Geodezija i geomatika

22 сеп 2018 ... rač.vežbe Računarski praktikum. Kaplar Aleksandar. 1,2,3. 16:00. 17:30. 108 aud.vežbe Algebra. Kostić dr Marko, Kiš Maria. 1,2,3. 17:45. 19:15.

Geodezija i geomatika - Srodni dokumenti

Geodezija i geomatika

22 сеп 2018 ... rač.vežbe Računarski praktikum. Kaplar Aleksandar. 1,2,3. 16:00. 17:30. 108 aud.vežbe Algebra. Kostić dr Marko, Kiš Maria. 1,2,3. 17:45. 19:15.

Upute za korištenje - Geomatika Smolčak doo

Trimble Access Software. Upute za korištenje. V2.0. Geomatika-Smolčak d.o.o.. Page 2. 2. 1. Uvod. Ove upute su pisane s ciljem da se kroz rad na konkretnom ...

geodezija - GRF

manjeg dela Zemljine površine na horizontalnoj ravni koja je nedeformisana. ○ Mediteran (6 vek pre NE.) 28. 29. Karte. ○Nautička karta (17 vek). 30. Karte.

geodezija

d. L2. D. 2. L2 l 2 l 2. 2. Gornja crta koncanice. Srednja crta koncanice. Donja crta koncanice. Određivanje dužine preko konstante paralaktičkog ugla. D l tg. 2. 2.

SATELITSKA GEODEZIJA

25 tra 2012 ... Karta svijeta - kontinenti i podvodne granice tektonskih ploča. Festival znanosti, 25.04.2012. Page 11. LITOSFERSKE PLOČE POTRESI I VULKANI NA ZEMLJI ... GEOGRAFSKI POLOŽAJ HRVATSKE. Festival znanosti, 25.

Četvrto predavanje geodezija

kao Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj. Broj pi ima beskonačno mnogo decimala i u proračunima u geodeziji treba ga uzimati iz memorije u kalkulatorima ...

Treće predavanje geodezija

Azimut. Direkcioni ugao. Specijalni slučajevi računanja direkcionog ugla. Osobine i razlike azimuta i direkcionog ugla. Lokalni koordinatni sistem. 3.1 Azimut.

HRVATSKA GEODEZIJA NA INTERNETU

(www.geocentar.com), Geomatika Smolčak d.o.o.(www.geomatika- smolcak.hr), Geosustavi (www.geosustavi-solaric-st.hr), GeoTeha trgovina i usluge d.o.o.

Peto predavanje geodezija

Pantljike dužine od 25 m do 50 m zvale su se poljske pantljike. (Slika 1) i služile su za mjerenje rastojanja od 30 m do 200 m. Slika 1. Poljska pantljika. Pantljike ...

Geodezija 2013-04 verzija 4.vp

27 tra 2013 ... rasvjeta. 4. dostupnost ostalih skupova prostornih podataka – ortofoto, ... mjerene duljine s fizičke površine Zemlje na kuglu i plohu elipso- ida.

GEODETSKI RADOVI U RUDARSTVU — GEODEZIJA

i dimenzija Zemlje, geodetsko-astronomska mjerenja, gravi- ... a za d —5000 stadija, dobiva se opseg Zemlje ... i navodi daje opseg Zemlje 252000 stadija.

Geodezija 1 - Geodetska tehnička škola

18 kol 2012 ... GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB. Geodezija ... Geodetska izmjera (engl. geodetic survey): obuhvaća određivanje Zemljine površine.

Geodezija 2 - Geodetska tehnička škola

GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA. Croatia, 10000 Zagreb, Av. Već. Holjevca 15; tel 385 (01) 66 00 648; fax 385(01) 66 70 500 web: www.geoskola.hr ...

Geodezija i geoinformatika - Sveučilište u Splitu

http://e-ucenje.geof.hr/course/view.php?id=15. Dopunska literatura ... program vježbi u tekućoj akademskoj godini, unos podataka u ISVU. 2 sata. 2 sata ...

GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA - UL FGG - Univerza v Ljubljani

Izostazija, reologija. Planet Earth. The Dynamic Earth. The Earth's figure and gravity, gravity anomalies; interpretation of gravity anomalies. Gravimetry, absolute ...

geodezija i geodetski podlogi - Министерство за образование

ГЕОДЕЗИЈА И. ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ учебник за II година за градежно - геодетска струка, профил геодетски техничар. Второ издание. Скопје, 2013 ...

