Električni strujni krug - Element

Jednostavni električni strujni krug. Kada se neko trošilo vodičima ... Ako je sklopka zatvorena (ima zanemariv otpor), tada je strujni krug zatvoren i teče struja.

Električni strujni krug - Element - Srodni dokumenti

Električni strujni krug - Element

Jednostavni električni strujni krug. Kada se neko trošilo vodičima ... Ako je sklopka zatvorena (ima zanemariv otpor), tada je strujni krug zatvoren i teče struja.

1. Strujni krug i njegovi elementi 2. Elektricni vodici i izolatori 3 ...

teriji sa zaruljicom, dobit cemo jednostavni struj- ni krug. ˇZaruljica ce zasvijetliti jer je zatvorenim strujnim krugom potekla struja (sl. 1.5). Sl. 1.5 Zatvoreni strujni ...

Električni strujni krugovi - Medicinski fakultet Osijek

Slika 4. Paralelno spojeni otpornici. U vježbi je potrebno sastaviti strujni krug prema shemi, pomoću priloženog pribora. Slika 5. Shema spoja koji valja sastaviti ...

E2. Električni titrajni krug

Impedancija, rezonancija, faktor dobrote, RLC titrajni krug. 2. Teorijski uvod a) Slobodne oscilacije. Serijski titrajni krug zamišljamo kao serijski spoj idealnog ...

ELEKTRIČNI KRUGOVI — ELEKTRIČNI KUĆANSKI STROJEVI 85

strojeva za pranje rublja i posuđa, manjih naprava kao što su električni brijaći aparati i miješalice, i električnog ... pećnicu ili ražanj. To je sinhroni sat koji sam ...

ELEKTRIČNI KUĆANSKI STROJEVI — ELEKTRIČNI SATOVI

sata) bilo od početka događaja čije se trajanje mjeri bilo od una ... iznosi nekoliko sekundi u 1000 godina), za navedenu definiciju sekunde iza brana je ...

Električni akumulacioni bojleri Električni konvektori

Tronic 1000 T. Električni akumulacioni bojler. Basic - Vertikalni model. (prečnik 46 cm). Slim model. (prečnik 37 cm). Horizontalni model. (prečnik 46 cm) ...

ELEKTRIČNI SATOVI — ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI 115

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI. 117 pada napona U uslijed prolaza struje I pokazuje da je električni otpor R — Uli ovakve kombinacije veći od otpora ...

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI — ELEKTRIČNI STROJEVI 153

ELEKTRIČNI STROJEVI na posebne polove ili raspoređuje u utore rotora, slično kao ar- maturni namot. Magnetsko polje koje stvara uzbuđni namot dovodi se u ...

za siguran strujni most - Schrack

kad smo prvi put čuli za Voltin članak. Štapići bakra i cinka uronjeni u sumpor- nu kiselinu postaju baterija s naponom od 1,1 V. Iz ranijih nastavaka ove serije ...

2. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI

OEIE. 3.2 Električni strujni krug istosmjerne struje. • Električni strujni krug je zatvoreni put (petlja) kojim teče električna struja. • Jednostavni električni strujni krug ...

ina strujni epoksidni transformator za unutarnju ugradnju

Namjena. Strujni mjerni transformatori tipa INA su jednofazni jednopolno izolirani transformatori, a koriste se za prilagodbu mjerenih struja na visokom naponu ...

Elementarna robotika: Strujni krugovi, Robotičke konstrukcije

Strujni krugovi. Strujni krug je sastavljen od električnih ili elektroničkih elemenata koji su povezani u funkcionalnu cjelinu kojim teče električna struja.

