modna industrija u trgovini na malo - Repozitorij Sveučilišnog odjela ...

globalno poduzeće koje je posvećeno poslovanju izrade i prodaje odjeće. ... Početkom 21. stoljeća Internet i prodaja modnih proizvoda putem Internet trgovine ...

modna industrija u trgovini na malo - Repozitorij Sveučilišnog odjela ... - Srodni dokumenti

modna industrija u trgovini na malo - Repozitorij Sveučilišnog odjela ...

globalno poduzeće koje je posvećeno poslovanju izrade i prodaje odjeće. ... Početkom 21. stoljeća Internet i prodaja modnih proizvoda putem Internet trgovine ...

Z A V R Š N I R A D - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne ...

IKEA u trodimenzionalnom modelu razvoja obiteljskog poduzeća . ... djecu, a djeca samim tim što odrastaju u takvoj obitelji, dosta dobro poznaju poslove i način ... za razliku od Japana veće komade namještaja , a švedski su kreveti bili 20 cm ...

4. dna fenotipizacija - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične ...

5 pro 2018 ... FGA) u plavom (6-FAM) i zelenom ( HEX) spektru. Drugi sustav ... osjetljivost na kontaminaciju te složenost i visoka cijena analize u odnosu na analizu STR lokusa iz jezgrine DNA. ... stručna knjiga ˝Lelo˝; 2013. 2. Butler JM.

međunarodna tržišta obveznica - Repozitorij Sveučilišnog odjela za ...

12 lis 2018 ... Što su odstupanja od očekivane cijene manja, likvidnost je veća, tako da ... (http://www.bnet.com/abstract.aspx?scid=1514&docid=50118, ...

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne ...

Dukat d.d., Kraš d.d., Zvijezda d.d., PIK Vinkovci d.d., Kutjevo, d.d., Zvečevo, d.d., ... 74 Poslovni dnevnik, Dukat, http://www.poslovni.hr/stock/dd/dukat-dd-2487 ...

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične ...

13 ruj 2018 ... 13. 1.5.4. Kukurijek . ... https://www.plantea.com.hr/kukurijek/ ... odstupanje rezultata, zbog toga jer su signali za oleandrin oštriji (slike 15 i 16), s.

završni rad - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije ...

Naslov rada: Suvremeni trendovi u poslovanju turoperatora ... U turizmu, posredničku funkciju imaju turističke agencije, ali i svi drugi gospodarski subjekti.

zavr š nirad - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije ...

IKEA u trodimenzionalnom modelu razvoja obiteljskog poduzeća ............................. 36 ... švedski otok Gullholmen naziv posudio pletenoj stolici. Nazivi švedskih zaljeva, rijeka ... IKEA-ini kuhinjski elementi bili su jednostavno preuski za klasično ...

roditeljska skrb kod riba - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije ...

Ključne riječi: ribe, koštunjače, hrskavičnjače, roditeljska skrb. Mentor: izv. prof. dr. sc. Josipa Ferri. Ocjenjivači: 1. doc. dr. sc. Marin Ordulj. 2. prof. dr. sc.

sveučilište u splitu - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora ...

Mediteranu, 1 je preživjela i ostala u Mediteranu, a 2 su uspješno prošle Gibraltarski prolaz i završile u Atlanskom oceanu i to nakon šest mjeseci od puštanja te ...

tumorski virusi - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora ...

U ovom radu prikazan je pregled značajnijih vrsta tumorskih virusa koji su podijeljeni s ... do 13 različitih dvolančanih RNK i svaka se kodira u jednu mRNK;. 4.

modna industrija: odnos potrošnic do nakupovanja modnih ... - CORE

Maribor, junij 2017 ... naštetih modnih dodatkov zagotovo izstopajo ženske torbice. ... ugled originalnim blagovnim znamkam (HighBeam Business, 2017).

