06 - Električni krugovi istosmjerne struje

ukupnom otporu u krugu. Ohmov zakon za strujni krug ... sposobnost baterije da preda energiju u krug (trošilima). ... Ohmov zakon → jednostavni strujni krugovi.

06 - Električni krugovi istosmjerne struje - Srodni dokumenti

06 - Električni krugovi istosmjerne struje

ukupnom otporu u krugu. Ohmov zakon za strujni krug ... sposobnost baterije da preda energiju u krug (trošilima). ... Ohmov zakon → jednostavni strujni krugovi.

ELEKTRIČNI KRUGOVI — ELEKTRIČNI KUĆANSKI STROJEVI 85

strojeva za pranje rublja i posuđa, manjih naprava kao što su električni brijaći aparati i miješalice, i električnog ... pećnicu ili ražanj. To je sinhroni sat koji sam ...

Analiza linearnih mrez a istosmjerne struje - Element

METODA KONTURNIH STRUJA. 9 struja u tim jednadz bama. Npr. konture j1 i j3 ne granic e pa se u jednadz bi k j1 ne pojavljuje konturna struja I33 .

Analiza linearnih mreža istosmjerne struje - Element

Složeni strujni krugovi s više izvora zovu se električne mreže (slika 1.12.). Prvo ćemo analizirati linearne mreže istosmjerne struje. Analiza svih električnih mreža ...

50 ELEKTRIČNE MREŽE — ELEKTRIČNI KRUGOVI

teorem superpozicije te naponsku i strujnu nadomjesnu shemu linearnog ge neratora. J. C. Maxwell ... nih izvora ^uz Millmanov teorem). Yi ~l· Yz 4* ··· V«·.

Električni krugovi 1 Predavanje 5 - [email protected]

U ovom spoju linijski naponi nisu jednaki faznim naponima zato što je linijski napon određen razlikom vektora faznih napona: Amplituda linijskog napona je ...

Električni strujni krugovi - Medicinski fakultet Osijek

Slika 4. Paralelno spojeni otpornici. U vježbi je potrebno sastaviti strujni krug prema shemi, pomoću priloženog pribora. Slika 5. Shema spoja koji valja sastaviti ...

ELEKTRIČNI SATOVI — ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI 115

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI. 117 pada napona U uslijed prolaza struje I pokazuje da je električni otpor R — Uli ovakve kombinacije veći od otpora ...

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI — ELEKTRIČNI STROJEVI 153

ELEKTRIČNI STROJEVI na posebne polove ili raspoređuje u utore rotora, slično kao ar- maturni namot. Magnetsko polje koje stvara uzbuđni namot dovodi se u ...

Električni akumulacioni bojleri Električni konvektori

Tronic 1000 T. Električni akumulacioni bojler. Basic - Vertikalni model. (prečnik 46 cm). Slim model. (prečnik 37 cm). Horizontalni model. (prečnik 46 cm) ...

ELEKTRIČNI KUĆANSKI STROJEVI — ELEKTRIČNI SATOVI

sata) bilo od početka događaja čije se trajanje mjeri bilo od una ... iznosi nekoliko sekundi u 1000 godina), za navedenu definiciju sekunde iza brana je ...

1 2. METODE RJEŁAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE ...

Theveninov teorem. Električna mreša se u odnosu na otpor R jedne grane ponała kao nezavisni izvor napona ET i unutarnjeg otpora RT, gdje će struja I kroz ...

Istosmjerni krugovi

26 stu 2016 ... Theveninov teorem. • Metoda napona čvorova. • Metoda superpozicije. • Nortonov teorem. • Millmanov teorem. ▫. Prilagođenje na maksimalnu ...

Kružnice i krugovi (primjeri zadataka)

a) 4 kružnice (polumjer kružnica je 50). GraphicsWindow.Show() ... Polumjer kruga r upisati na početku programa. Veličinu prozora prilagoditi veličini krugova.

digitalni integrirani krugovi - [email protected]

DIGITALNI INTEGRIRANI KRUGOVI. 1.1 Klasifikacija digitalni integriranih krugova. Digitalni integrirani krugovi se prema tehnologiji proizvodnje dijele na:.

