Uvod u računarstvo 2 2 - DeGiorgi @ math.hr - PMF - Matematički ...

Preddiplomski studij – obavezni računarski kolegiji. ▫ Programiranje 1. ▫ Programiranje 2. ▫ Strukture podataka i algoritmi. ▫ Računarski praktikum 1 ...

Uvod u računarstvo 2 2 - DeGiorgi @ math.hr - PMF - Matematički ... - Srodni dokumenti

Uvod u računarstvo 2 2 - DeGiorgi @ math.hr - PMF - Matematički ...

Preddiplomski studij – obavezni računarski kolegiji. ▫ Programiranje 1. ▫ Programiranje 2. ▫ Strukture podataka i algoritmi. ▫ Računarski praktikum 1 ...

Uvod u računarstvo 2 2 - DeGiorgi @ math.hr

Sekvencijalno pretraživanje …… pronasli = i = 0; while(!pronasli && i < n) if(niz[i] == a) pronasli = 1; else i ; if(pronasli) printf("Elemenat a je pronadjen. ");.

dx - DeGiorgi @ math.hr

Teorem Zatvorena C1 diferencijalna k-forma definirana na otvorenom ... Provjerite Stokesov teorem za diferencijalnu 1-formu ω = xydy yzdz i plohu S.

Excel - DeGiorgi @ math.hr

PROBLEM (ZADATAK) OTVORENOG TIPA je problemski zadatak koji ima više. (nekoliko ili mnogo) rješenja i/ili više načina rješavanja. PROBLEM. RJEŠENJE ...

Vjerojatnost - DeGiorgi @ math.hr

22 svi 2014 ... vjerojatnost da je druga kuglica oznacena brojem 2. ... Kvadratna jednadzba x2 Ax B = 0 ima realna rješenja akko joj je diskriminanta.

dodatak - DeGiorgi @ math.hr

Definicija prostog broja. Provjera je li broj prost — primjeri “ne tako!”. Bolji algoritmi i pripadne funkcije. Prosti faktori broja: Teorem o rastavu na proste faktore.

Programiranje 1 1. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

PMF – Matematiˇcki odjel, Zagreb. Prog1 2009 ... racunarska kolegija na preddiplomskom studiju Matematika: ... “lijevo”: Nastava, pa Podrška za neke kolegije,.

Programiranje 1 2. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

pita od jabuka, muffini, ... (v. prilog pod pauzom), recepti za pripravu pica i ... da se i najjednostavniji tip podataka logicki ili Booleov tip, koji ima samo dvije ...

primijenjena statistika - DeGiorgi @ math.hr

PRIMIJENJENA STATISTIKA. Bilješke s predavanja (prof. dr. sc. Miljenko Huzak) akademske godine 2014./2015. Natipkao i uredio: Kristijan Kilassa Kvaternik.

Programiranje 2 6. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

zagrada (otvorena ili zatvorena; okrugla, uglata ili viticasta). Po ugledu na funkcije za provjeru znakova iz <ctype.h>, ako znak zadovoljava navedeni uvjet, ...

baze podataka - DeGiorgi @ math.hr

9 pro 2008 ... 1 Relacijsko modeliranje baze podataka za bolnice. 2 ... Metodologija za relacijsko modeliranje podataka ... mysql> USE manger; // demo baza.

Metricki prostori - DeGiorgi @ math.hr

Metricki prostori. 1. Neka je X = {1, 2, 3} te neka je T topologija na X dana sa T = {∅, {2}, {1, 2, 3}}. Neka su (xn) i (yn) nizovi u X definirani sa xn = 1, yn = 3, ∀n ...

Programiranje 1 (vjez20 zbe) - DeGiorgi @ math.hr

2 pro 2017 ... 2.3 Pojednostavljivanje logickih izraza . ... Tablica 2.3: Neke formule za pojednostavljivanje logickih izraza. Napomena 2.3.1 (Cesta greška).

Programiranje 2 2. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

Hanojski tornjevi. Struktura programa (prvi dio):. Blokovska struktura jezika. Doseg varijable — lokalne i globalne varijable. Vijek trajanja varijable, memorijske ...

