višekriterijalno odlučivanje i procjena investicijskih fondova

Razvijene zemlje zapadne Europe preuzele su od SAD investicijske fondove, ... NOVČANI. A52. PBZ novčani fond. 1. 1. 4,66. 0,26. 1,03. A53. ZB plus. 1. 12.

višekriterijalno odlučivanje i procjena investicijskih fondova - Srodni dokumenti

višekriterijalno odlučivanje i procjena investicijskih fondova

Razvijene zemlje zapadne Europe preuzele su od SAD investicijske fondove, ... NOVČANI. A52. PBZ novčani fond. 1. 1. 4,66. 0,26. 1,03. A53. ZB plus. 1. 12.

Financijsko izvještavanje investicijskih fondova - EFOS

Danas u suvremenom svijetu investicijski fondovi imaju sve veću važnost na ... instrumenta, odnosno o strukturi vrijednosnih papira u koje fond ulaže (HPB.

investicijsko bankarstvo na primjeru investicijskih fondova u rh

27. 6.2.1. Novčani fondovi PBZ Investa . ... Na grafikonu 2 su prikazani prinosi PBZ Euro novčanog fonda u razdoblju od. 2004. pa do 2013. godine u postocima.

perspektiva razvoja investicijskih fondova u republici hrvatskoj

28 stu 2005 ... Tri najveće bankarske grupacije (ZABA, PBZ i RBA) dominiraju i tržištem ... Oročena štednja u bankama još se uvijek povoljnije percipira.

analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u republici ...

3 ožu 2017 ... 0,35. OTP novčani fond. 0,27. PBZ novčani fond. 0,24. ZB europlus. 0,23. Allianz Cash. 0,22. HPB Euronovčani. 0,22. PBZ Euro novčani. 0,14.

investicijska struktura otvorenih investicijskih fondova u republici ...

analizirana investicijska struktura investicijskih fondova u Hrvatskoj. Konkretno je analiziran broj investicijskih fondova, njihova neto imovina, struktura ulaganja ...

Izrada investicijskih studija za povlačenje sredstava iz EU fondova

25 ruj 2014 ... Što je investicijska studija, razlozi izrade i vrste IS. Poslovno planiranje. - kontekst poslovnog planiranja (sudionici, identifikacija i obuhvat ...

analiza alternativnih investicijskih fondova u hrvatskoj - Repozitorij ...

Investicijski fondovi u prosjeku nude veće prinose nego što je to slučaj kod ... u Hrvatskoj u kojem se nalaze različite tablice koje prate stanje u Hrvatskoj. Nalaze ...

Procjena investicijskih projekata

10 svi 2013 ... kriterij neto sadašnje vrijednosti projekta (NPV, engl. ... proračuna su parametri: neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata i period povrata ...

procjena i upravljanje rizicima investicijskih projekata - CORE

Ključne riječi: nesigurnost, neodreenost, rizik, investicijski projekt, proces, AHP, neizraziti ... usluga, uz smanjenje troškova proizvodnje i cijena i na taj način postigle veću ... Strategy and Conflict: An Introductory Sketch of Game Theory).

Financiranje projekata iz fondova EU iz fondova ... - Hrvatski izvoznici

21 svi 2013 ... Financijski instrumenti - subvencionirani krediti, garancije, j g j u budućnosti ... 5 komercijalnih banaka članica (Erste, HPB, PBZ, RBA,. ZABA)  ...

Obrazac za prijavu investicijskih projekata PIU.pdf

e) Postavljena protugradna mreža e) Postavljena protugradna mreža f) Postavljen sistem za zaštitu od mraza f) Postavljen sistem za zaštitu od mraza. (zaokružiti ...

Katalog investicijskih projekata - Grad Trogir

Povijest. U III. st. utemeljeno je grčko naselje Tragurion, koje se u doba rimskog vladanja razvija u jaku luku. Naglim usponom obližnje Salone Trogir gubi ...

