Praktikum iz korišćenja računara

1. Praktikum iz korišdenja računara. Prof. dr Boško Nikolid. Elektrotehnički fakultet u. Beogradu ... Izvorni cilj mreže je bio da se deli računarski potencijal i snaga ...

Praktikum iz korišćenja računara - Srodni dokumenti

Praktikum iz korišćenja računara

1. Praktikum iz korišdenja računara. Prof. dr Boško Nikolid. Elektrotehnički fakultet u. Beogradu ... Izvorni cilj mreže je bio da se deli računarski potencijal i snaga ...

ECDL Osnove korišćenja računara

Radi efikasno na radnoj povrišini računara (desktop) koristeći ikone i prozore. ... Razume osnovne koncepte skladištenja podataka i kako da koristi programe za.

Istorijat računara

Najpoznatiji predstavnici prve generacije računara su ENIAC i EDVAC. Druga generacija. Druga generacija obuhvata računare proizvedene krajem pedesetih ...

od-igracke-do-racunara-1

Peti deo – Elektronska bojanka . . . . . . . . . . . . . 51. 24. ... [ta se desilo sa dugmetom programa Bojanka koje je malo~as ... i izaberi auto koji si nacrtao. 4. Prenesi ...

2. generacije računara - lecad ii

Prva generacija računara (1946. ... ovih računara su dosta male zbog nedorađenog softvera, tako da od njih korist ima samo uski, ... Peta generacija (1985.

1. Istorijski razvoj računara

računara. Informatika. 2 dr Marko Petković. Uvod. ▫ Šta su to računari? □ Računari su pomoćna ... Veštačka inteligencija. Peta generacija računara (danas) ...

Osnovna građa računara

funkcionise a to su: ulazne jedinice, centralna jedinica, izlazne jedinice i memorija. ... komponenti DRAM-a, a brza priručna memorija od bržih i skupljih ...

Historija razvoja računara

je kineski abakus kojim se veċ oko 3000 godine pr. ... poznata pod nazivom abak (abakus) stara oko 3000 godina. ... a cijena mu je bila. 2500 USA $! ...

matična ploča računara

dijelovi računara. > Hardver se mnogo rjeđe ... Sistemska ili matična ploča (motherboard). > Povezuje komponente i ... Od matične ploče zavisi: ▾ Performansa.

Modul 2 - Korišćenje računara.pdf

USB stick, CD i DVD-ROM, mrežni disk. ... vrsti medija (Flopy Disk, USB Stick ili Hard Disk) sa koga se ne može automatski ... (c) Izmenljivi mediji su najjeftiniji.

Primena računara u fizičkoj hemiji

FLASH memorija - slična je EEPROM memoriji, ali brisanje je duže (par sekundi, ali jeftino) ... samorepliciraju ali (za razliku od virusa) nemaju potrebu da se.

Karakteristike i upotreba Raspberry Pi računara

izvor: http://www.themagpi.com/issue/issue-11/article/minecraft-pi-edition/ ... video-nadzoru svih delova kuće, parkinga, bašte, kućnih ljubimaca, dece i samog.

EVOLUCIJA I PERFORMANSA RAčUNARA - Knjizara.com

2.1 Kratka istorija računara. Prva generacija: vakuumske cevi. Druga generacija: tranzistori. Treća generacija: integrisana kola. Kasnije generacije.

Istorijat razvoja i generacije računara

0 Prva generacija računara počinje pojavom prvih elektronskih računara (1940-e godine do 50-ih godina dvadesetog veka). Neke od karakteristika ovih ...

Primena računara u saobraćaju - VISER-u

Istorija računara. 2. Generacije računara. 3. Osnovni pojmovi ... Prva generacija. 1944. god. napravljen je Mark I – prvi računar opšte namene. Korišćen je na ...

PRIMENA RAČUNARA U NASTAVI MATEMATIKE

dr Milan Božić, mentor dr Zoran Petrović ... sposobnost čitanja i razumevanja teksta, slike, zvuka u digitalnom obliku. Za razliku od ... Nastavnici veštiji u korišćenju kompjutera mogu sami izraditi Internet stranicu [20] , recimo pomoću ... Moć vizuelizacije i matematičku pozadinu programa Geogebra nastavnici mogu koristiti.

