Sluzbeni glasnik - Grad Tuzla

OpCinsko vijeee Tuzla traZida se po hitnom postupku donese. Zakon 0 izmjenama i ... Transfer za rad javnih kuhinja na podmcju opcine Tuzla 120.000,00. 15.000,00. 20.000, ... u roku odredenom rjesenjem, postupiti prema izreeenoj mjeri. Clan 6. ... dosadasnjeg korisnika "Lesnina" d.d. iz Ljubljane, Cesta na. Bokalce 40 ...

Sluzbeni glasnik - Grad Tuzla - Srodni dokumenti

Službeni glasnik Grada Tuzla 12/19 - Grad Tuzla

Nagrade studentima, učenicima i sportistima za nadprosječan uspjeh. 49.970,00. 0,00. 49.970,00. 0,00 ... natprosječan uspjeh. 2. Grant ADS FBiH za obuku ...

Sluzbeni glasnik - Grad Tuzla

OpCinsko vijeee Tuzla traZida se po hitnom postupku donese. Zakon 0 izmjenama i ... Transfer za rad javnih kuhinja na podmcju opcine Tuzla 120.000,00. 15.000,00. 20.000, ... u roku odredenom rjesenjem, postupiti prema izreeenoj mjeri. Clan 6. ... dosadasnjeg korisnika "Lesnina" d.d. iz Ljubljane, Cesta na. Bokalce 40 ...

Službeni glasnik BiH - Grad Tuzla

vlasnjača šumska, livadarka šumska. Poa palustris L. vlasnjača močvarna, močvarna livadarka. Poa pratensis L. vlasnjača livadna, prava livadarka. Poa trivialis ...

službeni glasnik službeni glasnik - Grad Lipik

Izvješće o stanju u prostoru Grada Lipika za razdoblje 2009. do 2012. godine . ... PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA GRADA LIPIKA živo- rođeni mrtvo- rođeni umrli umrla dojenčad ... odobrena poduzeću "Lipik Glas" d.o.o., iz Lipika.

Sluibeni glasnik - Grad Tuzla

ti odjednom u cijelosti ili mogu s opCinom Tuzla. zakljuCiti ugovor 0 nacinu ... (Husnija) Azra sa 1/1 (po starom premjeru k.c. broj. 1996/8 pasnjak "Pasabunar", ...

Službeni glasnik 4-2017 - Grad Ivanić-Grad

31 pro 2017 ... jeno radno vrijeme ugostiteljskom objektu „Špica“ za dan 17. ... Od ponuditelja DALT SAVJETOVANJE j.d.o.o. Sesvete, Rudolfa Matza 2, OIB: ...

Službeni glasnik 1-2018 - Grad Ivanić-Grad

15 ožu 2018 ... društva Hvaljen budi d.o.o., Janka Holjca 31, 10000. Zagreb, OIB: ... koje se Cjenik odnosi u roku od mjesec dana od dana donošenja ove ...

Službeni glasnik 9-2013 - Grad Ivanić-Grad

Odluka o načinu obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanić-Grada. Str. 9. - Odluka o ... Aronia Live d.o.o. za pružanje usluga iz Zagreba,. Mirogojska ... Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na internet ...

Službeni glasnik 1-2016 - Grad Ivanić-Grad

19 ožu 2016 ... trgovačkog društva Protronic d.o.o. za promet i usluge, Trg. Vladimira Nazora 8, 10310 Ivanić-Grad i Grada Ivanić-Gra- da, Park hrvatskih ...

Službeni glasnik 6-2018 - Grad Ivanić-Grad

6 ruj 2018 ... Šarampov i Jalševec Breški (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj ... i Iva-2). (2). Unutar zone E2 moguće je smještanje građevine u svrhu ...

Službeni glasnik 5-2017 - Grad Ivanić-Grad

29 ruj 2017 ... Prostorni plan uređenja Grada Ivanić-Grada, pročišćeni tekst odredbi za provođenje ........................................ 2 ... Neizgrađeni – neuređeni dio građevinskog pod- ... zeni (dubine do 1,0 m), igrališta, pergole i brajde, te rezervoari ...

Službeni glasnik 7-2019 - Grad Ivanić-Grad

12 ruj 2019 ... KAPITEL, Trg Vladimira Nazora 15, Ivanić. Grad. •. CVIPEK d.o.o., Savska 117, Ivanić-Grad. •. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o, Etanska ...

