analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u republici ...

3 ožu 2017 ... 0,35. OTP novčani fond. 0,27. PBZ novčani fond. 0,24. ZB europlus. 0,23. Allianz Cash. 0,22. HPB Euronovčani. 0,22. PBZ Euro novčani. 0,14.

analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u republici ... - Srodni dokumenti

analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u republici ...

3 ožu 2017 ... 0,35. OTP novčani fond. 0,27. PBZ novčani fond. 0,24. ZB europlus. 0,23. Allianz Cash. 0,22. HPB Euronovčani. 0,22. PBZ Euro novčani. 0,14.

investicijska struktura otvorenih investicijskih fondova u republici ...

analizirana investicijska struktura investicijskih fondova u Hrvatskoj. Konkretno je analiziran broj investicijskih fondova, njihova neto imovina, struktura ulaganja ...

perspektiva razvoja investicijskih fondova u republici hrvatskoj

28 stu 2005 ... Tri najveće bankarske grupacije (ZABA, PBZ i RBA) dominiraju i tržištem ... Oročena štednja u bankama još se uvijek povoljnije percipira.

analiza alternativnih investicijskih fondova u hrvatskoj - Repozitorij ...

Investicijski fondovi u prosjeku nude veće prinose nego što je to slučaj kod ... u Hrvatskoj u kojem se nalaze različite tablice koje prate stanje u Hrvatskoj. Nalaze ...

analiza performansi mirovinskih fondova u republici hrvatskoj

19 ruj 2016 ... http://www.azfond.hr/dmf/izvjesca-i-publikacije/obvezni-mirovinski-fond- · financijska-izvjesca [11.05.2016.] 8. Financijski izvještaji (2005-2014): ...

višekriterijalno odlučivanje i procjena investicijskih fondova

Razvijene zemlje zapadne Europe preuzele su od SAD investicijske fondove, ... NOVČANI. A52. PBZ novčani fond. 1. 1. 4,66. 0,26. 1,03. A53. ZB plus. 1. 12.

investicijsko bankarstvo na primjeru investicijskih fondova u rh

27. 6.2.1. Novčani fondovi PBZ Investa . ... Na grafikonu 2 su prikazani prinosi PBZ Euro novčanog fonda u razdoblju od. 2004. pa do 2013. godine u postocima.

Financijsko izvještavanje investicijskih fondova - EFOS

Danas u suvremenom svijetu investicijski fondovi imaju sve veću važnost na ... instrumenta, odnosno o strukturi vrijednosnih papira u koje fond ulaže (HPB.

Izrada investicijskih studija za povlačenje sredstava iz EU fondova

25 ruj 2014 ... Što je investicijska studija, razlozi izrade i vrste IS. Poslovno planiranje. - kontekst poslovnog planiranja (sudionici, identifikacija i obuhvat ...

analiza uspješnosti poslovanja društava za osiguranje u republici ...

motornih vozila (kasko, auto odgovornost) c. grupacija osiguranja transporta i kredita (kargo, kasko, krediti) d. grupacija osiguranja osoba (nezgoda, život). 5.

analiza poslovanja stambenih štedionica u republici hrvatskoj

18 ruj 2016 ... Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.......... 19. 3.3. ... stambena štedionica najbolja prema tom pokazatelju.

Usporedba iskoristivosti EU fondova u Republici ... - Repozitorij UNIZD

EU fondovi su sredstva iz proračuna Europske unije koji pružaju brojne mogućnosti u razvoju gospodarstva, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

Nenad Bakić: Ulaganja mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj

mr. sc. Nenad BAKIĆ ... N. BAKIĆ: Ulaganja mirovinskih fondova u RH. Financijska ... najviše do 30% imovine fonda može se uložiti u dionice dioničkih društava.

analiza i revitalizacija otvorenih javnih zelenih površina centra ...

Karta zatečenog stanja otvorenih javnih površina centra Zagreba . ... Cmrok - Perivoj srpanjskih žrtava - Kriegerov vrt - Kožarske stube - Medvedgradska ulica.

