18. Pp F-27/2019 - HANFA

investicijskog fonda ,,PBZ Euro novčani" ostalog upravlja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom „PBZ Euro novčani“ uložila u financijske ...

18. Pp F-27/2019 - HANFA - Srodni dokumenti

18. Pp F-27/2019 - HANFA

investicijskog fonda ,,PBZ Euro novčani" ostalog upravlja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom „PBZ Euro novčani“ uložila u financijske ...

UP/I-041-02/07-05/02 - HANFA

navedenih ugovora sa više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji ... ima sklopljene ugovore o zastupanju u osiguranju s društvima za osiguranje ...

leasing - Hanfa

zije tržišta leasinga, kao i broja leasing društava. Zakon o leasingu definira posao leasinga kao posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt le- asinga tako ...

2013. - HANFA

31 ožu 2015 ... Ukupna vrijednost transakcija u sustavu poravnanja i namire iznosila je 231,2 mlrd. ... su izvršteni s uređenog tržišta tijekom 2013. izvršteno je 19 dionica, ... udjela u Zagrebačkoj burzi ili SKDD-u, kao ni zahtjeva za izdavanje ...

krivisu - HANFA

Kutjevo d.d. sa sjedištem u Kutjevu, Kralja Tomislava 1, do dana 15. rujna 2016. godine,. Drugookrivljenik DAMIR PEJAKOVIĆ, u kritično vrijeme član uprave ...

zvijezda - HANFA

kapital 200.514.000,00. Kn nije uplaćen u. NOO'WiWII WliildnDll Itdnt dloolc. 2.000 KN. Direktor: Igor Kodžoman. Nadzorni odboc. Ivica Todorić. predsjednik. r.

Ponuda - HANFA

Ja, Javni bilježnik ANICA HUKELJ iz Zagreba, Ulica Matije Mrazovića 6/1, potvrđujem da je ovo preslik izvorne isprave: UIT. Posebna punomoć od 25.01.2016., ...

Fortrade - HANFA

18 pro 2015 ... Fortrade Limited, Ujedinjeno Kraljevstvo, London, 60 Gresham Street, zabranjeno pružanje investicijskih usluga na području Republike ...

Janm1ca dd - HANFA

30 srp 2009 ... obveza, financijskog položaja i poslovanja društva Jamnica d.d.. ... dionice. 3.800. KN. Predsjednik uprave. Ivica Sertic, predsjednik.

Tekstilpromet - HANFA

Ostvaren je ukupan prihod od 237 mil. kn, što je za 28% manje u odnosu na proteklu godinu. Krajem 2008. godine iz poslovnog sustava izdvojena je divizija.

smjernice 23 1 - HANFA

26 sij 2015 ... Ovlaštena osoba i njezin zamjenik . ... Ovlaštena osoba ili njen zamjenik, odnosno druga stručno osposobljena osoba koju na prijedlog.

Izvješće - HANFA

HANŽEKOVIĆ & PARTNERI 1.0.0. LexMundi. World Ready. 14-04-2016. Sjedište. Radnička cesta 22 ... VANJA KRSNIK. JELENA ARSIĆ. ANA-MARIJA BAZINA.

BROJ 16 - HANFA

3 sij 2012 ... 70. 5.3.1. Struktura portfelja leasing društava prema objektima leasinga/zajma. ... ziv, a jednom društvu je oduzeta dozvola za obavlja- ... Erste Adriatic Equity. JP D ... darska vozila odnosi 22.768 ugovora, koji čine 16,7%.

Untitled - HANFA

*SAPONIA = SAPONIA SAPONIA d.d.. 31001 Osijek. p.p. 364 ... e-mail: [email protected] Porezni broj: 03012476 ... 10000 Zagreb. ZAGREBAČKA BURZA.

osiguranje - HANFA

Zapamtite: ove odredbe o prestanku ugovora ne odnose se na životno osiguranje i osigura- nje od nezgode zbog posebnih značajki tih vrsta osiguranja. Što ako ...

2010 - HANFA

17 srp 2013 ... d.d., Plodine d.d., Rijeka promet d.d., ŠC Višnjik d.o.o.). ... 2 izdavatelja su u 100% vlasništvu gradova (Grad Rijeka u Rijeka ... HG Spot d.d..

GI-2005 HANFA

9 stu 2006 ... Euromoney «The 10th central and eastern european forum-the next ten years», ... ponuditelj se odlučio ne preuzeti pohranjene dionice. ... Varaždin, Valamar Holding d.d. Zagreb, Viadukt d.d. Zagreb i Varteks d.d. Varaždin.

2012. - Hanfa

31 pro 2012 ... investicijski fond, sedam zatvorenih investicijskih fondova te sedam otvorenih ... AZ ZABA ZDMF (pod upravljanjem Allianz ZB d.o.o. društva.

TOZ Penkala - HANFA

26 tra 2009 ... TOZ Penkala – Tvornica olovaka, uredskog i školskog pribora d.d.. Poljačka 56. 10000 Zagreb. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IVJEŠTAJE ZA ...

