BIM

Lesnina Dugopolje. ➢ Lesnina Rijeka ... na raspolaganju), inpute (informacije, materijal, energija), vrijeme i troškove. 2. Analiza ... 6. Osoblje. ▫. 7. Radno vrijeme.

BIM - Srodni dokumenti