Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim ... - Fina

Pravilno podešene postavke u internet pregledniku (detalji za podešavanje ... koristite 64-bitni Windows operacijski sustav i ako ste možda za potrebe rada neke ...

Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim ... - Fina - Srodni dokumenti

Uputa za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim ... - Fina

Pravilno podešene postavke u internet pregledniku (detalji za podešavanje ... koristite 64-bitni Windows operacijski sustav i ako ste možda za potrebe rada neke ...

korisnička uputa - Fina

U kartici Razrada bolovanja opcijom Ispiši R1 obrazac moguće je generirati i ispisati ... poslodavac nije obavezan podnositi podatke o bolovanju na teret HZZO.

Uputa za implementaciju - Fina

18 svi 2015 ... SEPA – Single Euro Payments Area. SCT – SEPA credit transfer (SEPA ... Tečaj/koeficijent kod konverzije. Tečaj/koeficijent. 2.136.

Uputa o dostavljanju podataka u JRR - Fina

29 lis 2018 ... stambena štedionica i kreditna unija, u daljnjem tekstu: obveznik) dostavlja podatke sukladno. Pravilniku ... Kreditna unija Deponent. Kreditna ...

KORISNIČKA UPUTA za servis e-Dražba - Fina

Preporučeni operacijski sustavi: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 ili 8.14 ... U tom slučaju, korisnik se mora ponovno prijaviti u servis e-Dražba, kako bi.

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Centralizirani ... - Fina

iznosom koji se zaposleniku treba isplatiti na zaštićeni račun. Iznos za isplatu na zaštićeni račun potrebno je ažurirati nakon svakog obračuna, a prije izrade ...

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom za Generiranje i ... - Fina

Ver. 1.10. Aplikacija v2-6-77. Zagreb, ožujak 2017. godine ... GENERIRANJE I PREGLED SKUPNIH EVIDENCIJA RADNOG VREMENA . ... Evidenciju je također moguće preuzeti u .xls formatu odabirom opcije Ispis u XLS. Slika 47.

Korisnička uputa za korektivni obračun_v1.4 - Fina

JOPPD obrazac – jedinstveni obrazac porezi, prirezi i doprinosi, propisan od Porezne ... JOPPD obrasca Vrste 2 iz korektivnog obračuna u sustavu e-Porezna,.

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis - Fina

1 srp 2016 ... Korisničke upute za aplikaciju Web e-Potpis - Inicijalna verzija. 1.0. 11.12.2015. Promjene zbog novih verzija programa za upravljanje smart.

Uputa za instalaciju FINA RDC 2015 CA certifikata

klijente koji koriste internet transakcije zaštićene Fina digitalnim certifikatima. 3. Pojmovi i skraćenice. Skraćenica. Puni naziv. Objašnjenje. Digitalni certifikat.

Uputa Obrazac RSV-1 31. 05. 2019. 150kb - Fina

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je ...

Uputa za popunjavanje zahtjeva GP kartice - Fina

Popunjavanje i slanje zahtjeva za izradu kartice „Gorivo za plovidbu“ . ... Plavi dizel – plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u plovidbi ... kartice definirani su u Odluci o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za plovidbu ... Zahtjev za izradu kartice GP nakon preuzimanja s Internet stranice Fine ...

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Registar ... - Fina

ustrojstvene jedinice te aplikacija otvara prozor za unos nove ustrojstvene jedinice u ... odnosno za sate provedene u radu na poslovima s takvim uvjetima (npr.

KORISNIČKA UPUTA za aplikaciju Web e-Potpis - registracija ... - Fina

Cilj aplikacije Web e-Potpis je izrada i verifikacija elektroničkog i naprednog ... Normalizirani certifikat za autentifikaciju i elektroniĉki potpis (primjer: ...

korisnička uputa za institucije iz sustava osnovnoškolskog i ... - Fina

KUMULATIVNI UNOS ELEMENATA ZA OBRAČUN PLAĆE . ... Centraliziranog obračuna plaća te opisuje način rada sa web aplikacijom. 3. POPIS ...

uputa za potpisivanje pdf dokumenta u programu adobe ... - Fina

stajati digitalni potpis i postupiti na način opisan na Slici 4. 6. Zatim je potrebno odabrati opciju „Potpiši“, nakon čega je potrebno odabrati lokaciju na kojoj će se ...

KORISNIČKA UPUTA Upute za izradu, provjeru i izmjenu ... - Fina

Upute za izradu, provjeru i izmjenu JOPPD obrasca strana 1/ 2. 1 ... Obrazac generiran iz COP-a treba predati u sustav e-Porezna na kontrolu. Voditi računa da ...

UPUTA ZA INSTALACIJU FINA E-KARTICE Sadrţaj: 1. Svrha i cilj ...

4.1.2 Instalacija podrške za čitač smart kartica Towitoko . ... 1. Svrha i cilj. Ova Uputa je namjenjena korisnicima prilikom instaliranje Fina e-kartice. 2. Područje ...

Fina pain001 konverter - Korisnička uputa eksterno_lipanj ... - SEPA.hr

namijenjena za obavljanje konverzije podataka naloga za plaćanje iz txt datoteke ... Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku za nacionalna plaćanja u kunama, ...

