Računovodstvo, revizija i financije 2018/10 - RRiF

3 lis 2018 ... Sudionici seminara mogu po povoljnijoj cijeni nabaviti knjigu „Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi“, VIII. dopunjeno ... financijska obveza mjeri po fer vrijednosti kroz ra- ... na kuhinja (element za posuđe 60 × 60, element ladičar 40 × ... skim prodavaonicama (na primjer poruka: “Lesnina.

Računovodstvo, revizija i financije 2018/10 - RRiF - Srodni dokumenti

Računovodstvo, revizija i financije 2018/10 - RRiF

3 lis 2018 ... Sudionici seminara mogu po povoljnijoj cijeni nabaviti knjigu „Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi“, VIII. dopunjeno ... financijska obveza mjeri po fer vrijednosti kroz ra- ... na kuhinja (element za posuđe 60 × 60, element ladičar 40 × ... skim prodavaonicama (na primjer poruka: “Lesnina.

PRILOG ČASOPISU RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I ... - RRiF

Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF, br. 8/09. ... korisnih funkcija šuma pročitajte u časopisu RRiF, br. 1/2010. ... internetske stranice: www.rrif.hr.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Katedra za računovodstvo - EFZG

Lajoš Žager. ✓Prof. dr. sc. Vesna Vašiček. ✓Prof. dr. sc. Katarina Žager. ✓Prof. dr. sc. Boris Tušek. • IZVANREDNI PROFESORI. ✓Izv. prof. dr. sc. Ivana Mamić ...

za2oi7. godinij - Werkmann računovodstvo i revizija

Ricardo d.o.o. , Darda ( ostali veliki poduzetnik). 6. lzjava o neovisnosti. Sukladno Kodeksu profesionalne etike druStvo Werkmann izjavljuje da nije u sukobu ...

Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Republici ...

Dakle, Zakon o proračunu jednako primjenjuju središnji proraćun ... 90/10). Proraćunski korisnici ćija se glavna knjiga nalazi u potpunosti u okviru glavne knjige.

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije ... Dragoljub Amidžić - Financijski menadžment, recenzirana skripta, RRiF VŠ, Zagreb 2018. ... moći stečena znanja upotrijebiti u praksi rješavajući konkretne poslovne operacije u okviru ...

računovodstvo poduzetnika - RRiF

Računovodstvo poduzetnika i dalje slijedi svoju davno postavljenu filozofiju da je ispravno knjiženje temeljna pretpostavka dobro oblikovanih financijskih ...

neprofitno računovodstvo - RRiF

Neproizvedena dugotrajna imovina. 011. Materijalna imovina – prirodna bogatstva. 0111. Zemljište. 0112. Rudna bogatstva. 0113. Ostala prirodna materijalna ...

Članak iz časopisa Računovodstvo i financije - veljača 2017. - HZSU-a

1 sij 2017 ... Ugovoreni bruto honorar za obavljenu umjetnidku uslugu iznosi. 5.000,00 kn, prirez za Zagreb 18%. Umjetnik je isplatitelju prije isplate.

računovodstvo neprofitnih organizacija - RRiF

sebni oblici neprofitnih organizacija izdvojili bismo udruge (osnutak i prestanak ... 1 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

studeni 2018. – ožujak 2019. - Institut za javne financije

STUDENI 2018. – OŽUJAK 2019. Zagreb, 3. srpnja 2019. – Institut za javne financije predstavio je rezultate novog ciklusa istraživanja transparentnosti ...

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2018. - Računovodstvo i porezi

1 sij 2018 ... 91. 11/17. P orezi. Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2018. Neven Baica, mag. oec. Za malog poreznog obveznika, od iznimne je važnosti, ...

Stručne informacije 2 2018. - RRiF

24 sij 2018 ... svotu autorskog honorara izračunava se prema slje- dećoj formuli: K = (ppr x 0,63) 7. 1. 100 – (ppr x 0,63) 7. 3. OBRAČUN DOPRINOSA I ...

