Sveučilište Sjever - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... Prijave za upis na studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo, Fizioterapija, Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i ...

Sveučilište Sjever - Rektorski zbor - Srodni dokumenti

Sveučilište Sjever - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... Prijave za upis na studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo, Fizioterapija, Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i ...

rektorski zbor - Sveučilište u Splitu

Ovom odlukom propisuju se uvjeti za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti ... propisuje Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

REKTORSKI ZBOR Sveučilište u Dubrovniku

Dubrovnik, s početkom u 9,00 sati. Nazočni članovi Rektorskog zbora: 1. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu,. 2. akademik Daniel Rukavina, ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/19-03/01 ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... *Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski ... za izvanredni studij Sestrinstva na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za ...

Rektorski zbor SVEUČILIŠTE U RIJECI • UNIVERSITY OF RIJEKA

Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu,. • akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Rektorskog zbora. Nazočni predstavnici ...

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorski zbor

17 lip 2019 ... Detaljan raspored upisa bit će objavljen 16. srpnja 2019. godine, odnosno ... i 494-725 te na mrežnoj stranici fakulteta http://www.ffos.unios.hr/.

REKTORSKI ZBOR

Poslovnika o radu Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. sjednici u ... Odluke primjenjivat će se uvjeti za izbor u nastavna zvanja utvrĊeni Odlukom o nužnim.

sveu č ili š teu splitu - Rektorski zbor

1 lip 2019 ... http://www.fesb.hr. E-mail: [email protected]. IBAN: ... Termin testiranja, popis i raspored pristupnika u crtaonicama za testiranje bit će objavljeni.

sveu č ili š teusplitu - Rektorski zbor

1 lip 2013 ... UKUPNO STRUČNI STUDIJI. 919. 630 ... e-mail: [email protected], [email protected], [email protected],. - telefoni: ... www.strucni.kifst.hr.

upisna mjesta - Rektorski zbor

Odsjek Petrinja - Preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 80. 30. 50. 0. Učiteljski fakultet, nerasporedjeni. 0. 0. 0. 0. PODRUČJE ...

Upisne kvote - Rektorski zbor

Turističko poslovanje. 50. 20. 70. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i ... Ekonomija; smjer: Trgovinsko poslovanje. 80 3. 77 3. 163. Elektroenergetika. 40 2.

rektorski zbor - Nezavisni sindikat znanosti

13 srp 2017 ... Koje je značenje izraza da je netko „pomogao pri izradi radova“? ... prethodno zvanje je docent, a želi biti izabran u zvanje redovitog profesora, ...

prof. dr. sc. Dijana Vican - Rektorski zbor

Osnovala je sveučilišni centar "Stjepan Matičević" (2005.), koji vodi i preko kojega sa suradnicima realizira programe za stjecanje nastavničke kvalifikacije, ...

UNIPU_Natjecaj za upis prediplomski i ... - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... Sveučilišta provode: a) Muzička akademija u Puli za studij Glazbena pedagogija, Klasična harmonika, Solo pjevanje i Klavir - cijena je 250,00 ...

Natječaj za upis u 1 godinu ... - Rektorski zbor

3 svi 2014 ... Tekstilni i modni dizajn, preddiplomski sveučilišni studij (smjerovi: Modni ... smjerovi: Tekstilna tehnologija i Odjevna tehnologija ... www.efzg.hr.

Zapisnik 6. sjednice 27 06 2019 - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... sindikata znanosti i obrazovanja predsjednik Velikog vijeća Igor ... sustavu visokog obrazovanja, obavljanje znanstvene djelatnosti i visokog.

nn_107_2007_Zakon o akademskim i stručnim ... - Rektorski zbor

10 lis 2007 ... primjer: univ. bacc. arh., univ. bacc. oec., univ. bacc. iur. i slično) i ... stječe viša stručna sprema (VŠS), izjednačen je sa stručnim nazivom ...

stručni nazivi za NN_svibanj 2012 - Rektorski zbor

javne uprave spec. admin. publ. 5.03. Politologija. VISOKA ŠKOLA. MEĐUNARODNIH. ODNOSA I. DIPLOMACIJE. MEĐUNARODNI. ODNOSI I. DIPLOMACIJA.

IZMJENE I DOPUNE POPISA_studij kraći od tri ... - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije bacc. oec. ... bacc. oec. Sveučilište u Splitu. Ekonomski ... Viša stručna sprema,. Program studij-smjer:.

2198-1-79-10-19-07 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... ... odgoja", 23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i,. - za izvanredni studij Sestrinstva na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene ...

akademski nazivi za NN_svibanj 2012 - Rektorski zbor

IZMJENE I DOPUNA POPISA. AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA. NAZIV VISOKOG. UČILIŠTA. NAZIV STUDIJSKOG.

