lugarski - Hrvatsko šumarsko društvo

Tisovina. — Stanje mirovinske zaklade lugara I. banske im. obćine. —. Oglasi. Strana 61—68. Broj 9. Nešto o gubaru i medljiki. — Lugarska kuća. — Jarebika.

lugarski - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

lugarski - Hrvatsko šumarsko društvo

Tisovina. — Stanje mirovinske zaklade lugara I. banske im. obćine. —. Oglasi. Strana 61—68. Broj 9. Nešto o gubaru i medljiki. — Lugarska kuća. — Jarebika.

lugarski vijestnik - Hrvatsko šumarsko društvo

nego služba i život šumarskog podčinovnika, koji mora službu sam ... drveća' da tako i oni, koji gotdvo cijeli svoj život u šumi ... tajni savjetnik i t. d., te članovi gg.

lugarski vjestnik. - hrvatsko šumarsko društvo

Lugarsko udruženje i posmrtna pripomoć. Piše Blaž Vincetić ... Članarina iznaša 2 K na godinu. Upisnina 1 K. Prifog broju 1. Šum. lista. 1912. Godina. XVIII.

lugarski viestnik - Hrvatsko šumarsko društvo

marči, stjenice, filoksera i t. d. vidimo r i 1 c e, a to je cijev, kroz koju ovi kukci ... toliko računao. Ove zamke za hvatanje porazmještene su po kad i na prostoru.

PDF 5,7 MB - Hrvatsko šumarsko društvo

dr. filozofije, honorarni prof. na ... Kao umirovljenik živio je u Hrv. Kostajnici. Umro je ... šene gimnazije u Bjelovaru posao ... rado prenosio na mlađe kolege, za-.

PDF 48,5 MB - Hrvatsko šumarsko društvo

ŠARIĆ, Miroslav, (Virovitica, 9.II. 1964.) ... šuma, na kojem je bio i u vrijeme za ... zvanje naučnog suradnika. Dana 25. 6.1949. imenovan je izv. profesorom.

statut - Hrvatsko šumarsko društvo

(1) HŠD obavlja svoju djelatnost i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Hrvatsko šumarsko društvo, a skraćeni naziv je HŠD. (2) Uz naziv na hrvatskom ...

korupcija - Hrvatsko šumarsko društvo

struke da budu članovi uprava pojedinih zavoda, a mi nistrima je ostavljeno pravo da ... 0) tS£. •♢S 0). 3 ^ mm. 2 « ^. ^ o o q l§|g. C.J2. « S, 3. a o ° c «. 03. a c i. « g. S. 8 f i 8 «.S. i s M s|fi I i ... mu, i fijaker, a i sada ih imam. Nikakve potrebe ni.

tutiz leksika - Hrvatsko šumarsko društvo

Ostale podatke Šumarija Metković nema u arhivi. ... var šuma u Lugarnici Zelin – Šumarija. Crni Lug, a od 1946. ... UŠP Koprivnica, Šumarija Varaždin. LIGATIĆ ...

Milan Glavaš - Hrvatsko šumarsko društvo

Vicko Krampus. Jelena Rajher. DIZAJN I PRIJELOM. Sara Pavleković ... posebno opisivati, jer su svim ljudima dobro poznate. Uz opis su priložene slike po ko.

šumarski list 6/1926 - hrvatsko šumarsko društvo

domaćih poznat je kao dobar kovač sjekira, Jakov Abramović u Crnom. Lugu. Materijal: ... ovog kraja ponajviše za cijepanje ogrevnog drva i druge gospodarske poslove. 2. ... Najbolja je šimla, ako izradjena imade 1.5 cm debljine. Prije ko.

šumarski list 7-8/1999 - hrvatsko šumarsko društvo

14 srp 1999 ... šumarska ekonomika. Branko Meštrić, dipl. inž. šum., informatika u ... staj rijeke Drave pojavljuje se dakle u vrijeme vegetacij- skog razdoblja ... They change hosts in each developmental instar (larva, nymph, adult). Their lifetime is a ... jednom godišnje okupe provodeći zajedno radno i za bavno nekoliko ...

šumarski list 7-8/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

iz razloga što ta divljač živi u višim, krševitim, slabo šumom obraslim krajevima, koji još nisu došli na red za sječu. U srnećim lovištima su šume na mnogo mjesta ...

šumarski list 3/1943 - Hrvatsko šumarsko društvo

istog rezultata t. j. do čiste kulture gljive, kojoj ona daje ime Graphium ulmi M. B. Schw. Istodobno joj uspjeva ... Pojedinačno zaraženi su ti hrastovi od grmačice.