Tranzistori i integrirani krugovi s ugljikovim nanocjevčicama

Tranzistori i integrirani krugovi s ugljikovim nanocjevčicama. Jelena Košak. ∗ i Goranka Bilalbegović. ∗∗. , Rijeka. Matematičko-fizički list, LIII 2(2002.-2003.) ...

1.6 Unipolarni integrirani krugovi 1.6.1 Vrste MOS ... - [email protected]

Unipolarni ingrerirani krugovi su u literaturi poznati i kao integrirani krugovi na bazi tranzistora sa efektom polja (FET- Field Effect Transistor):. Tri su osnovne ...

2. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI

OEIE. 3.2 Električni strujni krug istosmjerne struje. • Električni strujni krug je zatvoreni put (petlja) kojim teče električna struja. • Jednostavni električni strujni krug ...

KRUGOVI DETINJSTVA časopis za multidisciplinarna istraživanja ...

Nevičica. Od pomenutih pet priča, Ribar Palunko i njegova žena, Šuma Striboro- va i Sunce djever i Neva Nevičica izdvajaju se opisima ženskih likova koji pred-.

Elementarna robotika: Strujni krugovi, Robotičke konstrukcije

Strujni krugovi. Strujni krug je sastavljen od električnih ili elektroničkih elemenata koji su povezani u funkcionalnu cjelinu kojim teče električna struja.

2. istosmjerna električna struja i strujni krugovi - Veleri

3.13 Međusobno spajanje otpornika. 3.14 Električne mreže. 3.15 Energija električne struje – električna energija (rad). 3.16 Snaga istosmjerne električne struje ...

humanisticki krugovi kao cimbenici nacionalne i europske duhovne ...

mena (npr. spominje se ozaljski knjizevni i jezicni krug)2. , a vezuje se i za suvremene organizirane aktivnosti u pojedinim sredinama. u prikazima knjizevnog ...

Ne dirajte moje krugove Krugovi u žitu - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: početna. Ključni pojmovi: krug, kružni isječak, kružni luk, kružni odsječak, kružni vijenac, kružnica, polukrug, polumjer kružnice,.

Godišnji izvještaj 2017. Krugovi Centar za edukaciju, savjetovanje i ...

našem Centru igračke koje su očuvane i s kojima se više ne igraju. ... Mall, Plodine, Mercator, Kaufland, Konzum, Pevec, Billa, Cinestar kina, Green Gold,.

krugovi detinjstva - Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje ...

žirafa Smiljana i ona se igrala sa njima. Odjednom se čula grmljavina. ... Ostale edukativne igre su uglavom bojanke, puzzle i sl. Na Grafiko- nu 5. i Grafikonu 6.

Naizmenične struje

20 pro 2016 ... Izmjenična struja - definicija. ▫ Općenito -električna struja promjenjivog smjera. ▫ U praksi koristimo električnu struju čija amplituda se.

6. izmjenične struje

o. dtRi. A. 2 za jednak rad u oba slučaja ⇒ efektivna vrijednost izmjenične struje (I) ... karakteristične vrijednosti izmjenične struje – efektivna i srednja vrijednost ...

PREKIDANJE STRUJE

za jednofazni sustav k = - za trofazni sustav. Izbor prekidača obično se vrši s obzirom na prekidnu snagu. Izračuna se struja kratkog spoja (odnosno prekidna ...

4 NAIZMENIČNE STRUJE

4.1 VREMENSKA ZAVISNOST FIZIČKIH VELIČINA; NAIZMENIČNE STRUJE ...... 5. 4.2 TRENUTNE VREDNOSTI ... 4.4.6.5 METOD KONTURNIH STRUJA .

