1 3. Osnove HTML-a – 2.dio Upotreba formi za unos podataka Opći ...

Page 1. 1. M. Zekić-Sušac. 3. Osnove HTML-a – 2.dio. Upotreba obrazaca (formi) na web stranici, meta ... M. Zekić-Sušac, Računarski praktikum 3, materijali s.

1 3. Osnove HTML-a – 2.dio Upotreba formi za unos podataka Opći ... - Srodni dokumenti

1 3. Osnove HTML-a – 2.dio Upotreba formi za unos podataka Opći ...

Page 1. 1. M. Zekić-Sušac. 3. Osnove HTML-a – 2.dio. Upotreba obrazaca (formi) na web stranici, meta ... M. Zekić-Sušac, Računarski praktikum 3, materijali s.

Upisivanje podataka u e- Dnevnik Smjernice za unos podataka na ...

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su ... Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela PREDMETNA NASTAVA.

Obrada podataka poslanih preko web formi

O njihovim vrijednostima ovisi pristup prikupljanju podataka: gdje će se točno ... sadržavati i samo naziv skripte koja radi obradu: action=„obrada.php” ili.

13.2.1 Unos podataka - IZUM

jezicima transliterišemo na latinično pismo. U COBISS sistemima, čiji se jezik katalogizacije izražava isključivo ćiriličnim pismom (npr. bugarski, makedonski), ...

Upute za unos statističkih podataka o poslovanju sveučilišnih ...

Npr. NSK-a ima sklopljen ugovor s Tehničkim veleučilištem u Zagrebu, pa tu ... od 3 godine od zapošljavanja te položen stručni ispit za knjižničara. Diplomirani ...

Osnove HTML, XHTML i CSS

1.9.2 (X)HTML znakovni kodovi. Encoding za ISO-Latin-1 znakovni set se isporučuje po defaultu. Ako želimo koristiti neke druge znakove zahtjeva uključivanje ...

Naputak za unos podataka o sastavu vlaka u informatički sustav ...

... podatke o sastavu vlaka u informatički sustav upravitelja infrastrukture (u daljnjem tekstu Najava vlaka). ... Zahtjev za AD HOC trasu vlaka, kao i Naputak za popunjavanje zahtjeva za AD HOC trasu vlaka nalazi ... voţnje vlaka. Pozicija vlaka.

Osnove HTML jezika - Prva gimnazija Split

html head body. Slika 2. Struktura HTML dokumenta. Pogledajmo web stranicu http://www.mojamatura.net/ i nađimo ove elemente u njenom izvornom kodu.

UPOTREBA FAZI LOGIKE U RELACIONIM BAZAMA PODATAKA

skupa alata za rad sa fazi logikom u relacionim bazama podataka. ... Upotreba fazi logike u relacionim bazama podataka. 36 student godina zdravlje test. 1 ... moguća i bez ovog alata, uz upotrebu akcija, JJTree drastično olakšava taj posao.

Ulazno-izlazni uređaji (IO) Ulazni uređaji služe za unos podataka u ...

Ulazno-izlazni uređaji (IO). Ulazni uređaji služe za unos podataka u računar. U ulazne uređaje se ubrajaju: tastatura (keyboard), miš (mouse), mikrofon, skener ...

Osnove projektiranja baza podataka - Srce

Od 80-tih godina pa sve do današnjih dana prevladava relacijski model. Oĉekivani prijelaz na objektni model za sada se nije dogodio, tako da današnje baze ...

Obveznik - Unos obveznika i objekta Unos obveznika i ... - eVisitor

Kontakt. [email protected] Hrvatska turistička zajednica. Glavni ured. Iblerov trg 10/1V, 10000 Zagreb, Hrvatska www.evisitor.hr. eVisitor koristi oko 300 turističkih ...

Logika kvantifikacijskih formi - Fsb

su poznati pod imenim kategoricki silogizmi i kojima se iz dvije kategoricke premise ... kojom lako možemo odluciti je li silogizam valjan ili ne,.jer metoda jasno ...

