mjesečni izvještaji - PBZ Invest

30 svi 2018 ... PBZ Euro novčani fond je u svibnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u ... Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem.

mjesečni izvještaji - PBZ Invest - Srodni dokumenti

mjesečni izvještaji - PBZ Invest

30 svi 2018 ... PBZ Euro novčani fond je u svibnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u ... Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem.

mjesečni izvještaji 2019. - PBZ Invest

31 sij 2020 ... (31.12.19 - 31.01.20). 0,23%. Prinos u posljednjih 365 dana. (31.01.19 - 31.01.20). 4,17%. Prosj. god. prinos od osnivanja. (14.12.17 - 31.01.20).

mjesečni pregled fondova - ZB Invest

31 pro 2019 ... Prilikom zamjene udjela između mješovitih i diončkih UCITS pod-Fondova ZB trend, ZB aktiv, ZB euroaktiv i ZB BRIC ne naplaćuje se izlazna ...

Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31 ... - Prosperus Invest

Prosperus - Invest d.o.o. za upravljanje fondovima (u nastavku „Društvo za upravljanje”) predstavlja Godišnje izvješće za Prosperus FGS - otvoreni alternativni ...

invest in split-dalmatia COUntY, CrOatia - Invest Croatia

companies in the fisheries and fish-processing sector and a strong emphasis on the ... as well as fishmeal and fish oil. ... Business Zone Podi Zapad, Dugopolje.

Mjesečni statistički bilten - HZZ

31 pro 2018 ... G1,2 Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje od 2004. do 2018. ... domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu.

MJESEČNI TROŠKOVI - Iskra

Četkica za zube-10 kn (mijenjati svaka 3 mjeseca). Jednokratni troškovi: ✓ Pribor za nokte (Offertisima)- 9 kn. ✓ Četka za kosu – 15-20 kn. Ovo sve ti je dovoljno ...

Mjesecni NIP BiH 2018.xlsx - Agencija za statistiku BiH

Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka bez obzira da li sadrže ili ne sadrže oblutke, ... 09.10.11.00 Usluge bušenja za vađenje nafte i prirodnog plina ... Frotir tkanina za ručnike i slična frotir tkanina (osim uskih tkanina) od pamuka.

mjesečni izvještaj - Državni zavod za statistiku

10000 Zagreb, Ilica 3. Internetske stranice:http://www.dzs.hr. Obrazac PO-31a/M. Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03.,.

mjesečni izvještaj o prikupljanju kravljeg mlijeka i proizvodnji ...

UHT: mlijeko mora biti proizvedeno neprekidnim proticanjem toplote korištenjem ... razliku između sterilisanog i UHT mlijeka mogu da ih grupišu, odnosno ...

MJESEČNI PLAN I PROGRAM RADA U PRODUŽENOM BORAVKU ...

Dogovor i izrada plakata o pravilima ponašanja u produženom boravku. Pripovijedanje prema poticaju: Ispričaj priču. Jezične igre: Pronađi riječi koje počinju.

Statut - FIMA Global Invest - Global Invest doo

kojom ja, javni bilježnik ILINKA LISONEK iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4 potvrđujem da neizmjenjene odredbe Statuta društva ZAIF Breza d.d., Zagreb, ...

mjesečni ekonomski pregled siječanj-veljača/2019. - Centralna ...

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED SIJEČANJ-VELJAČA/2019. Izvor: tablice 02, 03 i 04. G07: Bruto devizne rezerve, depoziti banaka kod monetarnih vlasti.

Mjesečni ekonomski pregled, avgust 2019 20.11 ... - Centralna banka

2. CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE. URED VODEĆEG EKONOMISTE. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED. AVGUST 2019.

Mjesečni planovi za 2. D razred – Hrvatski jezik Studeni 2018. šk ...