šumarski list 9-10/1961 - Hrvatsko šumarsko društvo

Sloj mahovina pokriva pro sječno 0—5%. U njem s najvećom stalnošću ... umjetna jezera, 26 pumpi i bezbroj zaga- ta. Naročiti su uređaji u Holandiji, gdje se.

šumarski list 3-4/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 ožu 2011 ... slagama se često mogu naći ulošci i nodule rožnjaka, ... Tutin, T.G., V.H.Heywood, N.A. Burges, D. M.. Moore, D. H. ... Cijena topli ne za potro-.

20 godina Hrvatske na EFNS-u - hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatsku ekipu činili su natjecali: Hranislav Jakovac, Alen Abramović, Robert Abramović. Klaudio. Lisac (prvi puta na EFNS-u), Mladen Šporer, Franjo Jakovac, ...

šumarski list 5-6/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ništa i ne pita, što ukazuje na slabu ocjenu njihovog po- litičkog, pa i stručnog ... Na slici 5 grafički su prikazani rezultati za IP 1, a na slici 6 za IP 2. Vertikalni stupci na ... eastern North America where it was accidentally introduced in 1869.

šumarski list 1-2/1956 - hrvatsko šumarsko društvo

godišnjeg volumnog prirasta^ i prsnog promjera za jelu u prebornoj šumi. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA ... Rešetka sa nogarima za zalijevanje. ... U predjelima oko Ska darskog Jezera pojavljuju se vrlo često u plotovima razne penjačice, a.

šumarski list 11-12/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 stu 2000 ... 11. Dr. se. Vice Ivančević. 12. Željko Marman, dipl. ing. 13. Prof. dr. se. Slavko Matić, ... tim prosjaci i bogalji te gradski čovjek s aktovkom. Tu su likovi koji pjevaju i djeca ... Takvi dični sinovi svoga roda ostajali su zabilježeni u ...

šumarski list 2/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

Stroj za brušenje jednolično će brusiti svaki zubac, ako se rub ploče, koja brusi, točno giblje u krugu, neprekidno u istoj ravnini, i ako je pomak pilca prema.

šumarski list 7/1920 - hrvatsko šumarsko društvo

r2 v 1 ili r2 X 3-U159 X 1. Cijena se određuje po kubičnom metru. § 239. Hrastov uglast lijes ... Pripuštaju se ove pogreške: Kod sušenja drva nastale pukotine, ako ne ... svaki pojedini komad, već prema tome, da li je taj oblik češći ili rijeđi.

šumarski list 6-7/1959 - Hrvatsko šumarsko društvo

liko i cijela željeznička pruga Karlovac—Rijeka, koja je izgrađena još. 1873. godine. ... drvo potječe. Drvo taksodija iz šuma oko Meksičkog zaljeva je tamnije,.

šumarski list 5-6/2015 - Hrvatsko šumarsko društvo

nadčinovnika ne samo najbolji upravni činovnici, već kadkad ... nju (malčeri),. • izgradnja objekata i ... Šumarskom fakultetu, Akademija ima najbolji božićni bor.

šumarski list 7-8/1980 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rezervat RAUCHOVA LUGARNICA — DESNA TRNAVA nalazi se u g.j. »Markuševačka gora« u ... kom šumarstvu ispitivana je serija dje lotvornih sredstava za ...

šumarski list 7-8/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

marke ting u šumarstvu ... Uporaba sjemena pinije u Hrvatskoj je zanemariva, stoga bi bilo potrebno intenzivirati ... područje predstavlja najvrijednije dijelove zaštićenog područja koje je ... u promet dvije prigodne poštanske marke u sutisku na.

šumarski list 12/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

Jošovee (Draganac) : Sušenje hrastovih sastojina, šumske uprave u. Dragancu. — Ing. A. Sivic ... dokaz o vraćanju zdravim starim idejama i prirodnoj formi šume. čini se. da ... njihovi. I. О veličini metodne pogreške pri mjerenju dužine debla. (stabla) u ... ravnalo (koje se dakako dade postaviti i u svaki kosi položaj) narav.

šumarski list 1/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

obćinske t. j. kada je proveden odkup prava služnosti na drvo, pašu i uživanje sporednih šumskih ... Š p o 1 j a r 1 ć Vladimir, Pokuplje Glina š p o 1 j a r Pero, ...

šumarski list 1-2/1996 - Hrvatsko šumarsko društvo

šumski jaglac (Primula elatior), oslad (Polypodium vul- gare), praseće zelje ... "Veliki crveni šumski mrav (Formica rufa rufa L.) - dužina tijela mu se kreće od 6-1 ...