Integrirani popis akademskih naziva i ... - Rektorski zbor

soc. Sveučilište u Splitu,. Filozofski fakultet. Sociologija diplomski sveučilišni studij. 120. 2 magistar/magistra sociologije mag. soc. Hrvatsko katoličko sveučilište ...

2198-1-79-10-19-03 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini ... studij Sestrinstva u tajništvu Odjela za zdravstvene studije (Zadar,.

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

Veleučilište u. Varaždinu ... Tehničko veleučilište u. Zagrebu ... Društveno veleučilište u. Zagrebu. Porezni studij stručni studij. 120. 2 stručni/a pristupnik/ ...

2198-1-79-10-19-01 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... Pavlinovića 1, Zadar ili na e-mail adresu [email protected] 24. lipnja ... Odjela za sociologiju: http://www.unizd.hr/sociologija Faks Odjela za ...

2198-1-79-10-19-05 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr i na mrežnim stranicama: www.postani- ... ekonomiju: http://www.unizd.hr/ekonomija.

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima ... - Rektorski zbor

1.01. Matematika. 1.02. Fizika. 1.03. Geologija. 1.04. Kemija. 1.05. Biologija ... Prehrambena tehnologija, Grane: 4.05.01 inženjerstvo, 4.05.02 kemija hrane ...

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog ... - Rektorski zbor

5 lis 2005 ... postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 19. srpnja 2005. godine Rektorski zbor na 9. sjednici u akademskoj 2004./2005. godini uz ...

Odluka Rektorskog zbora o uvjetima za izbor u ... - Rektorski zbor

OPĆI UVJETI. I. Pristupnici koji se prvi ... propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Pristupnici koji su u ... 2. da je predložio ili uveo novi, ili inovirani sadržaj predmeta, ili uveo nove eksperimentalne ili ...

pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilištima rh - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... ekipe, sveučilišne ekipe i/ili sveučilišnog sportskog kluba, uključujući ... sportaš ima pravo na ostvarenje sveučilišne sportske stipendije.

Korištenje Google Znalca - preporuka Rektorskoga ... - Rektorski zbor

22 velj 2016 ... Google Scholar (Google znalac) pretraživač. Google Znalac je besplatno dostupan pretraživač Weba koji indeksira pune tekstove ili meta ...

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nast ... - Rektorski zbor

OPĆI UVJETI. 1. Pristupnici koji se prvi puta biraju u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred ...

Integrirani popis stručnih naziva i kratica_2015_novo - Rektorski zbor

stručni studij. 180. 3 stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka građevinarstva bacc. ing. aedif. Tehničko veleučilište u.

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva ... - Rektorski zbor

Sveučilišta u Zagrebu. Dentalna medicina na engleskom jeziku integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. 360. 6 doktor/doktorica dentalne medicine.

Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i ... - Rektorski zbor

menadžment, Split. Inspekcijski i kadrovski ... baccalaurea) inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u ... Slavonskom Brodu. Menadžment specijalistički.

vijeće veleučilišta i visokih škola i rektorski zbor republike hrvatske

Tehničko veleučilište u Zagrebu. Informacijska sigurnost i digitalna forenzika specijalistički diplomski stručni studij. 120. 2 stručni/a specijalist/ specijalistica.

Izmjene i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih ... - Rektorski zbor

Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor Republike Hrvatske donose. IZMJENE I DOPUNE POPISA. STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA. Izvođač.

Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica - Rektorski zbor

KRATICA. 2. TEHNIČKE ZNANOSTI. 2.02. Brodogradnja. Sveučilište u Rijeci,. Tehnički fakultet ... Slavica Ćosović Bajić, v. r.. Predsjednik Rektorskog zbora RH.

izmjene i dopune popisa (Narodne novine 55/2019) - Rektorski zbor

31 svi 2019 ... Računarstvo. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, ... informacijskih tehnologija Osijek ... Jedrenje na daski, Kineziologija u edukaciji i Judo,.

Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te ... - Rektorski zbor

(»Narodne novine«, broj 107/2007), Rektorski zbor donosi. POPIS. AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH. KRATICA. NAZIV.

Time-lapse - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

Prva teorija koja je trebala objasniti iluziju pokreta je „tromost“ oka ili vizualna perzistencija. Zlatko Smrkić u knjizi „Uvod u televiziju“ vizualnu perzistenciju ...

