OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 POJMOVI – DEFINICIJE – ZADACI

Kada je strujni krug priključen na napon U, u krugu proteče električna struja I. Količina elektriciteta. Q = I t koja učestvuje u tom kretanju obavlja rad: A = Q U=U I t ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 POJMOVI – DEFINICIJE – ZADACI - Srodni dokumenti

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 POJMOVI – DEFINICIJE – ZADACI

Kada je strujni krug priključen na napon U, u krugu proteče električna struja I. Količina elektriciteta. Q = I t koja učestvuje u tom kretanju obavlja rad: A = Q U=U I t ...

UVODNE OSNOVE Temeljni pojmovi Vrste računala

UVODNE OSNOVE. Temeljni pojmovi. Informatika – predmet u osnovnoj školi koji omogućuje učenicima stjecanje vještina uporabe današnjih računala i ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I in II

Trije enaki točkasti naboji (naboj vsakega je Q) so razmeščeni na oglišča ... najmanj kolikšna bi bila tista sila, ki bi ta naboj še povlekla iz težišča preostalih treh ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Основи електротехнике. 2. УВОД. 1. Физичке величине. Физичке величине описују особине тела, стања и процеса. Бројна вредност им се утврђује ...

Zadaci i rješenja sa natjecanja iz Osnova elektrotehnike 2

rezonanciji, te izračunaj struju i prividni otpor kod : ... Primjenom Theveninovog teorema odredite. Theveninov napon U. T i otpor R. T ... 1. , te omski otpor R. 2 ...

ZADACI IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE ELEKTRIJADA ... - KTET

Slož eno kolo ima dve slobodne prikljuc nice A i B: 1) Ako se na prikljuc nice prikljuc i idealni naponski generator E = 7 V, struja kroz generator u smeru od A do ...

osnove elektrotehnike 2 - Loomen

Hrvoje. Kokošarević. 0,0. #DIJ/0! 0,0. 43. 165061062. Valentina. Kokošarević. 0 ... Lui. Zadro. 0,0. #DIJ/0! 0,0. 105. 165061608. Ivan. Zetaković. 0,0. #DIJ/0! 0,0.

Osnove elektrotehnike i elektronike

AV:proračun zadataka iz fizikalnih osnova elektrotehnike. 2 ... I. Felja, D. Koračin: Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, I i II dio, Školska ...

osnove elektrotehnike - Zavod IRC

23 sep 2011 ... Osnove elektrotehnike [Elektronski vir] : gradivo za 1. letnik. /. Anton Kokalj, Stanko Vrščaj ; [risbe in fotografije Stanko. Vrščaj]. - El. knjiga.

osnove elektrotehnike ii - Loomen

Millmanov teorem je specijalni slučaj Theveninova teorema. Primjenjuje se na mrežu paralelno spojenih naponskih izvora, tj. na mrežu s dva čvora. T. E. F. O. 1.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I - pfst

elektromotorni napon izvora ako je naboj na kondenzatoru C3 u stacionarnom stanju sa sklopkom u položaju B: Q3 = 1,2 [mC] te naboj na kondenzatoru C1 kad ...

Osnove elektrotehnike I - Sveučilište Sjever

Metoda K.Z., metoda konturnih struja, metoda superpozicije. 3. 3. Metoda napona čvorova. Millmanov teorem. Thevenin-ov i Norton-ov teorem. Spoj u zvijezdu i.

Osnove elektrotehnike II, udžbenik - Ljubomir Malešević

Ako se izmjenična struja dovede na poluvalni (dioda) – Slika 2.16 ili punovalni ... Ako izmjenična struja prolazeći kroz otpornik otpora R razvija u vremenskom ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2 priručnik za vežbe u laboratoriji

koji se poklapa sa vektorom magnetne indukcije (slika 2.9a). Pravilo desne ruke, odnosno zavojnice, koristi se i za određivanje smera vektora, koji je rezultat ...