Programiranje 1 10. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

Binomni koeficijenti i Pascalov trokut. Primjer. Treba napisati funkciju koja ima dva cjelobrojna argumenta n i k (tipa int). Funkcija treba izracunati i vratiti binomni ...

Baze - vježbe - DeGiorgi @ math.hr

... izrade same baze podataka. Primjer BOLNICA. 1) Analiza potreba (vidi web). 2) Modeliranje entiteta i veza (http://web.math.pmf.unizg.hr/~karaga/bpprvo.html).

Linearna algebra 2 - DeGiorgi @ math.hr

Matrica prijelaza iz baze u bazu, slicnost matrica (matricni prikazi operatora u ... je hermitski adjungirana matrica matrici od A u toj bazi; svojstva hermitskog ...

Programiranje 1 13. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

Sekvencijalno pretrazivanje. Slozenost sekvencijalnog pretrazivanja. Binarno pretrazivanje sortiranog niza. Slozenost binarnog pretrazivanja. Prog1 2014, 13.

1 RELACIJSKA ALGEBRA - DeGiorgi @ math.hr

RELACIJSKA ALGEBRA – svodi se na izvrednjavanje algebarskih izraza (oni su građeni od unutarnih i binarnih operacija, operanada i zagrada). Riječ je o ...

Numericka matematika 7. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

otvorena i web stranica kolegija Matematika 3 i 4 na FSB-u. ... http://e-ucenje.fsb.hr/ ... Da bismo odredili aproksimaciju za ln 2, moramo naci u kojem.

Numericka matematika 1. predavanje - DeGiorgi @ math.hr - PMF-MO

odn. http://web.math.pmf.unizg.hr/~singer/. Konzultacije ... otvorena i web stranica kolegija Matematika 3 i 4 na FSB-u. Tamo mozete ... A programska podrška?

Skripta za diplomski Sadrzaj - DeGiorgi @ math.hr

3 stu 2012 ... MATEMATIˇCKA ANALIZA 1 I 2. 10. 1.5 Teoremi srednje vrijednosti. Taylorov teorem. Teorem 1.5.1. (Rolle). Neka je f : I → R diferencijabilna na ...

derivacija integral red zadaci - DeGiorgi @ math.hr

Taylorov polinom. 7. Taylorov teorem. 8. Dovoljan uvjet za ekstreme pomodu derivacija višeg reda. 9. Uvjet rasta i pada funkcije te konveksnosti i konkavnosti.

Dijeljenje cijelih brojeva - DeGiorgi @ math.hr

dijeljenje s ostatkom — Euklidov teorem, prikaz brojeva bez predznaka — sustav ostataka, prikaz brojeva s predznakom — sustav ostataka, prikaz negativnih ...

definiramo susret particija P i Q, Rj. - DeGiorgi @ math.hr

Na skupu svih particija skupa U definiramo relaciju ≼ na sljede¢i na£in. Q ≼ P ⇔ (∀A ∈ P)(∃B ∈ Q) A ⊆ B te ukoliko vrijedi Q ≼ P, kaºemo da je P finija od Q.

Numericka matematika 5. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

posebno — vjezbe i riješene zadatke. Predavanja su “malo njeznija” od naših. Pocetna stranica je http://e-ucenje.fsb.hr/. Zatim potrazite “Katedra za matematiku” ...

Numericka matematika 3. predavanje - DeGiorgi @ math.hr

Gaussove eliminacije! Najjednostavnija metoda za rješavanje linearnih sustava su. Gaussove eliminacije, odnosno slicne metode svodenja na trokutastu formu.

Zapis brojeva u računalu - DeGiorgi @ math.hr

pretvorimo u binarni nekom od metoda, npr. dijeljenjem s 2 ili tako nekako dakle ... negativni broj prikazujemo pomoću dvojnog komplementa za one koji su ...

Zadaci za Prakticni kolokvij iz Programiranja 1 - DeGiorgi @ math.hr

Za broj n ∈ N, Eulerova funkcija ϕ(n) definira se kao broj prirodnih brojeva u ... Prirodni brojevi k i l, uz k<l, su prijateljski brojevi, ako je suma svih djelitelja ...