3. Prostoperiodične struje - KTET

Tabela 3.2. Fazorski dijagrami napona i struje na otporniku, kalemu i kondenzatoru. Prijemnici. Osnovna relacija. U. Z. I. = φ θ ψ. = -. Fazorski dijagram u Ri. = R.

POVRŠINSKE STRUJE U OCEANIMA

Osnovna podjela morskih struja su tople morske struje čija je temperatura vode na ... određenoj geografskoj širini, te hladne morske struje koje imaju suprotne ...

MORSKE STRUJE JADRANA

26 tra 2018 ... struje, Mjerenje morskih struja te Morske struje Jadrana. ... programirana da mjeri okolno more što uključuje temperaturu, salinitet i tlak.

Električne struje Električ

Omov zakon za prosto električno kolo. Kirhofova pravila. Vezivanje otpornika. Rad, snaga i toplotno dejstvo električne struje. Električ. Ele. 1. EE15 8a Elektricne ...

električne struje - VUKA

tada se elektroni gibaju od negativnog pola prema pozitivnom polu izvora, tj. poteći će električna struja. Tehnički smjer električne struje je od pozitivnog prema ...

HEMIJSKI IZVORI STRUJE

Akumulatori. Pražnjenje akumulatora. Akumulator je izvor električne energije koju daje prijemnicima. Hemijska energija se pretvara u električnu. Punjenje ...

ELEKTROKINETIKA (STALNE STRUJE)

JAČINA I SMER ELEKTRIČNE STRUJE . ... RAD I SNAGA NA OTPORNIKU . ... ANALIZA GENERATORA U NOMINALNOM REŽIMU RADA.

Masine jednosmerne struje

Univerzalni motor je kolektorski motor sa rednom pobudom koji se može priključiti i na jednosmerni i na naizmenični izvor napajanja. □ Princip rada je isti kao ...

PITANJA IZ ELEKTRIČNE STRUJE

Iskaži i objasni Kirchhoffova pravila. 43. Napiši II. Kirchhoffovo pravilo za strujne petlje u strujnom krugu na slici. 44. Docrtaj jakost struje u četvrtoj grani strujnog ...

Mjerenje električne struje - Artrea

ELEKTRIČNA STRUJA. Mjerenje električne struje. 1. Jakost električne struje je količina koja prođe zamišljenim presjekom vodiča u ..Jedinica jakosti električne ...

1 Struja provodnosti. Gustina struje

Gustina struje. Pod električnom strujom podrazumijevamo usmjereno kretanje elektriciteta (slobodnog naelektrisanja) na ma koji način ono bilo izazvano.

FP1–V3A. Mjerenje istosmjernog napona i struje

Prilozena je i kutija za spajanje otpornika (Slika 4) na kojoj su crnom crtom povezane tocke u kratkom spoju. Pomocu te kutije spojite otpornik od 22 Ω u seriju s ...

3B. Mjerenje izmjeničnog napona i struje

Omski otpor zavojnice je konstantan pa, što je frekvencija veća, to manju pogrešku radimo ako ga zanemarimo: Z. L ω. ≈. (3). Npr., za zavojnicu omskog otpora ...

električna kola jednosmerne struje električna kola jednosmerne struje

Napon realnog naponskog generatora U manji je od ems E za pad napona u samom generatoru i zavisi od jačine struje. Električno kolo sa realnim naponskim ...

Kirchhoffov zakon struje - [email protected]

KIRCHHOFFOVI ZAKONI (G.Kirchhoff, 1847.) Kirchhoffov zakon struje (KZS). U skladu s trećim postulatom teorije mreža rezultantni naboj svakog elementa u ...

Električne instalacije slabe struje

kada razvodna kutija ne omogućava pregledan raspored zbog većeg ... la na VOICE panel (TTF dio strukturne mreže), ili na SWITCH – HUB (kompjuterski.

Motori trofazne struje DR.71-225, 315 - Dipar doo

elektro motora i postizanja njegovih radnih karakterisitka i mogućnosti. Preduzeće. SEW-EURODRIVE ne snosi odgovornost za povrede radnika ili oštećenja ...