Stručne informacije za 2018. - RRiF

19 velj 2018 ... NE PROPUSTITE SE PRETPLATITI NA ČASOPIS RRiF ZA 2018. OBAVIJESTI U VEZI S PRETPLATOM I NARUDŽBAMA: 01/4699-760 mob.

Prilog PPiPK 10 2018. - RRiF

3 lis 2018 ... Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine .

Pravo i porezi 2018/10 - RRiF

5 lis 2018 ... PRAVO I POREZI, br. 10/18. 5. UPRAVNO PRAVO. Obnova postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

STRUČNE INFORMACIJE 31. SIJEČNJA 2018. - RRiF

31 sij 2018 ... poslodavaca i radnika u vezi radnog odnosa, plaća, materijalnih prava ... Tablica 13. Formule za preračunavanje neto plaće u bruto plaću. Red.

VI. Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u 2018. - RRiF

24 sij 2018 ... obrazac do 20. u mjesecu po isteku tromjesečja, a taj porez plaćaju do kraja ... 2016. godinu razvrstat će se na temelju predanih po- dataka iz godišnjih ... se do 31. prosinca. Konačni obračun se sastavlja na obrascu OKFŠ.

Računovodstvo proizvodnje - Računovodstvo i porezi

priznavanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, pojašnjavamo koji se troškovi uključuju u proizvodnju, a koji ne, te kroz primjere pojašnjavamo osnovne ...

BROŠURA RRiF VŠ - RRIF – Visoka škola

na državna matura. ... MATEMATIKA - osnovna razina (B) - 17%. STRANI ... Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.).

RRiF's Chart of Accounts for Entrepreneurs - RRiF

E-mail: [email protected] key account račun. 0 RECEIVABLES FOR ISSUED CAPITAL AND. NON-CURRENT ASSETS. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I.

Javne financije u Hrvatskoj - Institut za javne financije

Javne financije ovladaju teorijom javnih financija i praksom SAD-a, a da uz pomo naπeg izdanja Javne financije u Hrvatskoj upoznaju praksu i probleme u ...

Revizija

reviziju slušajući usmeni izveštaj obveznika revizije. ... Revizija je ispitivanje finansijskih izveštaja određenog pravnog lica od strane nezavisnog revizora i njen ...

Druga revizija

Na predmetu Ortoepija njemačkog jezika, FIL GER 120, 6 ECTS, briše se fusnota 2 koja glasi: Uslov za polaganje: Uvod u sintaksu njemačkog jezika FIL GER ...

Interna revizija

3 дец 2015 ... KONCIZNOST. Ovo ne znači, automatski, da izveštaj revizije mora da bude kratak. Ovo jednostavno znači da izveštaj ne bi trebao da sadrži ...

revizija i kontrola - Apeiron

Standardi model procesa revizije . ... Pojmovi kontrola i revizija (sličnosti i razlike) . ... Originalno značenje riječi auditor u engleskom jeziku znači „slušalac, ...

Revizija i etika - EFOS

Originalno značenje riječi auditor (revizor) u engleskom jeziku je „onaj tko sluša“ i iz toga je izveden pojam audit (revizije) koji je, iako nastao u davna vremena, ...

Interna revizija - izveštaj

3 дец 2015 ... KONCIZNOST. Ovo ne znači, automatski, da izveštaj revizije mora da bude kratak. Ovo jednostavno znači da izveštaj ne bi trebao da sadrži ...

revizija za 2015 godinu

Gundulićeva 28, 31000 Osijek - MBS 030044142 • OIB 18830752007 ... 9. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Revizija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

premu ispita iz predmeta Kontrola i revizija hotelijerskog poslovanja. Očekujem ... Izraz interni revizor i interna revizija je imao štetno sporedno značenje za neke.

revizija dispozicija.docx - EFOS

Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri ...

Revizija plave knjige - UFUBIH

26 pro 2014 ... zaštite i nomenklatura usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine: plava knjiga 2014 / [urednik. Senad Huseinagić], osjećamo obavezu, ...