Droga - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

6 ruj 2019 ... Marihuana ima snažno štetno djelovanje na sposobnosti i vještine potrebne za sigurnu vožnju ( budnost, brzina reakcije, procjena udaljenosti ) ...

Razvoj studija sestrinstva na Sveučilištu Sjever - Sveučilište Sjever

Dječji vrtić Varaždin, Dječji vrtić. Tratinčica Koprivnica. DZ Varaždin, DZ Koprivničko ‐. Križevačke županije, DZ Krapinsko ‐ zagorske županije, DZ Međimurske.

Sveučilište Sjever - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

kopno. [6]. 5.2 Rakurs. Rakurs je snimanje iz vizure koja je u većem otklonu od normalne vizure (gornji i donji rakurs), pri ĉemu dolazi do perspektivnog kraćenja ...

ene[r,r4 - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

start/stop znakovi. Puni ASCII skupznakova dozvoljava kodiranje svih znakova ASCII tablice vrijednosti od 0 do 127. □. 2.2.1.1. EAN kodovi. Struktura EAN koda ...

Sv S eučiliš Sjever šte r - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin, studentska služba (za upis na studije Mehatronika, Fizioterapija, Sestrinstvo, ...

Statut Studentskog zbora - Studentski zbor Split - Sveučilište u Splitu

Splitu. (2) Skraćeni naziv Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu glasi: SZST. (3) U međunarodnim odnosima Studentski zbor Sveučilišta u Splitu sudjeluje pod ...

UVOD - Sveučilište Sjever

10 velj 2016 ... Zdravstveni turizam jedan je od najperspektivnijih oblika koji svoje početke ... i regionalni razvoj – primjer Krapinskih Toplica, magistarski rad,.

Varaždin - Sveučilište Sjever

Graditeljstvo i Sestrinstvo - menadžment u sestrin- stvu te međunarodni ... samom vrhu svojih djelatnosti u Hrvatskoj, ali i šire. ... redoviti studij, izvanredni studij.

Download PDF 1.95 MB - Sveučilište Sjever

U bijelom polju se nalazi već korištena tablica alata. ... operacija će nam biti bušenje još 4 rupe Ø2,5 mm i narezivanje navoja M3 na bočnoj strani koju.

Koprivnica - Sveučilište Sjever

Motivacijski praktikum. 1. Opći engleski jezik. 4. 2. SEMESTAR obvezni ... Poslovne financije i financijski menadžment. 4. Marketinške strategije. 4. Promocija. 4.

celijakija - Sveučilište Sjever

... bez glutena. Ključne riječi: celijakija, bezglutenska dijeta, gluten, medicinska sestra ... Osjetljivost na gluten prvenstveno je posljedica prirođene imunosti ...

Materijali - Sveučilište Sjever

željeza - ljevovi i čelici, neželjezni materijali - obojeni i laki metali, ostali važniji tehnički materijali - polimerni materijali, tehnička keramika, tvrdi metali, ...

Rak dojke - Sveučilište Sjever

Anatomija dojke. Dojka je simetrični parni organ, smješten na prednjoj strani prsnog koša. Normalnu veličinu doseže u dobi između šesnaeste i devetnaeste ...

Patofiziologija - Sveučilište Sjever

Gamulin, S. Patofiziologija za visoke medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb,. 2005. Dopunska literatura. Način provjere ishoda učenja Pismena i usmena ...

Mehanika I - Sveučilište Sjever

jednostavne geometrijske oblike te primjeniti Steinerovo pravilo za složene likove. Uvjeti za upis predmeta. (odslušan ili položen kolegij) te potrebna znanja i ...

Preuzmi PDF 2.97 MB - Sveučilište Sjever

9 lis 2019 ... autodijagnostika (eng. ... EOBD europska autodijagnostika (eng. ... širok spektar vozila kao što su Texa, Launch, Multi-Daig, Delphi, Auto-Com,.

Preuzmi PDF 1.9 MB - Sveučilište Sjever

Ključne riječi: poremećaji u prehrani, anoreksija, bulimija, utjecaj fotografije na ... prehrane, slike koje mediji predstavljaju, zajedno s oglašavanjem, odgovorne ...

Untitled - Sveučilište Sjever

19 pro 2017 ... U roku za dostavu ponuda zaprimljene su tri ponude ponuditelja INEL-medicinska tehnika. d.o.o., Turinina 5,10010 Zagreb, HEBE d.o.o., ...

Završni rad - Sveučilište Sjever

21 ruj 2018 ... shizofrenije a to su: osjećaj zaravnjenosti, alogija, anhedonija i avolicija. Bolesnik smanjeno pokazuje svoje osjećaje, može biti prisutna ...