šumarski list 6-8/1982 - Hrvatsko šumarsko društvo

JAREBIKA (Sorbus aucuparia) je šumsko drvo do 15 m visoko. Li stovi su neparno perasti, cvjetovi bijeli u paštitastim cvatiovima. Plodovi su bobice (bobulje) ...

šumarski list 6-8/1982 - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 9-10/1982 - hrvatsko šumarsko društvo

1) U našem posebnom radu (3) predložili smo da se radnicima koji su financirali iz vlastitih ... Međutim, takav fond do danas nije nigdje ostvaren u SFRJ. S time.

šumarski list 11-12/1982 - Hrvatsko šumarsko društvo

... tada imamo po 1 ha oko 130 lijepih dominantnih hrastovih stabala. 2) Sirač, Daruvar, Lipik, Pakrac, Vinkovci, Osijek, Bilje, Našice, Slavonski Brod, Podravska.

šumarski list 6-8/1982 - Hrvatsko šumarsko društvo

JAREBIKA (Sorbus aucuparia) je šumsko drvo do 15 m visoko. Li stovi su neparno perasti, cvjetovi bijeli u paštitastim cvatiovima. Plodovi su bobice (bobulje) ...

šumarski list 4-5/1982 - hrvatsko šumarsko društvo

To je biljka sredozemnog podneblja, gdje raste kao uvijek zeleni grm ili polugrm. ... Narodni nazivi: obična borovica, kleka, venja, smrika, brin, brina, smrčika,.

šumarski list 1/1913 - hrvatsko šumarsko društvo

uzgoja oraha stekao šumarnik Eebmann iz Strassburga, koji se uzgojem oraha ... načina sadnja, kao uputu onima, koji se bave uzgajanjem ora hovih sastojina. ... jezgre ili srca, preporučuju njekoji, da se na drvu ljeti, prije sječe, u visinu od 1 ...

šumarski list 11-12/1960 - Hrvatsko šumarsko društvo

novije Schubergove tablice za krupno drvo (njemački: Derbholz). Cak i te bavarske tablice ... Sadnice četinjača trebaju biti barem tri godine stare, jer su mlađe sadnice još nježne, a sadnja ... hrast hermesovac. čempres, judino drvce, lovorika ...

šumarski list 1-2/2010 - Hrvatsko šumarsko društvo

7 sij 2010 ... šumska kozokrvina. 207. Lonicera × purpusii Rehder. Caprifoliaceae ranocvjetna kozokrvina. 208. Lonicera tatarica ... tatarska kozokrvina. 209.

šumarski list 11-12/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

7 stu 2017 ... njeni dijelovi) otvara šumu samo ako ima utjecaja na uda- ljenost privlačenja ... konstrukcije, koji u naravi predstavlja traktorski put. Pri- mjenjujući ... četinjače, Jastrebarsko imenovan je nakon povratka iz SAD- a (1. veljače ...

šumarski list 4/1888 - Hrvatsko šumarsko društvo

Na Harcu imadu daske dužinu od 3-5 doGm.,. a u Thirinžkoj su najobičnije dužine od 3-5 do 4 m. Rezanje dasaka na 12 mljetačkih stopa dužine potiče iz onih ...

šumarski list 8/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

Internationaler Holzmarkt, Wien 1. Tegethoffstrasse 7—9. Cijena šilinga 3.50. Korisna knjižica, koja će mnogome dobro doći. Obuhvaćene su najvažnije kako.

šumarski list 1-2/2002 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 sij 2002 ... Ophodnja je u pojedinim ŠGJ u rasponu od 100 do. 120 godina, a ... dosta detaljno, kao i pseća zubala, probavni sustav i osnovne hranjive ...

šumarski list 11-12/1964 - Hrvatsko šumarsko društvo

traktore točkaše, u tabeli 2 za traktore gu- sjeničare, a u ... Zetor 25 A. Z-25. 2. L 2,080. 105/120. 26/1800 nafta. 18:1. 3,7—28,3 vodom ... Ta je brošuma priručnik.

šumarski list 7-8/1953 - Hrvatsko šumarsko društvo

kružne pile — J. Gartner: Konstrukcija domaće naprave za briketiranje pilovine ... svjetske tvornice pila za drvo pa i naša tvornica »Kordun« u Karlovcu. 9.