Osnove elektrotehnike II, zbirka - Ljubomir Malešević

➂ Strujni mjerni transformator (strujna kliješta) mjerna je naprava čiji je ... Složeni krugovi s više reaktivnih elemenata razmještenih u serijskim i/ili paralelnim ...

Osnove elektrotehnike-udzb.indb - Element

Međusobna ovisnost napona, struje i otpora u strujnim krugovima – Ohmov ... Paralelni spoj otpornika, I. Kirchhoffov zakon . ... Serijski spoj naponskih izvora .

Osnove elektrotehnike i elektronike - Sveučilište Sjever

Opisati elemente strujnih krugova i osnovne elektroničke i elektroničke komponente. 6. Riješiti tipizirane zadatke i logički usporediti dobivena rješenja. 7.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 priručnik za vežbe u laboratoriji

Priručnik za laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehnike. 1 vežba broj 1. 1. KULONOV ZAKON. U ovoj vežbi: Tačkasta naelektrisanja. Definicija kulonovog ...

Osnove elektrotehnike 1-udzb.indb - Element

1. Uvod u elektrotehniku. 1.1. Građa tvari i električni naboj. 1.2. Vodiči, poluvodiči i izolatori. 1.3. Coulombov zakon. 1.4. Električna potencijalna energija i ...

osnove elektrotehnike i - Sveučilišni odjel za stručne studije

Osnove elektrotehnike I. 1. dio: ELEKTROSTATIKA u točku T postavi pokusni naboj Q0. Na pokusni naboj sada djeluje odbojna sila. Primijeni li se izraz za ...

SPEKTROSKOPIJA – OSNOVE - zadaci λ c ν =

ε = molarni apsorpcijski koeficijent, molarna apsorptivnost (L mol-1 cm-1) (starija literatura) c = molarna koncentracija (mol L-1) stari način izražavanja: A = abc.

SPEKTROSKOPIJA – OSNOVE - zadaci λ c ν - PMF

LAMBERT-BEEROV ZAKON → odnos apsorbancije i koncentracije. (duljine puta). A = apsorbancija (bezdimenzijska veličina) b = duljina puta zrake kroz uzorak ...

Osnove elektrotehnike 1 Građa tvari 1. Kemijski elementi razlikuju ...

4. Nacrtajte ekvipotencijalne plohe negativnog i po- zitivnog točkastog naboja. Ekvipotencijalne plohe negativnog naboja. Ekvipotencijalne plohe pozitivnog ...

Osnove elektrotehnike I, zbirka - Sveučilišni odjel za stručne studije

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I – Zbirka pitanja i zadataka s kolokvija. 10. ➆ Struja I=4 A teče 6 minuta kroz grijalicu otpora R=418 Ω. Grijalica je uronjena u ...

Otpornici u bridovima kocke (resistor cube) - osnove elektrotehnike

Od 12 otpornika napravljena je kocka. Otpornici su u bridovima kocke. Izvor možemo priključiti između bilo koja dva vrha. Na slici 1 je izvor priključen između ...

Osnove vjerojatnosti - zadaci za vjezbu

8 ožu 2018 ... Odredite vjerojatnost da je dobiveni broj djeljiv sa: (a) 2,. (b) 4,. (c) 5, ... Rješenja. 1. 1. 2. ,. 1. 4. ,. 1. 8. , 1. 2. 1 − (1 − p)30 −. (30. 1. ) (1 − p)29p −.

Osnove elektrotehnike 2 IZMJENIČNE STRUJE IZMJENIČNE ... - pfst

Omski otpor – otpor na protjecanje istosmjernje struje. Djelatni otpor – otpor na protjecanje izmjenične struje. Za frekvencije manje od 300 [Hz], omski otpor ...

06 zadaci za ponavljanje.indd - Element.hr Zadaci Index

6. Funkcije, programi i moduli www.element.hr. Zadaci za ponavljanje. RJEŠENJA. 1. Preporučuje se da duljina retka bude ograničena na najviše 80 znakova.

08 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 8. Osnove računalne grafike www.element.hr. Zadaci za vježbu.

