opći uvjeti za visa prepaid poklon karticu - Podravska banka

Putem Ekesh mobilne aplikacije (EkeshCard). Za identifikaciju Korisnika kartice koristi se Kartica/broj. Kartice i Potvrda o aktiviranju kartice. Kartica se ne može ...

opći uvjeti za visa prepaid poklon karticu - Podravska banka - Srodni dokumenti

opći uvjeti za visa prepaid poklon karticu - Podravska banka

Putem Ekesh mobilne aplikacije (EkeshCard). Za identifikaciju Korisnika kartice koristi se Kartica/broj. Kartice i Potvrda o aktiviranju kartice. Kartica se ne može ...

Opći uvjeti za Designer Outlet Croatia Visa Prepaid poklon karticu

10 ruj 2018 ... poklon kartice od strane Korisnika kartice. ... poklon karticu Podravske banke. d.d.. Banka ... Međunarodno prihvaćena Visa prepaid kartica koja.

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE VISA WEB PREPAID ...

Zahtjev – zahtjev za izdavanje Visa web prepaid kartice koji može biti u ... Kartica - kartica Visa web prepaid koju Banka izdaje osnovnom korisniku i na njegov ...

Opći uvjeti za iznajmljivanje sefova - Podravska banka

29 stu 2018 ... www.poba.hr.; email:[email protected]; Info telefon 072 20 20 20; tel. 38572655000 i fax . 38572655200. Poslovnice banke su poslovnice čiji ...

Opći uvjeti stambenih kredita - Podravska banka

2 kol 2013 ... ... refinanciranja kredita u drugoj banci, treba obvezno u kreditnom izvješću iz HROK-a provjeriti urednost plaćanja i ako je klijent bio neuredan,.

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim ... - Podravska banka

29 tra 2013 ... Popis poslovnica Banke nalazi se na Internet stranici Banke [email protected] ... JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA – IBAN jest kombinacija slova ... kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili račun za plaćanje ... korisnika kartice i autorizaciju kod platnih transakcija koje uvjetuju.

Opći uvjeti Visa revolving - OTP Banka

Banka označava SOCIETE GENERALE-SPLITSKU BANKU d.d., izdavatelja Visa Revolving kreditne kartice. 2. Kartica označava Visa Revolving kreditnu karticu ...

Opći uvjeti MasterCard Gold kartice - Podravska banka

1 lip 2018 ... OIB:97326283154,. MB:3015904,. IBAN. HR6323860021000010160, BIC: PDKCHR2X, Internet stranica www.poba.hr. email: [email protected], ...

Opći uvjeti za depozitno poslovanje građana - Podravska banka

1.000,00 eura, odnosno o drugim transakcijama, sve kako je propisano Zakonom ... utjecaja na tečaj valute od bilo koje ugovorne strane. Posljedica rizika promjene ... FINA ili neko drugo tijelo temeljem zakonskih propisa i/ili ovlasti. Pljenidba ...

Opći uvjeti Kredita za refinanciranje gotovinskih ... - Podravska banka

procjena vrijednosti nekretnine, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini. - polica životnog osiguranja koja se vinkulira u korist Banke i potvrda o otkupnoj ...

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE VISA ... - OTP Banka

prodajnim mjestima koja nisu fizička (internet, kataloška i telefonska prodaja i sl.) koji podrazumijevaju: broj kartice, datum isteka roka valjanosti kartice i ...

opći uvjeti kreditnog poslovanja s fizičkim osobama - Podravska banka

zatvaranje te evidentiranje promjena stanja na računima za ... Korisnik kredita, na zahtjev Banke, uz zahtjev za kredit ... NRS je prosječna kamata koju bankovni sektor plaća kako ... pokreće se ovrha na založenoj imovini i ovrha na imovini.

zahtjev za izdavanje visa prepaid kartice - Union Banka

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VISA PREPAID KARTICE. U CILJU KVALITETNIJE PROCJENE VAŠEG ZAHTJEVA MOLIMO DA SVE POTREBNE INFORMACIJE ...

OPĆI UVJETI ZA ARZ SMART KARTICU 1. DEFINICIJE 1.1. "ARZ ...

"ARZ SMART kartica" - znači kartica na donositelja koju je ARZ izdao Korisniku ... općom uplatnicom ili e-bankarstvom, te putem WEB shop portala enc.arz.hr.