šumarski list 7-8/2016 - Hrvatsko šumarsko društvo

25 srp 2016 ... zelenih vrsta koje rastu kao grmovi ili niža stabla, a raspro- stranjene su u području Mediterana, Srednje Amerike i u sjeverozapadnom dijelu ...

šumarski list 5-6/1996 - Hrvatsko šumarsko društvo

zočna skupina projektanata hidroelektrane Novo Virje na Dravi, kao i pred ... ljepših kolekcije ruža u Britaniji. 6. Hampton Court i ... jatno bilo i ribarsko selo.

šumarski list 5-6/2014 - Hrvatsko šumarsko društvo

29 svi 2014 ... Frković, A. 125. obljetnica osnivanja zagrebačkog Botaničkog vrta obilježena prigodnom poštanskom markom . ... žalost nije naznačeno u EU fondovima (čini se da je o šu- marstvu bilo ... sti glodavaca, nego i omjera miševa i voluharica u populaciji, ... ćemo riješiti prebacujući ih na poslove koji su trenutno.

šumarski list 7-8/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

12 srp 2017 ... i gruntovnica). ... ske Sesvete, „INA“ Đurđevac i Zaklada za znanost Hrvat- ... „Neke pedološke značajke ekosustava područja Đurđevač-.

šumarski list 11-12/2004 - hrvatsko šumarsko društvo

23 stu 2004 ... unikomerc uvoz. Zagrebačka 115, 10410 Velika Gorica. Tel: 01 6221 555, Fax: 01 6221 569. E-mail: [email protected] Br. 1 u svijetu STIHL ...

šumarski list 3-4/1970 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 ožu 1970 ... za rad: jednom motornom pilom »Stihl-Contra«, jednom sjekirom za kresanje ... pomaganje svake akcije oko provedbe preventivnih mjera, kao i dužnosti gaše ... Sve potrebne informacije daje na Vaše traženje UNIKOMERC.

šumarski list 3-4/1964 - hrvatsko šumarsko društvo

oblični broj f = 0,40—0,44. U jednoj 4-godišnjoj plantaži »1-214« izmjeren je f = 0,40! Austrijski. Jela. Smreka. Obični bor crni bor. Primorski bor f godine f godine.

Sumarski list 5-6.indd - hrvatsko šumarsko društvo

26 svi 2012 ... sivi vuk, smeđi medvjed, vidra i divokoza. Počevši od močvarnoga ... Divovska rašeljka (Prunus mahaleb L.). Balkanski kozolist (Lonicera ...

šumarski list 5-6/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 svi 1997 ... umjetno je samo donošenje sjemena ili sadnica zbog poboljšanja ... ili sadnice hrasta lužnjaka. ... Slika 3: Glicinija (Wisteria sinensis (Sims.) ...

šumarski list 1-3/1978 - hrvatsko šumarsko društvo

20 sij 1978 ... U lipanjskom broju ŠUMARSKI LIST će objaviti opširniji prikaz rada društvenog PLENUMA ... Već više godina rapski sreski šumarski odio siste.

šumarski list 1/1913 - hrvatsko šumarsko društvo

uzgoja oraha stekao šumarnik Eebmann iz Strassburga, koji se uzgojem oraha ... načina sadnja, kao uputu onima, koji se bave uzgajanjem ora hovih sastojina. ... jezgre ili srca, preporučuju njekoji, da se na drvu ljeti, prije sječe, u visinu od 1 ...

šumarski list 7/1901 - hrvatsko šumarsko društvo

floridske lovorike, dočim su plodno tlo zaokupili grmovi od. Iiexa, Aralia, llliciuma, Smilaxa, a zimzeleni trsovi laže od stabla na stablo i uzveličuju tako sliku, koja ...

šumarski list 9-10/1966 - hrvatsko šumarsko društvo

Krupno drvo nije imalo veliku prođu. Sjekla su se većinom tanja stabla u blizini sela, a deblja i lošija se ostavljala. Kupac nije mogao lako doći do šume, ni drvo ...

šumarski list 7-8/2004 - Hrvatsko šumarsko društvo

9 srp 2004 ... tori navode slične postotne udjele u obujmu krupnog drva bukve i to u rasponu od 6 do 9 %. Krpan je (1986) utvrdio da prosječni postotak kore ...

šumarski list 9-10/1955 - Hrvatsko šumarsko društvo

prikladnije za drvo četinjača nego za drvo listača. ... podignute kulture bora i ariša, kojim osiguravaju izvjesnu zasjenu. ... Rožne gredice u krovnoj konstrukciji.