FORMI Cunga Lunga - Detski Tenis

^unga Lunga Crven I Portokalov Tenis. Devoj~iwa. Glaven turnir. Data. Klub, Grad. Kategorija. Sudija/Delegat. TK Jug-Skopje. 5-10 Godini. Antonio Radojni~ki}.

Konvalidacija ugovora nesklopljenih u zahtijevanoj pisanoj formi

15 tra 2018 ... me, za ugovor o nagodbi nije propisana pismena forma, već se radi o ... valjan ni kao ugovor o darovanju (jer nije sačinjen po propisanoj formi - sud- ... Zakona o prometu zemljišta i zgrada (Narodne novine, br. 52/71 i 52/73) ...

Ivana Košalin POVEZANOST CRTAČKIH FORMI S UČENJEM ...

Unutar teme crtanja obrađuju se crte kao trag kretanja te crte po toku i karakteru. Crtaće tehnike koje se koriste su olovka, kreda, ugljen, flomaster i tuš.

dekorativne tekstilije u formi tepiha - Repozitorij Tekstilno ...

27 ruj 2017 ... 17. 3.1.2. Materijali korišteni za izradu tepiha . ... Tapiserije (sl. 1) i gobleni zidne su obloge u rips vezu gdje je osnova u potpunosti prekrivena ...

uloga malih literarnih formi u karakterizaciji likova i postizanju ...

28 ruj 2013 ... svakodnevnije životne pojavnosti“ (isto: 68). Izreke su formom kraće od poslovica, odnosno sastoje se od sintagmatskih cjelina, te su ovisnije o ...

Prikazi i kritike rojskog epa i njegovih prijasnjlih formi uopee ...

sicnog iskaza u XIX veku. Ogledi posveeeni strukturalnoj analizi i interpretaciji teksta obuh- vataju epske pesme Zenidba od Za- dra Todora i Banovic Strahinja.

kvalitativna analiza slobodnih površina tiskovnih formi - CORE

Slika 1. Tiskovna forma za plošni tisak nakon nanošenja otopine za vlaženje i bojila ... njihovim djelovanjem dolazi do otapanja aluminija uz razvijanje vodika.

MASOVNI TURIZAM NASPRAM TURIZMA MALIH FORMI: Studija ...

UDC 338.482:311. 338.483(497.11 Сурчин). MASOVNI TURIZAM NASPRAM TURIZMA MALIH FORMI: Studija slučaja perspektiva za razvoj turizma malih formi.

istraživanje ručnog rada i etnografskih oblika regije u formi grafičke ...

ETNOGRAFSKIH OBLIKA REGIJE U. FORMI GRAFIČKE NOVELE. DIPLOMSKI RAD IZ KOLEGIJA GRAFIKA. MENTORICA: Doc. art. Ines Matijević Cakić. Osijek ...

verica novak likovne i izražajne mogućnosti malih lutkarskih formi u ...

... će prikazana uz pomoć basne Kornjača i zec, lutke „zijevalice“ uz pomoć bajke Crvenkapica, dok će basna Lisica i gavran poslužiti za primjenu lutke „sjena“.

objedinjavanje podataka katastra zemljišta i podataka zemljišne ...

16 lip 2017 ... Modelna ploha HTMV-a za Slavonski Brod, Vukovar, Zagreb i Daruvar. ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, ...

za izvoz podataka iz ms accessa u serverske baze podataka the ms ...

izvoz definicija tabela i pogleda i podataka iz programa Microsoft Access u serverske baze podataka, kao što su MySQL, Oracle ili. SQL Server. Dodatak ima ...

Osnove telekomunikacija Osnove obrade signala ... - Project-Benefit

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Konvencionalna amplitudna modulacija. ❑. Dvostruki bočni opseg. ❑. Ako je Ac amplituda nemoduliranog nosioca, ...

VIDEO vs. ANIMACIJA VIDEO OSNOVE OSNOVE OSNOVE - EFOS

14 sij 2014 ... Animacija se pojavljuje kao udruženi dinamično povezani skup ... obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na ... Mobitel (glas).