07 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 7. Podatkovne zbirke www.element.hr. Zadaci za vježbu.

05 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

... Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 5. Struktura programa u Pythonu www.element.hr. Zadaci za vježbu. RJEŠENJA.

Osnove telekomunikacija Osnove obrade signala ... - Project-Benefit

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Konvencionalna amplitudna modulacija. ❑. Dvostruki bočni opseg. ❑. Ako je Ac amplituda nemoduliranog nosioca, ...

VIDEO vs. ANIMACIJA VIDEO OSNOVE OSNOVE OSNOVE - EFOS

14 sij 2014 ... Animacija se pojavljuje kao udruženi dinamično povezani skup ... obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na ... Mobitel (glas).

Definicije zaraznih bolesti*

CRNI PRIŠT, ANTRAKS (ANTHRAX). (Bacillus anthracis). Klinički kriterijumi. Osobe koje imaju jedan od sljedećih kliničkih oblika: I. Kutani antraks: barem jedan ...

Rječnik pojmova i definicije

POLJOPRIVREDA - jest gospodarska djelatnost koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2, ...

Pravila Privatnosti 1. Definicije - TOS d.o.o.

Pravila Privatnosti web stranice www.tos.hr temelje se na pojmovima koje je koristilo. Zakonodavstvo ... TOS d.o.o.. T. Blaž eka 20, 48321 Peteranec, Hrvatska.

Makroekonomski pokazatelji-definicije

Mekroekonomski pokazatelji. -definicije -. Podgorica 2007. Page 2. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI. Makroekonomski indiktori predstavljaju: 1. statističke ...

Pokušaj definicije pojma globalizacije

ostalih definicija proisteklih iz svih spomenutih aspekata. 6. Globalizacija se određuje i kao složeni skup procesa koji potiče jačanje društvenih odnosa diljem ...

NAUTIČKI TURIZAM – DEFINICIJE I DILEME

(JKD), to jest Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD)1, koja je usklađena s europskom klasifikacijom, te statistika. 3.1. Nacionalna legislativa – lex specialis.

Definicije i označavanje umjetnih vlakana

pri kojoj se vlakno izdu`uje za 5 % te mora odgovarati zahtjevu u datom izrazu, gdje je Tt – duljinska masa, dtex. Bakarna vlakna – CUP su celulozna vlakna,.

Pravila Privatnosti 1. Definicije - Šapica

osijek.hr. Putem ovih Pravila Privatnosti željeli bismo obavijestiti javnost o ... Voditelj obrade podataka na web stranicu www.sapica-osijek.hr je ugradio niz ...

Pravila Privatnosti 1. Definicije - ARKA doo

1. Definicije. Pravila Privatnosti web stranice www.arka-servis.hr temelje se na pojmovima koje je koristilo ... Bjelovarska cesta 75, 48000 Koprivnica, Hrvatska.

OSNOVE GMDSS OSNOVE GMDSS6a a

Brodovi opremljeni MF/HF radio opremom moraju držati stalnu stražu na DSC frekvencijama za pogibelj i sigurnost 2187.5 kHz i 8414.5 kHz, i na barem još ...

log2 8. Rješenje 001 1.inačica Iz definicije logaritma

Iz definicije logaritma: logb a = c ⬄ bc = a, slijedi: log2 8 = x,. 2x = 8 => 2x = 23 => x = 3. 2.inačica. Koristimo svojstva logaritamske funkcije: logb an = n · logb a, ...

Pravila Privatnosti 1. Definicije - Jumbo-Juice

organizacijskih mjera kako bi osigurao potpunu zaštićenost osobnih ... pruži valjanu email adresu, (2) ispitanik zatraži slanje newslettera upisom na mailing listu. Konfirmacijski email će se poslati na email adresu ispitanika prije slanja prvog ...

DEFINICIJE ZARAZNIH BOLESTI KOJE SE OBVEZNO ...

Osoba koja udovoljava kliničkim kriterijima za AIDS i laboratorijskim kriterijima za infekciju. HIV-om. CRNI PRIŠT, ANTRAKS (ANTHRAX). (Bacillus anthracis).