45. Jesne i niječne rečenice jesna i niječna rečenica. P. 7. Otvornici, zatvornici,slog. 46. Otvornici i zatvornici otvornici, zatvornici razlikovati otvornike i zatvornike.

mjesečni ekonomski pregled svibanj/2019. - Centralna banka

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED SVIBANJ/2019. Izvor: tablice 02 i 03. G10: Bruto devizne rezerve CBBiH i depoziti banaka kod monetarnih vlasti.

mjesečni izvještaj o aktivnosti valionica u 2019. - Državni zavod za ...

A) Jaja za valenje smještena u inkubator. Pijetlovi, kokoši, pilići. Djedovi i roditelji. Za nesilice. Komercijalni križanci. Za nesilice. Djedovi i roditelji. Za tovne.

mjesečni ekonomski pregled juli/2019. - Centralna banka

Monetarni agregat M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj ... Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM.

Mjesečni bilten - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

Pregled broja lica koja traže zaposlenje - Septembar. R/B Aplikacija - obilježja. Stepen stručnog obrazovanja. Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV. 1.

mjesecni obracun ugovora o djelu - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Vanjska suradnja. Sastavnica ......................................................... Mjesečni obračun ugovora o djelu. IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ NASTAVI. Od...........................do.

Mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike za 2018. godinu - Plavi ured

Osnovica za izračun doprinosa za osobno osiguranje obrtnika u 2018. godini iznosi 3.208,00 kuna. NAZIV DOPRINOSA. STOPA U %. OSNOVICA. UPLATNI ...

mjesečni plan i program rada produženog boravka - Osnovna škola ...

Dogovor i izrada plakata o pravilima ponašanja u produženom boravku. Pripovijedanje prema poticaju: Ispričaj priču. Jezične igre: Pronađi riječi koje počinju.

Izvještaji GFI-POD

19 tra 2017 ... Verzija iCentera 2017.05.000 travanj 2017. Upute za ... temeljem kojega je FINA kreirala novi obrazac GFI-POD u Excel formatu kojega možete.

IZVJEŠTAJI SA SKUPOVA

Simpozij je organiziran uz potporu Ministarstvu znanosti i obra- zovanja te sponzorstvo tvrtke Fornix d. o. o., Dugi Rat. Izravan povod održavanju simpozija bila ...

Financijski izvještaji - ZSE

1 sij 2013 ... Grupa vlasnik Kent Leasinga i Kent Factoringa, a osim financija, u vlasništvu ... Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 2013. godinu, Banka je ostvarila rast bilance, ali kontinuirano ... Neto gotovinski tokovi iz financijskih aktivnosti ... Krediti i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili ...

Mjesečni izvještaj 09.2018 OIF LILIUM GLOBAL - lilium asset ...

30 ruj 2018 ... fee. No. Najznačajnija ulaganja %. Najveća pojedinačna ulaganja %. 1. Teledigital dd. 10,97. 2. Unioinvestplastika. 9,79. 3. Energonova. 6,65.

izvještaji sa suđenja - Documenta

7 sij 2008 ... Vere Folnegović Šmalc od 03., 04. i 06. siječnja 2008. god. a ... su bili nazočni zamjenik ŽDO u Osijeku Zvonko Kuharić, odvjetnik Damir.

OEX Izvještaji - Overseas Express

Dimenzije (cm). Od vrata do vrata. Od vrata u. Overseas Shop. S Overseas. Shopa na vrata. S Overseas Shopa u. Overseas Shop. EXPRESS BOX S 5 kg. 34x24.

Financijski izvještaji - EFOS

Financijski izvještaji. Ponavljanje i ... Izvještaj o novčanom toku – cash flow – bavi se samo stvarnim ... likvidnost tvrtke je izravno ovisna o novčanom tijeku.

Financijski izvještaji - EFZG

Dobit ili gubitak poslovne godine. Manjinski interes. Rezerviranja. Dugoroĉne obveze. Kratkoroĉne obveze. OdgoĊeno plaćanje troškova i prihod budućeg.

Financijski izvještaji 2018. - mev čakovec

RKP: 43749 OIB: 31444990605 Matični broj: 02382512 ... Adresa: 40000, ČAKOVEC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 22 A. Kontrolni ... PODRUČNI URED ČAKOVEC.