2. istosmjerna električna struja i strujni krugovi - Veleri

3.13 Međusobno spajanje otpornika. 3.14 Električne mreže. 3.15 Energija električne struje – električna energija (rad). 3.16 Snaga istosmjerne električne struje ...

sveučilište u rijeci tehnički fakultet strujni mjerni transformatori

Princip rada transformatora. Klasični transformator je elektrotehnički element koji radi na principu elektromagnetske indukcije. Električna energija sa primara ...

strujni i naponski senzori za primjenu u smart grid aplikacijama

Fazorske mjerne jedinice služe za očitavanje strujno naponskih ... Za mjerenje napona u pametnom brojilu kao senzor koristi se obično naponsko djelilo.

ELEMENT, SPOJINA Element je snov, ki je s kemijsko reakcijo ni ...

na 2 atoma vodika 1 atom kisika formula. H2SO4 ime žveplova(VI) kislina elementi, iz katerih je snov vodik, žveplo, kisik sestava na 2 atoma vodika 1 atom ...

Krug

tangenta i kružnica imaju jednu zajedničku točku, D je diralište duljina kružnog luka i kružni isječak (sektor) kružni luk je dio kružnice izmeu dviju točaka kružnice.

Krug - Matematiranje

Površina kružnog prstena se računa kad od površine većeg kruga oduzmemo površinu ... Iz formule za obim kruga ćemo naći dužinu poluprečnika ( prečnika). 2.

FP1–V4. Osciloskop i RC-krug

Osciloskop i RC-krug. Kljucni pojmovi. Osciloskop, RC-krug, period, amplituda, fazni pomak. I. TEORIJSKI UVOD. RC-sklop u krugu s izmjenicnom strujom.

E1. Osciloskop i RC krug

Zbog svojega velikoga unutrašnjeg otpora, osciloskop neće poremetiti odnose između struje i napona u strujnom krugu. Osciloskop je, dakle, instrument za ...

Kružnica i krug

Кружница и круг. ПРЕДМЕТ математика. РАЗРЕД. Пети. НАСТАВНИК. Јелена Кенић ... M.A.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове ...

kruznica i krug.pdf

Izračunaj opseg kruga kojemu je površina 48.6 cm. 2 . 28. Izračunaj opseg i površinu kružnog isječka kojemu u krugu polumjera 6 cm pripada središnji kut od ...

Četvorougao i krug

i) Paralelogram je romb ako su mu dijagonale medjusobno normalne; ... (iv) dijagonale cetvorougla se polove i medjusobno su normalne. Teorema 1.9 (teorema ...

conference - Krug

wARRANTy. Krug warrants all Conference products to be free from defects in materials ... FIbER OPTIC LC - Fibre Optic LC Duplex connection. Connector is a ...

Krug i elipsa

14 lip 2015 ... Formula za površinu unutar elipse. Formule (1.1) i (1.2) za površinu i opseg kruga mogu se elementarno obrazlo- žiti. Relativno lako dobije se ...

Untitled - Krug

We would like to present ProdEX by Prodema: The new and revolutionary generation of natural wood composite products for covering façades by Prodema, the.

KRU NICA i KRUG - Artrea

Površina kruga izračunava se prema formuli r·r·đ gdje je "r" radijus, a đ iznosi 3,14. Formula za duljinu kru nog luka je: l =180 r. S. A. B l r r. Formula za opseg kru ...

Kuke i šparoge - KRUG

je ideja o branju kuka i šparoga, skupljanju ričeta, pa malo degustiranja i završila na ... JUHA OD ŠPAROGA I KUKA ... 20 deka obarenih vrhova divljih šparoga.

delegiranja 3.- 4. krug 26.01.2020. - UHRS

26 sij 2020 ... BROD. ORAHOVICA. 12:00. JUKIĆ – KNEŽEVIĆ. KUTI. B. 053. MULTINORM. DARDA. 13:00 ... DALMATINKA. 12:00. PAVIĆ – TORBARINA.