Hoteli Vodice d.d. - HANFA

Vodice, Grgura Ninskoga 1. Vodice, 21. kolovoza 2009. Broj: GS-l/09. Na temelju odredbe članka 28. Statuta HOTELI VODICE d.d., Glavna skupština Hoteli ...

HPB Real-obavijest HANFA

HPB-Invest d.o.o. Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska ⋅ Žiro račun broj: 2390001-1100326196 ⋅ MB 1972278 ⋅ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod ...

za 2009. godinu - HANFA

19 tra 2010 ... S istim ciljem krajem 2007. godine s Mercator-H d.o.o. osniva novo društvo pod nazivom. MERCATOR – PLODINE d.o.o., sa sjedištem u Rijeci, ...

annual report - HANFA

ANNUAL REPORT 2011. Publisher: Croatian Financial Services Supervisory Agency. Miramarska 24b, 10000 Zagreb www.hanfa.hr. Phone: 385 1 6173 200, ...

godišnji izvještaj - HANFA

30 tra 2010 ... klimatizacije jer su postojeće klima-komore nedovoljnog kapaciteta, izuzetno kompliciran unos ... kataloge i časopise (Tomato, Elipso, Merkator, Intersport, Projekt 13, Vatrogasni godišnjak ... Tehnička postrojenja i uređaji.

glavnu skupštinu - HANFA

Glavna skupština PLODINE d.d. Rijeka, Ružićeva 29, održat će se dana 19. travnja ... Prihvaća se ponuda Iris Nove d.o.o. za obavljanje revizije financijskih ...

Zagrebačka pivovara d.d. - HANFA

Odvjetnici - Attomeys at Law: Boris Porobija, Sanja Porobija, Dražen Grubišić-Čabo, Željka Rostaš Blažeković, Margita Kiš Kapetanović, Iva Tokić Čuljak,.

industrogradnja grupa - HANFA

projektiranje, inženjering, grañenje, nadzor, proizvodnja grañevinskog materijala, upravljanje nekretninama i srodne djelatnosti industrogradnja grupa d.d..

Scanned Document - HANFA

HPB. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.. Uprava banke. Jurišićeva 4, HR-10000 ... 062 472 472 · [email protected] www.hpb.hr ... iz Ivanić Grada Savska 108.

Tržište osiguranja - HANFA

8.1 Informacije koje se daju ugovaratelju osiguranja prije odnosno pri sklapanju ugovora ... 4.5.2.5 Putno osiguranje ... zdravstveno osiguranje www.hzzo-net.hr.

Jadransko osiguranje d.d. - Hanfa

RH • 10000 Zagreb • Listopadska 2 • tel. 01 303 6501 • fax 01 303 6950 • e-mail: [email protected] • www.jadransko.hr. ▫. JA. D. RANS. KO O. S. IG.

Investicijski fondovi - HANFA

Odabir obveznog mirovinskog fonda. 13 ... Mirex kategorije A. 9,12% 11,80 ... AZ OMF B. 5,61%. 5,74%. 1,25%. 1,16%. 7,98%. 7,26%. Erste Plavi OMF B. 6,67%.

Istraturist Umag d. d. - HANFA

5 velj 2010 ... pred Trgovačkim sudom u Rijeci povodom tužbe Nove Ljubljanske banke d.d. protiv Istraturist Umag, d.d. radi isplate hipotekarne tražbine ...

Presuda broj 9. Pp G-259/15 - HANFA

Zagreb, Turinina 3 ... Prekršajnog zakona I. okrivljena pravna osoba, II. i III. okrivljeni ... uplate 2/3 izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna ...

Godišnje izvješće - HANFA

PBz Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond. (pod upravljanjem ... Hrvatski liječnički sindikat zdMF ... zaračunata bruto premija osiguranja kredita u 2009.

PODRAVSKA BANKA d.d. - HANFA

16 pro 2019 ... Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. ... stručnim specijalističkim programima (tečaj, seminar, radionica), forumima i ...

tržište kapitala - Hanfa

Dionice su zapravo vlasnički vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u vlasništvu dioničkog društva. Osim dionica, na tržištu kapitala u Hrvat- skoj najčešće se ...

zakon o faktoringu - HANFA

Zakon o faktoringu (neslužbeni pročišćeni tekst – NN, br. 94/14 i 41/16). 3. Posao faktoringa. Članak 4. Faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge ...

Croatia Leasing - HANFA

U svezi amortizacijske stope koju koristi tužitelj tužena Agencija pravilno nalazi da ove stope nisu u skladu s procijenjenim vijekom uporabe nekretnina i opreme ...

financijska pismenost - HANFA

menost financijska pismenost fi ncijska pis www.hanfa.hr enost financijska pism jska pismenost financijska pismenost finan t financijska pismenost financijska ...

Bilješke uz financijske izvještaje - HANFA

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku ...

račun dobiti i gubitka pod-rdg - HANFA

GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE. XIV.* DOBIT ... RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009. Obrazac. POD-RDG.