Zapis realnih brojeva u računaluанаsingle ... - DeGiorgi @ math.hr

pretvorimo u binarni nekom od metoda, npr. dijeljenjem s 2 ili tako nekako dakle ... negativni broj prikazujemo pomoću dvojnog komplementa za one koji su ...

Programiranje 1 – Prvi kolokvij, 16.11.2012. - DeGiorgi @ math.hr

23 stu 2012 ... te upotrebom formula za pojednostavljivanje logickih izraza pojednostavite dobiveni izraz. Napomena: Za ovaj zadatak potrebno je napisati i ...

Prikaz realnih brojeva u računalu, aritmetika ... - DeGiorgi @ math.hr

broj=mantisa*2eksponent. Primjer: 1010.11=1.01011*23. 0.000101011=1.01011*2-4. ▫ Realni brojevi u računalu se pohranjuju u normaliziranom obliku.

Uvod u teoriju brojeva Andrej Dujella - math.e

Ako je d zajednicki djeljitelj od b i c, onda d|(b.c). Zaista, d dijeli b i c, pa onda dijeli i bx cy, te tvrdnja slijedi iz Teorema 1.2. Definicija 1.3. Reci cemo da su ...

Uvod u programiranje - Prirodno-matematički fakultet

J. Šribar, B. Motik: “Demistificirani C (2. izdanje)”, Element, Zagreb, 2003. 4. Ž. Jurić: “Principi programiranja (kroz programski jezik C )”, materijal u pripremi, ...

Matematički ocenjeni medicinski rezultati 1 Uvod - Prirodno ...

grupa testova, krvna slika, biohemija. 1 Uvod. Postoje dve vrste ... PLT, WBC, MCHC, ALP, ALS, ...samo su neke od skraćenica koje se mogu susresti pri ...

Kratki uvod u Python - PMF - Matematički odsjek - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

Uvod u aktuarsku matematiku - Prirodno-matematički fakultet

PMF Sarajevo. Uvod u aktuarsku matematiku. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek.

Uvod u numeričku matematiku - Prirodno-matematički fakultet

PMF Sarajevo. Uvod u numeričku matematiku. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Uvod u matematičku logiku - Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek. Odsjek za matematiku. Smjer. Svi smjerovi. Semestar. Prvi. Naziv modula. Uvod u matematičku ...

uvod u statistiˇcku fiziku - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Niš

Pretpostavljajuci da su molekuli homogeno raspored¯eni u prostoru, broj molekula u jedinicnoj ... predstava funkcije raspodele kao funkcije koordinata i impulsa posebnih cestica nema fizickog smisla. Razlog je ... Zkl = ∫ dqdp e− E(q,p). kB T.

arXiv:math/0603640v1 [math.CA] 28 Mar 2006

T heorem 3.1 and R em ark 3.6 (sinceq0 < 1 im pliesq< 1 )with p=p0 > 1 in place of p and s= q0=p ... e p0 > p. This result is presented in [A u1]with a sim pler and ...

arXiv:math/0505360v2 [math.ST] 8 Jan 2006

8 Jan 2006 ... inferential procedure must take account of this correlation (Crowder and ... Loader and Pilla (2005a) derived several properties of the IRGLS ...

arXiv:math/0504039v2 [math.CO] 12 Apr 2005

12 Apr 2005 ... Definition 2.1 The entropy of a b × w LEGO block is sb×w = lim n−→∞ log(Tb×w(n)) n. (2.5). We let hb×w = exp(sb×w). That the limit exists is by ...

LaTeX Math Symbols - UCI Math

31 May 2000 ... Abstract. XY-pic is a package for typesetting graphs and diagrams using Knuth's TEX typesetting system. XY-pic works with most of the many ...

Matematicki jezik: oznake i izrazi - PMF - Matematički odsjek

26 lip 2014 ... Simboli. Pojmovi. Tvrdnje. Aksiomatika. Literatura. Matematički jezik: oznake i izrazi. Mladen Vuković [email protected] web.math.hr/∼vukovic.