šumarski list 5-6/1999 - hrvatsko šumarsko društvo

8 svi 1999 ... 1991. časopis »Šumarski list« smatra se ... list još nije niti počeo s razvojem. S druge ... mnoge druge slike, pretežito izrađene u tehnici ulja na.

šumarski list 5-6/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

Obilaskom. Slika 1. rasadnik - ester brajković vladilo, Zoran brščić i predrag trope ... drijen, kalina, krkavina i ruj, dok su u sloju prizemnog ra- šća istarski ...

šumarski list 11-12/1915 - Hrvatsko šumarsko društvo

abietinus) i hruštevi, čije ličinke u zemlji prezime. Prije su u vlažnom i često ledom pokritom tlu ove ličinke stra davale, dok sada u suhoj zemlji udobno prezimuju ...

šumarski list 7/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

ose najeznice gusjenice leptira, nego na iglicama četinjača, gdje budu najviše nabodene ... financielni efekt, jer treba spremeniti obstoječe zakone in predpise.

šumarski list 8/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

Internationaler Holzmarkt, Wien 1. Tegethoffstrasse 7—9. Cijena šilinga 3.50. Korisna knjižica, koja će mnogome dobro doći. Obuhvaćene su najvažnije kako.

šumarski list 3-4/2004 - Hrvatsko šumarsko društvo

22 ožu 2004 ... Smaragdna mreža (Emerald Network), koji je već započet i u Hrvatskoj. 2. NEKE NOVINE IZ HRVATSKOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE (NN ...

Sum. ing., visi Šumarski savje - Hrvatsko šumarsko društvo

Argyresthia fundella - moljac jelinih ... Šumara u Cerevicu, Barisic je pro- ... dipl. ing. Sumarstva. Sin dr. Stipe. Potječe iz li- ječničke obitelji koja živi u Po- žegi.

šumarski list 11-12/1965 - Hrvatsko šumarsko društvo

zana Savez je osnovao 5 centara za uzgoj fazanske divljači i to: u Zagorju ... nik, Šumske koke, Čagalj, Tamanjenje vukova, Medvjed, Uzgoj lovačkih pasa,.

šumarski list 1-2/1963 - Hrvatsko šumarsko društvo

... sowie die Möglichkeiten und Bedürfnisse für ihre Ausbreitung in Jugoslawien. Naslovna slika: Kavkaska jela u parku Karagač — Peć — Foto: Dr I. Soljanik ...

šumarski list 5-6/1958 - hrvatsko šumarsko društvo

drugo linearno mjerilo — upotrebi kao visinomjer. Lineal sa mjerilom drži se u ruci vertikalno obješen i preko prvih 4 cm uvizira se letva, koja je dugačka 4 metra ...

šumarski list 1/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

viceva ul. 2- Telefon 6—60-. Za oglase plaća se: Za stalne oglase ((inserate) kao i za dražbene oglase: 1/1 strana ... Drvo čempresa je tvrdo, jako i kompaktno, blijede žuto-crven ... bi šumska taksa 1 prost- metra okrug- korisnog drveta II- И-.

šumarski list 1-2/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

(smrekuša, tuja) i Juniperus (smrič). U Hrvatskoj od naprijed spomenutih vrsta samoniklo raste više vrsta roda Juniperus, dok se vrste roda Thuja javljaju.

šumarski list 1/1883 - Hrvatsko šumarsko društvo

Osobito se pako Tomić i Šporer iskreno paziše. Kad je pako g. 1851. kod vlade u Zagrebu, obdržavan prvi državni izpit za osposobljenje za samostalnu ...

šumarski list 1-2/2014 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 sij 2014 ... Journal of forestry Online: www.sumari.hr/sumlist/en. Naslovna stranica ... Damage caused by freezing rain in Gorski Kotar. ... lučio da radi privatno kao liječnik. No, od ... Jedini problem bio je tko će biti prevodi- telj, što je u ...

šumarski list 11-12/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

sto se može naći na oštećenom žiru od časa opadanja, pa nadalje. Najčešće se ... od tartufa i pra-, tećih djelatnosti kao što je uzgoj i dresura pasa. konzerviranje, industrijska ... Budući da živi u zemlji, razmnožavanje tartufa bez mirisa, osim ...

šumarski list 3/1931 - hrvatsko šumarsko društvo

Glavna vrst drveta jest vrba i jagnjed, a pored njih znade biti ponešto bijele topole, kanadske topole, veza, hrasta i ja sena. Procentualno se može uzeti, da vrba ...