PROJEKTNO VOĐENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA U ... - ho cired

Opatija, 13. ─ 16. svibnja 2018. PROJEKTNO VOĐENJE. INVESTICIJSKIH ... ODS. HEP-ODS D.O.O. Elektroprimorje Rijeka. VINKO VUNDAĆ, dipl.ing.el.

Kreditni programi HBOR-a za financiranje investicijskih ... - HGK

2 ožu 2018 ... Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721. Hrvatska ...

3 - odlučivanje

Koraci: – Suci rangiraju predmete, opreme, kandidate ili nešto drugo tako da svaki napravi svoj poredak elemenata po važnosti (vlastiti sud). – U setu od n ...

metode procjene novčanih tokova investicijskih projekata

Predmet: Budžetiranje kapitala. Mentor: izv. ... poduzeća tako da prihvaćeni projekti mijenjaju dotadašnju strukturu kapitala poduzeća i sukladno tome utječu na ...

Rangiranje odlučivanje

Da bi mogli donijeti dobru odluku ključno je dobro razumjeti problem koji se želi riješiti. Da bi dobro razumjeli problem koji želimo riješiti potrebno je potrebno je ...

Vodič kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata

Potonji troškovi su temeljeni na pretpostavci da, bez investicije, situacija ... Rejting. Značenje. I. Nema relevantnog utjecaja na društveno blagostanje čak i bez ...

odlučivanje o materijalima pri konstruiranju - Fsb

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zavod za materijale. SAŽETAK: Konstrukcijsko oblikovanje, izbor materijala i izbor načina proizvodnje ...

POSLOVNO ODLUCIVANJE UR 2018 19.pdf Preuzmi

OPORTUNITETNI TROŠAK... ▻ U odlučivanju, to je potencijalna korist koje smo se odrekli zato što smo izabrali jedan pravac aktivnosti u odnosu na ...

Odlučivanje i poslovna inteligencija - Univerzitet PIM

cije procesa odlučivanja uz primjenu sistema poslovne inteligencije i mena- džmenta ... dstavio je čuveni Turingov test koji daje odgovor na pitanje da li je mašina ... alate SPO ili se nude kao besplatan softver, ali pri tome nisu ugrađeni u ra-.

1 ANALIZA TROŠKOVI-KORISTI ZA ODLUČIVANJE O POTICANJU ...

Cost-Benefit Analysis) poznata je tehnika ocjene isplativosti investicijskih ... U postupku procjene koristi i troškova koristi se cijena na granici (na primjer, cijena ...

Sekvencijalno odlučivanje - Prirodno-matematički fakultet

23 дец 2015 ... Sekvencijalno odlučivanje gde obim uzorka nije unapred fiksiran. 1.1 Uvod u sekvencijalne procedure. Za razliku od statističkog odlučivanja sa ...

Untitled - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Zagreb, 14. studenoga 2017.g. Povjerenstvo za odlučivanje ... koji se odnosi na primitak novčane pozajmice u iznosu od 50.000,00 EUR-a i primitak darovanja ...

Odlučivanje u hotelijerstvu - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kojima se susreće hotelijerstvo u svetskim i okvirima regiona i Republike Srbije. Prevashodno, udžbenik je namenjen studentima Fakulteta zdravstvenih, pravnih ...

izvješće povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2011 ...

odgovornošću naveo da je vlasnik poslovnih udjela/dionica Gorice Medie d.o.o., Radio ... Agrofructus d.o.o. na način što na službenoj stranici Grada poziva sve ...

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene ... - Herceg Novi

14 феб 2017 ... mlin čekićar i kamion kiper za transport pijeska do lokacije na kojoj će se vršiti saniranje. Opis mogućih tehnologija i načina proizvodnje ...

Dopuna dokumentacije za odlučivanje o potrebi ... - Herceg Novi

Laurocerasus officinalis - lovor višnja,. ✓ Taxus baccata - tisa,. ✓ Thuja occidentalis 'Smaragd' - smaragdna tuja,. ✓ Thuja occidentalis 'Columna' - stubasta tuja,.

elektrotehnički projekt - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Arhitektonski studio Grgurić d.o.o.. Pavla Hatza 23, Zagreb. BROJ TEHNIČKOG ... Dinko Ilić, mag.ing.el. DIREKTOR: Renata Gajšak Žerjav, dipl.ing.el. Zagreb ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti odlučivanje u ...

između dvije ili više mogućih akcija te provedbu određene akcije kako bi se postigao unaprijed ... [12] URL: https://www.vulkal.hr/ [ Pristupljeno: srpanj 2018.].

Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o ... - CURIA

31 sij 2020 ... unije time što nije ispunila obveze koje za nju proizlaze iz Sporazuma o arbitraži sklopljenog sa. Slovenijom, namijenjenog razrješenju ...

Hijerarhijsko odlučivanje pomoću AHP metode - Odjel za matematiku

2 AHP metoda. Pretpostavimo da zainteresirani pojedinac razmatra n alternativa i da je njegov zadatak: 1. dati procjene relativne važnosti između alternativa i.

Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u ...

31 svi 2016 ... dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. ... objavljena imovinska kartica na mrežnim stranicama Povjerenstva sadrži veliku ...

Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o ... - Sukob interesa

31 svi 2016 ... za 2016. godinu, u Uredu povjerenstva nije bilo moguće zaposliti ... prethodnog saziva Povjerenstva koji su bili birani iz redova saborskih zastupnika a s ... 4. svibnja 2015.g. privremeno uklonilo sve imovinske kartice s javne.

Vodstvo i odlučivanje u obiteljskom poduzeću: primjer Heineken d.o.o

određivanja cijena. Heineken je visoko kvalitetno pivo koje je vrlo popularno na tržištu potrošača piva stoga je tvrtka usvojila politiku premium cijena za svoje ...

Primjena modela točke pokrića za poslovno odlučivanje u ...

cjelokupnu analizu točke pokrića i pokazati odnose između troškova, prihoda i financijskog ... Ključne riječi: troškovi, prihodi, profit, točka pokrića, maslinarstvo.

Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2009 ...

31 ožu 2010 ... Leo Trutanić potpisuje ( bez ovjere ) „izvještaj rada na sanaciji ... i 70/03) donijela odluke o radnom vremenu i rasporedu dežurstava trgovina i.

Prilog izvješća POSI 2013 - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu ...

6 ožu 2013 ... EUROTRADE d.o.o. U napomeni izvješća dužnosnica je navela da je ... da li popis pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Sisak treba ...

čimbenici utjecaja na odlučivanje roditelja o upisu djece u ustanove ...

Kome roditelji najčešće povjeravaju svoje dijete na čuvanje? ... skupinama ljudi da budu zbrinuti u vlastitom domu ili na drugim mjestima na kojima ... podatak je da 517 (57%) roditelja navodi kako cijena jaslica odnosno vrtića nije utjecala na.

Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje ... - CURIA - Europa

31 sij 2020 ... unije time što nije ispunila obveze koje za nju proizlaze iz Sporazuma o arbitraži sklopljenog sa. Slovenijom, namijenjenog razrješenju ...

uticaj loše filozofije na političko odlučivanje slučaj zorana milivojevića

Namera nam je da pokažemo kako glavni proponent ove argumentativne linije, psihoterapeut Zoran Milivojević, ispunjava sve uslove za kolokvijalnu defini-.

VaR_ inv_ fondova - EFOS

Ključne riječi: VaR, mjerenje rizika, investicijski fond, rizik ulaganja ... Novčani. 5. PBZ Euro novč. 4,16. 24,29. Navedeni prinosi iznimno su atraktivni te su ...

REGULISANJE INVESTICIONIH FONDOVA: SRBIJA VS EU

zatvoreni fond, privatni fond, investicione jedinice, kapitalni zahtevi, neto ... Investicioni fondovi u Srbiji ... riskier, hedge funds, whose operations had until.

mjesečni pregled fondova - ZB Invest

31 pro 2019 ... Prilikom zamjene udjela između mješovitih i diončkih UCITS pod-Fondova ZB trend, ZB aktiv, ZB euroaktiv i ZB BRIC ne naplaćuje se izlazna ...

