KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK

1 tra 2014 ... Zagorska liga za borbu protiv raka, Inicijativa za dosto- janstvo i kvalitetu ... 4 velika nogometna igrališta, koji se čiste i održavaju sukladno ...

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK - Srodni dokumenti

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK

1 tra 2014 ... Zagorska liga za borbu protiv raka, Inicijativa za dosto- janstvo i kvalitetu ... 4 velika nogometna igrališta, koji se čiste i održavaju sukladno ...

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina ...

11 ruj 2019 ... GRAD PREGRADA. AKTI GRADONAČELNIKA. 1. Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednje škole s područja ...

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok općina hum ...

12 ožu 2019 ... Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost isporučitelju komunalne usluge, trgovačkom društvu Komunalno - Zabok d.o.o., ...

grad zabok općina krapinske toplice - Krapinsko-zagorska županija

18 pro 2013 ... člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica Zabok. 2830. OPĆINA ... Upravnog vijeća. Dječjeg vrtića Zipkica SANDRA ŠKREBLIN iz Zaboka,.

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje grad zabok grad zlatar

11 velj 2019 ... 3) Usluge veterinar. higijeničarske službe u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih ... krmača ispostavljenih od Veterinarskih stanica.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok grad zlatar

22 svi 2014 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica. 812 ... 4 studen i 6 učeničkih stip.donacija PBZ-12 mjeseci. 58.000. 58.000.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad zabok grad ...

28 svi 2019 ... radno vrijeme. 113-03. 01 ... STP “TRGOCENTAR” d.o.o., Zabok. 470-03. 01 ... za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00 do 05,00 sati),.

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Grad Zabok

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, Zemljišno knjižni odjel provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama tako da će na nekretninama iz točke I. ove ...

Opća bolnica Zabok i bolnica - Krapinsko-zagorska županija

27 ruj 2018 ... Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;. Koordinacijski ... Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Medicinski fakultet Osijek.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad zlatar općina ...

OPĆINA ZAGORSKA SELA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o izradi strateškog razvojnog plana Općine Zagorska Sela. 851. OPĆINA ZLATAR BISTRICA.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zlatar općina ...

9 tra 2018 ... Grada Pregrada, nastalu uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta (naglog ... Prognoza količina otpada rađena je za razdoblje do. 2022. godine.

krapinsko – zagorska županija grad klanjec grad zlatar općina ...

29 kol 2019 ... Suglasnost na Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog ... izvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačni- ce, stolarije ... od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora biti.

grad donja stubica grad oroslavje - Krapinsko-zagorska županija

26 sij 2018 ... vanja spomenika kulture, grad Oroslavje će sudjelovati u sufinanciranju ... prime za vrijeme obnašanja javnih dužnosti, a službenici. Grada Zaboka u ... ju Općine, od njezinog nastanka pa do danas, primjetan je kontinuirani ...

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica grad oroslavje ...

26 srp 2019 ... 1 jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada ... objekti luna-parka, ugostiteljske prikolice, pečenjare, ... održiv način, kao što je izrada komposta, malčiranje po- ... -uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena ... -Građevinski otpad iz kućanstva: beton, cigle, crijep,.

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica ... - Zelenjak d.o.o.

21 velj 2018 ... u obzir prethodno definirani raspored odvoza krupnog. (glomaznog) otpada i ... mrtvačnica i ukopa pokojnika na grobljima na područja ... Komunalac Konjščina, d.o.o., Jertovec 150, Konjščina ... Slavonski Brod. Vozilo je ...

krapinsko-zagorska županija grad donja stubica općina ...

22 velj 2016 ... no-rekreacijsko-športski centri s hotelima (Jezerčica-Za- luke i Boke) i turističko-kulturni ... Cjenik usluga za krajnjeg korisnika određen je u po-.

republika hrvatska krapinsko-zagorska županija grad krapina ...

Prije 3 dana ... U Dječjem vrtiću „Gustav Krklec“ Krapina do daljnjega se neće provoditi redovni programi, program ... Osnovna škola „Ljudevit Gaj Krapina.

republika hrvatska krapinsko zagorska županija grad krapina ...

4 pro 2015 ... Iako su prognoze bile prilično pesimistične početkom godine, situacija se u ... Najviše su se žalili na ova teška krizna vremena, na davanja koja ...

republika hrvatska krapinsko - zagorska županija grad zlatar ...

24 kol 2016 ... samoupravi (Narodne novine 28/10) na 10. sjednici, 27.09.2010. Gradsko vijeće Grada ... Oglasi i obavijesti gradskih tijela, gradskih ustanova i udruga, ne ... List će početi izlaziti kad se u Proračunu Grada. Zlatara osiguraju ...