Radna uputa za preuzimanje certifikata za fiskalizaciju Sadržaj - Fina

Objašnjenje. Digitalni certifikat. Digitalni certifikat. Elektronički identitet u raznim elektroničkim internakcijama. Fiskalizacija. Fiskalizacija u prometu gotovinom.

Korisnička uputa za korektivni obračun za institucije resora čiji ... - Fina

pogrešno obračunata vrsta bolovanja, pogrešna satnica za obračun i slično,. - pogrešno obračunati sati i/ili vrsta rada,. - pogrešan obračun na temelju grešaka ...

Dijelovi računala Von Neumannov1 funkcijski model računala

Dijelovi računala. Dijelove računala možemo svrstati u dvije skupine: 1. Strojni dio (eng. hardware) – fizički dijelovi računala (npr. miš, monitor, matična ploča).

Izašla nova kuharica Zdrava i fina jela Lijepe Naše a i fin va i fina

regijama u kuharici Zdrava i µna jela Lijepe gijama u ... recepte te koliko je brza za hrana n ... Izašla nova kuharica. Zdrava i fina jela Lijepe Naše. a i fin va i fina.

FINA/CNSG DIVING WORLD SERIES МИРОВАЯ ... - FINA Shop

4 май 2018 ... With the active support of our National. Federations and their best divers, ... Accreditation of all client groups is carried out in strict accordance ...

FINA National Federations Development ... - Official FINA Website

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

fina world masters top 10 - short course meters 2018 - fina.org

1:04.27 V.EHRENBAUER GER. 1:04.79 LINDA LONZARDI ITA. 1:04.79 NATASHA SUNDIN SWE. 1:05.07 LAURENCE FEDRIGO SUI. 1:05.20 ANNA AHLIN.

fina world masters top 10 - long course meters 2018 - fina.org

1:00.20 MAGDALENA DRAB POL. 1:00.30 ... 1:07.62 VALENTINA LUCCONI ITA ... 1:09.83 LEONIE VAN NOORT NED ... 2:51.22 L.BON-ROSENBRAND NED.

FINA National Federations Development Handbook - fina.org

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

UPUTE ZA PRIPREMU.cdr

UPUTE ZA IZRADU PRIPREME ZA TISAK. 1. Pripremu možemo primiti u slijedećim oblicima: CDR - Corel Draw. AI - Adobe Illustrator. PDF - Adobe Acrobat ...

UPUTE ZA PRIPREMU.pdf

format ovaj napust osigurava tisak do ruba papira (tisak u margo / napust / živi rez). 4. CMYK color mode. Sve boje korištene u pripremi za tisak moraju biti u ...

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

21 дец 2015 ... Najvažnije odlike za uzgoj ribe su ... sistema uzgoja: Uzgoj ribe i Uzgoj biljaka. Sistem ... glista tokom večeri, uzgojem kalifornijskih glista na.

Vodič za pripremu za Brexit - dpd

Zahtjev za ponovno pregovaranje. Izlaz. Pregovori. Dogovor. Parlament odbija. Parlament prihvaća ... uvozu zahtijevaju EORI broj * u EU i / ili Velikoj. Britaniji.

Uputstvo za pripremu radova - GAF

razdvajanja primenjeni su potporni zidovi obrađeni u kamenu na specifičan način. ... Kamene ploče primenjene za popločavanje glavne površine partera su ...

Priručnik za Pripremu Projekata

pisanje predloga projekta. ✓ Budite redovno informisani. Pronaite prezentacije sa ranije održanih seminara na www.cbib-eu.org i pažljivo ih proučite. Oni Vam ...

Upute za pripremu PDF-a - Tiskara Vjesnik

4 upute za pripremu verzija 2, prosinac 2009. A napust minimum 3 mm (Bleed) sigurnosna zona teksta na stranici min 5 mm od linije reza gotovi format stranice.

upute za pripremu datoteka - Ars kopija

Digitalni tisak do SRA3. 1. Napust za obrezivanje Na format vašeg dokumenta treba dodati napust sa svih strana od 3 mm preko ruba završenog formata.

Upute za pripremu i izradu PDF-a - Grafis

minimalna rezolucija: 250 dpi za offset, 200 dpi za digitalni tisak ... strane (pravopisne i grafičke greške u tekstu, krivi podaci: adresa, telefon, fax, mobitel, email ...

27/09/2013 Upute za pripremu - Cerovski

27 ruj 2013 ... Molimo Vas da datoteke za tisak šaljete u PDF formatu ... je PDF/X pouzdan i namijenjen pripremi za tisak. ... Fotografije za Photo Book-ove.

Uputstvo za pripremu pacijenata za scintigrafiju

komparacija. Scintigrafije za koje NIJE potrebna prethodna priprema pacijenta: 1. Scintigrafija skeleta. 2. Scintigrafija pluća. 3. Scintigrafija pljuvačnih žlezda.

Mali priručnik za pripremu elemenata

Otvori za ozračavanje i otok cinka. Mogućnosti pravilnog vešanja. Otvori za ozračavanje. Vešanje ---- otvorima što manji. OOO. Najmanji f rupa u odnosu na.

