Zaključci sa 4. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje ...

c) Zdravstveni radnik koji ima sklopljen ugovor o radu za radno mjesto I. vrste za ... smislu Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici ...

Zaključci sa 4. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje ... - Srodni dokumenti

Zaključci sa 11. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje ...

ravnatelja i dodatak na plaću s osnova posebnih uvjeta rada od 7% ... zdravstvenog osiguranja na pojedinim radnim mjestima i poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada pripada pravo na dodatak na plaću, te je naveden Popis radnih ...

Zaključci sa 4. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje ...

c) Zdravstveni radnik koji ima sklopljen ugovor o radu za radno mjesto I. vrste za ... smislu Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici ...

Zaključci Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ...

da li bolnički specijalist koji radi u bolnici i u kumulativnom je radnom odnosu s ... plaća jednako (osnovni sat s uvećanjem za prekovremeni rad) bez obzira kada ...

Zaključci Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora

koja puno radno vrijeme radi u ambulanti za kemoterapiju gdje se ... zaštiti koje se organizira u pojedinim gradovima (po posebnoj odluci/ugovoru s HZZO- ... sklopljeni izme u Opće bolnice Varaždin i fizioterapeuta nisu sklopljeni sukladno.

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ...

23 lis 2018 ... Spomenuti kolektivni ugovor navodi u članku. 1. da su strane Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Vlada.

zapisnik 1. konstituirajuće sjednice zajedniĉkog povjerenstva za ...

ZA TUMAĈENJE TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŢBENIKE I ... Povjerenstvo za tumačenje TKU-a za službenike i namještenike u javnim ... u javnim službama na koje se ne primjenjuju granski kolektivni ugovori koja sadrže ta ...

1 ZAKLJUČCI POVJERENSTVA (po rednim brojevima) Zaključak br ...

mjesto, plaća u iznosu plaće radnog mjesta na koje je do tada bio raspore en. ... poliklinikama gdje se vrši dijagnostika i terapija aktivne tuberkuloze pluća. Isto se ... voditelj tima PZZ medicinsko-biokemijskog laboratorija sukladno članku 65.

Zaključci s 37., tematske, sjednice o ekološkoj proizvodnji u ...

28 svi 2018 ... EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U REPUBLICI HRVATSKOJ – ... Republike Hrvatske vezano uz dozvoljena gnojiva, poboljšivače tla, sredstava za.

ZAKLJUCCI S 14. SJEDNICE SKOLSKOG ODBORA.pdf - Prva ...

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA. Zagreb ... mjestu nastavnika TZK, određeno, puno radno vrijeme kao zamjena za djelatnicu na bolovanju;. Morane Franov, na ...

Odluke i zaključci 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

22 stu 2017 ... ... „psihogerijatrije“ sklopljen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem. Centrogradnja d.o.o. Vrijednost radova je 28.953.062,18 kn bez PDV-a.

ZAKLJUČCI sa sjednice Nastavničkog vijeća održane 12. rujna ...

12 ruj 2019 ... E-mail: [email protected] ... Škole. Jednoglasno usvojena molba za prelaskom učenice L.S. iz druge ... HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR.

Zaključci sa 11. sjednice Školskog odbora - Osnovna škola Tina ...

Jasenka Pernar – učitelj razredne nastave, puno radno vrijeme. - Tajana Škvarić – učitelj hrvatskog jezika, nepuno radno vrijeme. - Luka Hosu – učitelj glazbene ...

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 10. sjednice Komisije za tumačenje ...

19 ožu 2013 ... Podnositelj zahtjeva navodi da planer HAK-a daje izračun za rutu koja ... Službenici koji imaju manje od 2 km od adrese na kojoj je smještena ...

Zapisnik sa 5. sjednice Povjerenstva za ... - Ministarstvo uprave

Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, gosp. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave i koordinator Povjerenstva, gđa. Tatjana. Prenda Trupec ...

tumačenja sa 2. sjednice zajedničke komisije za tumačenje ... - nszssh

1) čl. 24 GKU. Člankom 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama utvrđeno je materijalno pravo – umanjenje radne obveze ...