šumarski list 1-2/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

TISA (Taxus baccata L.), RIJETKA VRSTA DRVEĆA POŽEŠKOGA GORJA ... Tisa se danas koristi kao parkovna, hortikulturna biljka, a zbog povoljnih bioloških ...

šumarski list 9-10/1966 - hrvatsko šumarsko društvo

Krupno drvo nije imalo veliku prođu. Sjekla su se većinom tanja stabla u blizini sela, a deblja i lošija se ostavljala. Kupac nije mogao lako doći do šume, ni drvo ...

šumarski list 8/1925 - Hrvatsko šumarsko društvo

U dnevniku »Slov. Narod« od 15. februara ... veks i Zvečevo. Pokojnik je puna tri ... Како наш пословни тајник није опроштен од вршења сво- јих служ.бених ...

šumarski list 2-4/1936 - hrvatsko šumarsko društvo

u pojedinim rajonima za izvjesnu divljač, koja je predmet lova (Čl. 9). Zabranjeno je ... ral sestavljati in podajati tvarino svojih predmetov, kakor je pač vedel in ...

šumarski list 3/1931 - hrvatsko šumarsko društvo

Glavna vrst drveta jest vrba i jagnjed, a pored njih znade biti ponešto bijele topole, kanadske topole, veza, hrasta i ja sena. Procentualno se može uzeti, da vrba ...

šumarski list 5-6/1967 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rhaphigaster nebulosa Poda — Smrdljivi martin (si. 7). Obična i dobro poznata vrsta, česta je ... u obzir za biološko suzbijanje štetnika . CONTRIBUTION A LA ...

šumarski list 5-6/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ništa i ne pita, što ukazuje na slabu ocjenu njihovog po- litičkog, pa i stručnog ... Na slici 5 grafički su prikazani rezultati za IP 1, a na slici 6 za IP 2. Vertikalni stupci na ... eastern North America where it was accidentally introduced in 1869.

šumarski list 5-6/1985 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1985 ... L e i n e i*, S.: Ishrana sove kukuvije (Tyto alba Scop.) ... predjele Hrvatske od Granice SR Slovenije (Kumrovec) do Vojvodine (Ilok). Pred.

šumarski list 2/1878 - Hrvatsko šumarsko društvo

zemlje nastaše kotline i svrtci; ali nacelice izilazi i sad sve onako, kako je bilo i ... crljenice, za tiem rudni bobovac, slojevi vapnenoga mačka i dr. Ali geolozi niesu ... kotine zrak bolje propuhivati može, a nečistoća i prah sami i bez osobitog ...

šumarski list 9-10/2004 - hrvatsko šumarsko društvo

27 ruj 2004 ... kultet ima i svoj školski šumarski objekt Masarykova šuma Krtiny (školske objekte imaju i Agronomski i. Krajobrazni fakultet), površine 10 273 ...

šumarski list 7-8/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

iz razloga što ta divljač živi u višim, krševitim, slabo šumom obraslim krajevima, koji još nisu došli na red za sječu. U srnećim lovištima su šume na mnogo mjesta ...

šumarski list 5-6/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

... ovaj odnos posljedica slu- čaja ili je značajan statistički, testirana je opravdanost ... nika, cijena šumskog zemljišta za pravo građenja iz- nosi 10 lipa po 1 m2.

šumarski list 1-2/1995 - Hrvatsko šumarsko društvo

PRIPRAVNICI. Damir Hasl. Vanja Tomljenović-Prica. Emil Balint. Virna Petrović ... Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije. Marija Ugrin - Fabeta (mirovina). 68 ...

šumarski list 11-12/1999 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 stu 1999 ... I bije ju snaga vjetrenjijeh krila. Dok vatrena bura hara luge sve, ... mike populacije borove stjenice u jednoj mladoj šumi bijelog bora. Sva su se ...

šumarski list 5-6/1963 - Hrvatsko šumarsko društvo

10 stu 2012 ... »Boj se onog tko je viko, bez golema mri jet jada«. I kad god sam prolazio strmim i besputnim terenima Sutjeske padali su mi na pamet ...

šumarski list 11/1892 - Hrvatsko šumarsko društvo

netom površje od kojih 60 rali izlučuje za novi „zvjerinjak", gradnjom ograde iz žica tvornice Schranzhofer et ... listaJa, ponajpače dubrava. „Bog je najprije sebi ...

