PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ...

Zakon o trgovini („Narodne novine", broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i. 30/14.) 6. Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ... - Srodni dokumenti

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ...

Zakon o trgovini („Narodne novine", broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i. 30/14.) 6. Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ...

144/12 i 105/15) i Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz ... zbirkama podataka u postupku azila (Narodne novine, br. 36/08 ... 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17); Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (Narodne novine, broj.

Prijedlog Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike ...

Dravi i šest lokacija za smještaj opreme za servise na rijeci Savi) i usluge interneta, koji je potreban za ... Slavonski Brod - Davor - Sisak, Obilježavanje plovnog puta. Save, Kupe i Une. Sredstva za ... Uredska oprema i namještaj. 142,16. 0452.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi ...

ODLUKU o darovanju zemljišta površine 881 m2 u k.o. Vis Gradu Visu, ... S Gradom Visom sklopit će se Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

PRIJEDLOG Na temelju odredbi članka 8. Zakona o Vladi Republike ...

1 stu 2017 ... Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kune ... Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. ... propisan je način određivanja osnovice plaće u javnim službama,.

Prijedlog Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom ...

UREDBU. O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovom ... rata, postigla bi se jedinstvena metodologija u potpunosti.

PRIJEDLOG Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na ...

31 pro 2017 ... novih članica Eurojackpotu, visina maksimalnog dobitka još više poveća. ... pristupu igrama na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, a posebice za ... gdje se može dobiti pomoć u slučajevima prekomjernog igranja.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i ...

(2) OŠ Bratoljuba Klaića upisana je u Trgovački sud u Osijeku 8. srpnja. 1991. godine. ... Bratoljuba Klaića, Bizovac, a u sredini pečata nalazi se grb Republike.

Na temelju članka 76. stavka 1. i stavka 4. Zakona o ... - Grad Osijek

turnire (stolni tenis, boćanje, odbojka i kuglanje);. - rekreacijske sportske igre u više od desetak sportova;. - redovne oblike aktivnosti (aerobik, vježbe za osobe ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51 ... - Grad Sisak

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od ...

Na temelju članka 63. stavka 2. i članka 64. stavka 3. Zakona o ...

Uvjeti za rad s darovitim učenicima. Članak 3. (1) Svaki učenik ima pravo biti identificiran kao darovit i uključen u odgovarajući program i oblik rada. (2) Uvjeti za ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8. članka 391. Zakona o ...

razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Me imurske ... Suvlasnici sporazumno odre uju način razvrgnuća, u granicama mogućeg i ...

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 84. stavka 5. Zakona o ...

14 pro 2019 ... priznavanja u skladu s odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija uz primjenu odredaba ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 104. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Ovom Odlukom uređuju se odnosi u uređenju naselja, način uređenja i korištenja ... Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u ...

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o ... - Općina Vir

31 sij 2018 ... biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vir ... 2. stare lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad u: ljekarne, veterinarske ambulante ...

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ...

graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi. PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U.

Na temelju članka 32. stavka 7. Zakona o preuzimanju ... - HANFA

13 ruj 2007 ... I. Utvrñuje se da je za društvo Konikom d.o.o. iz Osijeka, Ulica Jablanova 43, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: ...

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne ...

Pod neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnika ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i ...

Na temelju članka 25.a stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima ...

(3) Za voditelja manje složenih radova iz stavka 1. ovoga članka mogu se u okviru ... 2. ovoga članka, za vođenje tih radova mora se imenovati voditelj radova.

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 lis 2017 ... Mate Ribičić - predstavnik Gradskog vijeća Grada Omiša. 8. ... Natalija Rajčić – predstavnica vijećnika Županijske skupštine Splitsko-.

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i ...

19 svi 2018 ... priznavanja sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija uz primjenu odredbi Zakona ...

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne ...

osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove voditelja projekta. Članak 3. (1) Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati i svi sudionici u gradnji, ...

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih ...

Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda,.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

9 velj 2019 ... prijavljenih na natječaj odnosno kandidata koje je Školi uputio Ured državne uprave u Osječko- ... opće i posebne uvjete za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj; ... Javni natječaj će se poništiti i u sljedećim slučajevima:.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o ... - Grad Križevci

13. ostavljati vozila bez registarskih tablica, lake prikolice, kamp – prikolice i druga ... odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge.

Na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o autorskom ... - HDS ZAMP

priredbe-koncerta. ... koncerta. U zahtjevu je obvezno navesti način, prostor i vrijeme korištenja te ostale podatke ... d) od 1.001 do 10.000 osoba - 2.000 bodova.

Na temelju članka 36. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ...

10 ruj 2019 ... o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za ...

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o reguliranim profesijama i ...

13 pro 2013 ... Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih ... inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu Zakon). Članak 3. (1) U svrhu ...

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju ...

posjednika otpada, uvjeti i način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada (uključuje i način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, rokove za dostavu ...

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ...

16 ruj 2019 ... Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i ... u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir predviđeno za ...