Drugo predavanje _ geodezija _ arhitektura.pdf Preuzmi

Linearna razmjera duž srednjeg meridijana (dodirnog meridijana) jednaka je jedinici i ne zavisi od geografske širine. Meridijani i paralele sijeku se pod pravim ...

POPUSTI do 25% Geodezija - nepremičnine ... - Modre novice

28 apr 2016 ... je znan domžalski kulturnik, pevec in glasbenik v številnih zasedbah, zadnjih nekaj let tudi ... Vbodno električno ročno žago Einhell bavaria bps ...

geodezija od mesopotamije do globalnog geodetskog ... - suggsbih

7 ruj 2005 ... Najstarija poznata karta svijeta, izrađena na pečenoj glinenoj ploči, predstavlja ... Tokom zadnjih nekoliko desetljeća satelitska/svemirska19.

Osmo predavanje geodezija - Univerzitet Crne Gore

Podjela geometrijskog nivelmana na generalni i detaljni nivelman. Trigonometrijski nivelman. 8.1 Definicije visine, visinske razlike i mareografa. Visina tačke ili ...

Geodezija 2012-04 verzija 4.vp - Hrvatsko geodetsko društvo

Miljenko Solarić, prof. emeritus dr.sc. Nikola Solarić (svi iz Zagreba). Adresa uredništva / Editorial board: Geodetski fakultet, HR-10000 Zagreb, Kačićeva 26. Tel.

Šesto predavanje inženjerska geodezija _ saobraćajni smjer.pdf ...

presjek, direktni presjek obilježenih linija i kombinacija navedenih metoda. U zavisnosti od metode ... Signal na tački koja se obilježava treba biti mini prizma koja će biti postavljena što niže zbog ... elipsa greške, kako geodeti zovu tu elipsu ...

Deveto predavanje geodezija - Univerzitet Crne Gore

Topografski ključ. Vertikalna predstava terena. Interpolacija izohipsi. Digitalni model terena. Geodetske podloge (katastarski, topografski, katastarsko-.

Sedmo predavanje geodezija - Univerzitet Crne Gore

ovih instrumenata koje varira od 100 m do 2000 m u zavisnosti od tipa. Potreban pribor za prikupljanje podataka polarnom metodom: - Totalna stanica (teodolit);.

Sedmo predavanje inženjerska geodezija _ saobraćajni smjer

Visinu niže tačke/izohipse (čita se sa karte). D – Rastojanje između izohipsi/tačaka ili izohipse i tačke (mjeri se na karti) x – Rastojanje od niže izohipse/tačke do ...

Peto predavanje inženjerska geodezija _ saobraćajni smjer.pdf ...

Izohipse (Slika 2) su linije koje spajaju tačke na Zemlji sa istim nadmorskim ... uzimati veća ekvidistancija izohipsi, dok na terenima malog pada izohipse.

Sedmo predavanje inženjerska geodezija _ saobraćajni smjer.pdf ...

kružnih isječaka, itd. za koje se znaju formule za računanje njihovih površina, mogu se ... Zapremina piramide (Slika 6) se dobija kao trećina proizvoda visine i ...

Jedanaesto predavanje _ geodezija _ ... - Univerzitet Crne Gore

Trend prelaza se raznovrsnih evidencija na katastar nepokretnosti. Katastar nepokretnosti je ... 29/07), utvrđena su načela katastra nepokretnosti i to: načelo upisa, načelo javnosti, načelo pouzdanja ... objekata u okviru parcele i utvrđivanje površina parcela i objekata. ... Cijene usluga određuje tržište. Područne jedinice ...

Geodezija - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

21 sij 2019 ... Poznata i pod imenom “vaservaga”. ▫ Prozirno crijevo napunjeno vodom. ▫ Metoda je vrlo jednostavna, lako primjenjiva i dosta točna.

Učni načrti Univerzitetni študijski program prve stopnje GEODEZIJA ...

UL FGG, Geodezija in geoinformatika (UN) , 1. stopnja /Geodesy and Geoinformation ... conference, Faculty of Architecture, University of Zagreb, 19th May 2012: ...

Mjerenje dužina Mehaničko mjerenje dužina - Geodezija i ...

Postupak se izvodi pomoću viska (običan, kruti, optički laserski). Istovremeno ... Instrument za mjerenja geometrijskim nivelmanom naziva se nivelir. Za postupak ...