šumarski list 7-8/2004 - Hrvatsko šumarsko društvo

9 srp 2004 ... tori navode slične postotne udjele u obujmu krupnog drva bukve i to u rasponu od 6 do 9 %. Krpan je (1986) utvrdio da prosječni postotak kore ...

šumarski list 9-10/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

0,33 i 15 bara kao osnova za razgraničenje vlažne i mokre faze tla. ... Spačva. (Svenovo). Repaš. (Josip Kozairac). Novska. (Zelenika). Novska. (Trstika). Ukupno: ... Prema razinama cijena i snazi dinara godine 1978., sveukupna negativna ... pučkom vjerovanju nije dobro spavati ispod smokve, jer hlad njene krošnje donosi.

šumarski list 5-6/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 svi 1997 ... umjetno je samo donošenje sjemena ili sadnica zbog poboljšanja ... ili sadnice hrasta lužnjaka. ... Slika 3: Glicinija (Wisteria sinensis (Sims.) ...

šumarski list 5-6/1980 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1980 ... Rauš,Đ., Š eg ulja, N., Topic, J. (1978): Prilog poznavanju močvarne i vodene vegetacije bara u ... kroz sita (1, 9, 15), tretman u tarioniku d dugotrajno intenzivno mućkanje suspenzije. ... ziona), upozorava autor na štetnost tre.

šumarski list 8/1952 - Hrvatsko šumarsko društvo

nestao je špaltgater, stolni cirkular štuc, mali egalizir, a sve manju pri mjenu ima i ... TABELARNI PREGLED STROJEVA I POTREBNOG RADNOG VREMENA ... trgovinski ugovor predviđa pored ostalog uvoz kolofona i terpentinskog, ulja iz.

šumarski list 1-2/1972 - hrvatsko šumarsko društvo

Paeonia suffruticosa Andr. (Paeonia arborea Donn), drvenasti božur, grm oko 2 m visine, porijeklom iz sjeverozapadne Kine. 19. Tilia americana L. (T. glabra ...

šumarski list 9-10/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

29 ruj 2000 ... Norveška'. Danska' ... da osnovan, a bile su mu dodijeljene šumarije: Gospić,. Karlobag ... Svaka prognoza budućeg trenda razvoja bilo koje.

šumarski list 8-9/1959 - hrvatsko šumarsko društvo

uz grab dolazi javor, hrast, sitnolisna lipa, crna joha, smrča i jasen. Dio bjalovješke ... vatnih društava, kod kojih je kupovna cijena odnosno ekonomičnost upo trebe najvažnija ... mjere je uvođen i sibirski brijest (Ulmus pumila) i japanski kesten.

šumarski list 9-10/2018 - Hrvatsko šumarsko društvo

Informatika u šumarstvu – Informatics in Forestry. Hranislav ... pae, the biggest larvae (third larval instar) and predator lar- vae (ant ... 51 000 Rijeka Croatia.

šumarski list 10-12/1981 - hrvatsko šumarsko društvo

9 lis 1981 ... Jarmina (3) ... Baza se nalazi na ušću rijeke Big Qualicum u Tihi ocean (istočna ... uz zakusku, u predjelu Vodice, gdje je i planinarski dom,.

šumarski list 5-6/2003 - Hrvatsko šumarsko društvo

nika Bolesti i štetnici stalna su briga u šumskim rasad ... vom, lovor višnja napadnuta jednom gljivom i platana ... Zaštita topola i vrba od bolesti i štetnika.

šumarski list 5-6/1958 - hrvatsko šumarsko društvo

drugo linearno mjerilo — upotrebi kao visinomjer. Lineal sa mjerilom drži se u ruci vertikalno obješen i preko prvih 4 cm uvizira se letva, koja je dugačka 4 metra ...

šumarski list 3-4/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 ožu 2011 ... slagama se često mogu naći ulošci i nodule rožnjaka, ... Tutin, T.G., V.H.Heywood, N.A. Burges, D. M.. Moore, D. H. ... Cijena topli ne za potro-.

šumarski list 10/1939 - Hrvatsko šumarsko društvo

1939; Heim Jovan, Oriovac Din. 100.— za god. 1939 ... Quercus cerris, Quercus farnetto, Quercus lusitanica, Cedrus atlantica i dr. Crnika je manje otporna na ...

