1. Strujni krug i njegovi elementi 2. Elektricni vodici i izolatori 3 ...

teriji sa zaruljicom, dobit cemo jednostavni struj- ni krug. ˇZaruljica ce zasvijetliti jer je zatvorenim strujnim krugom potekla struja (sl. 1.5). Sl. 1.5 Zatvoreni strujni ...

1. Strujni krug i njegovi elementi 2. Elektricni vodici i izolatori 3 ... - Srodni dokumenti

1. Strujni krug i njegovi elementi 2. Elektricni vodici i izolatori 3 ...

teriji sa zaruljicom, dobit cemo jednostavni struj- ni krug. ˇZaruljica ce zasvijetliti jer je zatvorenim strujnim krugom potekla struja (sl. 1.5). Sl. 1.5 Zatvoreni strujni ...

Električni strujni krug - Element

Jednostavni električni strujni krug. Kada se neko trošilo vodičima ... Ako je sklopka zatvorena (ima zanemariv otpor), tada je strujni krug zatvoren i teče struja.

Vodici i izolatori.pdf

Strujni krug i njegovi elementi. 2. Elektricni vodici i izolatori. 3. Spajanje trošila u strujnom krugu. 4. Ucinci elektricne struje. 5. Magneti i magnetsko djelovanje ...

Električni strujni krugovi - Medicinski fakultet Osijek

Slika 4. Paralelno spojeni otpornici. U vježbi je potrebno sastaviti strujni krug prema shemi, pomoću priloženog pribora. Slika 5. Shema spoja koji valja sastaviti ...

E2. Električni titrajni krug

Impedancija, rezonancija, faktor dobrote, RLC titrajni krug. 2. Teorijski uvod a) Slobodne oscilacije. Serijski titrajni krug zamišljamo kao serijski spoj idealnog ...

ELEKTRIČNI SATOVI — ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI 115

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI. 117 pada napona U uslijed prolaza struje I pokazuje da je električni otpor R — Uli ovakve kombinacije veći od otpora ...

ELEKTRIČNI KUĆANSKI STROJEVI — ELEKTRIČNI SATOVI

sata) bilo od početka događaja čije se trajanje mjeri bilo od una ... iznosi nekoliko sekundi u 1000 godina), za navedenu definiciju sekunde iza brana je ...

Električni akumulacioni bojleri Električni konvektori

Tronic 1000 T. Električni akumulacioni bojler. Basic - Vertikalni model. (prečnik 46 cm). Slim model. (prečnik 37 cm). Horizontalni model. (prečnik 46 cm) ...

ELEKTRIČNI SKLOPNI APARATI — ELEKTRIČNI STROJEVI 153

ELEKTRIČNI STROJEVI na posebne polove ili raspoređuje u utore rotora, slično kao ar- maturni namot. Magnetsko polje koje stvara uzbuđni namot dovodi se u ...

ELEKTRIČNI KRUGOVI — ELEKTRIČNI KUĆANSKI STROJEVI 85

strojeva za pranje rublja i posuđa, manjih naprava kao što su električni brijaći aparati i miješalice, i električnog ... pećnicu ili ražanj. To je sinhroni sat koji sam ...

2. Elektriˇcni vodiˇci i izolatori - Element

Elektricni vodici i izolatori. 3. Spajanje trošila u strujnom krugu. 4. Ucinci elektricne struje. 5. Magneti i magnetsko djelovanje elektricne struje. 6. Elektricni naboji ...

za siguran strujni most - Schrack

kad smo prvi put čuli za Voltin članak. Štapići bakra i cinka uronjeni u sumpor- nu kiselinu postaju baterija s naponom od 1,1 V. Iz ranijih nastavaka ove serije ...

i.bunke kovane i.barve patina i.c-elementi gladki i.c-elementi kovani

17 okt 2007 ... i.elementi kovani art. 64/G/6 ... i.ograjni elementi pocinkani z špicami in petimi vzorci art.909/1 ... katalog vrtnih in balkonskih ograj katalog ...

2. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI

OEIE. 3.2 Električni strujni krug istosmjerne struje. • Električni strujni krug je zatvoreni put (petlja) kojim teče električna struja. • Jednostavni električni strujni krug ...

ina strujni epoksidni transformator za unutarnju ugradnju

Namjena. Strujni mjerni transformatori tipa INA su jednofazni jednopolno izolirani transformatori, a koriste se za prilagodbu mjerenih struja na visokom naponu ...