Osnove hardvera unutar računara

8 нов. 2009 ... Izlazne jedinice. Hardver računara. 2. ... Jedinice magnetnih traka. 8.11.2009. Glava 2. 6 ... ekranski video terminal. Ulazno izlazni ureñaji.

Hronologija nastanka i razvoja računara - CET

kamenčići za računanje. Najstarija sačuvana sprava za računanje, koja je i danas u upotrebi u pojedinim de- lovima sveta je abakus. Poreklo reči abakus je od ...

OD IGRACKE DO RACUNARA - nastavni planovi - lugram.net

ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА. ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА за ПРВИ ... ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА. МЕСЕЦ. РЕДНИ. БРОЈ. НАСТАВНА ...

Uvod u organizaciju i arhitekturu racunara 2 - Uoar 2

sa nizovima: u bazni registar se smesti adresa pocetka niza, a u indeksni registar se smesti ... 26 Napisati funkciju void obrni(int*, int) koja vrši obrtanje niza.

Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - mrežnog ...

Clan 6. (Primopredaja). Primopredaja opreme vrši se potpisom otpremnice, a ista se potpisuje nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema opreme, koju će ...

Načini hakovanja računara i primjeri cyber kriminala

neugodan virus, napad na sistem u režiji hakera može biti mnogo štetniji i skuplji. ... Takođe, haker će možda pokušati da uplaši korsinika kako bi otvorio prilog ...

Osnovni načini povezivanja dva i više računara u jedinstveni ...

Svaki mrežni priključak računara koji je povezan na neku mrežu mora imati odgovarajuću adresu (IP adresu). Adresu računara određuje administrator mreže i ...

primena računara u grafici softverski alati predavanja (radni materijal)

Slika 1.4 – Rasterska grafika programa Adobe Photoshop 3 ... Iako je bitmapirana grafika još uvek više zastupljena na Internetu, kada se govori o ... uređivanje slike u "sirovom (nekomprimovanom) obliku ili slika koja se komprimuje.

sigurni koraci malog pingvina zaplovite u svet računara i ... - MyCity.rs

▷12 Kako doći do instalacije operativnog sistema Ubuntu Linux 10.04.3 LTS. ... memorisati izračunato i nastaviti zatim tamo gde se stalo a pritom ne napraviti ... Da biste napravili butabilni USB fleš u OS-u Microsoft Windows potrebno je da ...

EON uslovi korišćenja - SBB

skladu sa Ponudom sa cenovnikom i akcijskim cenovnikom na www.sbb.rs za ... na smart TV-u ili drugom smart uređaju (tablet i smart telefon) ili na računaru. ... uređajem uslugu preko EON aplikacije koristi više od 50% vremena van SBB ...

uslovima korišćenja - farmasi

FARMASI COSMETICS d.o.o. BEOGRAD. (opšti uslovi poslovanja i prometa proizvoda i uslovi članstva i kupovine proizvoda). Član FARMASI COSMETICS ...

Osnove korišćenja interneta - Ecdl

1. Modul 2 - Osnove korišćenja interneta. U modulu Osnovi interneta su navedeni osnovni koncepti ... Razume ključna pitanja autorskih prava i zaštite podataka.

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA PEŠTERSKOG TRESETA ZA ...

U radu je ispitana pogodnost oplemenjenog Pešterskog treseta za proizvodnju rasada paprike. Biološki indikatori biljke pokazuju da je u svim varijantama ...

117 BIOETIČKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA I KORIŠĆENJA ...

Postupak dobijanja genetički modifikovanih biljaka obuhvata osnovne procese kao što su: i) identifikacija i izolovanje gena od interesa, ii) kloniranje gena, iii) ...

Pogoji koriscenja ugodnosti - WIZ Avto

3 jan 2020 ... popust za sklenitev zavarovanja WIZ Avto: Kodo za popust in navodila, kako popust unovčiti, vam bomo posredovali skupaj z elektronsko ...