Pogledaj katalog izložbe - Krug

Milan Sitarski grafičko oblikovanje: www.CAKUMPAKUM.net tisak: Grafotisak ... Ipak, jedna sličica u tom mozaiku zaslužuje posebnu pozornost i predstavlja.

krug i kružnica - Antonija Horvatek

1. DIO – krug i kružnica. Prije upoznavanja s kuglom i sferom podsjetite se malo što znate o njihovim „rođacima“ u 2D svijetu – krugu i kružnici... Kružnica je skup ...

judita - Književni krug Split

Exposição comemorativa do 550º aniversário do seu nascimento (1450-2000) e do 500º aniversário da sua epopeia Judita (1501-2001), Biblioteca Nacional ...

KA VKASKI KRUG KREDOM - CEEOL

Kavkaski krug kredom (dalje Kkk) zauzima privilegirano mje- sto među Brechtovim najznačajnijim dramama. Sve one izra- žavaju napetost između stanovišta ...

Katalog poduzetnica SMŽ Udruge KRUG

Županijska komora Sisak ... Društvo Dentamed sa sjedištem u Sisku u ulici Franje Lovrića 30 osno- ... Olga Werft, marketing manager u Horting Sisak d.o.o.

Rad pod šifrom 01 / Duška Bukvić / Krug

Orotex - umjetna trava / sajamski tepih efekta trave izrezuje se u tepišiće dia 2m. Komadi služe dodanoj dekoraciji poda štanda, unoseći dojam zaigranosti i ...

Februar 2018 - Krug mladih

8 феб 2018 ... ga “Zen i umjetnost održavanja motocikla”, Roberta Pirsinga, sa podvučenom rečenicom: ,,Spored- ni putevi se stvarno razlikuju od glavnih.

AV-3_Z-1 : Serijski RLC krug priključen je na sinusoidalni ... - Loomen

AV-3_Z-1 : Serijski RLC krug priključen je na sinusoidalni napon U = 100 V promjenjive frekvencije, R = 50 Ω, L = 14,9 mH i C = 1,7 μF. Za frekvencije 600, 1000 ...

Najčitanije knjige za tinejdžere - Krug mladih

Novogodišnja i božićna čarolija. MOJ UZOR ... obliku žene koja plete džemper za hladne zimske dane. I zaista, ovakvoj ... vogodišnji i božićni praznici. Gegović ...

triljski permakulturni krug - Permakultura Dalmacija

autohtonih kokoši, kalifornijskih glista i čovjeka, u kojem nastaju proizvodi: humus, povrće, jaja i meso peradi. ... sirovinama te ga koristi za uzgoj vlastite hrane.

kotač - krug - Osnovna škola Skrad

Školska godina 2017./2018. KLASA: 602-02/17-01/15. URBROJ: 2112-04-01-17-01. Skrad, 28. ... NACIONALNI KVIZ ZA POTICANJE ČITANJA. • BIBLIOKLUB.

Porezna reforma 4. krug Ministarstvo financija

26 srp 2019 ... ... siječnja 2019. na 3%. 6. Ostala administrativna i tehnička pojednostavljenja – e-porezna. 5. Porezna reforma – do sada postignuto (ukratko) ...

POKRENIMO KRUG-PREZENTACIJA1.pdf - Dječji vrtić Cvrčak ...

IZBOR TEMATIKE PROJEKTA: POTICAJ: posjeta seoskom gospodarstvu. “Zlatni klas”, Otrovanec. (TKALJA). Page 6. SMJERNICE ZA RAZVOJ. PROJEKTA: -.

krug zdravlja 02 - I dio.indd - Ljekarne Zagrebačke županije

... iz hrskavice prsne kosti i krijesta kokoši, danas je postupak ... pronalaze se u krijestama pijetlova. Na sebe može ... vražja kopriva ili petrovsko cvijeće. To je.

MARKO MARUL PEČENIĆ I NJEGOV LIKOVNI KRUG

Zbornik Marka Marulića 1450-1950, Zagreb 1950, str. 127. ... luogo uno piu povero prete che se atrovera in questa terra e che sia de bona vita et fama, et ita ...