Što je prijedlog za dopuštenje revizije, a što revizija u parničnom ...

Marko BRATKOVIĆ*. Revizija po dopuštenju Vrhovnog suda, otkad je 1. ruj- na 2019. godine Novela ZPP-a stupila na snagu, temeljni je tip revizije u parničnom ...

ENDODONTSKI TRETMAN REVIZIJA PUNJENJA KANALA ...

ENDODONTSKI TRETMAN REVIZIJA PUNJENJA KANALA KORENA ZUBA. Čedomir Pantelić, Nada ... bolji rezultati u oblasti lečenja zuba, rezultirala je primenom najnovijih tehničkih ... Izbegnute su eventualne komplikacije, koje bi mogle.

revizija ribarske osnove sbk / ksb - UGSR Fojnica

naći zadovoljavajuće odgovore na upite: što imamo, što želimo, što možemo i ... Programu za polaganje ribičkog ispita obavlja povjerenstvo koje na prijedlog ... je loviti ribu na mjestu koje su već zauzeli drugi ribolovci bez pitanja i njihove.

OSOBNE FINANCIJE

uzdigne svoj glas u molitvi – bez obzira koliko rječit govor bio« (»Two. Principles for ... Neće zarađivati novac dok ne nađe drugačiji posao, što može zahtijevati.

Financije na prekretnici:

u Institutu za javne financije u funkciji savjetnika, a zatim i ravnatelja u razdoblju od dvije godine. Profesor ... E-mail: [email protected] izv. prof. dr. sc. Domagoj ...

Financije Finance

I. Javne financije / Public Finance. Anto Bajo, Lana ... financije, monetarne financije, međunarodne financije i financijski menadžment. ... e-mail: [email protected] ...

Revizija glavnog i dopunskog rudarskog projekta - Zavod za ...

Revizija glavnog i dopunskog rudarskog projekta. Rudarski projekat podliježe tehničkoj kontroli (reviziji). Tehnička kontrola obuhvata: kontrolu projektnih ...

Revizija uspjeha - Energetska efikasnost u institucijama javnog ...

26 јун 2017 ... Uputstvom o metodologiji vršenja revizije uspjeha i ... lice koje je raspoređeno na radno mjesto savjetnik I - komercijalista u Sluţbi.

Revizija na osnovu sporazuma za projekat finansiran sredstvima ...

SA POSEBNE SVHRE PROJEKTA – ENERGETSKA EFIKASNOST I. OBNOVLJIVA ENERGIJA NA KOSOVU. ZA PERIOD 01.01.2017 do 31.12.2017. Revizija ...

revizija plana zaštite od požara za zagrebačku županiju

Grad Zaprešić i općine Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija. Gorica i Pušća, ... Kamion kiper (1), rovokopač (2), agregat struje (3), pumpa za vodu (3), buldozer (1), teretni servisni automobil (6) ... Tomislav Horvat 098/9048-135.

Revizija presude Izetbegovi}eva [UPQA PRI^A - Glas Srpske

30 мар 2016 ... ... kursne liste. Provizija na otkup EUR-a 0,65% i na prodaju EUR-a 0,30%. ... Prodajem antidekubitni nov madrac sa kompresorom, dimenzija.

financijska revizija i namjensko korištenje sredstava - CEEOL

SREDSTAVA. UDK 657.633:352. Prethodno priopćenje. Dr. sc. Ivo Mijoč. Sveučilište J. J. Strossmayera. Ekonomski fakultet u Osijeku. Gajev trg 7, 31000 Osijek.

Gospodarska osnova - revizija 28. svibnja 2015. godine

održavanje optimalne strukture ihtiofaune za športski ribolov na prostoru na kojemu ... paste - od sira, kruha, mesa, konopije za ribolov šarana i bijele ribe.