Posebne Uzance* u trgovini na malo

16 velj 1995 ... Smatra se da je ugovorena ona cijena koja vrijedi, u prodavaonici, prodajnom objektu, štandu ... robe, besplatni popravak kupljene konfekcije, besplatno šivanje zavjesa, besplatno krojenje iz kupljenog materijala i dr.) ako i.

strateški savezi i mogućnost kapitalnog povezivanja u trgovini na malo

uspješnost poslovanja subjekata strateških saveza u odnosu na individualne subjekte; H2: ... kako savezi sklopljeni zbog pristupa znanju imaju kraći vijek trajanja jer poslovni subjekt ... malo dominiraju mali i srednji te mikro poslovni subjekti obzirom na broj. Zemlja. 2007 ... Strategic Alliance Structuring: A Game-theoretic.

strateški savezi u trgovini na malo u europskoj uniji i zemljama ...

Plodine, Tommy i Presoflex, a njihov zajednički tržišni udio u 2004. procijenjen je na 12 ... Dostupno na: http://www.odisej.biz/katalog/profiltvrtka.asp?id=7131 ...

Modna fotografija - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

koji mogu olakšati snimanje, način na koji je dobivena fotografija i obradu istih. Ključne riječi: modna fotografija, povijest modne fotografije, modni fotografi, ...

običaji, načela i etika poslovanja u vanjskoj trgovini - Repozitorij ...

26 kol 2018 ... vanjska trgovina. Vanjskotrgovinsko poslovanje zaista je kompleksan dio gospodarstva te je na poduzetnicima da kvalitetno pripreme svoje ...

Pivarska industrija u Hrvatskoj - Repozitorij PMF-a

12 ruj 2019 ... (14,9 milijuna kuna) čemu je najviše doprinijela Kaltenberg Adria d.o.o. s ... da dostignu prodaju od 7 500 barela, te da posao postane isplativ.

industrija 4.0 - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište ...

8 velj 2017 ... Prva industrijska revolucija mobilizirala je mehanizaciju proizvodnje pomoću vode i snage pare; Druga ... Prva industrijska revolucija – odvija se od 1760. do 1840. - Druga industrijska ... hannovermesse/presentation-e.pdf.

Industrija u Zagrebu od 1935. do 1939. godine - Repozitorij ...

5 Ljubomir Lisac, Razvoj industrije papira u Zagrebu, Zagreb, 1961. ... Rat na starom kontinentu naime ugrožavao je američko blagostanje. ... rata u: Piotr S.,Wandycz, Cijena slobode, Povijest Srednjoistočne Europe od srednjeg vijeka do ...

Uši - Repozitorij Odjela za biologiju

1 ruj 2016 ... Anoplura (sisajuće uši) i Malophaga (grizuće uši, tekuti). ... Od uši na ljudima poznate su tjelesna uš (Pediculus humanus corporis), uš glave.

Jednosupnice - Repozitorij Odjela za biologiju

30 lis 2017 ... Porodica: Krstašice (Brassicaceae). • zeljaste biljke s cjelovitim listovima. • plod komuška. LIVADNA REŽUHA. Porodica: Breze (Betulaceae).

ZELENA - Repozitorij Odjela za kemiju

„Zelena“ kemija bazira se na 12 načela u kojima je katalizator naveden kao jedan od najvažnijih alata za provedbu „zelenih“ procesa. Ovaj rad se usredotočuje.

Lumbricidae - Repozitorij Odjela za biologiju

Gujavice su jedna od najvažnijih životinjskih skupina tla zbog utjecaja na strukturu, kemijski sastav i raspodjelu nutrijenata u tlu. Unatoč njihovoj velikoj važnosti ...

Ubikvitinacija - Repozitorij Odjela za biologiju

Ključnu ulogu u tom posttranslacijskom mehanizmu imaju proteini ... ROS-a može oštetiti mnoge stanične komponente, kao što su proteini, DNA i lipidi, ali isto.

Reynoutria ja - Repozitorij Odjela za biologiju

Japanski dvornik, Reynoutria japonica Houtt., višegodišnja je zeljasta biljka koja ... jednoslojan, a od kristalnih struktura zabilježene su druze i prizmatični kristali ...

kukci - Repozitorij Odjela za biologiju

Komarci su važni vektori patogena i mnogi patogeni prolaze razvojni ciklus unutar komarca dok se neki patogeni ... Komarac malaričar Anopheles maculipenis.