Godišnji narativni izvještaj za 2017. - Bijeli Krug

Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske je članica: ... Udruga Bijeli krug Hrvatske, kao punopravna članica Victim Support Europe i kao ... Oblačić, Split.

progr. knji..mm01 - Književni krug Split

8. III, Nacionalna knjižnica, Lisabon. Otvorenje izložbe O humanista croata Marko Marulić. Exposição comemorativa do 550º aniversário do seu nascimento ...

Materijal na skladištu - za prodaju - 1.KRUG – kopija.xlsx

BRTVA "C" SA INOX PRSTENIMA E28X38CC 675X1062X470. 11 ... CIJEV INOX PRAVOKUTNA 60X20. 48 ... MATICA ZA MUPRO PROFIL 38/40-40/60 M 10.

KOLIKO PUTA MARATONCI TRČE POČASNI KRUG?

Comique u Marseilleu za film Maratonci trče počasni krug, dva Grand Prix-a za ... 83Preuzeto sa http://www.imdb.com/title/tt0084302/trivia?ref_=tt_trv_trv ...

Erasmus stručna praksa, 2016./17., Rezultati, 1. i 2. krug Natječaja

Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Roche Diagnostics GmbH. Njemačka. 610. 180 ... 117 Polok. Gabriela Barbara. Filozofski fakultet. Forum slovanskih kultur.

FINANCIJSKI PLAN UDRUGE BIJELI KRUG HRVATSKE ZA 2019 ...

Udruga Bijeli krug Hrvatske. Ljudevita Posavskog 14 ○ 21000 Split ○ Hrvatska. OIB: 97011382028 Žiro račun: HR832330003-1151555922. Tel. 021/783-449 ...

koliko puta maratonci trče počasni krug? - darhiv

Comique u Marseilleu za film Maratonci trče počasni krug, dva Grand Prix-a za scenarije na ... prikloniti se onome od čega cijeli život pokušava pobjeći.

četvrti evaluacijski krug drugo izvješće o sukladnosti hrvatska - Coe

7 pro 2018 ... Naposljetku, preporuke i, iii, iv ... imenovanja ili obrazložiti svoju odluku. ... takvog sustava te kako bi se spriječilo neodgovarajuće političko razmatranje ili ... Naposlijetku, GRECO poziva hrvatske vlasti da odobre objavljivanje ...

almanah srk <[email protected] - Издательство »Вахазар

самој обали претварају се у морски шљунак, пун тајанствених шара и ликова као ... всё это тоже накладывает свою печать на крестьянские лица. И пре-.

mavro vetranović i hvarski krug (problemi književnopovijesne ... - Srce

MAVRO VETRANOVIĆ I HVARSKI KRUG. (PROBLEMI KNJIŽEVNOPOVIJESNE. I OPĆEKULTURNE KONTEKSTUALIZACIJE). Antun Pavešković.

IV krug porezne reforme i ostale aktualnosti - Hrvatska gospodarska ...

21 stu 2019 ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. • Ostale ... Prijedlog Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima.

Objavljena lista kandidata za drugi krug konkursa Putujemo u ...

28 јун 2017 ... Crnoglavac. Ena. Fakultet tehničkih umetnosti, Novi Sad. Marković ... Stevović. Marko. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju,.

Press release: Završen je prvi krug žiriranja ... - Photodays Rovinj

8 ožu 2016 ... Sopi, Glorija Lizde, Igor Ilić, Inia Herenčić, Ino Zeljak, Ivan Gudić, Lili Zaneta, Luka Dobroja, Lorna Kijurko,. Marin Mešter, Marina Ćorić, Mirna ...

Formule - geometrijski likovi - osnovna škola Trokuti Šesterokut Krug ...

Formule - geometrijski likovi - osnovna škola. 1. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Oznake: O – opseg,. P – površina,.

1. krug izvlačenja dobitnika nagradne igre: „bure nagradna igra već ...

Dana 21.12.2019. u 11:00 sati u prizemlju Bure Centra održali smo 1. krug izvlačenja dobitnika nagradne igre Bure: „Bure nagradna igra već godinama traje i ...