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje općina ... - Zelenjak d.o.o.

i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Zlatar Bistrica. 763. 4. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja ...

republika hrvatska krapinsko zagorska županija grad zlatar ...

NISKOGRADNJA HREN d.o.o., Goluboveĉka 85, Donja Stubica u postupku nabave ... Zlataru odabire se ponuda ponuditelja NISKOGRADNJA HREN d.o.o., ...

Poštovani izlagači i posjetitelji, Krapinsko-zagorska županija, Grad ...

14 ruj 2019 ... Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina, Obrtnička komora ... i na vanjskim prostorima OŠ Ljudevit Gaj Krapina, izložbenim kućicama i.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada općina gornja stubica ...

13 tra 2018 ... Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mače. 1512. 5. Odluka o ... uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Mače za 2017. godinu i Izviješće. 1517. 9. ... AKTIVNOST: A180001 Prijevoz učenika, šk.kuhinja i stipendije ... B.A.M.T. d.o.o., Mače 92a, Mače. Članak 2.

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

1 1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 2. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

6. Gvozd. DV pri OŠ Gvozd. Trg dr. Franje. Tuđmana 1. 044/881 139 [email protected] djeca od 3 do 7 godina. NE/NE. 7. Petrinja. DV Petrinjčica.

kzž ... - Krapinsko-zagorska županija

12 stu 2018 ... Matematika, geografija, kemija, fizika, povijest, biologija – prema vremeniku, ... gdje se testovi šalju direktno na školu domaćina natjecanja).

Krapinsko-zagorska županija - SDP

22 svi 2018 ... SABINA FRGEC. 42. SVETI KRIŽ ZAČRETJE. ANDREJA BAKLIŽA TOPLAK. 43. SVETI KRIŽ ZAČRETJE. ALEKSANDAR PILJEK. 44.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

15 velj 2017 ... godine kada je Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novi- ne“ broj 30/94) i ... Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapad- nom dijelu ... List izlazi jedanput mjesečno ili prema potrebi. Priprema teksta ...

glasnik o8 - Krapinsko-zagorska županija

30 pro 2003 ... —Trgostil“ trgovačko d.d. Donja Stubica, Toplička 16. - prodavaonica br. ... sukladno ovoj Odluci, radno vrijeme prodavaonica moše započeti ...

REPUBLIKAHRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž ...

5 svi 2015 ... Pešćeno bb, Konjščina. 7. ASO PONOS d.o.o.. Frana Galovića bb, Krapina. 8. AUTOMATSKI MJENJAČI-NOVOSEL d.o.o. Stubička cesta 145, ...

arhinatur - Krapinsko-zagorska županija

A. IZOLACIJA NESTAMBENOG POTKROVLJA. NAPOMENA: u ... toplinske izolacije poda tavana (podloga ... toplinske izolacije nadozida tavana (zid od opeke i ...

Zagorje - Krapinsko-zagorska županija

AgrITUoUrISM. Krapina. Zabok. Pregrada. Zlatar. Stubica. Klanjec. 58 doMAĆI ProIZvoĐAČI ... ideal place to rest and relax, enjoy pleasant walks and carefree.

glasnik 22 - Krapinsko-zagorska županija

Odluka o ustroju jedinstvenog upravnog odjela Općine Hum na Sutli. 691. OPĆINA KONJŁČINA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Program javnih potreba u łportu.

troškovnik - Krapinsko-zagorska županija

18 stu 2018 ... sva ev. potrebna crpljenja vode za vrijeme izvođenja radova u tlu. * zaštitu i čišćenje ... montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje cca 112 ... 0,00. 1.03. Fleksibilna cijev za spajanje odsisnih ventilatora,.

tro š kovnik - Krapinsko-zagorska županija

Jed. cijena bez PDV-a. Ukupno ... rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ... Obračun po m2 gotove građevne konstrukcije prema opisu. A tavan 1 m2 ... Dobava i postava OSB ploča 18 mm, na pozicijama : A.

Untitled - Krapinsko-zagorska županija

Zavjetna crkva Majke. Božje Jeruzalemske. Vladimira Nazora 3. Trški Vrh, Krapina www.zupa-krapina.hr. 00385 (0)49 371 456-. C230 23.0 3 Gornja Stubica.

sadržaj - Krapinsko-zagorska županija

Rješenje o imenovanju osam članova Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica. 156. 23. Rješenje o ... JADRANKA KRAMAR, iz Klanjca, Erdodyeva. 22;.

Pravilnik - Krapinsko-zagorska županija

26 ruj 2018 ... vrlo tvrda (jednolična zbijena masa, nije maziva) nema pjene prisutnost pjene u tragovima pjena pokriva dio površine uzorka. Pojava pjene. 0.6.