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Fitopatogene gljive - Repozitorij Odjela za biologiju

Fitopatogene gljive ubrajamo u žive uzročnike bolesti. ... potrebama za domadarom, fitopatogene gljive možemo podijeliti i prema mjestu ... ostali dijelovi biljke.

Telomere i tumori - Repozitorij Odjela za biologiju

KRATICE. hTERT – humana telomerazna reverzna transkriptaza. hTR – humana telomerazna RNA komponenta. NSCLC – rak pluća velikih stanica ...

Semikonzervativna replikacija DNA - Repozitorij Odjela za biologiju

Kratak sažetak završnog rada: Semikonzervativna replikacija proces je umnažanja DNA molekule koji uključuje razdvajanje roditeljskog lanca, replikaciju istog ...

Elektrokemijska impedancijska spektroskopija - Repozitorij Odjela ...

Nyquistov dijagram za jednostavni serijski spoj otporne i kapacitivne komponente. Dijagram je niz ... imaginarna komponenta impedancije (Nyquistov dijagram).

diplomski rad_mlevacic16 - Repozitorij Odjela za biologiju

Dijele se u četiri funkcionalne grupe: 1. Razlagači (saprofitne gljive), konvertiraju mrtvu organsku tvar u fungalnu biomasu, ugljični dioksid i organske kiseline.

AMILAZE - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Amilaze su enzimi koji kataliziraju hidrolizu škroba na jednostavnije ugljikohidrate. U ječmu ... smanjiti količinu reagensa, te otkloniti postojeća ograničenja.[12].

Apigenin standard - Repozitorij Odjela za biologiju

poĉinju uzgajati kao kultura stanica i pojam «kultura tkiva» danas se koristi i za kulturu organa i kulturu stanica (Cooper i sur., 2004). Careel je 1912. godine ...

Popravak DNA izrezivanjem nukleotida - Repozitorij Odjela za ...

uzrokovati različite genetske poremećaje kao što su bolest kože Xeroderma pigmentosum,. Cockayneov sindrom, itd ... 14. 2.3.1. Xeroderma pigmentosum (XP) .

Ličinke trzalaca - Repozitorij Odjela za biologiju

5 srp 2018 ... Taksonomske skupine beskralježnjaka su prebrojane i razdvojene, dok su ličinke trzalaca (Chironomidae, Diptera) determinirane do najniže.

Untitled - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

Dijamagnetizam. Dijamagnetizam je svojstvo svih materijala i ima vrlo slab oblik magnetizma koji se može uočiti samo uz prisustvo vanjskog magnetskog polja.

Bioluminescencija kod životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

organizmima kao što su: radiolarije, rebraši, žarnjaci, lignje, veslonošci, deseteronošci, ribe ... S. syrtensis emitira plavo-zeleno svjetlo pomoću četrdeset.

e-dnevnik - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

21 tra 2016 ... Slika 4. e-Dnevnik za učenike i roditelje (Izvor: https://ocjene.skole.hr/pocetna/prijava (pristupljeno. 15.12.2015.)) 29 e-Dnevnik za učenike, ...

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Migracije životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

Na primjer, ptice selice iskorištavaju obilje hrane tijekom nekoliko tjedana u rano ... da li su mladunče izlegli i podigli roditelji vrste stanarica, skitalica ili selica, ...

Cijanobakterije kao ubikvisti - Repozitorij Odjela za biologiju

cijanobakterije je karakteristična simbioza s biljkama i životinjama. Broj stranica: 24. Broj slika: 8 ... razdoblja. Slika 1: Primjeri raznolikosti talusa cijanobakterija.

Fazni prijelazi - Repozitorij Odjela za kemiju

faza, točka tališta i vrelišta, trojna točka, kritična točka ... Za većinu tvari, osim vode, molarni volumen tekuće faze je veći od molarnog volumena krute faze. Zato.

zahvala - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Diplomski studij kemije. Lidija Tupek Tičinović. KOMPLEKSI KOBALTA (II) S. 4-HIDROKSI-KINOLIN-2-. KARBOKSILNOM KISELINOM. DIPLOMSKI RAD.