Godišnje izvješće 2006. - Hanfa

ZABA-R-A. 19.971,5. 12,4. 39,8. PLVA-R-A. 15.246,0. 9,4. 49,2. RIBA-R-A. 8.323 ... d.o.o. Sisak), a u jednome slučaju (Prospectus invest d.o.o. Zagreb) dozvola je trajno oduzeta. ... Leasing gospodarskih vozila, strojeva i opreme te postrojenja.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. - HANFA

(dvije tisuće desete godine). Ja, javni bilježnik Marijan Jurić iz Zagreba, Savska ... MALINSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam sa sjedištem u Malinskoj.

POLUGODISNJE MEDUIZVJESCE POSLOVANJA ... - HANFA

Zagrebacka pivovara d.d. ("Dmstvo") proizvodi i distnbuira pivo iz svoje pivovare ... Proizvodni asortiman Zagrebacke pivovare cine najprodavanije lager pivo u ...

Privredna banka Zagreb dd - HANFA

30 ožu 2010 ... potrošačkih i gotovinskih kredita korisnicima kartica PBZ Card-a, Banka je izdala sedam vrlo uspješnih tranši ... Maestro prepaid poklon karticu.

SRPI_Tehnička uputa s pristupnicom - HANFA

6 pro 2018 ... Za pristup servisu. Hanfe potrebno je od FINA-e zatražiti poslovni certifikat sljedećih karakteristika: Ovjerovitelj: RDC. Razina sigurnosti: srednja.

račun dobiti i gubitka - HANFA

Ostali troškovi. 7. Vrijednosno usklañivanje. 8. Rezerviranja. 9. Ostali poslovni rashodi. Tekuće razdoblje. RAČUN DOBITI I GUBITKA. 31.03.2009. za razdoblje.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE WEB OBRAZACA ZA ... - HANFA

2 svi 2017 ... popunjavanje web obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom ... sudskom registru. ... Upis/promjena članova uprave i izvršnih direktora.

izvještaj o promjenama kapitala pod-pk - HANFA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom. Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance. 17 a.

ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. - HANFA

30 tra 2019 ... usluga, povodom zahtjeva društva MLIN I PEKARE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mlinsko - pekarskih ...

Presuda broj Pp 11 G-1282/12-43 - HANFA

Nadalje, razmatrajući odštetni zahtjev I. okr. je utvrdio kako oštećeni nije u privitku odštetnog zahtjeva dostavio i kaznenu presudu Općinskog suda u L., br.

ZAGREBAČKA BURZA dd HINA HANFA www.autohrvatska.hr ... - ZSE

14 velj 2020 ... sukladno članku 474. Zakona o tržištu kapitala, AUTO HRVATSKA dioničko društvo, Republika. Hrvatska, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: ...

REPUBLIKA HRVATSKA PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU ... - HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga podnijela je optužni prijedlog ... U povodu optužnog prijedloga Prekršajni sud u Zagrebu je temeljem odredbe čl.230. ... kojim ih ovlašćuju na zastupanje u ovom prekršajnom postupku, a kojim ...

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima - Hanfa

1 sij 2020 ... 1. NN 21/18 od 02.03.2018. ZAKON O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA. NN 126/2019 od 24.12.2019. (na snazi od 1.1.2020. ).

ZAGREBAČKA BURZA d.d. HINA HANFA www.autohrvatska.hr U ...

AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb, Heinzelova 70 (dalje: Društvo), steklo vlastite dionice oznake. AUHR-R-A, i to: - 26. studenog 2018. godine 52 dionica, što ...

SLATINSKA BANKA dd SLATINA NEREVIDIRANA ... - HANFA

Adresa Internet stranice: www.slatinska-banka.hr ... SMS bankarstvo, te kartično poslovanje za gra ane, obrtnike, trgovačka društva MBNet mreži, korištenjem ...

HPB_Obavijest o Odluci Nadzornog odbora HPB dd o ... - Hanfa

12 kol 2019 ... 072 472 472 ⋅ [email protected] ⋅ www.hpb.hr. Uprava Banke: Tomislav Vuić, predsjednik ⋅ Mladen Mrvelj, član ⋅ Domagoj Karadjole, član ...

PRAVILNIK O FINANCIJSKIM I DODATNIM IZVJEŠTAJIMA ... - Hanfa

AKTIVNI IZVANBILANČNI ZAPISI. KAPITAL I REZERVE. Temeljni kapital. U tome u vlasništvu nerezidenata. Kapitalne rezerve. Revalorizacijske rezerve.

tehničke upute o popunjavanju obrasca - HANFA

1 sij 2009 ... Tvrtke konsolidacije: PRŠUTANA D.O.O. DONAT BOATS D.O.O. MOTO MARINA SERVIS D.O.O. TANKREMONT D.O.O. MARITUNA DD.

ATLANTIC GRUPA dd IZVJEŠĆE REVIZORA I ... - HANFA

3 tra 2017 ... odrednicama, konsolidirani financijski položaj društva Atlantic Grupa d.d. ... Nadalje, Grupa proizvodi i distribuira vodeći europski brend u.