Zdravstvena zaštita muznih goveda - Repozitorij Fakulteta ...

a serious business Osatina d.o.o leading company in this business. They produce their ... Oprano izmuzište (foto: Osatina d.o.o farma Ivankovo). 4.3. Mastitis test.

Zdravstvena zaštita muznih goveda - Repozitorij Fakulteta ... - Srodni dokumenti

Zdravstvena zaštita muznih goveda - Repozitorij Fakulteta ...

a serious business Osatina d.o.o leading company in this business. They produce their ... Oprano izmuzište (foto: Osatina d.o.o farma Ivankovo). 4.3. Mastitis test.

Dislokacija sirišta u goveda - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

Najpraktičnije je sirište zašiti za stijenku želuca kako se bolest nebi ponovila. Ključne riječi: Dislokacija sirišta, sirište, lijevostrana dislokacija sirišta, desnostrana.

Osnovne značajke Jersey pasmine goveda - Repozitorij Fakulteta ...

postotak mliječne masti i bjelančevina, krave Jersey pasmine imaju veće vrijednosti tih svojstava u odnosu na druge pasmine goveda za proizvodnju mlijeka, ...

Zaštita soje na lokaciji Drenovci - Repozitorij Fakulteta ...

tvrdokrilaca kao što su razni hruštevi, žitni pivci, gusjenice podgrizajućih sovica, rovci i drugi. ... (lucernina), popci, crni hruštevi, podgrizajuće sovice i drugi.

Zaštita bilja na OPG-u Ivan Gojević - Repozitorij Fakulteta ...

Pri tom ću opisati preporučeno vrijeme sjetve, gnojidbu, prskanje, sorte itd. ... strane sjemenarske kuće (Syngenta, Monsanto-BayerCropScience) ujedno su i ...

sigurnost i zaštita računalnih mreža - Repozitorij Fakulteta ...

13 ruj 2016 ... Računalna je mreža sustav koji povezuje različite ili slične uređaje u jednu ... Današnje se računalne mreže sve više temelje na TCP/IP skupu ...

Zaštita uljane repice - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

Od štetnika su se pojavili repičin sjajnik i repičin buhač, tretirani su sredstvom Karate Zeon u dozi od 0,1 l/ha, dok su se ostali štetnici na jednom gospodarstvu.

prometna oprema i zaštita na autocestama - Repozitorij Fakulteta ...

Prometni znakovi, oznake na kolniku i prometna oprema na autocesti . ... Katalog rezervnih dijelova za elastičnu odbojnu ogradu tip „Dalekovod“.

Zdravstvena zaštita studenata

Ambulanta „Centar“, Ive Marinkovića 11, Rijeka. Tel. 651-607; Radno vrijeme: Neparni datumi – prije podne (7-13,30). Parni datumi – poslije podne (13-19,30).

Farmaceutska zdravstvena zastita

ima poverenja, ali kupi lek gde ima veći popust. Zaposleni pacijenti savete za samomedikaciju češće traže od farmaceuta. Pacijenti smatraju da su farmaceuti ...

15. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 15.1 ...

U Thalassotherapiji Opatija na 2 punkta zaposleno je 29 liječnika, i to 20 specijalista, 9 viših medicinskih sestara, 17 srednjih medicinskih sestara i 36 ostalih ...

i. opće odredbe ii. zdravstvena zaštita - HZZO

zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu ... s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža. ... Ako u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove nastane gubitak, taj gubitak pokriva.

specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika)*. 150.000. 1. 0,88. 0,00. Transfuzijska medicina*. 100.000. 2. 3,00. 1,00. Klinička citologija. 70.000. 3. 2,81.

obiteljski doktor i zdravstvena zaštita turista - HDOD

17 stu 2010 ... Otrovanja biljem na našem području su najčešća sa gljivama, a rjeđe sjemenkama ricinusa i ... L00-L93 (1.017) - bolesti kože i potkožja, dermatitisi i urtikarije ... Maretić Z., Liječenje i prevencija uboda otrovnih riba Jadrana.

Specijalni izvještaj Zdravstvena zaštita djece u BiH - Institucija ...

ostalog, regulirana zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje djece u FBiH, ... odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života i osobe nakon navršenih 65 ...

zdravstvena zaštita studenata - Sveučilište u Zagrebu Medicinski ...