Unos unaprijed prilagođenih popisa

Unos unaprijed prilagođenih popisa. U Excelu postoje prilagođeni popisi koji olakšavaju unos podataka u ćelije. Po zadanim postavkama to su dani u tjednu i ...

uvoz unos - Porezna uprava

Podnositelj zahtjeva traži odobrenje za: □ uvoz. □ unos. □ kupnju bez naplate carine, posebnog poreza na motorna vozila i poreza na dodanu vrijednost.

REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU UNOS ...

Temeljem odredaba Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11) izrađen je. Registar zaposlenih u javnom sektoru. Sve javne službe koje su u ...

VODIČ ZA KORISNIKE ZA UNOS PRIGOVORA I ... - Apprrr

POVJERENSTVA PUTEM AGRONET-a. Page 2. Korak 1. Nakon što je korisniku izdana Odluka, navedeni akt korisnik zaprima u Agronet modulu RURALNI.

Unos i oporezivanje karamboliranog motornog vozila

10 ruj 2018 ... Republiku Hrvatsku i pod kojim uvjetima te koja su davanja, na što ... o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na.

Unos primljenog računa od dobavljača - saop

Primljeni računi u koju ćemo unositi račune domaćih dobavljača. ... naći raznovrsni dokumenti ulazni, izlazni računi, predračuni, skice, ugovori,…). Fascikle su.

HTML-5

vrati vlasniku stranice. Polje za tekst. (text box). Radio dugme. (radio button). Polje za potvrdu. (checkbox). Dugme za slanje. (submit button). Padajuća lista.

HTML

Numerisane liste počinju sa <ol> tagom i završavaju se sa </ol> tagom. • Elementi liste označavaju se tagom <li>. (eng. list item), koji nije neophodno zatvoriti!

HTML i CSS kod

</div>. <div class="row">. <div class="col-lg-4 col-sm-6">. <div><img src="Slike/zirafa.jpg" class="img-thumbnail"></div>. </div>. <div class="col-lg-4 col-sm-6">.

HTML 2. deo

Kada unosite neformatirani tekst u HTML dokument, nije ... celokupno preći u novi, pa će na primer u jednom redu ostati XML, a u ... Sve ove recenice deo su jednog te istog ... Tekst unutar strong i em elemenata može biti dodatno stilizovan: ...

<HTML> ili

se dupli navodnici. • U nekim situacijama, potrebno je da vrijednost sadrži duple navodnike, pa se tada pišu jednostruki navodnici (apostrofi). • Primjer:.

Ivona Hanžić ZNANJE I NAVIKE VEZANE ZA UNOS ...

Ključne riječi: prehrambena vlakna, prehrambene navike, izvori prehrambenih vlakana, znanje o vlaknima, označavanje hrane. Rad sadrži: 32 stranice, 13 slika, ...

automatski unos računa distributera i opskrbljivača u isge

AUTOMATSKI UNOS RAČUNA DISTRIBUTERA I OPSKRBLJIVAČA U ISGE. O ČEMU SE ... informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). ŠTO TO ...

Unos i oporezivanje karamboliranog motornog ... - Carinska uprava

SREDIŠNJI URED. KLASA: 410-19/18-11/1509. Zagreb, 10. rujna 2018. PREDMET: Unos i oporezivanje karamboliranog motornog vozila. - odgovor, daje se.

TRANSFORMACIJE PODATAKA Standardizacija podataka (z ...

Standardizirani rezultat ili z-vrijednost je odstupanje rezultata entiteta od aritmetičke sredine izraženo u dijelovima standardne devijacije. TRANSFORMACIJE ...

Obračun naknada za uvoz/unos i proizvdnju ambalaže i otpadne ...

sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16) ... (4) Oznake iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka moraju biti stavljene na samu ambalažu ...