OPĆI UVJETI ZA ARZ SMART SEZONSKU KARTICU - Autocesta ...

plaćanje cestarine uporabom ARZ SMART sezonske kartice. ... "Prihvatljivo stanje računa" - znači svako stanje računa pretplate iskazano u novčanom iznosu na centralnom serveru naplate ... ENC uređaj, SMART kartica i magnetna kartica su.

Opći uvjeti poslovanja za Maestro debitnu karticu za ... - KentBank

Kartica je vlasništvo Banke i na njezin zahtjev Korisnik kartice mora je bez ... Referentna tečajna lista, obračunskog centra MasterCard International (MCI), ...

Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. za MasterCard charge karticu ...

25 svi 2018 ... Referentna tečajna lista, obračunskog centra MasterCard International (MCI), odnosno tečajna lista. Banke, dostupna je na Internet stranicama:.

Erste 2018 Opći uvjeti RCC prepaid kartica v0.2.indd

Odluku o naknadama za Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice (dalje: ... Dosadašnji pojam „ECC On line usluge“ zamijenjen je pojmom „ECC Online“ koji ...

Opći uvjeti poslovanja TIFON PREPAID karticom za gorivo s ...

11 ruj 2018 ... www.tifon.hr/hr/za-pravne-i-fizicke-osobe/vkc/registracija. 2.6. Korisnik prihvaća kako je TIFON PREPAID kartica limitirana na iznos koji Korisnik ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA S POKLON KARTICAMA Članak ... - Kraš

Poklon kartica izrađena je od plastike, sadrži barkod i vrijednost. Poklon kartice ... viša od vrijednosti poklon kartice, imatelj poklon kartice dužan je platiti razliku.

Opći uvjeti PBZ Carda za pružanje osobnih ... - Premium Visa

posredovanja pri pribavljanju proizvoda ili usluga PBZ Card obavlja bez ... i www.pbzcard-travel.hr te slanjem upita na adresu sjedišta voditelja obrade ili na ...

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje FWR Visa Platinum kreditne ...

putem RBA iDIREKT servisa, aplikacije RBA na dlanu ili telefonskim pozivom u Kontakt centar. Banke, u kojem zahtjevu korisnik odre uje željeni broj rata.

Opći uvjeti korištenja Virtualne Visa Inspire debitne kartice - PBZ

Opći uvjeti korištenja Virtualne Visa Inspire debitne kartice. (pročišćeni tekst). 1. Pojmovi: • Banka – Privredna banka Zagreb d.d. 10000 Zagreb, Radnička cesta ...

opći uvjeti za izdavanje i korištenje visa iris fashion kreditne ... - RBA

lozinke koju kreira postojeći ure aj za pristup on-line bankarstvu (RBAiDIREKT-a/RBA na dlanu). Platna transakcija za koju je Korisnik kreditne kartice dao ...

opći uvjeti i pravila za izdavanje i korištenje visa revolving grawe ...

i korisnika Visa Revolving GRAWE kreditne kartice/revolving kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik) i sastavni su dio Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa ...

opći uvjeti i pravila za izdavanje i korištenje visa revolving kreditne ...

15 lip 2019 ... ugovora o izdavanju i korištenju Visa Revolving kreditne kartice i revolving kredita (u daljnjem tekstu: Ugovor). 1. Pojmovno određenje.

Str 1 / 3 OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA U ... - OTP banka

1 velj 2017 ... Program vjernosti OTPetica OTP Banke d.d. – online program vjernosti kojim upravlja OTP banka d.d., a namijenjen je prikupljanju Bodova od ...

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA STAMBENIH I ... - OTP Banka

od protuvrijednosti 5.000 EUR do protuvrijednosti 50.000 eura za adaptaciju ili poboljšanje ... od protuvrijednosti 1.000 EUR do 15.000 EUR, za kupnju i izgradnju ... stambeni krediti za klijente koji primaju plaću/mirovinu na račun otvoren u ... Korisnik kredita mora izvršiti uplate povrata bez odgode, ne kasnije od 30 dana ...

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA POTROŠAČKIH ... - OTP Banka

Opći uvjeti odobravanja potrošačkih kredita i kredita za kupnju motornih ... plaćanja, Banka je ovlaštena izvršiti konverziju obaveza Klijenta u valutu koja će ...

OPĆI UVJETI DOBAVLJAČKOG FAKTORINGA - OTP Banka

14 ruj 2019 ... Inozemni faktoring je faktoring u kojemu je najmanje jedan od ... o faktoringu: prva je dospijeće predmeta faktoringa na što se nastavlja.