šumarski list 3-4/1956 - Hrvatsko šumarsko društvo

i 70 busova bambusa (Phyllostachys mitis) radi pokusnih sadnja na po dručju Krasa. Sjeme i ... autor govori i o uzgoju reznicama i kalemljenjem, koje se i kod.

šumarski list 11-12/2009 - hrvatsko šumarsko društvo

30 stu 2009 ... vremenska nepogoda bila je jaka tuča. Oštećene su bile ... Prognoza vremena za taj ... četiri šumarije: Čakovec, Varaždin, Ivanec i Ludbreg.

šumarski list 11-12/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

28 stu 2013 ... Kraljevski vrganj – kralj među vrganjevkama. Stanovnik je listopadnih šuma toplijih klimata u kojima dolazi pojedinačno ili skupno. Zbog oštre ...

šumarski list 1-2/1919 - Hrvatsko šumarsko društvo

Iz zadnjih i najskrivenijih potleušica povlačila je državna vlast „porez na krvi", da ga upotrebi za svoje održanje. Kroz to su izlazili na površinu svijeta muževi, koji ...

šumarski list 11-12/1978 - Hrvatsko šumarsko društvo

đuju kulturama bajama, maslina, kestena, višanja, trešanja, dudova, sve ... tiranja bordoškom juhom počam od 6. ... stabilni sistemi za prskanje s cijevima.

šumarski list 1-2/2018 - hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Financijska pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. "Izdavanje ovog časopisa sufinanciralo.

šumarski list 1-2/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

16 sij 2019 ... Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije ... Republike Hrvatske, „Šumarski list" smatra se znanstvenim časo- pisom. Časopis ...

šumarski list 8-9/1938 - Hrvatsko šumarsko društvo

šume nema i čarobna plava slika uokvirena je u ružan) ram surog, haotično ... Breskva kao živa ograda tek je stupila u treću godinu starosti. Parcela Г.

šumarski list 7-8/1956 - hrvatsko šumarsko društvo

Osip iglica napada najjače mlade borove do 10 g., a najštetniji je na biljkama do 4 god. ... Mletačka vlada harala je dalmatinske šume, a austrijska je za vrijeme.

šumarski list 3-4/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

i križanci iz roda Aloe, te Bauchinia acuminata L., Casua- ... Aloe arborescens Mill. Afr. –. ○. ○. ○ ... nog okoliša pružaju pogodan poligon za ispitivanje i uzgoj.

šumarski list 4-6/1934 - hrvatsko šumarsko društvo

јичним теренима, јаке саднице, јесенско-зимска садња, окопавање култура ... kestena; 2.800 sadnica hrasta, 325 jasena, 12.000 crnog bora, 4.000 belog ... ide od 37.9° C do — 22.0° C, a razmak dnevne temperature iznosi. 12° C, čime ...

šumarski list 1-3/1978 - hrvatsko šumarsko društvo

20 sij 1978 ... U lipanjskom broju ŠUMARSKI LIST će objaviti opširniji prikaz rada društvenog PLENUMA ... Već više godina rapski sreski šumarski odio siste.

šumarski list 11-12/1990 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1990 ... bor, kao izrazito brzorastuća vrsta u mladosti, a za njim nešto ... drom kod smreke, smoljenje debla, pojava sekundarnih mladica (živica), te.

šumarski list 1/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

viceva ul. 2- Telefon 6—60-. Za oglase plaća se: Za stalne oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase: 1/1 strana ... Drvo čempresa je tvrdo, jako i kompaktno, blijede žuto-crven ... bi šumska taksa 1 prost- metra okrug- korisnog drveta II- И-.

šumarski list 11-12/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

sto se može naći na oštećenom žiru od časa opadanja, pa nadalje. Najčešće se ... od tartufa i pra-, tećih djelatnosti kao što je uzgoj i dresura pasa. konzerviranje, industrijska ... Budući da živi u zemlji, razmnožavanje tartufa bez mirisa, osim ...

šumarski list 7-8/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

Twenty lar- vae in 2nd day of 3rd instar were transferred into each of the ... Second day third instar larvae that starved for ... Zagrebačka 20, BiH - 71000 Sarajevo.

šumarski list 3-4/1950 - Hrvatsko šumarsko društvo

triumnitrat NaNCh), nišador (salmijak), amonijev klorid NHUCl i dr. Među tim (djelovanje soli je zna'tno slabije, rad sa njima je manje siguran, rastvor mora da se ...