Elementarna robotika: Strujni krugovi, Robotičke konstrukcije

Strujni krugovi. Strujni krug je sastavljen od električnih ili elektroničkih elemenata koji su povezani u funkcionalnu cjelinu kojim teče električna struja.

2. istosmjerna električna struja i strujni krugovi - Veleri

3.13 Međusobno spajanje otpornika. 3.14 Električne mreže. 3.15 Energija električne struje – električna energija (rad). 3.16 Snaga istosmjerne električne struje ...

sveučilište u rijeci tehnički fakultet strujni mjerni transformatori

Princip rada transformatora. Klasični transformator je elektrotehnički element koji radi na principu elektromagnetske indukcije. Električna energija sa primara ...

strujni i naponski senzori za primjenu u smart grid aplikacijama

Fazorske mjerne jedinice služe za očitavanje strujno naponskih ... Za mjerenje napona u pametnom brojilu kao senzor koristi se obično naponsko djelilo.

StoDeco fasadni elementi i elementi za unutarnje ... - Sto Ges.mbH

Prekrivanje prozorskih klupica. 19. Elementi prozorske klupice. 21. Limeni pokrov. 23. StoDeco elementi za unutarnje prostore. StoDeco elementi za unutarnje ...

VODIČI ZA URINARNU INKONTINENCIJU • • • •

Inicijalni menadžment urinarne inkontinencije kod žena. ISTORIJA. KLINIČKA. PROCENA. PRETPOSTAVLJE-. NE DIJAGNOZE. Stres inkontinencija. Mešana.

VODIČI ZA KARCINOM TESTISA

Serumski tumorski markeri pre orhijektomije (AFP i hCG) i. LDH, koji je ... trebali da se odeđuju sve dok ne postignu referentne vrednosti, dok prate kinetiku ...

VODIČI ZA HRONIČNI PELVIČNI BOL

Dijagnoza i klasifikacija hroničnog pelvičnog bola (CPP). Hronični (perzistentni) bol traje najmanje 3 meseca. Udružen je sa promenama u CNS koje menjaju ...

A VODIČI ZA TRAUME UROGENITALNIH ORGANA

... bubreg ili vaskularna: povreda renalne peteljke ili avulzija ... stabilnost, rastući ili pulsirajući perirenalni hematom, avulzija glavne renalne arterije, ili tromboza ...

VODIČI ZA INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA

UTI u trudnoći. Asimptomatska bakteriurija se leči prosečno 7 dana, na osno- vu testa osetljivosti. Za rekurentne infekcije (simptomatske ili asimptomatske) ...

vodiči za karcinom prostate - Uroweb

ml iznad „nadir (najniže)“ PSA, predstavlja najpouzdaniji znak perzistiranja ili ponovnog javljanja bolesti. B. I palpabilni nodus i povećanje PSA mogu biti znaci.

vodiči za pedijatrijsku urologiju - Uroweb

nadotropin oslobađajući hormon) dovodi do spuštanja testisa u 20% slučajeva. Operacija. Operacija se razlikuje za palpabilne i ne-palpabilne testise. Or-.

VODIČI ZA LEČENJE BOLA U UROLOGIJI

Ne-opioidni analgetici. slabi opioidi. adjuvantni analgetici. Prvi korak. Ne-opioidni analgetici. adjuvantni analgetici. Tabela 2: Lečenje neuropatskog bola.

vodiči za karcinom bubrega - Uroweb

Karcinom bubrega (RCC) je zastupljen 2–3% svih karcinoma sa najvećom incidencijom javljanja u zapadnim zemljama. U skori- je vreme u Evropi se uočava ...

vodiči za karcinom testisa - Uroweb

Serumski tumorski markeri pre orhijektomije (AFP i hCG) i. LDH, koji je ... trebali da se odeđuju sve dok ne postignu referentne vrednosti, dok prate kinetiku ...

vodiči za urinarnu inkontinenciju - Uroweb

Inicijalni menadžment urinarne inkontinencije kod žena. ISTORIJA. KLINIČKA. PROCENA. PRETPOSTAVLJE-. NE DIJAGNOZE. Stres inkontinencija. Mešana.

vodiči za hronični pelvični bol - Uroweb

Dijagnoza i klasifikacija hroničnog pelvičnog bola (CPP). Hronični (perzistentni) bol traje najmanje 3 meseca. Udružen je sa promenama u CNS koje menjaju ...