Str 1 od 6 OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE ... - OTP Banka

Zahtjev – zahtjev za izdavanje Visa web prepaid kartice koji može biti u tiskanom obliku ili prilagođen za ispunjavanje putem internet bankarstva. • Kartica ...

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA NENAMJENSKIH I ... - OTP Banka

Klijenta – korisnika kredita, sudužnika, jamaca i Banke sa sljedećim podacima: ... iste starosti zatvaranje obveza odvija se redoslijedom: opomena, redovna.

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA ... - OTP Banka

26 sij 2017 ... ako Klijent - korisnik kredita odbije dati suglasnost za obradu osobnih ... uručiti izračun efektivne kamatne stope za konkretan primjer uvjeta koji ...

Ponuda za Gavellinu poklon karticu Svijet je danas nezamisliv bez ...

Gradsko dramsko kazalište "Gavella" jedino je dramsko kazalište u Zagrebu i. Republici Hrvatskoj, koji je u dvorani u Frankopanskoj uspio okupiti i zadržati ...

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE KARTICE ... - OTP Banka

kartici. • Odobreni ukupni limit – ukupni odobreni limit za karticu Visa Classic na rate uvijek je jednak dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu temeljem ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA TEKUĆE RAČUNE 1 ... - OTP Banka

12 velj 2018 ... Ukoliko prilikom otvaranja tekućeg računa Klijent već koristi karticu za devizne račune u Banci, istu će moći koristiti i za tekući račun. 5.10.

opći uvjeti odobravanja stambenih i kredita za ... - OTP banka

namijenjenim Klijentima ili raspoložive u pisanom obliku na zahtjev Klijenta - korisnika kredita. 3. ... Za kredite do protuvrijednosti 10.000 eura, Klijent - korisnik kredita je kreditno ... Za iznose do protuvrijednosti 15.000 eura: ... Korisnik kredita mora ... osiguranje nekretnine na kojoj je izvršeno zasnivanje založnog prava kod ...

opći uvjeti odobravanja nenamjenskih i gotovinskih ... - OTP Banka

5. Namjena kredita. 5.1. Nenamjenski i gotovinski krediti se odobravaju bez posebne namjene. 6. Visina, valuta i rok otplate nenamjenskih i gotovinskih kredita.

OPĆI UVJETI OTP BANKE HRVATSKA DIONIČKO ... - OTP banka

Opći uvjeti poslovanja OTP Banke Hrvatska dioničko društvo u kreditnom ... Rizik značajne promjene tečaja za korisnike kredita s valutnom klauzulom reguliran je Zakonom o potrošačkom ... Navedene akte utvrđuju stručne službe Banke.

Opći uvjeti odobravanja hipotekarnih kredita - OTP Banka

10 svi 2018 ... Krediti se odobravaju u iznosima od EUR 5.000 do 150.000. 6.2. ... Ako se u tijeku otplate kredita bez valutne klauzule u HRK i kredita s ... strane poslodavca sudionika u kreditu, Banka će pokrenuti blokadu ... zakonom propisanoj formi (javni bilježnici kod ovjere i javnobilježničke potvrde); ... 2017. godine.

Opći uvjeti poslovanja za ulaganje u investicijske ... - OTP banka

27 sij 2019 ... ... za ulaganje u investicijske fondove OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. primjenjuju se na ugovorni odnos između OTP banke ...

opći uvjeti poslovanja za žiro račune - OTP banka

Žiro račun može se otvoriti i u stranoj valuti, a otvara ga domaća fizička osoba ... Mogućnost otvaranja žiro računa u Banci imaju svi pravno sposobni građani ...

opći uvjeti poslovanja za tekuće račune - OTP Banka

Tekući račun može se ugovoriti i s posebnim kamatnim uvjetima. ... ili opunomoćenik dužan je, prestankom punomoći, vratiti Banci dodijeljenu(e) ... utjecati na poslovanje s njegovim tekućim računom, kao na primjer: promjena imena i adrese.

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM ... - OTP banka

Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima OTP banke ... Kod dospjelih obaveza iste starosti zatvaranje obveza odvija se redoslijedom: ... koji od ugovorenih instrumenata osiguranja, po redoslijedu koji je najpovoljniji za ...