Mutacije mitohondrijske DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

funkcija mitohondrija, struktura i nasljeđivanje mtDNA, kao i njihove mutacije i ... i aktivnost alela je dostatna za obavljanje aktivnosti.3 Primjer su hemofilija i.

presvlačenje člankonožaca (arthropoda) - Repozitorij Odjela za ...

Hemocijanin, pigment za prenošenje kisika isto potiče aktivnost fenoloksidaza (Kuballa i Elizur,. 2008). Događaji koji slijedi nakon presvlačenja jesu formiranje ...

Nuklearne reakcije - Repozitorij Odjela za kemiju

NUKLEARNA FUZIJA. Fuzija je nuklearna rekacija u kojoj se dvije jezgre lakog atoma, pod djelovanjem velike brzine, sudare i nastaje nova, teža jezgra atoma ...

Koloidni sustavi - Repozitorij Odjela za kemiju

koloidi se odlikuju velikom graničnom površinom između dispergirane faze i disperznoga sredstva, što bitno utječe na karakteristična svojstva koloida.

Fenoli i kinoni - Repozitorij Odjela za kemiju

Aromatski spojevi su velika skupina organskih spojeva koje karakterizira njihova izrazita ... Na fizikalna svojstva fenola najveći utjecaj ima hidroksilna skupina ...

Aldehidi i ketoni - Repozitorij Odjela za kemiju

45. 5.3.2. Pokus 2. Oksidacija etanola . ... Primarni je postupak proizvodnje formaldehida oksidacija metanola (jednadžba. 2.2.), koji se dalje najviše koristi za ...

entalpija - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

18 ruj 2019 ... razrjeđivanja i otapanja i entalpija kemijske veze. Promjena entalpije može se odrediti eksperimentalno ili izračunavanjem iz standardnih.

Sapuni i detergenti - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada je proučiti utjecaj različitih interferenata anionskih tenzida i neionskih tenzida na karakteristike tenzidne grafitne elektrode s ...

Nuklearne reakcije - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

i tricij, pod velikom temperaturom se spajaju dajući helij. 2 ... Stoga, tricij se mora proizvesti tokom same fuzije kada neutroni iz plazme dođu u dodir s litijem.

Ljekovite biljke na Đurđevačkim pijescima - Repozitorij Odjela za ...

Porodica i latinski naziv vrste. Hrvatski naziv biljne vrste. Životni oblik. Invazivne vrste. Apiaceae ... Plantaginaceae. Plantago indica L. pješčarski trputac terofit.

Fotosinteza u uvjetima umjetnog osvjetljenja - Repozitorij Odjela za ...

Rad je izrađen: Zavod za biokemiju i ekofiziologiju biljaka, Odjel za biologiju,. Sveučilište Josipa Jurja ... Ključne riječi: fotosinteza, umjetno osvjetljenje, LED, održivi uzgoj. Rad je pohranjen u: ... LED rasvjeta je vrlo obećavajuća alternativa u ...

Mehanizmi kemijskih reakcija Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

Flavinska prostetička skupina monoamin-oksidaze oksidira N,N- dimetilpropargilamin koji potom inaktivira enzim vezanjem na N-5 flavinske prostetičke skupine.

Instalacija i održavanje računalne učionice - Repozitorij Odjela za ...

classroom Department of Informatics based on the Linux operating system. ... Ovaj odjeljak opisuje kako instalirati klijentski VPN profil na Linux Ubuntu računalu ...

Nove metode sekvenciranja DNA Završni rad - Repozitorij Odjela za ...

Sekvenciranje DNA je metoda koja omogućava određivanje redoslijeda nukleotida u DNA molekuli. Metode se dijele na tri generacije, koje se razlikuju po brzini ...

ULTRAZVUK I PRIMJENA - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijeku

uho. Zvuk se širi zbog elastične veze među molekulama sredstva. Izvor zvuka je ... je ona električni izolator (parafinsko ulje), ili je prilijepljen jednom plohom na ...