Priručnik o biogasu –Od proizvodnje do korišćenja - FNR

čistač dna sa eksterno postavljenim pogonom za vađenje sedimentnog sloja. • pužni transporteri ... mogu da se uklone, čime se pogoršavaju karakteristike gorenja gasa. ... funkcionisanja ove tehnologije oslanja se na parni proces. (vidi [6-13]) ...

STANDARDI KORIŠĆENJA LAKI UREĐAJA

digitalnu televiziju – IPTV. Kupovinom LAKI uređaja, kupac dobija mogućnost probnog korišćenja navedene aplikacije u odgovarajućem vremenskom periodu u.

STUDIJA O MOGUĆNOSTIMA KORIŠĆENJA RADIO ...

mreže za zahtijevane servise (manji ping), veća fleksibilnost u korišćenju ... pokrivenost stanovništva Crne Gore signalom UMTS mreže od preko 90%. Na Slici 1.2 ... korisnike) može ostvariti i posredstvom LTE-Advanced i LTE-Advanced Pro.

praktikum iz pis

u ovom dijagramu ovo pretraživanje člana se vrši po matičnom broju. ... Izb ris i_. C lic k e d. ( ) p rib a v. iB ro. jP rim e ra ka. P rib a. viP rim e ra k. (in t). P re tp o.

PRINOS I EFIKASNOST KORIŠĆENJA VODE KOD KROMPIRA ...

U poljskim uslovima gajene su biljke krompira, sorte Liseta (Solanum ... i ratarskih biljnih vrsta, uključujući i krompir, imaju izraženu potrebu za vodom, zbog.

O mogućnošću korišćenja MOL Green Kartica iu ... - MOL Serbia

Zlatne kartice za gorivo koje je izdao MOL Serbia mogu se koristiti u mrežama benzinskih pumpi INA i Tifon. III/1.2. Sva četiri tipa kartica (kartica vezana za ime, ...

PLAN RASPODELE I KORIŠĆENJA RADIO ... - arkep

frekvencijskih resursa za kopnene mobilne sisteme GSM, UMTS, LTE, WiMAX i IoT u ... razmak razdvajanja između ivice LTE kanala dveju susednih mreža LTE;.

Uslovi korišćenja Moj T- Portal–a Crnogorskog Telekoma A.D.

T-Mobile imenik. 8. Pregled logovanja. 9. Promjena lozinke. 10. Odjava b) Za prepaid korisnike: 1. Dopuna prepaid racuna. 2. Paketi, tarife i opcije: SMS paketi, ...

pravilnik o načinu korišćenja tahografa - Srbijatransport

prilaže se uz tahografski listić koji se koristi u analognom tahografu. Ako zbog neispravnosti digitalnog tahografa vozač nije u mogućnosti da koristi digitalni ...

Pravilnik o nacinu koriscenja tahografa.pdf - Почетна ...

детаљних података о брзини. Члан 3. Аналогни тахограф евидентира најмање следеће податке: 1) пређени пут и брзину возила;. 2) активности возача;.

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH ...

Putnički automobil marke „VOLKSWAGEN PASSAT 19TDI“, registarski broj PG CG653, broj šasije WVWZZZ3BZ4P105280, godina proizvodnje 2003,u svojini ...

KST-1-10 Prednosti korišćenja Rikerovog u odnosu na Gausov ...

“Meksički šešir“ (Mexican Hat wavelet) predstavlja drugi izvod Gausovog impulsa i, osim u matematici i numeričkoj analizi, najviše se koristi u seizmologiji, zbog ...

prednosti korišćenja elektronskog poslovanja u preduzetničkim ...

preduzetniče organizacije, prednosti elektronskog poslovanja. Impact of Internet on Business activities in Serbia and Worldwide. Uticaj Interneta na poslovanje u ...