3 stu 2014 ... ADRESA: Šalata 4 (prizemlje-lijevo), 10 000 Zagreb. RADNO VRIJEME (ponedjeljak - petak): parni datumi – poslije podne: 13-19 sati neparni ...

patronažna zdravstvena zaštita - Dom Zdravlja Nova Gradiška

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA. Medicinsko- socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice. Cilj patronažne ...

Zdravstvena zaštita majke i novorođenčadi u postnatalnom periodu

Fiziološka žutica . ... Novorođenačka žutica može nastati iz više razloga. Većina ... Fiziološka žutica podrazumijeva razgradnju fetalnih eritrocita djeteta s.

Program šesnaestog simpozijuma "Zdravstvena zaštita, selekcija i ...

31 мај 2018 ... Kapacitet broda je do 300 ljudi (zatvoreni i otvoreni deo). Krstarenje ... Dragan, Savid Božidar, Spînu Marina, Stančid Ivan, Stankov Perica, Stojanovid. Dragica ... Radoslav Došen: Flubendazol u kontroli parazita svinja. 1140- ...

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u ... - ZZJZ FBiH

Sarajevo, 2018. godine ... Uzorci stolice koji su obrađeni u ... što je rezultat djelovanja centara za dobrovoljno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje.

Procedure za vršenje karantinskog nadzora - zdravstvena zaštita bilja

8 апр 2019 ... Prunus L, Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Photinia Ldl., ... stanja bilja, nije dozvoljeno razmnožavanje bilja, iznošenje sa.

Patronažna zdravstvena zaštita osoba oboljelih od šećerne bolesti ...

12 svi 2013 ... Patronažna služba na području Duge Rese djeluje u sklopu. Doma zdravlja Duga Resa. Osim na samom području grada, ona djeluje i u široj ...

zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara, konja ... - Celebrina Travel

Nebojša Tešić. ▷ dr vet. med. Marko Katić ... dr vet. med Saša Bošković. ▷ dr vet. med. spec. ... Predavanja iz oblasti velikih i malih preživara. (kongresna sala ...

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji duboke venske tromboze

Na vrednost INR mogu uticati: interakcije lekova, biljnih i dijetetskih ... insuficijencija jetre, nizak stepen adherence, ulkus, sklonost ka krvarenju, ... poslednja kontrola prilikom izdavanja terapije, moraju uveriti da je postignut visok nivo.

zdravstvena zaštita osoba sa šećernom bolesti - Hrvatski zavod za ...

Dobna distribucija liječnika dijabetologa u RH; 2015. Najviše je liječnika koji se bave šećernom bolesti u dobi od 35-39 godina (30), zatim slijede liječnici u.

Bronhopneumonije goveda Dišne bolesti goveda ... - Vet Consulting

Bronhopneumonije goveda. Dišne bolesti goveda nikad nisu uzrokovane samo jednim uzročnikom, već za njihov nastanak treba nekoliko različitih čimbenika.

Zdravstvena njega bolesnika s prijelomom kuka - Repozitorij UNIZD

njega bolesnika s prijelomom kuka rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim ... Sadrena imobilizacija se postavlja na tjelesnoj temperaturi. Potrebno ...

zdravstvena nega in raziskovanje - Visoka zdravstvena šola v Celju

Bakterije ostanejo na rokah krajši čas in se ne razmnožujejo. Kot prehodna flora se ... parastomalna fistula,. - slabo nameščena stoma (lega, ... Pri pacientih, ki imajo RZP na križnici in trtici, se izogibajte lateralni rotaciji. - V intenzivnih enotah ...

Zaštita svojine Zaštita od nastanka požara Zaštita od ... - Konsument.at

štete od vode, udara groma i oluja ... kod kuće. Ali zaista postoji niz opasnosti od kojih ne može niko da se zaštiti sto posto, nezavisno od ... Vatra iz kamina pruža udobnu toplotu i pruža lep ... provalnici i lopovi uvek idu putem manjeg otpora.

zaštita od požara, zaštita na radu i zaštita okoliša - Klaleda

BRENTAČA. BRENTAČE A10 i B10 namijenjene prvenstveno za gašenje požara A klase i korištenje kod vatrogasnih vježbi. Brente su izrađene prema DIN ...

