RJEŠENJE Ministarstva od 12. srpnja 2019. godine

12 srp 2019 ... nositelja zahvata Kamen d.d., Trg Slobode 2, Pazin, za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu ...

RJEŠENJE Ministarstva od 12. srpnja 2019. godine - Srodni dokumenti

RJEŠENJE Ministarstva od 12. srpnja 2019. godine

12 srp 2019 ... nositelja zahvata Kamen d.d., Trg Slobode 2, Pazin, za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu ...

RJEŠENJE Ministarstva od 1. srpnja 2015. godine [PDF]

Namjeravani zahvat - Država cesta Bobovica (A3) - Prigorje Brdovečko (D225), nositelja zahvata Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba, Vončinina 3 – prihvatljiv je za.

RJEŠENJE Ministarstva od 27. svibnja 2019. godine

Za namjeravani zahvat – projekt „Benkovački sajam – unaprjeđenje infrastrukture i ... Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Benkovac, Šetalište ...

RJEŠENJE Ministarstva od 15. veljače 2019. godine

okoliša Dubrovačko-neretvanske županije i Općini Orebić. Uprava vodnoga ... Općina Orebić dostavila je Mišljenje (KLASA: 351- ... Pelješcu (DHMZ, 2007.) ...

RJEŠENJE Ministarstva od 24. lipnja 2019. godine

24 lip 2019 ... Kronospan, Grad Bjelovar – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj ...

RJEŠENJE Ministarstva od 18. travnja 2019. godine

18 tra 2019 ... Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, OPG Ivan Perica, Nečven 21,. Puljane, Općina Promina, u roku od dvije godine od dana ...

RJEŠENJE Ministarstva od 19. rujna 2019. godine - Ministarstvo ...

27 ruj 2019 ... Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, P.P.C. Buzet d.o.o. (CIMOS) iz. Buzeta, Most 24, u roku od dvije godine od dana izvršnosti ...

RJEŠENJE Ministarstva od 22. kolovoza 2019. godine - Ministarstvo ...

4 ruj 2019 ... zahtjeva nositelja zahvata Rijekatank d.o.o., Bartola Kašića 5/2, Rijeka, za procjenu utjecaja na okoliš građevine za gospodarenje otpadom ...

RJEŠENJE Ministarstva od 14. studenog 2019. godine - Ministarstvo ...

Dimljena rolana lopatica. Suha slanina-hamburger ... zaprimanje i kontrola sirovine (smrznute sirovine - svinjska lopatica bez kosti, svinjski obresci, goveđa ...

RJEŠENJE ministarstva od 13. srpnja 2018. [PDF] - Ministarstvo ...

22 sij 2018 ... društvu Mađarić & Lui su se u oba navrata odnosile na navod da je kod Upravnog suda u Zagrebu u tijeku upravni spor između Kamenoloma ...

RJEŠENJE Ministarstva od 27. prosinca 2017. godine [PDF]

Eurokamen d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Sv. Petka 40a, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi. RJEŠENJE.

RJEŠENJE Ministarstva od 16. svibnja 2014. godine [PDF]

Izvršiti čišćenje spremnika teškog ulja postojeće TE-TO Osijek koji će se prenamijeniti u akumulator topline KKE Osijek 500. Čišćenje, zbrinjavanje i/ili oporabu ...

RJEŠENJE Ministarstva od 23. veljače 2017. godine [PDF]

KOLODVOR IVANIĆ GRAD ... GRAD KUTINA. GRAD KUTINA. GRAD POPOVAČA. STA. JA. LIŠ. TE. LU. DIN. A u km cca 36 260. KOLODVOR POPOVAČA.

RJEŠENJE Ministarstva od 1. prosinca 2015. godine [PDF]

utjecaja zahvata na okoliš, donosi. RJEŠENJE. I. Za namjeravani zahvat uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Novo Selo na Dravi na području grada ...

RJEŠENJE Ministarstva od 10. ožujka 2015. godine [PDF]

17 ožu 2015 ... Grad Duga Resa, Karlovačka županija, nositelja zahvata ARKADA d.o.o., Kolodvorska 1/A, Duga Resa, a temeljem Studije o utjecaju na okoliš ...

