja je ...

šta je hronična opstruktivna bolest pluća (hobp)?

U ovoj definiciji se ne koriste termini hronični bronhitis i emfizem* i isključuje se astma (reverzibilno ograničenje protoka vazduha). Simptomi HOBP uključuju:.

MEHANIČKA VENTILACIJA PLUĆA KOD DECE MECHANICAL ...

trahealni tubus i otpor aparata za disanje. Momenat kada dete treba odvojiti od respiratora je onaj kada respirator više ne asisitira disanje i ne kompenzuje.

IZ KOMORE

Hajrudin Kozarević. Mevlija Hodžić. 19. POLIKLINIKA ZA LAB. DIJAGNOSTIKU. ZAVOD ZA KL. FARMAKOLOGIJU. Nijaz Tihić. Lejla Tupković Rakovac.

bolesti srca dijagnostikovane standardnim rendgenogramom pluća i ...

Na plućima: plućna šara razgranata i naglašena. Slika 5. Tetralogia Fallot. Rendgenogram pluća i srca u. PA projekciji (a) i laterogram sa kontrastnim prikazom.

HR Rak Pluca Nemalih Stanica NSCLC Vodic za Bolesnike

a U kombinaciji s kemoterapijom docetakselom; b vrlo ~este prijavljene nuspojave kad se primjenjuje u kombinaciji s gemcitabinom i cisplatinom.

Šta treba da znate o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća?

Vaš organizam pokušava da se prilagodi naporu za sve teže disanje, često i ... lekovi se moraju koristiti dugotrajno, ne stvaraju zavisnost kod pacijenta, organi-.

imunoterapija karcinoma pluća lung cancer ... - Repozitorij PMF-a

Karcinom bronha i pluća najčešći rak u muškaraca, a u žena je na trećem mjestu u Republici Hrvatskoj. Rizik obolijevanja za dob između 30–74 godine za.

ŽIVJETI S RAKOM PLUĆA - SVE za NJU Udruga žena oboljelih od ...

Razlog tome leži u činjenici da još uvijek nije sustavno pokazan jasan korisni učinak (otkrivanje bolesti u najranijoj fazi i smanje- nje ukupne smrtnosti) u odnosu ...

KARCINOM PLUĆA - Epidemiologija i pregled terapijskih modaliteta –

Karcinom pluca je danas najučestalija neoplazma u svetu. Početkom XX veka stopa ... Kombinovani mikrocelularni karcinom. Adenokarcinom Acinarni Papilarni.

RSS-2-5 Programska podrška za analizu rendgenskog snimka pluća

Programska podrška za analizu rendgenskog snimka pluća. Marko Petrović, Stevan Milinković. Računarski fakultet Univerziteta Union. Beograd, Srbija.

Zdravstvena njega pacijenta oboljelog od karcinoma pluća u ...

20 ruj 2018 ... organizma, poteškoće s disanjem, dispneja, bol u prsištu i hemoptiza predstavljaju ozbiljne poteškoće kod pacijenata koji ih imaju. Tu je bitno ...

upala pluća - Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ

4 narodni ZdraVstVeni List. ANATOMIJA DIŠNOG SUSTAVA. Disanje punim. PLUĆIMA. Dišni sustav (apparatus respiratorius) čini niz međusobno povezanih.

NOVI WEB KOMORE - www.hlk.hr

30 lip 2016 ... www.hlk.hr i uvjerite se u novu dimenziju ko- municiranja Hrvatske liječničke komore! od Hrvatske liječničke komore stvorit ćemo instituciju koja ...

živjeti s rakom pluća - SVE za NJU Udruga žena oboljelih od raka

Pluća se nalaze unutar prsne šupljine, zaštićena su rebrima i sastoje se od ... Bronhioli se razlikuju od bronha po tome što ne sadrže hrskavice i žlijezde u ...

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) - Opća bolnica

protokom vazduha kroz disajne organe. HOBP je relativno novi naziv starih bolesti koje su ranije nazivane emfizem pluća i hronični opstruktivni bronhitis.

HR Rak Pluca Nemalih Stanica NSCLC Vodic za Bolesnike - Esmo

pluća bronh. (dušnica) bronhioli. (manje dušnice) plućni mjehurići (alveole) nos jezik dušnik bronhioli (manje dušnice). Anatomija di{nog sustava, koja prikazuje ...