ZAPISNIK sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i ...

državne službenike i namještenike, održane 04. listopada 2007. godine u Središnjem ... Iva Bolanča, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika,.

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa 9. sjednice Komisije za tumačenje ... - sdlsn

1 velj 2013 ... stvarne udaljenosti na terenu, upotrijebiti planer „Google karte“ za ... rada predviena je uporaba planera putovanja Hrvatskog autokluba. Stoga,.

ZAPISNIK sa sjednice Zajedničke komisije za tumačenje ... - sdlsn

U redovan mjesečni fond sati ubrajaju se sati ostvareni kroz redovan rad i sati za koje se isplaćuje naknada plaće na osnovu državnih blagdana i zakonom.

IZVOD IZ ZAPISNIKA sa sjednice Komisije za tumačenje odredaba i ...

11 lis 2012 ... nathodnici, pješački prijelaz). Ako se koristi planer putovanja Hrvatskog autokluba, korekcije udaljenosti od adrese stanovanja do adrese rada ...

zapisnik sa sjednice povjerenstva za provedbu javnoga poziva i ...

7 velj 2017 ... Na javni poziv ponude su dostavili: 1. Presečki tours. 2. Potočki travel. 3. Alga travel. 4. Taubek tours. 5. Blagec torist. 6. Varaždin tours ...

Zaključci

BERNARDA CECELJA, BERNARDA: o standardima ležajevima u hotelima. Page 9. FRANJO MIHELČIĆ, LOKVE D.D.: o prednos ma drvenih prozora. Page 10 ...

v4 pojacalo u spoju zajednickog emitera.pdf

PRIPREMA: 1. Što su električna pojačala? 2. Definirate što je strujno pojačanje: 3. Definirate što je naponsko pojačanje: 4. Definirate što je pojačanje snage: 5.

izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

I Z J A V A. O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA kojom ja ... izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa ... 2. izjavu da student nije korisnik druge stipendije (obrazac na www.vsmti.hr).

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.pdf

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA. Radi ostvarivanja prava na državnu stipendiju sukladno odredbi članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu ...

Zaključci 5. izv. sjednica - FOI

znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem.

Obavijest Komisije o pojmu zajedničkog pothvata sa ... - EUR-Lex

2 ožu 1998 ... ZAJEDNIČKI POTHVAT PREMA ČLANKU 3. UREDBE O KONCENTRACIJAMA. 1. Zajednička kontrola. 2. Promjene u strukturi poduzetnika. III.

od zajedničkog do samostalnog ostvarivanja roditeljske skrbi i ...

12 stu 2017 ... Obiteljski zakon iz 2003. godine1 nastavio je razvijati istu koncepciju roditeljske skrbi, s time da su se u praksi i u javnosti pojavila određena ...

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog ... - Hakom

cijene pristupa i zajedničkog korištenja HT-ove EKI koju je HT obvezan temeljem ... Ako je podnesen prigovor na tehničko rješenje sukladno članku 5.2. ove.

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI i ...

DODATAK 1 - Cjenik usluga. DODATAK 2 - Zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja EKI i povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a. DODATAK 3 ...

Komparativna analiza i zakljucci

Komparativna analiza i zaključci –elektronski mediji u Vojvodini. U svim snimljenim i analiziranim CIPE, i na radiju i na televiziji, registrovan je. 2521 prilog.

Izvadak iz Andragoškog zajedničkog upisnika podataka pri Agenciji ...

Instruktažni centar - ustanova za obrazovanje obraslih. Franje Račkog 4. Križevci. Poslovi montera/ke solarno toplovodnih sustava. Program usavršavanja.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva - Stipendije.info

9 lip 2016 ... Upoznat/a sam da zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici ili druga zajednica osoba koje zajedno ...

aktivnost zajedničkog čitanja slikovnice kao primjer poticanja ...