Službeni glasnik 7-2017 - Grad Ivanić-Grad

16 pro 2017 ... se slijedeći članovi: 1.Davor Jakšić, pomoćnik načelnika Policijske posta- ... Igor Cepetić, vatrogasni časnik I. klase, imenovan zapovjednikom ...

Službeni glasnik 6-2017 - Grad Ivanić-Grad

31 pro 2017 ... CVIPEK d.o.o., Savska 113, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 85500684167. Članak 4. Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada ovlašćuje. Gradonačelnika ...

Službeni glasnik 3-2018 - Grad Ivanić-Grad

30 lip 2018 ... vrijeme boravka vozila na javnom parkirnom mjestu. Projektom uvođenja ... Zagreb (Jakuševec, Markuševec, Jankomir). 47.000 ... Monika Matleković Pevec, dr.med.-pred- ... Ivanić-Grad. Kontakt podaci osobe zadužene za.

Službeni glasnik 2-2016 - Grad Ivanić-Grad

11 lip 2016 ... U skladu s tom nakanom, Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici od 07. ožujka 2016. godine i Gradsko ... ukupne površine 5.596 m2 ponuditelja Ljiljan S d.o.o.,. Željeznička 2, Kutina, OIB: 32056006555 zastupan po.

službeni glasnik - Grad Ivanić-Grad

13 lis 2016 ... Ivanić-Grada, na portalu Volim Ivanić i u programu Obiteljskog radija Ivanić, gradonačelnik je donio Zaključke o financiranju programa udruga i ...

službeni glasnik - Grad Belišće

22 ruj 2014 ... 10. LIMARIJA. SEBASTIJAN. Belišće, ... LIMARIJA ŠIMIĆ. Belišće, ... Cijena radova. /m/. /m/. /kn/. Belišće. Ulica Borici i Matije. Gupca. Izgradnja.

Službeni glasnik 09/16 - Grad Supetar

naplate parkiranja i korištenja javnog parkirališta pod naplatom na području grada Supetra (u daljnjem ... i postavlja element blokade („čuvar parkinga“).

službeni glasnik - Grad Senj

26 velj 2016 ... U isto vrijeme najveće smanjenje broja nezaposlenih zabilježeno je u ... U odnosu na 2001. godinu radno sposobno stanovništvo smanjilo se za 8,8%. ... trgovačkih centara u Gradu Senju (Super Konzum, Plodine) osjetno je ...

Službeni glasnik - Grad Slatina

14 ožu 2017 ... okvirnim terminskim planom kako sljedi: • 22. sjednica … ... zavjesa duljine 10 m, niz svjetlećih lanaca za gradski sat, ukras djed božićnjak sa.

službeni glasnik - Grad Ozalj

plastenici, staklenici;. • ribnjaci i druge građevine ... staklenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća, te plastenici. ... Kovačić Sanja, Jaškovo 68 c, OŠ «Slava. Raškaj».

službeni glasnik - Grad Hvar

7 lip 2019 ... (suncobrani, ležaljke i sl.) koji su unificirani ... Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani isl.) ... zakupnine – cijena zakupa za poslovne prostore u.

službeni glasnik - Grad Lipik

38115 Donacija Školskom sportskom klubu OŠ "Lipik" Lipik. 15.000,00. 15.000,00. 100,00. 38115 Donacija Udruzi mažoretkinja grada Lipika. 65.000,00. 62.000 ...

službeni glasnik - Grad Bihać

9 ožu 2015 ... Bihaću putem javnog nadmetanja – licitacije ... 77.31 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ... WD890671115223757, boja vozila plava.

SLUŽBENI GLASNIK - Grad Dubrovnik

29 sij 2020 ... površine u prvobitno stanje utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz ... 2021., pjesničko-grafička mapa Antuna Masle i Lukše Peka, ... Artur Sebastian design – redovni godišnji likovni program 2020. i karnevalski program.

Službeni glasnik 01-2020 - Grad Vis

23 sij 2020 ... 6.500,00 kuna (s PDV-om)/m2 netto korisne površine stana, koja je ... U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa ...

Službeni glasnik - Grad Đakovo

15 stu 2019 ... podsliva rijeke Save i podsliva rijeka Drave i Dunava. ... pet tvrtki kao što su: Helson d. o. o., Profi Baucentar d. o. o., Meteor grupa – Labud d. o. ...