POSTER PREZENTACIJA – UPUTSTVO ZA PRIPREMU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POSTERA. Poster za prezentaciju rada se izrađuje na B1 formatu papira (707mm × 1000mm) i ne smije prelaziti navedene ...

Upustvo za pripremu PDF-a.FH10 - Suton

Format stranice. Ispravno podesiti format stranice. Sve stranice za jedan projekt moraju biti istih dimenzija, bez obzira da li neke imaju ili nemaju napust. Format.

RAČUNALA

10 velj 2019 ... ku Konstrukcije → odaberemo naredbu Polupravac). Polupravci 2. N A i 1 1. N A′ sijeku se u točki B , vrhu kocke (označimo polu- pravce → u ...

SAVJETI ZA KVALITETNU PRIPREMU ZA TRŢIŠTE RADA

8 јул 2011 ... Preporučujemo vam da za svaki novi posao napravite novu biografiju ili ... Potencijalne preporuke slobodno napomenite kroz svoj CV!

uputstvo za prijavu i pripremu prezentacije ... - Psihologija FON

Social Psychology, 17, 124-129. 14. Milgramov eksperiment (Stanley Milgram: Obedience to authority) (Milgram, S. (1965). Liberating Effects Of Group Pressure.

Smjernice za pripremu ispita: Električna struja

Električna struja, prolazeći kroz ljudski organizam, djeluje na sljedeće načine: ... Izmjenična struja ima svoje karakteristike po obliku i odnosima njenih veličina.

Zadaci za pripremu za FMP: Financijski izvještaji - EFOS

Ч Prva bilanca а– aktiva =4000. Ч Druga bilanca а– aktiva= 4300. 26. zadatak. Poduzeće а“Start” d.o.o. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 8.000, tekuću ...

Uputstvo za pripremu prezentacije - Treca gimnazija

III KREIRANJE SLAJDOVA ZA PPT PREZENTACIJU. 24. 1. Osnovne smjernice za pripremanje uspješne PowerPoint prezentacije. 24. 1.1. Početni slajd ...

Zadaci za pripremu zatakmičenje iz geografije – VII razred

3. Koji kontinent nema ekumenu? 4. Upišite oko kog tla Sunčevog sistema se kreću navedeni članovi Sunčevog sistema: a) Mesec. b) Mars. c) Jupiterovi sateliti ...

dtp vodič kroz pripremu za štampu - NEWPRESS

Ako radite prelom knjiga i brošura najbolje je njihovo dostavljanje u pdf formatu mada možete ... da li neke strane knjige sadrže slike ili ton koji ide u marginu.

UPUTE ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Za pripremanje ...

Napomena: excel obrazac ne smije biti otvoren za vrijeme prijepisa. OBRAZAC OBVEZE: ... Prvi dio obrasca moguće je kontrolirati putem izvješća Bruto bilanca.

UPUTE ZA PRIPREMU I PISANJE SEMINARSKOG RADA

Upute za pripremu i pisanje seminarskog rada imaju zadaću pomoći studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici pri izradi seminarskih ...

upute za pripremu fotografija za e-dokumente - Ministarstvo ...

UVOD. Fotografije visoke kvalitete osnova su za proizvodnju svih elektroniËkih isprava. Na temelju ovih uzoraka fotografija moće se provjeriti ispunjava li ...

Smjernice za pripremu ispita: Radna oprema

Posebni dio – Radna oprema. 185. Koji su zahtjevi za radnu opremu sa i bez vlastitog pogona? Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN ...

PITANJA IZ GEOGRAFIJE ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA

geografije i bez koga se geografija ne može zamisliti je: a) kartografski metod b) geografski metod c) uporedni metod. 5. Šta je zadatak društvene geografije?

preporuke za pripremu radova - Mladi Ekoreporteri

Informacija vrlo lako može biti ... proÄ•ita Ä•lanak od poÄ•etka do kraja. ... Snimanje na brzinu — snimanje svakog kadra svega dvije do tri sekunde.

upute za pripremu pacijenta za laboratorijske pretrage

Controloc, Nolpaza, Pantoprazol, Protizol, Somac Control, Zipantola, Zoltex, Zoprax, Peptix, Ipraalox, ContraGast), rabeprazol (Ares, Zulbex), lansoprazol ...

upute za pripremu dokumenta za tisak - Logobox

Priprema za tisak treba biti u PDF formatu. 1. PDF FORMAT. Pripremu veličine do 5 mb možete poslati mailom, a velike fileove. WeTransferom ili Jumbomailom.

Smjernice za pripremu ispita: Kemijske štetnosti

karcinogene, mutagene, reproduktivno toksične, opasne za okoliš. Klasifikacija prema propisima iz promete: vidi pitanje 148. 139. Kako se pakiraju kemikalije?

Aparat za pripremu jaja Priručnik s uputama

UreĎaj je osmišljen za kuhanje jaja. ne smije se kotistiti u druge svrhe. • Napunite ploču ... Najveći broj jaja koja se mogu kuhati istovremeno je. Uvijek koristite ...