Godišnji financijski izvještaji - Agrokor

30 tra 2019 ... ... Kornet, Soft Ice Cookie, Jelly, Cooler, Prvak svijeta i Ledo Medo Slavi ... promoviran je novi dječji proizvod i nagradna igra čije je zaštitno lice ...

hpb grupa financijski izvještaji 2017 - ZSE

28 velj 2018 ... HPB Stambena Štedionica d.d.. Savska 58, 10000 Zagreb. Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB. Internet adresa: Konsolidirani izvještaj:.

3. financijski izvještaji - Alka script

Izvještaj o svim promjenama kapitala. 3.6. Bilješke uz financijske izvještaje. 3.7. Primjeri financijskih izvještaja s knjiženjem poslovnih događaja. 3. FINANCIJSKI ...

Godišnje izvješće i financijski izvještaji - ZSE

9 velj 2016 ... te ulaganjem u usluge s dodanom vrijednošću za korisnike kartica i trgovce te tako zadržati vodeću poziciju na ... tehnologiju u implementaciji svojih PBZ 365 usluga. ... za razvoj proizvoda i Služba za kontakte s klijentima.

REAL INVEST Austria - Bank Austria Real Invest

Eine ausführliche Darstellung der einzelnen mit einer Veranlagung in den REAL INVEST Austria verbundenen Risiken sind im veröffentlichten. Prospekt inkl.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih ... - KBC Osijek

15 velj 2019 ... Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: OSIJEK ... Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK ... HEXMAT d.o.o., Osijek. OV-1436/ ...

Referentna stranica FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ... - Fade In

Odgođeno priznavanje prihoda. Potpis zakonskog zastupnika. Izvanbilančni zapisi – aktiva. Vlastiti izvori (AOP 196 199-200). Izvanbilančni zapisi – pasiva.

SPAČVA d.d., Vinkovci FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE ...

31 pro 2017 ... Neto ostvariva vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u ... peleta i briketa, čime je nastavljen trend kontinuiranog rasta koji traje još od ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - BILANCA ...

Primjer 2: Dopunite podatke u bilanci opisno i u novčanim iznosima. Trgovačko društvo “Zora” d.o.o., bilanca na dan 1.1.200. IMOVINA (AKTIVA). Opis stavke.

Izvještaji o radu od I do VI.2012 - Služba za zapošljavanje HNŽ/K

HNŽ/HNK Mostar je na osnovu vlastitih podataka i podataka biroa po općinama, ... Preduzeća su tokom prvog polugodišta na osnovu prijava potreba za ... Istovremeno je evidentirano 2.298 prestanaka radnog odnosa, što je za 20% više ... o njihovim pravima i obavezama prema Službi za zapošljavanje nakon završene.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ... - EFZG

b) Sastavite račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.20x1. godinu po metodi razvrstavanja troškova po prirodnim vrstama (metoda ukupnih.

31.12. Konsolidirani financijski izvještaji - Badel 1862

31 pro 2008 ... Vinarija Benkovac d.o.o. Benkovac. Republika. Hrvatska. 100. U mirovanju. Kalničke vode Bio Natura d.d.,. Križevci. Republika. Hrvatska. 75.

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ORGANIZACIJA ... - CPCD

Udruga umirovljenika Posušje. 128. Udruga za civilne ... Udruženje građana povratnika u Banja Luku, Banja Luka. 151 ... Banja Vrućica-Teslić. Pomoć članu ...