KONAČNI PRIJEDLOG Na temelju članka 109. stavka ... - Grad Zagreb

zapad, Ul. I. B. Mažuranić - jug i planirane produžene Kranjčevićeve ulice) i. Trnave najveća ... Martićeva ulica 6/ Ulica Eleonore Patačić 1, Z-5254. 274. Zgrada ...

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona o ... - Grad Varaždin

ističemo da je Crtorad predlagao drugačiji model gratis perioda odnosno da korisnik parkirališta ima rok od pet (5) minuta od parkiranja vozila za kupnju karte,.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu - Sportski savez ...

pojedinog sporta vrednuju se i dosezi ekipa na prvenstvima Hrvatske i Grada ... Svjetsko juniorsko prvenstvo u umjetničkom klizanju - Hrvatski klizački savez.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ...

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC, I. G. Kovačića 1e, Čakovec. 5. LJEKARNA Čakovec. 6. BIOINSTITUT d.o.o. Čakovec. 7. VETERINARSKA STANICA Prelog ...

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj ... - Grad Osijek

Centar tehničke kulture organizacijska je jedinica Zajednice tehničke kulture ... Za učenike osnovnih škola organizira se Zima u Domu tehnike, Proljeće u Domu ...

Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o vodama (Narodne novine ...

»septička jama« je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda s vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se ...

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom ... - Grad Križevci

2 srp 2018 ... Ovom Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području ...

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o održivom ... - Grad Trogir

10 tra 2019 ... PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Trogir ... Trenutno su zaposleno 2 djelatnika na puno radno vrijeme, 1 djelatnik na ... Kaufland. ZANOTTI PL. PRIM DOLAC. 15.478,001. U prošloj godini ostvareni su sljedeći ciljevi:.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o ... - Grad Zabok

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,. 125/08., 36/09. i 150/11 ...

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom ... - Grad Zabok

23 sij 2019 ... Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. ... naknade, nekretnine važne za Grad Zabok koje se u potpunosti ili djelomično ...

Na temelju članka 48., stavka 1., točke 1. Zakona o ... - Grad Vukovar

udruge odgojitelja vukovarsko – srijemske županije 'Terina'. DUZS- natječaj za likovne radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o ... - Grad Vukovar

1. Antuna Gustava Matoša. 22. Našička. 2. Bana Josipa Jelačića. 23. Osječka. 3. Bartola Kašića. 24. ... Šamac. 15. Frana Kršinića. 43. Trg Drvena pijaca. 16.

Na temelju članka 5. stavka 1. točka 6. Zakona o ... - Gradski parking

9 svi 2018 ... 3500 kg i dimenzije odgovaraju propisanim dimenzijama parkirališnih mjesta osobnog automobila;. – korisnik javnog parkirališta ( u daljnjem ...

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima - Grad Pula

15 pro 2010 ... (2) Ukopi se obavljaju na Gradskom groblju Monte Ghiro u Puli i na groblju u ... dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto, zelenilo.

42 Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu ... - Grad Umag

4 lip 2012 ... Gradskog vijeća Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ 9/09), Gradsko vijeće ... vrijeme čekanja po satu u iznosu do 100,00 kn.

Na temelju članka 17. stavka 3. alineje 1. Zakona o sustavu civilne ...

civilne zaštite Grada Zagreba ovisno o jačini potresa vidljive su u Tablici 3. Tablica 3. Upozoravanje o ... dobrovoljno davanje krvi,. - podršku ... Petrova. Ulica Jakova Gotovca 7. 9. Ribnjak. Ribnjak 38. 10. "Stjepan Radić" ... sobom ponijeti tijekom evakuacije osnovne zalihe lijekova, može se dogoditi da zbog starosti, panike ...

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (Narodne novine ...

21 pro 2017 ... Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, ... sufinancirat će se korištenje sportskih objekata za školske i druge objekte te ... sportaša i trenera ne ubraja se u sportsku opremu i rekvizite (dresovi, trenirke, tenisice, torbe i.

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom ... - Grad Senj

Odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije. Članak 2. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se: - čišćenje i kontrola dimnjaka, ...

Na temelju ĉlanka 4. stavka 3. Zakona o sluţbenicima ... - Grad Vodice

RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA. Ĉlanak 23. Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja odreĊuje.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima - Općina Fažana

mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa ... Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koji se, u smislu ove ... 3. uvećava se za porez na dodanu vrijednost.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne ...

27 ožu 2014 ... kupališta namijenjene isključivo za pse. Dovođenje ... utvrđen kao opasan, obavezna je i upotreba zaštitne košare (brnjice). U parkovima i na ...

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi - Grad Čabar

2. pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika OŠ „Petar Zrinski“ Čabar,. 3. pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u Dječji vrtić „Buba Mara“ Čabar ...

- Prijedlog Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ...

rok u kojemu će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja i ... da za malodobne učenike istu treba supotpisati i roditelj / zakonski skrbnik, ... obavijest o ostvarivanju prava na stipendiju šalje se prvom slijedećem studentu na rang-listi.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3 Zakona o odgoju i ...

podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ... skrbi o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i ...

Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, uz prethodnu suglasnost osnivača ... utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave,. - surađuje s ...