Financiranje projekata iz fondova EU iz fondova ... - Hrvatski izvoznici

21 svi 2013 ... Financijski instrumenti - subvencionirani krediti, garancije, j g j u budućnosti ... 5 komercijalnih banaka članica (Erste, HPB, PBZ, RBA,. ZABA)  ...

suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u republici ...

21 ruj 2018 ... Poslovni slučaj – Agristar d.o.o.. 4.5.1. Osnovni ... 320 http://agristar.hr/kategorija-proizvoda/filter-cajevi/ (pristup: 17.05.2018.) Direktor. Opći.

kretanje bdp-a u republici hrvatskoj i uspješnost poslovanja banaka

Definicija problema istraživanja. Bruto domaći proizvod (dalje u tekstu: BDP) najčešće je korištena makroekonomska varijabla kojom se prikazuje cjelokupna ...

strategija razvitka elektroničkog poslovanja u republici hrvatskoj za ...

Elektroničko poslovanje i konkurentnost gospodarstva . ... Elektroničko poslovanje nužan je preduvjet za sudjelovanje hrvatskog gospodarstva na globalnim ...

ANALIZA NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zapošljavanje i zaposlenost u Hrvatskoj kroz povijest ...................... 2.4. Posljedice ... Nezaposlenost mladih s tek stečenom srednjom stručnom spremom, iznosi ...

ANALIZA PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ...

26 kol 2018 ... U okviru tog istraživanja za utvrđivanje poduzetničke aktivnosti koriste se pokazatelji potencijalnih poduzetnika, novih poduzetnika, „odraslih“ ...

VERTIKALNA I HORIZONTALNA ANALIZA POSLOVANJA NA ...

25 kol 2016 ... Problem istraživanja predstavlja specifičnost analize poslovanja horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ...

ANALIZA PROFITABILNOSTI POSLOVANJA EUROHERC ...

neto profitna marža = dobit poslije poreza prihod od prodaje. ×100 (4). • marža neto preostalog profita: marža neto preostalog profita = [ dobit poslije poreza.

Analiza poslovanja stambenih štedionica u RH - HNB

30 lip 2001 ... tr`i{tu, a evidentan porast broja stambenih {tedi{a i izno- sa prikupljene {tednje govori o ... su vlastiti uredi/poslovnice te pomo}u interneta (samo.

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA ...

investiranja → pokazatelji uspješnosti poslovanja. • pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

Izjava poslovodstva i analiza poslovanja - INA, dd

U Kini je u 2018. godini gospodarski rast usporen na 6,5%, ali je još ... 18,5. FOB MED CIJENA PROIZVODA I MARŽI. Bezolovni super 10 ppm (USD/t). 548. 662.

ANALIZA I KRETANJE PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ

25 lip 2016 ... Tablica 3: Prosjeĉna mjeseĉna neto plaća u RH u razdoblju sijeĉanj-oţujak 2016. godine po sektorima (u kn). Odabrani sektor. Prosjeĉna bruto ...

ANALIZA POŠTANSKOG TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ

... operatora nudi mogućnost dostave u večernjim satima, kao i dostave subotom. ... je spomenuti udruživanje Hrvatske pošte d. d. i njemačkog logističkog poduzeća DHL-a koji ... Pošiljatelj i primatelj bit će zadovoljniji što je dostava brža,.

ANALIZA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izvor: Računovodstvo i financije (2018): RIF-ove obavijesti 2018., Zagreb, str. 7. Tablica 3 prikazuje mjesečne i godišnje porezne osnovice poreza na dohodak, ...

STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA ...

Pokazatelji kao informacije za upravljanjem ... pokazatelji uspješnosti poslovanja. ... Imovina je ekonomski resurs kojeg poduzeće koristi u ostvarivanju svoje ...

ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU TVRTKE PODRAVKA D.D.

Analiza poslovanja u ovom diplomskom radu će se raditi na primjeru tvrtke Podravka d.d.. Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica osnovana je u ...

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća tim kabel doo

10 pro 2015 ... H2.4: Pokazatelji ekonomiĉnosti poduzeća Tim Kabel d.o.o. pokazuju da poduzeće posluje s dobitkom. H2.5: Pokazatelji profitabilnosti ...

analiza uspješnosti poslovanja društava za osiguranje

Komparativna analiza se provodi za razdoblje od. 2012. do 2015. godine. Odabrana osiguravajuća društva su Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d. i ...