Govorno-jezični razvoj djece predškolske dobi predstavlja vrlo zanimljiv razvojni ciklus u kojem se može ... najpoznatiji po slikovnici "Vrlo gladna gusjenica".

Pronalaženje najmanjeg zajedničkog nazivnika - Antonija Horvatek

Najmanji zajednički nazivnik. Antonija Horvatek. 1/2 ... zajednički višekratnik "malih brojeva", npr. prilikom zbrajanja razlomaka (npr. šestina i osmina)... Stoga sa.

izjava o članovima zajedničkog kućanstva - Studentski centar

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKE OBITELJI. Radi ostvarivanja prava na smještaj u studentskom domu Studentskog centra u Zagrebu pod kaznenom i.

Zaključci Poslovnog odbora episkopata

obroku, mliječna brana (jaja, mlijeko, sir, maslo, itd.) ... đane post i nemrs vigilije, tada pre· staje obveza, te se ... željeznicom, dužni su na nemrs samo na Čistu ...

zaključci - Vlada Crne Gore

30 јан 2014 ... sljedeća motorna vozila: - motorno vozilo FAP 1314 SIAV p/r, registarski broj M-1228, godina proizvodnje 1982, broj motora 128593, broj šasije ...

Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva - Zaklada hrvatskih branitelja

Izjavljujem: pod kaznenom i materijalnom odgovornošću i svojim vlastoručnim potpisom potvrđujem da živim u zajedničkom kućanstvu sa sljedećim osobama: 1.

izgradnja slapa na donjoj dobri u lišnici, od zajedničkog interesa sa ...

1. Lokacija zahvata, kameni prag na rijeci Dobri. Djelovanjem energije vode i zbog čestih promjena vodnog režima rijeke Dobre kao posljedica rada HE Lešće, ...

Zaključci Aktiva prirodoslovnih predmetna, održanog 23

Ako se pri stalnom tlaku temperatura idealnog plina smanji s 30C na -. 30C, koliki je ... Talište srebra je 960 C, a specifična toplina taljenja 105 J/kg, c=2500J/kgK ... 1/K. 15. Koliko litara vode temperature 25C treba uliti u posudu koja sadrži 10.

ZAKLJUČCI KO Kolektivno pregovaranje u ... - Kolektivni ugovori

olektivno pregovaranje u Hrvatskoj i Europi danas ačanje bipartitnog ... 3. razina – Savez samostalnih sindikata Hrvatske: Jačanje kapaciteta za praćenje i.

Ekonomski forum BiH 2018 - zaključci - EFSA

15 velj 2018 ... Forum je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u. Sarajevu ... prof. dr. Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. • mr.

Pogled preko horizonta_zapisnik, zaključci i preporuke

ne samo migrantska kriza. Preko 80% lica koja se kreću kroz Srbiju bi imale prava da dobiju azil po standardnim procedurama EU. Nerešeni sukobi u zemljama ...

odluke, rješenja i zaključci - Grad Split

2 lip 2019 ... prilog uz materijal su „Službeni glasnik Grada Splita“, broj 2/96 i 9/96 ... izradu UPU-a je potreba da se urbaniziraju istočni dijelovi Grada Splita,.

matematički fakultet studij zajedničkog trećeg ciklusa - doktorski studi

Dr. Emir Temimović, vanredni profesor. Ciljevi nastavno- ... Emir turkušić, Uvod u hemijske senzore i ... Redžić, S., Bašić, H., Barudanović, S. (2009): Ekološki sistemi i modeli. ... loci plus SE33 locus in a Population from the Republic of Macedonia. ... A TOOL FOR ALL ASTRO SENSOR RECORDINGS FUSION INTO COLOR.

Zaključci o radnom vremenu ugostitelja - Grad Rijeka

13 lip 2018 ... Restoran "Konoba Tarsa", Josipa Kulfaneka 10, Rijeka. Odjelu gradske uprave za poduzetništvo je od strane trgovačkog društva MIA-TT.