Nr. 4/14. Službeni glasnik - Grad Rovinj

Rasvjeta arhitekture mora biti diskretna. Naglašena prezentacija ... usklađena (neutralna - ne naglašeno dizajnerska ili pak rustikalna). Funkcionalna oprema za ...

Službeni glasnik br. 2.-2018. - Grad Valpovo

13 ožu 2018 ... OFERTISSIMA d.o.o. iz Svete Nedjelje prema kojem će isplatom iznosa od 100.000,00 kn na račun Grada Valpova biti u cijelosti namiren dug ...

Službeni glasnik broj 15 - Grad Dubrovnik

10 pro 2019 ... kosilica motorna leđna FR 450 - 1, kosilica motorna MB 545T - 1, Kosilica ... Prozračivač travnjaka, Prskalica motorna SR 400-STIHL 340/420 -1, Prskalica ... Tomo. Krmek. Vinogradarska 4. Mokošica. Povjerenik. Mario. Katić.

sluzbeni glasnik 04-2017 - Grad Gradačac

Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Gradačac za 2016. godinu ................................... 82 ... -šišanje žive ograde, sitnog rastinja, sječenje. ČIŠĆENJE ... Potrebne 2 table i 2 stuba. 23. Obilježen pješački prijelaz. Konzum. Ne. Ne. -. Potrebna ... Pored navedenog,na punktu mora biti mašina. OPERATIVNI ...

Službeni glasnik 2-18 - Grad Donji Miholjac

vodostaj rijeke Drave, može se zaključiti da je dotok vode iz brdskog dijela ... od poplava branjenog područja pri vodostaju na vodomjeru Moslavina 420 cm.

službeni glasnik - Grad Velika Gorica

29 stu 2018 ... RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Velika Gorica . ... odnosa. I. Grad Velika Gorica i Melita Banić iz Velike Gorice,.

službeni glasnik - Grad Široki Brijeg

26 lip 2015 ... Širokog Brijega („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“, broj: 8/14), rješavajući po zahtjevu poduzeća Omnimerkur d.o.o.Mostar zastupanog ...

Službeni glasnik, 2012/07 - Grad Ploče

Pogrebno poduzeće Mia Zubac d.o.o Ploče. - Građevinska poduzeća s 55 djelatnika i 1 kamion nosivosti preko 10 tona, 2 kamiona nosivosti 5-10 tona, te 7 ...

Službeni glasnik broj 06-2017 - Grad Vis

sidrišta Stončica, Rukavac, Veli Budikovac, Ravnik i Ruda zračni promet. • helidromi Šupurine i Plisko polje groblje Podselje sunčana elektrana Griževa Glavica.

Službeni glasnik br. 3.-2019. - Grad Valpovo

25 tra 2019 ... 1.833,33. 166,66. 894. Traktorska kosilica. 12.525,43 12.525,43 0,00. 1240. Traktor MTD. 12.648,85 12.648,85 0,00. 1246. Kućno kino. 888,00.

službeni glasnik - Grad Duga Resa

zahtjev OPG Mario Polović,Duga Resa, Mrežnički Brig 56, gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 21. prosinca 2011. godine, donosi. O D L U K U o isplati ...

Sluzbeni glasnik GVG 10 - Grad Velika Gorica

700, radnog tlaka 75 bara Pula-Slavonski Brod,. • magistralni ... auto škola. - ispostave raznih udruga. - razni klubovi, sekcije i dr. udruženja građana. - razni klubovi ... primjenom akustičnih zaštitnih mjera na mjestima emi- sije i imisije, te na ...

Službeni glasnik 6-17 - Grad Donji Miholjac

30 kol 2017 ... KNJIŽNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA, dolje obodno nalazi se natpis : DONJI MIHOLJAC, a u sredini se nalazi znak Knjižnice.

Službeni glasnik, 2014/09 - Grad Ploče

ulazom kod broja 23 (Gradska ljekarna) do broja. 21 (poslovna zgrada “Luka Ploče"). Iznimno, u suprotnom smjeru mogu se kretati vozila dužine veće od 10 m i ...

Službeni glasnik Grada - Grad Split

31 pro 2018 ... Split, 20. prosinca 2018. godine ... prostori I. Faze Tehnološkog parka Split, odnosno poslovni ... glasi „za pristan plovila javnog prijevoza”.

Službeni glasnik broj 05-2018 - Grad Vis

18 lip 2018 ... Ne usvaja se prigovor Damira Radice, Šetalište Viški boj 8, Vis, na ... ureda za katastar Vis, upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno.