ANALIZA POSLOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA - UPUZ

®Saniranje dugova kliničkih bolnica (1.3 mlrd). ®Saniranje dugova HZZO-a za lijekove na recept(1.7 mlrd),. ®Saniranje županijskih ustanova koje su ušle u ...

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća podravka dd

Predmet ovog rada je financijska analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo stanje poslovanja poduzeća. Horizontalnom i vertikalnom analizom analizirat će se ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA SOCIETE GENERALE ...

Dana 20. travnja 2006. potpisan je ugovor o prodaji HVB Splitske banke francuskoj Societe. Generale Group ... Societe Generale – Splitska banka d.d. je hrvatska tvrtka koja se bavi bankarstvom i koja je u ... Nekretnine i oprema. 236. 201. -35.

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika

29.989. 3. 20.015.592. 3. 667,4. 6. Osijek. 2.811. 4. 4. 21.539. 4. 14.004.444. 4. 650,2. 7. Zadar. 2.512. 6. 5 ... SANCTA DOMENICA D.O.O.. SVETA NEDELJA.

VELEUČILIŠTE U RIJECI ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA dm ...

zemljama. Navedeni trend jasna je slika uspješnog poslovanja dm-a u Europi, što ga ... Izvor: izrada prema dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb, 2016. Izvješće ...

VERTIKALNA I HORIZONTALNA ANALIZA POSLOVANJA ... - Unist

25 kol 2016 ... Problem istraživanja predstavlja specifičnost analize poslovanja horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ...

Iva Kladar ANALIZA OPERATIVNOG POSLOVANJA ROBNO ...

POSLOVNA JEDINICA JANKOMIR. Robni terminali Zagreb (RTZ) moderno su hrvatsko poduzeće koje je svojim značenjem nezaobilazno kako u gospodarstvu ...

vERTikAlNA i hORizONTAlNA fiNANCiJSkA ANAlizA pOSlOvANJA ...

Berislav Bolfek, Milan Stanić, univ. spec. oec., Sanja Knežević, dipl. oec.: Vertikalna i horizontalna financijska analiza poslovanja tvrtke. Dr. sc. Berislav Bolfek*.

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA KONZUM d.d. I ...

4 ruj 2016 ... Statističke metode i tehnike, te prikazi grafikonima i tablicama omogućuju ... k.d., Kaufland Hrvatska k.d., Tommy d.o.o. i Studenac d.o.o.. 15.

Barbara Lukaĉić ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ...

3 ruj 2019 ... postoji zamjenski proizvod na trţištu te u tom sluĉaju njegova cijena ima ... 154 Namal je tzv. zidarski cement čija je namjena priprava morta za ...

SARA KMET ANALIZA POSLOVANJA INVE

saznanja o preferencijama klijenta i njegovim sklonostima riziku (Agram brokeri,. 2016.). U nastavku slijedi prikaz upravljanja portfeljem i skrbništvo nad ...

ANALIZA POSLOVANJA TURISTIČKIH AGENCIJA I ... - HrTurizam

Zagreb, srpanj 2018. ... POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA U HRVATSKOJ. 4. 3. ... Prije svega to su mikro i male turističke agencije koje isporučuju.

analiza poslovanja poduzeća „kraš“ - Unist

PRIHODI I TROŠKOVI U POSLOVANJU PODUZEĆA. 5. 2.1.Prihodi poduzeća. 5. 2.1.1. Poslovni prihodi. 5. 2.1.2. Financijski prihodi. 6. 2.1.3. Izvanredni prihodi.

analiza potražnje za dodatnim zdravstvenim osiguranjem u republici ...

zdravstveno osiguranje je osiguranje koje nadopunjuje i rasterećuje obvezno zdravstveno osiguranje. ... doprinos iz plaće i na plaću, a provodi ga HZZO) i zdravstveno osiguranje za vrijeme rada. (prema čl. 51. ... Putno osiguranje. 69 329 619.