Opći uvjeti korištenja EFTPOS terminala ... - Karlovačka banka

Prepaid kartica (kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima) – kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima odnosno kartica na koju je pohranjen elektronički novac.

Opći uvjeti sudjelovanja u programu vjernosti OTPetica ... - OTP Banka

Program vjernosti OTPetica OTP Banke d.d. – online program vjernosti kojim upravlja OTP banka d.d., a namijenjen je prikupljanju Bodova od strane Sudionika ...

Opći uvjeti i pogodnosti proizvoda Pomoć na cesti - OTP banka

d) neograničeno korištenje aplikacije Putni Anđeo. 2. Radi izbjegavanja svake dvojbe, troškovi izvlačenja vozila nisu uključeni u pogodnosti proizvoda Pomoći ...

Opći uvjeti kreditnog poslovanja s poslovnim ... - Karlovačka banka

računu (u nastavku teksta: okvirni kratkoročni kredit) i kreditnu karticu. ... osobe čije podatke Banka prikuplja i obrađuje vezano uz sklapanje ili izvršenje ... Banka može izvršiti blokadu kartice Osnovnog i svih dodatnih korisnika uz istovremenu.

Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih ... - Partner banka

jedan od tih elementa ne bi smjelo biti moguće ponovno ... Validan unos OTP-a odnosno response-a na ... autorizacija putem pametne kartice i Tokena od.

Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja ... - Partner banka

1 velj 2017 ... transakcije nastale korištenjem Debitne kartice ... ovrhe (dalje u tekstu: zaštićeni račun). Na ... zaštićeni račun Klijentu koji je ujedno ovršenik, te.

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Charge kartice - OTP banka

raniji naziv kartice u Splitskoj banci d.d.) za fizičke osobe OTP banke d.d., od kojih su ... Bankomat – samouslužni uređaj namijenjen za isplatu gotovog novca, provjeru ... „Centar za mirenje u bankarstvu, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, ... za izdavanje i korištenje Visa Platinum kartice Splitske banke d.d. koji su stupili.

Opći uvjeti za odobravanje lombardnog kredita - Slatinska banka

nalaze na njegovom skrbničkom računu u Banci i da se iz ostvarene prodaje izvrši zatvaranje obveza po kreditu. Korisnik kredita može prijevremeno otplatiti dio ...

opći uvjeti financijske agencije za korištenje e ... - Slatinska banka

FINA, nakon provjere ispravnosti i valjanosti elektroničkog potpisa, stavlja na ... nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa putem ... i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja i dokumentacije za javnu objavu.

Opći uvjeti dodatnih obaveza u poslovanju s trgovcima ... - OTP Banka

9 pro 2015 ... ima važeću dozvolu za poslovanje i preko koje je platna transakcija ... terminalu ili drugom uređaju na prodajnom mjestu, datumu knjiženja, ...

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i ... - Agram Banka

Otvaranje i vođenje posebnog računa za primanje sredstava izuzetih od ovrhe . ... raspolaganja sredstvima na računu, punomoć može biti opća ili posebna.

Opći uvjeti poslovanja za revolving kredite vezane ... - Agram Banka

1 sij 2019 ... kartice, te ujedno potvrda da prihvaća ove Opće uvjete, koja sadrži njezine osobne podatke, podatke o zaposlenju i potvrdu poslodavca, ostale ...

Opći uvjeti poslovanja za potrošače usluga izravnog ... - Agram Banka

1 sij 2019 ... platitelja već postoji aktivna crna lista ili generalna zabrana izvršenja, a ... plaćanja na crnu listu znači da platitelj ne dozvoljava izvršenje SEPA ...

opće informacije za debitnu visa inspire sticker karticu - PBZ

Visa Inspire Sticker debitna kartica(dalje u tekstu: Sticker kartica) međunarodno valjana personalizirana - platna kartica, koja se ugovara uz transakcijski tekući ...

Uvjeti korištenja bonova za Tele2 prepaid korisnike 1. Tele2 prepaid ...

Tele2 u ponudi ima sljedeće bonove (naziv bona i cijena): ... Korisnik prepaid mobilnog interneta stanje može provjeriti putem Tele2 Connect ili Mobile.

VISA ELECTRON PREPAID GIFT KARTICA 1. Opšti usl

Debitna kartica koja funkcioniše na principu PREPAID kartice. ... na POS terminalima (sa oznakom VISA), bankomatima, kao i za plaćanje putem interneta. 2.