Elaborat zaštite okoliša Farme muznih krava Orlovnjak d.o.o.

Najčešći gmazovi lokacije zahvata i njene okolice su slijepić (Anguis fragilis) i bjelouška (Natrix natrix). Šire područje lokacije zahvata nastanjuju slijedeće vrste ...

Farma muznih krava, Ivankovo - Vukovarsko-srijemska županija

6 stu 2014 ... krava „Ivankovo“, staklenik za hidroponski uzgoj rajčica s pratećim sadržajima te bioplinsko postrojenje vlasnika Osatina Grupa d.o.o..

prodaja farme muznih krava sadilovac u vlasniıtvu kim d.d. karlovac

22 velj 2010 ... PREDMET: Prodaja Farme muznih krava Sadilovac u vlasništvu KIM Mljekare Karlovac d.d.. Poštovani,. Ulaskom u sastav Dukat odnosno ...

Ugroženost i zaštita pilastih premosnika ... - Repozitorij PMF-a

Pilasti premosnik zapravo je netočan naziv za individue ovih gušterolikih gmazova, a to samo zato jer se zapravo radi o dvije vrste, morfološki gotovo iste, ali.

ugroženost i zaštita vodozemaca u republici ... - Repozitorij PMF-a

Dalmatinski žuti mukač endemska je vrsta Dalmacije i Hercegovine (Buj 2016). 3. UGROŽENOST VODOZEMACA. 3.1. ČIMBENICI UGROŽENOSTI. Zbog svojih ...

karakteristike i zaštita od neionizirajućeg zračenja - Repozitorij ...

Neionizirajuće zračenje uključuje niskoenergetsko ultraljubičasto zračenje, vidljivu svjetlost, infracrveno zračenje, radiofrekventna i mikrovalna polja,.

ZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA NA OPG - Repozitorij ...

Jabuka (Malus domestia Borkh) je najrasprostranjenije voće još od davnina. Drvenasta je biljka koja pripada porodici Rosaceae. Jabuka se uzgaja u području s.

zaštita na radu kod elektrolučnih postupaka zavarivanja - Repozitorij ...

15 kol 2016 ... Izvor: Kunateks.hr Čepići protiv buke - http://www.kunateks.hr/katalog/art_30100-594-. 63-18/hr/ (13.8.2016.) Nadalje, kožnim pregačama ...

zaštita prilikom taljenja na indukcijskim pećima - Repozitorij ...

ŠTETNOST OD NEPOVOLJNIH FIZIKALNIH ... kada je izvor topline u zasipu, (npr. indukcijska električna peć) ... Temeljna ploča je od armiranog betona;. • Zidovi ...

zaštita sinkronih generatora od prenapona - Repozitorij - Sveučilište ...

pražnjenja u elektroenergetska postrojenja ili u njihovoj blizini. Atmosferski prenaponi mogu biti posljedica direktnog udara munje u zaštitno uže, stup ili vodič.

zaštita astronauta od kozmičkog zračenja - Repozitorij Veleučilišta u ...

5.2 Materijali za zaštitu od zračenja - osobni prijedlozi i istraživanja ..............................25. 5.2.1 Vodik . ... deformacije može se obrađivati u tanke folije, cijevi i vrpce. Slabo je feromagnetičan ... aluminijska i polietilenska nano vlakna. f) Hibridna ...

Zaštita privatnosti na internetu - Repozitorij Hrvatskih studija

više od polovice ispitanika bilo je žrtvom internetskog kriminala (hakiranje računa ... Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Tumblr, Pinterest, Reddit i ...

hrvatska seljačka zaštita u kraljevini jugoslaviji - Repozitorij ...

Seljačka ideologija HSS je svakao željela sačuvati seljački stalež, ali za njegov ... u logorima za internaciju u Lepoglavi i Krušćici kod Travnika, da bi poslije 10.

zaštita potrošača usluga u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

19 lis 2016 ... PRIMJERI RJEŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA ... Dobar primjer moći potrošača kojim je izvršen utjecaj na ... Prigovor na račun.

zaštita sinkronih generatora od prenapona - Repozitorij UNIOS

Sinkroni generator je rotacijski stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu energiju. Stroj mehaničku energiju dobiva od pogonskog stroja tj. turbine.

zaštita od požara u željezničkom prometu - Repozitorij Veleučilišta u ...