Uslovi prodaje i korišćenja karata - Fudeks

20 апр 2018 ... Putniku kome su pogranični organi zabranili dalje putovanje, prevoznik ne vrši ... Povratna karta, odnosno povratak (drugi smer) važi šest meseci od datuma izdavanja karte, osim za ... U protivnom, gubi pravo rezervacije.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA BISNODE REŠENJA

Пре 6 дана ... Bisnode d.o.o. (u daljem tekstu „Ponuđač“) i naručioca na Bisnode rešenja (u ... Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo,. Republika ...

Računarski praktikum 4

1 lis 2007 ... Scott Meyers. Effective C : 50 Specific Ways to Improve Your. Programs and Design (Third Edition). Addison-Wesley. Professional, 2005.

Fizikalni praktikum I

pojavi osmica. To so tako imenovane Lissajousove krivulje. Nariši in pojasni. Lissajousove krivulje za razmerja frekvenc obeh oscilatorjev 1:1, 1:2, 1:3, 2:1,.

PRAKTIKUM IZ HIDROLOGIJE

svijeta. Tada počinju ispitivanja slanih jezera i obrađuju se problemi privrednog ribolova, ... Stepen generalisanja je veći ukoliko je karta sitnije razmjere i ... Madagaskar, Mauricijus, Komorska ostrva, Sejšelska ostrva, Maldivi i Šri Lanka.

Praktikum iz biokemije

Pri tome apsorbancija otopine pri 280 nm odražava koncentraciju proteina u otopini, a apsorbancija pri 260 nm prisustvo određene količine nukleinskih kiselina.

Praktikum LV - [email protected]

Integrirani krug se sastoji od odreñenog broja tranzistora. Kod digitalnih integriranih krugova većina tranzistora u unutrašnjoj strukturi radi u prekidačkom.

Praktikum iz psihodijagnostike

CPM Ravenove progresivne matrice u boji. • CVS Crichton ljestvica rječnika ... (PM) Progresivne matrice, Raven J.C.. • (MHV) Mill - Hill ljestvica rječnika za ...

mogućnost korišćenja domaćeg zeolita za sintezu ... - Index of

u industriji, poljoprivredi i za zaštitu ţivotne sredine. Poljoprivreda je ... nezavisno od sastava stena preovlaĊujući zeolit je filipsit, mada u riolitskim tufovima.

značaj korišćenja alata upravljanja kvalitetom kod ... - Quality

Osnovnih sedam alata kvaliteta: Lista za prikupljanje podataka; Dijagram uzroci- posledice; Histogram; Pareto dijagram; Dijagram rasipanja; Kontrolne karte i.

Uslovi korišćenja sredstava za autentifikaciju Banca Intesa ad ...

moći će da koriste na Online aplikaciji isključivo mToken. 2. Intesa Mobi - aplikacija za mobilno bankarstvo: Korisnik može da koristi isključivo mToken sredstvo ...

Opšti uslovi korišćenja mTokena - Erste Group

mToken je dodatno sredstvo prijave (autentifikacije) na NetBanking i/ili ... Kako je mToken deo mBanking aplikacije, za korišćenje mTokena korisnik mora imati ...

мogućnosti korišćenja nekih divljih i kultivisanih biljaka za ...

očekivano, sve biljne vrste mogu da akumuliraju istraživane metale. Sve testirane ... Tolerantnost biljaka na visoke koncentracije metala u zemljištu. 54. 2.5.6. ... da bi se rastvor u njemu ohladio do sobne temperature i dodaje se 0,5 ml H2O2.

mogućnosti korišćenja ostataka iz prerade voća kao gorivnog ...

Džem i pekmez / Jam. 845,0 481,0 12376 ... Koštice breskve / Peach pits. 3735,20 ... voćarsko-vinogradarske proizvodnje putem ostataka rezidbe mogu ostvarti ...

značaj korišćenja blokade diferencijala traktora pri oranju

Prikazana je i finansijska prednost korišćenja blokade diferencijala pri oranju i kretanju desnih točkova u brazdi. Ključne reči: traktor, oranje, blokada difrencijala ...

program privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji ...

komunikacije i nemaju negativnih uticaja na životnu sredinu. ... 2X1.5. Jednostrani bilbord, osvijetljen. Legenda: Evidencione oznake “001” se odnose na ...