Zaključci o davanju suglasnosti za podzakup ... - Grad Rijeka

12 stu 2018 ... prostora na adresi u Rijeci, Školjić 2/B, korisne površine 63 m2, trgovačkom društvu. MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. Zagreb, Bani 73b OIB: ...

Zapisnici i zaključci sjednica Vijeća za normu ... - Hrvatski pravopis

Tomu su pak hrvatska leksikografija, gramatika i pravopis u većini filoloških škola redovito i težile. Tri narječja tri su lica hrvatskoga jezika. Svako je od njih jezik.

Zaključci o zahtjevu za produženjem radnog vremena ... - Grad Rijeka

12 sij 2018 ... Restoran "Bistro Veseljak", Krnjevo 12A, Rijeka. Odjelu gradske uprave za poduzetništvo je od strane trgovačkog društva CAMPUS.

Dodatak II Znanstveni zaključci i razlozi za izmjenu uvjeta odobrenja ...

fibroze i agonizma 5-HT2A i 5-HT1B receptora, te također plauzibilan učinak na serotoninski prijenosnik. Vezano uz prijavljene slučajeve, CHMP uočio je ...

Tumačenje testamenta

ispunjena stvarna volja ostavioca«, dok novi nema odredaba o tome, a taj GZ iz. 1964. godine je među ... Predmet tumačenja je poslednja volja. Neposredno ...

AUTENTIČNO TUMAČENjE

3 мар 2016 ... prodaje. Naposletku, gornje tumačenje je u skladu sa potrebama fleksibilnosti postupka privatizacije prodaje imovine u delovima, a koju takođe ...

TOLSTOJEVO TUMAČENJE OČENAŠA

ljavala vjera i nevjera, esencija i egzistencija, smrt i konačni smisao. U ... Karenjina, Rat i mir i dr. ... Sudjelovao je u krimskom ratu, pa je bio neposredni svjedok ...

Tumačenje u krivičnom pravu

U svojoj biti analogija predstavlja tumačenje prava na osnovu sličnosti ili ... KZS (Značenje izraza) taksativno navedeno značenje izraza korišćenih u zakoniku.

09 Hrvatsko tumacenje bitke.qxd

Domazet u “Hrvatska i veliko ratište” tek spominje “Džep”228 u svezi s ostalim navalnim ... opsežnu knjigu.254. Dokazala je zablude ... ma do 1995.” 228. Davor Domazet Lošo “Hrvatska i veliko ratište”, Udruga Sv. Juraj, Zagreb 2002. 229.

tumačenje biblije - Srce

Biblija ne samo što sadrži Božju riječ – ona je isto što i Božja riječ. C. Analogija Svetoga pisma ... B. Rana židovska biblijska hermeneutika. 1. Egzegeza pisaca ...

Odluka o imenovanju povjerenstva

24 stu 2017 ... Oreškovićeva 25, 10 000 Zagreb tel. 01/6642220 FAX.6642221. OIB: 13582015490. Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva ...

EINSTEINOVO TUMAČENJE FOTOELEKTRIČNOG EFEKTA

1887.godine Hennry Hertz je slučajno otkrio pojavu koja je kasnije nazvana fotoelektrični efekt. 1888.godine njemački fizičar Wilhelm Hallwachs zaključuje da iz ...

tumačenje uvjeta rektorskog zbora - PBF

8 stu 2010 ... (Tumačenje uvjeta Rektorskog zbora je Odbor za znanost PBF-a na svojem sastanku od ... 2. da je predložio ili uveo novi, ili inovirani sadržaj predmeta, ili uveo ... Znanstveni uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja na.

Ože Ferije – Tumačenje horoskopa - AstroRiznica

karte, tj. njenih segmenata – dužine života, vladara horoskopa, braće i sestara ... 124 Tumačenje se, naravno, odnosi na bilo koji natalni horoskop. 125 Vidi ...