Zadaci za pripremu za FMP: Financijski izvještaji - EFOS

Ч Prva bilanca а– aktiva =4000. Ч Druga bilanca а– aktiva= 4300. 26. zadatak. Poduzeće а“Start” d.o.o. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 8.000, tekuću ...

financijski izvještaji - Veleučilište “Nikola Tesla”

primjer, izdvojenim točkama u određenom vremenskom razdoblju. b) Mjerenje ... Ova bilanca sadrži podatke o temeljnom kapitalu iz rješenja Trgovačkog suda.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NA PRIMJERU DRUŠTVA - Repozitorij ...

izvještaj o promjenama kapitala i bilješke čine temeljne financijske izvještaje. ... Izvještaj o promjeni kapitala prikazuje promjene komponenata kapitala između ...

izvještaji sa suđenja - DOCUMENTA | Centar za suočavanje s ...

7 sij 2008 ... Ivana Meštrovića" i na punktu Hrvatske vojske u Nemetinu, a kada je bio ... Osijeku, njezin je muž rekao da su neslana šala osoba iz njegovog miljea. ... ovu jedinicu trebao formirati i njome zapovijedati Stanko Paradžiković.

Godišnji financijski izvještaji za mikro poduzetnike

Prikazan je i primjer izrada bilješka uz financijska izvješća na temelju ... KLJUČNE RIJEČI: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje. ... Poduzetnici o smislu zakona o računovodstvu dijele se na mikro, male, sranje i ...

Referentna stranica FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ...

1 sij 2018 ... Evidencijski broj [email protected] Telefon: Referentna stranica. ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ OBŽ. KRALJA ZVONMIMIRA 5.

financijski izvještaji u sustavu proračuna - TIM4PIN

1 sij 2018 ... isplatelj je obvezan izvrši ispravak Obrasca JOPPD i po- vrat više plaćenog ... 2017 (2017 Cifies Forum) u Roterdamu predstavnici. Europske ...

ZLOČIN U GRUBORIMA Izvještaji s praćenja suĎenja

24 stu 2011 ... godina, u King Krosu sreo s Balunovićem rekao mi je da sam svrstan u grupu kojom je on zapovjedao, jer je u izvješću iz Grubora opisao ...

SPAČVA dd, Vinkovci FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE ... - ZSE

31 pro 2017 ... član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: ... 31,1%. 29,8%. 96. Parket. 10,5%. 10,9%. 9,4%. 86. Pelet. 13,1%.

TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - Ekonomski fakultet

TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI. • Bilanca (ZOR čl. 15 i MRS 1). • Račun dobiti i gubitka (ZOR čl. 15 i MRS 1). • Izvještaj o novčanom toku (MRS 7).

godišnje izvješće i financijski izvještaji 2018. - ZSE

27 velj 2019 ... brenda Park Plaza® u 18 zemalja Srednje i Istočne. Europe (CEE regija) te ... luka u Švicarskoj, Francuskoj, Rusiji, Njemačkoj i. Ujedinjenog Kraljevstva. ... edukaciju fizioterapeuta u lokalnoj ustanovi za zdravstvenu njegu i ...

Nerevidirani financijski izvještaji Zagrebačke banke dd za ... - ZSE

30 lip 2017 ... Internet adresa: www.zaba.hr. Šifra i naziv općine/grada: Zagreb. Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB. Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:.

godišnje izvješće i nekonsolidirani financijski izvještaji za ... - ZSE

namaz od slanutka hummus, Podravka krem juha od špinata, Podravka krem juha od ... ograničenja glede definiranja cijena na tržištu, sigurnost proizvoda, re-.

Financijski izvještaji za 2016. godinu - Merkur osiguranje

Merkur Versicherung pazeći da ne budu u suprotnosti s važećim propisima Republike Hrvatske. U Merkur osiguranju korporativna načela se prakticiraju na ...

Financijski izvještaji za 2017. godinu - Merkur osiguranje

Merkur osiguranje d.d.. Izvješće Uprave za 2017. godinu. 1. Izvješće Uprave. Rast BDP-a, smanjenje javnog duga i pad najvećeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj ...

Dopunski izvještaji za Hrvatsku narodnu banku - HANFA

Član Uprave: Marijana Brcko. Miljenko Živaljić. Dodatne informacije: Odnosi s javnošću tel: 00385(1) 6104153 e-mail: [email protected] www.zaba.hr.