PROJEKT ZALOGAJČEK - Krapinsko-zagorska županija

Osnovna škola Marija Bistrica. 7. Osnovna škola Ljudevit Gaj, Krapina. 8. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok. 9. Osnovna škola Viktora Kovačića, ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

8 ruj 2019 ... ... izvora prihoda poljoprivrednim gospodarstvima, ali i mogućnost samozapošljavanja. Stručna predavanja održao je Ivan Šulog, vlasnik tvrtke.

Srolsrr Lrsrovl - Krapinsko-zagorska županija

25 tra 2016 ... 2. mjesto – Mea Konjić, Oš Augusta Cesarca Krapina, mentorica Martina Petriško. 3. mjesto – Marko Plantak, Oš Vladimira Nazora Budinščina, ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Na ...

31 svi 2019 ... 62) Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar,. 63) Županijski savjet mladih, n/p predsjednika ...

općina radoboj - Krapinsko-zagorska županija

1 velj 2018 ... 1. Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Radoboj. 510. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE.

I. Krapinsko-zagorska županija II. - Ministarstvo kulture

Varaždinska županija V. Varaždinska županija. 1. Ivanec, Obnova tradicijskog lončarstva u Jerovcu i. Pučko otvoreno učilište "Đuro Arnold" Ivanec. 10.000,00 kn.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž ...

4 srp 2013 ... KRAPINSKE TOPLICE: zaprimljene su 3 anonimne pritužbe i 2 anonimne ... naručivanje pacijenata na kontrolne preglede (istovremeno je ...

Letak Baltazar - Krapinsko-zagorska županija

Projektom Baltazar koji se provodio u školskoj godini 2014./2015., osigu- rano je 69 ... može postati predmet prijava na razne druge fondove EU dostupne RH te.

Skenirana slika - Krapinsko-zagorska županija

životopis,. - dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana.

odaberi pr(a)vo zanimanje! - Krapinsko-zagorska županija

SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA *. SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA *. SREDNJA ŠKOLA KRAPINA *. SREDNJA ŠKOLA OROSLAVJE *. GIMNAZIJA ANTUNA ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

30 lip 2013 ... 74) Đurđa Barić Dakić, Ured državne uprave u KZŽ, Krapina, ... predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. ... Ukupan prihod iznosi 133.939.186 kn što je 16.945.021 kn ili 11,23% manje u ... društva objavila je u veljači 2013. godine Pozivni natječaj za udruge.

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA ...

12 ruj 2018 ... Zagorski vodovod d.o.o., Opća bolnica Zabok, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Krapinske Toplice ... zapošljavanja. 2.1.4.

Zlatar 2013. - Krapinsko-zagorska županija

Mladen Jameršić, Veterinarska stanica Zlatar Bistrica,. 20. mr. Sanja Mihovilić, Hrvatska gospodarska komora, ŽK Krapina. 21. Mirjana Očko dipl.ing., HPA, ...

1 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž ...

17 svi 2011 ... Pregrada, Klanjec, Krapina, Zlatar, Konjščina, Zabok, Bedekovčina) sa ... Ljekarna Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Zaboku, Matije ...

Krapinsko-zagorska županija – Pravovaljane kandidature - SDP

22 svi 2018 ... SABINA FRGEC. 42. SVETI KRIŽ ZAČRETJE. ANDREJA BAKLIŽA TOPLAK. 43. SVETI KRIŽ ZAČRETJE. ALEKSANDAR PILJEK. 44.

Povjerenstvo za priznanja - Krapinsko-zagorska županija

“Cipro” Lepajci. 8. “Kriklec-metal” d.o.o. Hum na Sutli. 9. Ziegelwerke gleinstatten ciglane. Bedekovčina b) za područje zdravstva, socijalne skrbi, dušebrižništva,.

8.2.2020. subota - Krapinsko-zagorska županija

8 velj 2020 ... Vina Drempetić, Ljekarne Švaljek, Perfa-bio d.o.o., Frassinox Božić d.o.o., Šumarija. Donja Stubica, Trgostil, Ožujsko, Mini pekara D. Stubica, ...

Registar ugovora - Krapinsko-zagorska županija

31 pro 2018 ... hodnika na 1. katu zgrade KZŽ na adresi Magistratska 1, Krapina - ... 5403 Ugovor o nabavi računala i računalne opreme - PC- automati. 26.4.

krapinsko-‐zagorska županija podružnica hrvatske ... - MojKvart

16 tra 2018 ... Podružnice HUUZ-‐a u KZŽ koji je održan 26. ožujka 2018. Sa početkom u 14,00 sati. Dnevni red : 1. Priprema 15. Županijske smotre UZ KZŽ.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA ...

didaktičke igračke, a vrtić je bio domaćin akcije „Promet nije šala ni opasnost mala“. Sudjelovala su 22 vrtića Krapinsko-zagorske županije. Metalis Donja ...