JEZIK I NJEGOVI UČINCI

5 šupak. 3.816112. 5334. 6 pica. 2.90823. 4065. 7 ševa. 2.056151. 2874. 8 jebač. 1.928804. 2696. 9 jebanje. 1.389368. 1942. 10 jebivjetar. 0.866388. 1211. 11.

Čovjek i njegovi simboli

Prikaz geneze simbola na obrascu zvanom vesica piscis (lat. riblji mjehur) upoznaje nas s jednim od mogućih ... Chevalier J, Gheerbrant A. Rječnik Simbola.

vodiči za erektilnu disfunkciju i prevremenu ejakulaciju

Klinička upotreba validiranih upitnika koji se odnose na ED može da pomogne u proceni ED i efekta specifičnih terapija. 3. B. Fizikalni pregled je neophodan za ...

a vodiči za traume urogenitalnih organa - Uroweb

Laceracija: kroz kortikomedularni spoj u sabirni sistem ili vaskularna: povreda segmentne renalne arterije ili vene sa hematomom. Laceracija: razmrskan bubreg ...

vodiči za lečenje bola u urologiji - Uroweb

Ne-opioidni analgetici. slabi opioidi. adjuvantni analgetici. Prvi korak. Ne-opioidni analgetici. adjuvantni analgetici. Tabela 2: Lečenje neuropatskog bola.

vodiči za infekcije urinarnog trakta - Uroweb

uključujući leukocitni esteraza test, kao i procenu vrednosti. Hgb i nitrata. ... Metronidazola (2gr per os kao singl doza) i Eritromicina (500 mg per os 4xdnevno ...

vodiči nekad i sad - Društvo turističkih vodiča

Tisak: Foto Star - Dubrovnik. Izvori: Foto arhiv Društva turističkih vodiča „Dubrovnik“,. Željko Tutnjević, Dejan Tošović. Naslovnica: Aida Cvjetković i Marina Bobić ...

SVETI JERONIM I NJEGOVI KORESPONDENTI

gradove Rim, Akvileju i Stridon. U Zapadno Rimsko Carstvo još se ubrajaju i neke poslanice koje su pisane korespondentima koji su se nalazili u manjim ...

Djavo i njegovi andjeli.indd

Đavo i njegovi anđeli. 17 tog razloga pratim nastavak intelektualnog rada na đavolu. Na osnovu odabranih momenata opisujem kako predstave o đavo-.

edvard said i njegovi kritičari - Polja

Saidov Orijentalizam, tvrde one, konačno ih je naučio kako da predaju književnost koja nije sopstvena: 1 Navodi i paginacija u daljem tekstu prema: Edvard ...

Ludbreški grad i njegovi gospodari

rocyji isto imaju trovrho brdo u grbu, navlas isto kao ono s grba trgovišta Ludbreg. U vrijeme Bernardinovo postala je vrlo po pularna i daleko se raširila legenda ...

LAJPCIŠKI LEKCIONAR I NJEGOVI “PREDLOŠCI”

LAJPCIŠKI LEKCIONAR I NJEGOVI “PREDLOŠCI”. U radu1 se identificiraju predlošci s kojih je prepisan ćirilički Lajpciški lekcio- nar. Još je Milan Rešetar ...

VODIČI PO MUZEJU ZA DJECU – MUZEJSKA PEDAGOGIJA DANAS

20 lis 2009 ... djecu kroz različite sadržaje Muzeja, objašnjavaju predmete, zabavljaju čitatelja pitanjima, a i igraju se, rješavaju križaljke i sl. Publikacija Moj ...

vodiči za primenu tumorskih markera kod karcinoma dojke

vrednost CA 15-3 i drugih serumskih markera nije jo{ uvek ... Keywords: Tumor markers, guidelines, estrogen receptor, ... normalne epitelijalne }elije i okolno.

vodiči za erektilnu disfunkciju i prevremenu ejakulaciju - Uroweb

doza od 10 mg koja se koriguje u skladu sa pacijentovim odgo- vorom i neželjenim ... kvatan način (adekvatna seksualna stimulacija, doziranje, da li je prošlo ...