Analiza tržišta cestovnog prijevoza u Republici Hrvatskoj

2 sij 2007 ... rada hrvatskih prijevoznika u međunarodnom cestovnom prijevozu roba. Na ... Prijevozna sredstva su ostvarila najveći pozitivni pomak kod pokazatelja vezanih za ... 100%. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Domaći prijevoznici.

analiza ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u republici ...

26 kol 2019 ... legalizaciju, to jest izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s ... DOF kartu parcele odnosno avionski snimak.

analiza poduzetništva u republici hrvatskoj i usporedba s izabranim ...

26 kol 2018 ... Hrvatsku, istražiti i poduzetništvo u Republici Hrvatskoj odabranim pokazateljima ... poduzetnički najuspješnije zemlje čije poduzetničke prakse (zakonodavne, poticajne ... 3 Indeks broja osnovanih poduzeća u 2017. u odnosu na 2007. godinu ... 1787-tvrtki-zatrazeno-375-stecajeva-69639 (26.08.2018.)

analiza koncentracije bankarskog sektora u republici hrvatskoj

23 svi 2019 ... Pokazatelji poslovanja banaka u Hrvatskoj . ... Tablica 2. Najveće svjetske banke u 2011. godini. RANG. Banka. Zemlja. Ukupna imovina. 1. Bank of ... aktive svih banaka bio je veći u odnosu na kraj 2016. godine. Došlo je i do ...

Analiza stanja kontejnerskog prometa u Republici Hrvatskoj

kontejneri jedno vrijeme stoje na terminalu se javlja jer grana prometa koja je zadužena za otpremu ... Radno vrijeme. • Vrste roba. • Zastoji u ... Dio terminala koji je namijenjen za skladištenje frigo kontejnera odnosno kontejnera kod kojih je ...

analiza nezaposlenosti u republici hrvatskoj i javne politike ...

nezaposlenost počne rasti, Federalne rezerve smanjuju kamatne stope s ciljem: ... Frikcijska se nezaposlenost definira kao privremena nezaposlenost koja ...

analiza učinkovitosti visokog obrazovanja u republici hrvatskoj ...

prostora. Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj temelji se na akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji sveučilišta u skladu s Ustavom,.

statistička analiza kretanja u turizmu u republici hrvatskoj

19 srp 2016 ... turizmu, gdje su opisani povijesni razvoj turizma u Hrvatskoj, turistički resursi, ... Promatrajući vjerski turizam u Hrvatskoj poznata su hodočašća ...

Analiza evidentiranih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj u ...

1GeoKliman d.o.o. Poreč. 2Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Glina. Sažetak. Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/2013) propisan je sadržaj ...

diplomski rad analiza tržišta skladišnih kapaciteta u republici ...

GEBRÜDER WEISS d.o.o.. Adresa: 10000 Zagreb, Jankomir 25. Prihod: 108.128.200,00 kn. Broj zaposlenih: 90. Posjedovanje skladišta: Da. Skladište vlastito ili ...

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u Virovitičko ...

31 pro 2018 ... Virovitica je po broju poduzetnika (418) na osamnaestom mjestu među ... 30745961182 ZEA d.o.o.. Virovitica. 01.11 - Uzgoj žitarica (osim riže), ...

financijska analiza poslovanja euroherc osiguranja dd u radzdoblju ...

U radu je prikazana financijska analiza društva Euroherc osiguranje d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine ... ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. ... osiguranje d.d. ih ima ukupno 14: Zagreb,Varaždin, Bjelovar, Osijek, Pula, Rijeka, Zadar,.

analiza poslovanja poduzeća tommy doo i usporedba s odabranim ...

Komparativna analiza poslovanja Tommy d.o.o i odabranih konkurenata . ... Primjena AHP i PROMETHEE metode na problem diversifikacije, Zadar, str 15.

statistička analiza uspješnosti poslovanja erste & steiermarkische ...

ovoga rada biti će statistička analiza financijskih izvještaja Erste banke kako bi se ... ističe usluga "Slikaj i plati", a odnedavno i aplikacija "Redomat" i "Erste.