PITANJA IZ IZMJENIČNE STRUJE I TITRANJA

Kakva se pretvorba energije odvija u generatorima? 18. Objasni kako nastaje izmjenična električna struja. 19. Što je izmjenična struja? Opišite izmjenični napon ...

2. Vremenski konstantne struje - KTET

Jedna od veličina koja se koristi za opisivanje električne struje je jačina ... Odrediti a) napon na otporniku, b) disipiranu snagu i c) otpornost otpornika. Rešenje.

SNAGA POTROŠAČA NAIZMENIČNE STRUJE

Jedinica za aktivnu snagu je vat [W]. Za |φ| ≤ π/2 aktivna snaga prijemnika je pozitivna i veća je što je manji ugao φ , tj. što je veći cosφ. Sada se može zaključiti ...

POLITI»KE STRUJE U DUBROVNIKU I ANEKSIJA BOSNE I ...

7 ruj 1998 ... formalno, Frano Supilo preuzima vodstvo Hrvatsko-srpske koalicije. ... Usuprot tome, potkraj travnja 1908. dolazi do formalnog raskola u Fran-.

1 a3-07 supravodljivi ograničavači struje kvara superconducting ...

temperatura nazvani su visokotemperaturni supravodiči (HTS). Visokotemperaturna supravodljivost jedan je od najvećih znanstvenih pronalazaka 20-og ...

ugaona modulacija anodne struje kod kompjuterizirane ... - PMF

Kompjuterizirana tomografija konusnim snopom . . . . . 11. 1.3.2.8. ... Kompjuterizirana tomografija (CT) je digitalna radiološka metoda koja je uvedena u kli-.

Mjerenje napona, struje i otpora - Element

otpora, univerzalni instrument (ampermetar, voltmetar, ommetar) i spojni vodiči. Mjerenje napona izvora. ZADATAK 1. 1. Voltmetrom izmjerite napone raznih ...

Zaštita na gradilištima od udara električne struje

Opisuju se načini zaštite od električne struje koje treba provoditi na ... opisani i načini zaštite od električnog udara pri uobičajenom radu i pri kvarovima.

površinske struje u oceanima - Sveučilište u Splitu

Ključne riječi: površinske struje u oceanima, pomorske karte i priručnici, plovidbeni putevi, klima. ... uzduž jugoistočne obale Južne Amerike. Darwin je ... cjelogodišnje strujanje u suprotnom sjmeru od Sjeverne i Južne ekvatorske struje. U.

Snaga u mrežama sinusne struje - Loomen

Produkt fazora napona i struje ne daje tražene snage P i Q! ... Konjugirano-kompleksna vrijednost struje. ) (j-. Z u ... Tri jednofazna kruga možemo spojiti u jedan.

snaga potrošača naizmenične struje - VISER-u

Neka su trenutne vrednosti struje i napona prijemnika impedanse Z dati sa t. Iti ω sin. )( ... Jedinica za reaktivnu snagu je volt amper reaktivni ili var [VAr] ili [var].

pravilan odabir generatora struje - Mag Commerce

Tipovi potrošača koji mogu biti spojeni na generator struje mogu biti sljedeći: ... struju kod pokretanja, što znači da induktivni potrošači trebaju veću snagu za proces ... Sljedeća formula može se koristiti za jednostavno i brzo dimenzioniranje ...

ENS-1-6 Uticaj stabilizacione struje na podužnu diferencijalnu ...

Tomislav Rajić, Zoran Stojanović. Univerzitet u Beogradu. Elektrotehnički fakultet. Beograd, Srbija [email protected], [email protected] Sadržaj—Za brzu i ...

Serijski RLC spoj u krugu izmjenične struje

Vježba 3: Serijski RLC spoj u krugu izmjenične struje. Izmjenične veličine u vremenskom ... otpor zavojnice: - otpor kondenzatora: - ukupni otpor = impedancija.