Diplomski rad Turistički vodiči – interpretacija i konstrukcija ... - unizg

„Neka vrsta ambasadora svog grada“ ili tko je turistički vodič. 6. ... grada Zagreba, gdje i sam radim kao vodič, te će u ovom radu biti riječ o lokalnim vodičima na.

Vodiči za zdravlje, sigurnost, upotrebu, održavanje i postavljenje

kako vaš veš tako i delove mašine za pranje veša . • Predmeti poput papirnih maramica će se pokidati u manje delove, koji moraju ručno da se uklone.

Diplomski rad Turistički vodiči – interpretacija i ... - darhiv - unizg

„Neka vrsta ambasadora svog grada“ ili tko je turistički vodič. 6. ... program osposobljavanja i stručni ispit za zvanje turističkog vodiča: Visoka škola ASPIRA,.

vodiči za procenu i lečenje muškog infertiliteta - Uroweb

Hipergonadotropni hipogonadizam (povišen FSH/LH). Poremećena spermatogeneza ... Pored toga što izaziva cističnu fibrozu. (CF), ovaj gen je povezan sa ...

Djavo i njegovi andjeli.indd - Delfi

Ljudmila Ulicka, „Moja zemlja je bolesna“, u: Špigl, br. ... grupa koja Satani sektaški posvećuje muziku, književnost i film. Ona neguje ... dolazi iz prevoda Tanaha na grčki, zvanog Septuaginta, gde je hebrejska ... milost i čuda treba isključiti.

Ivan Basić CIL III 9551 i njegovi tumači

16 srp 2008 ... Manastirine u Saloni koji se smatrao posljednjim salonitanskim natpisom. ... natpisa), kao i u predgovoru knjizi Salona, III, Manastirine.

Otvoreno drustvo i njegovi neprijatelji, I-II - Monoskop

pa čak i kraljevi, mijenjaju jeste istina koju prije svih moraju da shvate oni koji ... Na primjer, čovjek će umrijeti ako ne uzima dovoljno ili ako uzima suviše hrane. ... na učitelje i nastavnike, vjerujem da je ta politika beskrajno supe- riornija od ... Koju vrstu laži ima Platon na umu kada svojim vladarima ... i Anita, pripremili su.

Djavo i njegovi andjeli.indd - Vulkan

IV. Dematerijalizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. Materija kao kriterijum stvarnosti. Ili šta znači: „On 'stvarno' postoji“? . . . . . . . . . . .102. Đavo od vazduha.

Primjena mehanizma obrnutog oporezivanja i njegovi učinci na ...

na troškove ispunjavanja obveze PDV-a u Europskoj uniji. Alen Benazić ... Hrvatsko zakonodavstvo uporabljuje izraz ≈prijenos porezne obveze«. 2 ... Poslovni subjekti u graditeljstvu i poljoprivredi prikazali su više troškove ispunjavanja po-.

BISKUP IVAN KRSTITELJ JEŽIĆ I NJEGOVI GRBOVI

Lik križ-sidro kao heraldički simbol u biskupskom grbu Ježića simbolizira Nadu (Spas u ciklusu kreposti). Budući da zadržava brod svojom težinom, sidro je ...

Hrvatski naziv Domovinski rat i njegovi njemački prijevodi

2008. godine prisjeća prevoditelj Marko Grčić: JUTARNJI LIST: ... pejorativan)'. I internetska tražilica Google za riječ vaterländisch izbaci primjere uporabe.

djelovanje zagrebačkog kaptola i njegovi kanonici u 14. stoljeću

prebendari i korski svećenici dobivali su i ukoliko su služili mise, čitali evanđelja i poslanice umjesto drugih, kao i u slučaju održavanja privatnih misa. 234.

zlato in njegovi učinki na tveganost in donosnost portfelja

Tabela 11: Količina zlata v ozadju ETF-ov na zlato konec leta 2014 in 2015, v tonah ...... 35. Tabela 12: ... kjer ima zlati nakit tradicionalno in investicijsko vlogo. Posebnost Indije je, da ... 999/1.000. Vir: Zlatarna Celje d.d., Dnevni cenik, 2016.