Mehatronika i Računarstvo - VUB

17 srp 2019 ... Dolenec, Matija. 19693 redoviti. Grgić, Ivica. 10736 redoviti. Josić, Vedran ... Šepl, Elio. 11157 redoviti. Štrk, Domagoj. 1815 redoviti.

Sveprisutno računarstvo - FER-a - unizg

Interakcija čovjeka i računala: definicija područja i osnovnih pojmova. Korisniku usmjeren postupak razvoja: stolna, Web-orijentirana i mobilna korisnička ...

procesno računarstvo - FERIT-a

www.etfos.hr, [email protected] Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija. Procesnog računarstva: Doc.dr.sc. Goran Martinović. Telefon: 031 224 611, 031 ...

Računarstvo (180 ECTS) - Fer - unizg

Pokazati implementaciju jednostavnih instrukcija na razini logičkih vrata. 4. Rekonstruirati načela ... Petković, D. Pevec (2002). Riješeni zadaci iz mehanike i.

Računarstvo u oblaku - Mikro knjiga

Računarstvo u oblaku: Google App Engine. Našu delatnost je zahvatila plima inovacija i sada je pokreće... jedan glavni fenomen... oblak. I niko ne zna tačno šta ...

8. CLOUD COMPUTING - RAČUNARSTVO U ,,OBLAKU”

organizacije (velike i male) samo zakupljuju Cloud usluge od provajdera i ne bave se administriranjem i održavanjem. Samim tim isti Cloud koristi više ...

1. ELEKTROTEHNIKA (930) 2. RAČUNARSTVO (950) 1 Matijašević Hrvoje ...

1. ELEKTROTEHNIKA (930). 2. RAČUNARSTVO (950). 1. Matijašević. Hrvoje. 79. 1. Polić. Ante. 77. 2. Bajlo. Luka. 67. 2. Barbarić. Tina. 73. 3. Radetić. Mario.

Računarstvo u oblaku (Cloud Computing)

Računarstvo u Oblaku (Cloud Computing) je novi koncept u računarstvu koji se intenzivno razvio od 2006 godine. Računarstvo u Oblaku je oblast računarstva u ...

Računarstvo i računarski sistemi - Programiranje 1

Pregled. 1 Racunarstvo. Racunarstvo i informatika. Oblasti racunarstva. 2 Racunari fon Nojmanove arhitekture. 3 Hardver i softver. Milena Vujoševic Janicic.

računarstvo u oblaku kao način ekonomiziranja informacijskim ...

15 kol 2017 ... Računalstvo u oblaku (eng. Cloud computing) ili računalstvo u cloudu (u daljnjem tekstu samo cloud ili oblak) je složeno područje, te je uvijek ...

Outsourcing i Cloud računarstvo Dokumentacija i ... - InfoTrend

28 svi 2009 ... nu televiziju i Internet na raspolaganju je novi paket Iskon.DUO za 189 kn koji ... tako proizlazi iz promjena u konfigu- raciji radnih ... sničko ime i lozinka dodjeljuju nakon uspješno ... su Wi-Fi, Ethernet, dva USB priključka i ...

Mobilna poslovna inteligencija i računarstvo u oblaku

Računarstvo u oblaku (Cloud computing) i BI (Business Intelligence – Poslovna inteligencija) su tehnologije izbora za rješavanje današnjih poslovnih potreba.

Predstavljanje smjera Automatizacija i procesno računarstvo

AUTOMATIZACIJA i PROCESNO RAČUNARSTVO. Tehničko veleučilište u Zagrebu. Elektrotehnički odjel ... PanelView 550. <. > ^ v. HMI. Integracija u sustav ...

primijenjeno/poslovno računarstvo - Sveučilište u Dubrovniku

Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku. Stranica I. Sadržaj ... Split: FESB, University of Split, 2015. str. 220-223 (predavanje ...

računarstvo i informatika - Srednja škola Brus

Četvrta generacija. 13. Razvoj ... Sa razvojem računara i njihove primene nastale su tri nove računarske oblasti: 1. ... U ovom slučaju, peta generacija računara.