Službeni glasnik, 2014/05 - Grad Ploče

investitor ili vlasnik Grad Ploče, ugovaranje i odr- ... Ploče nadležno upravno tijelo Grada Ploča će donijeti ... Grad Ploče odobrava Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.,.

(Službeni glasnik Grada Dubrovnika). - Grad Dubrovnik

5 tra 2019 ... Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2014. godinu. 127. ... Udruga antifašista Dubrovnik – „Glas antifašista Dubrovnik“ ... ako umrli u trenutku smrti nije imao imovinu veće vrijednosti i ako nije sklopio neki od.

službeni glasnik grada garešnice - Grad Garešnica

23 svi 2019 ... Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2019. godinu. 135. 7. Odluka o ... Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije. - broj 2.b.

službeni glasnik grada bjelovara - Grad Bjelovar

30 sij 2019 ... ( Arting d.o.o. Bjelovar, TD 6/18-E ) izrada proračuna: Vesna Hršak, dipl. ing.arh. A1318 podaci za proračun strojarskog dijela: Hrvoje Šipušić, ...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 13/18 ... - Grad Belišće

28 stu 2018 ... Gradsko vijeće usvaja Plan i Program rada te Financijski plan Vijeća romske ... u Belišću („Službeni glasnik općine Belišće“ broj 4/95 i „Službeni ... sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek,.

Službeni glasnik Grada Omiša br. 10/1 - Grad Omiš

13 tra 2017 ... mjesečno izlaganje i prodaja suvenira. . 2.600,00 kn . Obrt SARAH ... prodaja tekstila,suvenira i sl. 2.550,00 kn 2.555,00 kn mjesečno.

Sluzbeni glasnik GVG 3.indd - Grad Velika Gorica

14 srp 2015 ... hostel ili motel. 4. Građevinsko područje turističkog ... stajaće vode – jezera; Donja Lomnica (Industrogradnja),. Čiče (više jezera), Novo Čiče ...

Sluzbeni glasnik GVG 03.indd - Grad Velika Gorica

6 ožu 2008 ... Grad Velika Gorica preuzima pravo vlasništva zemlji- ... vor, koji će u ime Grada Velike Gorice, potpisati grado- ... Goran Beus Richembergh,. 3.

Br. – Nr. 7a/06. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale ... - Grad Rovinj

Grada Rovinja («Službeni glasnik općine Rovinj» br. 5/93) i Autentično tumačenje čl. ... Rovinj - Ortopedska bolnica Dr. Martin Horvat. ▫ Građevine primarne ...

Sluzbeni glasnik GVG 08 - n.indd - Grad Velika Gorica

Mala Buna – Šiljakovina – Gudci na VG Vodoopskrbu d.o.o Velika Gorica . ... Namjena cilj: Izgradnjom pristupne ceste za novo groblje Kušanec omoguüit üe se ...

Sluzbeni glasnik broj 4_2016.pdf - Grad Mostar

1 tra 2016 ... stajališnog mjesta, auto taksi prevoznici moraju dobiti ... iz oblasti EE i OIE“ i dodaju riječi „voditelj tima“. ... Dražan Vrljić, stručni savjetnik za.

službeni glasnik grada daruvara - Grad Daruvar

2 pro 2015 ... Daruvar zakupniku TISAK d.d.. 376. 4. ... rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od ... sklapanja ugovora o zakupu javne površine, kiosk.

Sluzbeni glasnik GVG 1 B.indd - Grad Velika Gorica

31 sij 2017 ... Službeni glasnik Grada Velike Gorice - Godina XXIII. ... tvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br: 91/96, ... Reporter Velike Gorice.

Sluzbeni glasnik GVG 1.indd - Grad Velika Gorica

24 sij 2018 ... vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. ... 120 02 Zakup stranica u novinama Reporter Velike Gorice. 60.000,00 kn.

Sluzbeni glasnik GVG 1..indd - Grad Velika Gorica

24 sij 2020 ... PO Cvjetno. Velika Gorica. Kralja Petra Svačića. 12. PO Zagrbačka. Velika Gorica. Zagrebačka 124. PO Koprivnička. Velika Gorica. Koprivnička ...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 9/19 ... - Grad Belišće

11 pro 2019 ... EXPERT d.o.o. Donji Miholjac,. 3. ... Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac,. 5. ... Infokom d.o.o., Županijska 17, OSIJEK.