Europska unija Zajedno do fondova EU - Lazareti

spisima se ne navodi izrijekom da su Skenderić i Abdurrahman umrli od kuge. Prvi i Osmi lazaret, u koje su bili smješteni, vraćeni su u funkciju 5, 6 dana poslije ...

vodič za prijavu projekata za financiranje iz eu fondova

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj ... i sa strane nadležnih institucija, donesena je odluka kako je potrebna izrada ... potrebama i mogućnostima malog ili srednjeg poduzeća (MSP) i projekta koji se ... tražiti u svim natječajnim dokumentacijama budućih natječaja za fondove EU-a te.

utjecaj eu fondova na gospodarstvo republike hrvatske

EU fondovi za sve. Organizacija ... Analiza kapaciteta za korištenje EU fondova na županijskoj razini. Zagreb: IMO ... EU fondovi i programi za turizam. Zagreb: ...

UPRAVLJANJE RIZICIMA PUTEM HEDGE FONDOVA

HEDGE FONDOVA. Vanja Ivanović. Vanja Vejzagić. University of Rijeka, Croatia* 1. Sažetak: Hedge fondovi uvijek pobuđuju različita pitanja koja nalaze svoje ...

Investicije se definiraju kao prijenos financijskih fondova u ...

FINANCIJSKO TRŽIŠNA OCJENA. 12.1. Statična ocjena projekta. 12.2. Dinamička ocjena projekta. 13. ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA. 14. ZAKLJUČNA ...

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade

Prikupljanje sredstava iz EU i međunarodnih fondova za mlade. Krovna organizacija mladih Srbije. Str. 2. TEMPUS. TEMPUS. FONDACIJA ...

Obrazac B10 - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova ...

Ministarstvo odobri dostavljeni Obrazac proračuna projekta koji mora biti usklađen s Opisnim obrascem i iznosom dodijeljenih sredstava iz članka 2. ovog ...

TEORIJSKO ODREĀENJE I PRAVNO UREĀENJE HEDGE FONDOVA

Ključne riječi: investicijski fondovi, hedge fondovi, financijsko tržište, regu- latorna agencija. 1. Uvod. Iako nije jednostavno precizno odrediti hedge fondove, ...

MRRFEU - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske ...

pogoĊene ratnim zbivanjima, odnosno: Zadarska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i ... Martina Sedmak, Zagrebaĉka banka (ZABA). Igor Mataić ...

Karte siromaštva - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova ...

smatrati velikim gradovima, uključjući 4 s više od 100.000 stanovnika. ... Karta siromaštva Republike Hrvatske (stopa siromaštva na razini općina/gradova/ ...

HOP katalog 2019. - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova ...

Ljubica Ajduković Ugarković. Editor ... Korčulanka Ana Bažika proširila je ponudu otočnih delicija. Uz smo- kvenjak ... binaciji sa suhim rajčicama te slasna hvarska torta od rogača. Sama ... lice (smilje-lješnjak, smilje-mrkva, smilje-mirta, smilje- lavanda) ... užitak od kreme, oraha i čokolade nazvan prema topovskoj kugli koja.

Usporedba iskoristivosti EU fondova u Republici ... - Repozitorij UNIZD

EU fondovi su sredstva iz proračuna Europske unije koji pružaju brojne mogućnosti u razvoju gospodarstva, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

1 ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova ... - Strukturni fondovi

... Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU), gđa Kornelija Pintarić i ... Slunjski, također predstavnica UT-a predstavila najznačajnija postignuća i ...

Zagreb, 08 - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske ...

Varaždin. Varaždinska. 46.946. Šibenik. Šibensko-kninska. 46.332. Dubrovnik. Dubrovačko-neretvanska. 42.615. Bjelovar. Bjelovarsko-bilogorska. 40.276.

Sveučilišta trebaju podršku u korištenju EU fondova! - MEFST

24 pro 2018 ... natječaj izričito su suglasni da Pomorski fakultet u Splitu kao vodi- telj zbirke ... Rijeka), Maja Mijić, dr.med (KB Merkur), Ana Ostojić, dr.med.