UNOS CRNE GORE U RIZNICU EVROPSKE POLITIČKE KULTURE

66, ljeto 2016. ... nostima koje je Crna Gora unijela u riznicu evropske političke kulture. Cilj priče ... „Privrženost svojoj otadžbini, ljubav prema slobodi, istrajnost.

Unos rabljenog osobnog automobila radi daljnje prodaje u ...

9 svi 2017 ... Vezano za daljnju prodaju rabljenih motornih vozila možete poslovati ili kao trgovac ... punomoć (ako obveznik plaćanja ima opunomoćenika).

unos trošarinskih proizvoda u putničkom prometu - Carinska uprava

oporezuju cigarete minimalnom visinom trošarine kako je propisuje Direktiva Vijeća. 2011/64/EU.2 To ograničenje ne može biti niže od 300 komada cigareta.

Obračun naknada za uvoz/unos i proizvodnju EE opreme te baterija ...

posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon,. - naknada zbrinjavanja ... oprilikom uvoza iz trećih zemalja - osnova za prijavu je datum carinske deklaracije ... ▷Osnova za izračun – neto masa EE opreme u kg. ▷Iznos naknade:.

Potpuno denaturirani etilni alkohol, unos iz ... - Carinska uprava

SREDIŠNJI URED. KLASA: 410-19/17-06/267. Zagreb, 21. kolovoza 2017. godine. PREDMET: Potpuno denaturirani etilni alkohol, unos iz Republike Slovenije.

Unos mlijeka i mliječnih proizvoda u djece i adolescenata s obzirom ...

Prosječni dnevni unos proteina mlijekom i mliječnim proizvodima podjednak je i u djece i u adolescenata (oko 30 g) (tablica. 2.). Djeca prosječno pokrivaju 110 ...

Upute za izradu .csv datoteka za grupni unos korisnika u ... - CARNet

... pripremljena za grupni unos korisnika. CSV datoteku mozete otvoriti pomoću programa „Notepad“ („Blok za pisanje“) i pregledati sadržaj (vidi sliku 6). Slika 6.

Лабораторные по HTML

Устанавливает перевод строки в том месте, где этот тег находится ... </canvas>. Новые HTML теги – можно создавать рисунки, анимацию, игры и др.

html notes

An HTML file is a text file containing small markup tags. • The markup tags tell the ... <a href="http://www.w3schools.com/">Visit W3Schools!</a>. The line above ...

HTML(5) Tutorial

9 Feb 2015 ... Introduction to HTML http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp. 2/4. Using this description, a web browser can display a document with a ...

HTML TAG SHEET

Creates an HTML document ... Khan Academy: Intro to HTML and CSS ... W3School: HTML Tutorial (this is a commercial site but the basic tutorial is free).

HTML - [email protected]

HTML dokumenti trebaju početi s deklaracijom tipa. <!DOCTYPE html>. ○ Slijedi <html> tag koji se završava s </html> tagom. ○ Vidljivi dio HTML dokumenta je ...

Таблицы в HTML

В зависимости от поставленных задач и тот, и другой способ задания ширины таблицы может оказаться полезным. <HTML>. <BODY>. <TABLE BORDER ...

Uvod u HTML

14 ožu 2013 ... Uvod u HTML. 6 ? Kako web preglednik zna pronaći mjesto na kojem se nalazi web stranica? ! Svaka web stranica ima jedinstvenu adresu.

Uvod u HTML - CET

Uvod u HTML 1. 1. Šta ćete raditi. Prikupljaćete opremu – editore teksta (programe za uređenje teksta) i pretraživače veba. Upoznaćete se bliže sa. HTML-om ...

OSNOVE GMDSS OSNOVE GMDSS6a a

Brodovi opremljeni MF/HF radio opremom moraju držati stalnu stražu na DSC frekvencijama za pogibelj i sigurnost 2187.5 kHz i 8414.5 kHz, i na barem još ...

Unos rabljenog osobnog automobila radi daljnje ... - Carinska uprava

9 svi 2017 ... uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, na što odgovaramo u ... sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR-MV koji je tiskan u ... punomoć (ako obveznik plaćanja ima opunomoćenika).