Ključne riječi: gorenje, požar, željeznički prijevoz, vlak, pruga, vatrogasni vlak. SUMMARY. This paper ... Ovaj proces često nazivamo i trokut gorenja. (slika 1.) ...

zaštita od buke u prometu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Kako nastaje buka na pometnicama i kako se od nje zaštiti ? U ovom ... zaštiti od nje pomoću zidova za zaštitu, o njihovim vrstama i načinu postavljanja.

zaštita na radu u građevinarstvu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

17 srp 2018 ... Ključne riječi: ozljede na radu, građevinarstvo, zaštita, nesreće ... Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu se propisuju posebne mjere i.

sigurnost i zaštita pri čuvanju eksplozivnih sredstava - Repozitorij ...

Zakona o eksplozivnim tvarima: (1) Eksplozivne tvari prema ovom Zakonu su: – gospodarski eksplozivi. – sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari. – pirotehnička ...

etika i zaštita privatnosti - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

14 ožu 2017 ... Slika 1 Studomat - podaci o studentu (Izvor: Studomat) ... Sveučilišta u Zagrebu, dostupno: http://www.ufzg.unizg.hr/?page_id=25926&lang=hr;.

sigurnost i zaštita na radu – „drvni centar glina“ - Repozitorij ...

26 srp 2019 ... Pored proizvodnje u Glini osnovan je i drugi pogon pod nazivom „Gorski kotar ... narudžbe: 1) rezana građa – svježa i suha 8-10%. 2) hoblana ...

zaštita zdravlja zubi u djeteta predškolske dobi - Repozitorij ...

Kao uvod u aktivnost upoznali smo se s pričom „Gric i Grec“ koja govori o dvije bakterije koje se hrane nezdravom hranom. Djeca su pozorno slušala priču iako ...

Zaštita bilja u permakulturi - primjeri Kube i Škotske - Repozitorij ...

PERMAKULTURA U ŠKOTSKOJ-EKO SELO FINDHORN. 2. 2.1. Nastanak eko sela Findhorn. 2. 3. ZAŠTITA PERMAKULTURNOG VRTA. 5. 4.ODRŽIVOST. 7.

Očuvanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine ... - FFOS-repozitorij

8 ruj 2019 ... Ključne riječi: kulturna baština, nematerijalna kulturna baština, očuvanje kulturne baštine, zaštita kulturne baštine, UNESCO, Republika ...

zaštita na radu pri sječi i izradi drvnih sortimenata - Repozitorij ...

sjekira, klinovi za rušenje i cijepanje, okretaljke, maklja, žičani potezač, promjerka i cjepač. 2.1.1. ... što suhljeg drveta, najbolji je poprečni čelični zaglavak. 2.1.3 ...

diplomski rad - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

i MCHC su sniženi, RDW je blago povišen, a u razmazu periferne krvi nalazimo mikrocitne i hipokromne eritrocite ... Korigirani je broj retikulocita nizak. Pažljiva ...

Preuzmi PDF 2.72 MB - Repozitorij Kineziološkog fakulteta ...

1 ruj 2017 ... Mišići koje je bitno spomenuti su: Vanjska skupina mišića zdjelice: 1. Veliki stražnjični mišić (m. gluteus maximus) koji je glavni ispružač noge u ...

Preuzmi PDF 3.53 MB - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

(balirke, malčeri, berači...) proizvode višu buku. Loše održavani traktori i traktorska ... Stayner, R.M., Bean, A.G.M. (1975.): Tractor ride investigations: a survey of.

Preuzmi PDF 842.17 KB - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

jednom zahvatu možemo prikazati problem i pokušati ga riješiti. ... ETIOLOGIJA. Za nastanak žučnih kamenaca, mulja i odljeva smatra se odgovornim sve ono.

ODRŽAVANJE TRAKTORA NA - Repozitorij Fakulteta ...

Do 1920. godine traktori na benzinski motor s unutrašnjim izgaranjem postaju ... Tvrtka zapošljava oko 100 ljudi, a broj zaposlenih se mijenja sukladno ...