Revizija Ribolovno gospodarske osnove ŠRD „Dugo Selo“

i Brckovljani, osim izdvojenih zona jezera Gračec i jezera Siromaja I i II Športsko ribolovnog društva „Dugo Selo“ iz 2019. godine, prihvatljiva za ekološku mrežu.

Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija ...

Labud d.o.o., Sisak; Hotel Panonija, Sisak; ŠRC, Sisak; Mlin i pekare, Sisak; Gavrilović, ... vrijeme dostatno je da se iz kruga RNS evakuira radno osoblje i sanira ...

revizija procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za ...

Trgovački centar Emmezeta. Gospodarska ulica ... Kompresor za punjenje boca iz. aparata. 6. 0. 0 ... naziv ulice i po mogućnosti kućni broj građevine koja gori;.

Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe Ministarstva kulture RH (NN 21/2002). ▻ Prestao važiti Naputak za provođenje revizije i otpisa građe u knjižnicama ...

Anita Kolenković EKSTERNA REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ...

... ocjene odgovornost snosi revizor. 13 Roška V. (2012), Skripta predavanja iz predmeta revizija, Sveučilište u Splitu., str. 18-19, https://moodle.oss.unist.hr ...

REVIZIJA RIBOLOVNO-GOSPODARSKE OSNOVE - Udica Donji ...

ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH UDRUGA DONJI MIHOLJAC. Voditelj: prof. dr. sc. Anđelko Opačak. Dekan: prof. dr. sc. Vlado Guberac. Osijek, 2012.

Revizija SI jedinica - Дирекција за мере и драгоцене метале

Планкова константа h је 6,626 070 15 × 10–34 J x s (џул секунд). • Елементарно ... Авогадрова константа NA је 6,022 140 76 × 1023 /mol (по молу).

Odluka o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija - it revizija ...

(1) Eksternalizacija je ugovorno povjeravanje obavljanja aktivnosti kreditne institucije pružateljima usluga, koje bi kreditna institucija inače obavljala sama.

MSTV - revizija.indd - Transparentnost budzeta AP Vojvodine

Kovin, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo,. Odžaci, Ruma ... (Touring). Beograd, Vojvodina. Hotel (3*-4*). 66.430 (1.0%). 1.000.000 (6.6%). Poslovni turizam ... turizma- delikvencije (krađa, džeparenje, prevara), organizovani ...

revizija procjene ugroženosti od požara i ... - Općina Vrbnik

3. Numeričke metode za procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, izdanje "IPROZ" Zagreb: - Proračunska metoda TRVB. - Proračunska metoda ...

unutarnja revizija poslovanja ustanove u kulturi - hnk uo - Osječko ...

uspostavljenog od strane intendanta HNK u Osijeku (nastavno: HNK) i to u onom ... blagajne (Unutarnja revizija Grada Osijeka) - Gradonačelnik Grada Osijeka je dana ... djelatnika sa kojima je potpisan ugovor na neodređeno vrijeme nemaju 20 ... Osijeka da se doda nova preporuka vezana za usklađivanje radno pravnih.

poslovne financije - EFZG

POSLOVNE FINANCIJE – FORMULE. JEDNADŽBA PROFITA. NETO PRINCIP f v c. T. ) q t. (p. Π. −. −. = [. ] - p). (K). ) - (T t q (p. Z f v c. 1. . −. = Π - profit.

Međunarodne financije - Unist

Vježbe. Instrumenti deviznog tržišta – pokriveni i nepokriveni kamatni paritet, kamatna arbitraža. 3. 2. Predavanja Devizni tečaj i bilanca plaćanja ...

Katedra za financije - EFZG

Dugogodišnja tradicija, iskustvo, ugledni znanstvenici, ali i neprestano inoviranje nastavnog i istraživačkog procesa svrstavaju Ekonomski fakultet Sveučilišta u ...

poslovne financije - mev čakovec

Postoje različite definicije pojma financija,a poslovne financije predstavljaju samo jednu od vrsta financija. Financije je mogude raspodijeliti prema objektima ...