Definicije naziva povezanih s pojedinačnim ... - FKIT

čvrstog B u nizu otapala poznatih parametara topljivosti. 3.1.15. preferirana ... Krivulja u izobarnoj ravnini temperatura – sastav neke smje- se koja određuje ...

BITNE DEFINICIJE KROZ RAZLIČITE PROPISE

HRN EN ISO 9836:2011 zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne ...

Pravila Privatnosti 1. Definicije - Arka-servis

1. Definicije. Pravila Privatnosti web stranice www.arka-servis.hr temelje se na pojmovima koje je koristilo ... Bjelovarska cesta 75, 48000 Koprivnica, Hrvatska.

1 KLASIFIKACIJA, TERMINI I DEFINICIJE VOZILA Za potrebe ...

15 дец 2005 ... Laka prikolica, tj. priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg (vozilo kategorije .O1. po ECE),. 2.4.2. Prikolica. 2.4.3.

1 Nove definicije naučnih jedinica u 2018. godini

Plankova konstanta h je 6,626 070 15 × 10–34 J x s (džul sekund). • Elementarno naelektrisanje e je 1,602 176 634 × 10–19 C (kulon). • Bolcmanova konstanta ...

teorijske postavke o medijima – definicije, funkcije i utjecaj

uzimati u obzir i njihovu ideologiziranost.1 John Fiske razlikuje tri vrste medija: pre- zentacijske (lice, glas, tijelo), koje su ograničeni na „ovdje“ i „sada“ jer je ...

DEFINICIJE ZARAZNIH BOLESTI KOJE PODLIJEŽU OBAVEZNOM ...

CRNI PRIŠT, ANTRAKS (ANTHRAX). (Bacillus anthracis). Klinički kriterijumi. Osobe koje imaju jedan od sljedećih kliničkih oblika: I. Kutani antraks: barem jedan ...

Osnovne jedinice SI sustava Definicije osnovnih veličina

Meunarodni sustav jedinica SI (kratica SI izvedena je prema francuskom ... Konačno, složeni pojam sile može se objasniti korištenjem samo osnovnih pojmova.

POGLAVLJE 1: Definicije trgovine ljudima i krijumčarenja migranata ...

Ana Buha, UNODC RPOSEE ... Suverenitet, zaštitne mjere i ljudska prava . ... ljudska prava migranata mogu biti povrijeđena u postupku krijumčarenja ljudima te ...

Osnovne definicije i rezultati iz Uvoda u linearnu algebru

c) Za A kazemo da je hermitska matrica kadgod je A = A∗, tj. kadgod je aij = aji. Ovo je kompleksni analog simetricnosti. d) Za A kazemo da je nakrivo-hermitska ...

gospodarenje plinovima 1 definicije, podjela i svojstva plinova

Ovisi da li je zračni, vodeni ili miješani plin. Izvori u zemlji. Prirodni plin. -. -. 96,2. 1,95. 0,92. 0,93. -. 35,60. Prerada nafte i prirodnog plina. Ukapljeni naftni plin:.

Definicije poremećaja čitanja, pisanja i matematičkih sposobnosti ...

prisjetiti poznate kineske poslovice i priznati sebi da smo bili dovoljno mudri da ne lovimo ribu za dijete ili umjesto njega, nego smo ga naučili da to radi samo.

definicije piktogrami pisne oznake - Uradni list

(b) Podloga in vložek (steljka). Sta podloga zgornjega dela in vložek. (steljka), ki sestavljata notranjost obutvenega izdelka. SI Podloga in vložek. (c) Podplat.

POGLAVLJE 1: Definicije trgovine ljudima i krijumčarenja ... - unodc

Neki od ovih termina vjerovatno imaju jasno definirano značenje u vašem ... sistemima relevantnih informacija o pitanjima koja se odnose na puteve, modus operandi i identitet grupa organiziranog kriminala uključenih u krijumčarenje ...