RJEŠENJE Ministarstva od 9. svibnja 2016. godine [PDF]

Materijal od iskopa iskoristiti za gradnju i sanacije koje se izvode u okviru zahvata. ... U cilju zaštite ptica od sudara s lopaticama vjetroagregata tijekom dana, vršne dijelove lopatica obojiti ... U slučaju pronalaska kolonije ili skloništa šišmiša spriječiti svako namjerno uznemiravanje ili rastjerivanje ... Također, jedan uređaj za.

RJEŠENJE Ministarstva od 19. listopada 2018. godine - Ministarstvo ...

10 lis 2018 ... nositelja zahvata Vindon d.o.o., Lučka ulica 4, Slavonski Brod, za procjenu utjecaja na okoliš građevina za intenzivni uzgoj peradi ukupnog ...

PONEDJELJAK 22. srpnja 2019. godine u 13,30 - MEF

18 lip 2019 ... 3. prof. dr. sc. Vesna Kušec. MENTOR: doc. dr. sc. Mario Starešinić. SU-MENTOR: dr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić, znanstveni suradnik ...

Pisani dio testiranja održat će se dana 24. srpnja 2019. godine u 9 ...

17 srp 2019 ... radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar (I izvršitelj), objavljenog u ... uređaje, prijenosna računala i napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje. ... ustrojstva Republike Hrvatske (20 pitanja) i pisane provjere znanja bitnih ... referent - sudski zapisničar tj. poznavanja Sudskog poslovnika.

Rješenje, Su br. 723-19-1, od 7. novembra 2019. godine

Na osnovu iznijetih razloga, rješeno je kao u izreci. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja, preko Ustavnog suda Crne Gore, može se izjaviti žalba Agenciji za ...

Rješenje Ministarstva uprave - Općina Štefanje

16 svi 2013 ... području Općine Stefanje promatrana kao pojedinačni neupravni akt iz razloga što opće akte donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, ...

Rješenje Ministarstva financija - Narodne novine

14 lip 2019 ... POREZNA UPRAVA. SREDIŠNJI ... a) da se nagradna igra priređuje u razdoblju od 17. lipnja do 01. listopada 2019. godine u cilju promidžbe ...

RJEŠENJE Ministarstva o obustavi postupka od 4. travnja 2014 ...

zaštite okoliša za novo postrojenje za proizvodnju papira, kartonske ambalaže i ... PAN - Tvornica papira Zagreb d.o.o., Pape Ivana Pavla II br.30, Đakovo.

RJEŠENJE Ministarstva o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole ...

Kakvoća vode -- Određivanje pH vrijednosti: HRN ISO. pH vrijednost. 10523: ... Ukupni ugljikovodici, Kakvoća vode -- Određivanje indeksa ugljikovodika u mg/1.

Ugovori sklopljeni do srpnja 2018. godine

23 tra 2018 ... ostaju nepromjenjeni. PLANIUM d.o.o,. Riva 4, RIJEKA, u tijeku. DA. 6. ... 30.09.2018. Geoprojekt d.d.,. Nova cesta. 224/2, Opatija, u tijeku. DA ...

Tomislavgrad, 30. srpnja 2018. godine Služba za odnose s javnošću ...

Tomislavgrad, 30. srpnja 2018. godine. Služba za odnose s javnošću HBŽ. Livno. PREDMET: Obavijest,-. Ministarstvo financija izvještava sve korisnike ...

- ovdje- srpnja 2015. godine, Odbor za izbor i ... - Grad Split

6 srp 2015 ... imenuje se ravnateljem Gradske knjižnice Marka Marulića Split ... Gradska knjižnica Mar1o:aMarulića Split- TaJništvo, Ulica slobode 2,.

2181/01-01-14-0003 Split, 8. srpnja 2014. godine Na ... - Grad Split

8 srp 2014 ... odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog i ... MUP, PU Splitsko – dalmatinskoj, Sektoru policije, Odjelu za javni red i mir, Split, Trg ... DE MAR“, Split, Obala kneza Branimira 14 A nije doneseno rješenje ...

2181/01-01-12-04 Split, 09. srpnja 2012. godine Na ... - Grad Split

9 srp 2012 ... Gym klubu APOLON iz Splita, Kukuljevićeva 15, dodjeljuje se na privremeno ... korištenje sklonište anagrafske oznake Ruđera Boškovića 28, ...

2181/01-01-13-04 Split, 02. srpnja 2013. godine Na ... - Grad Split

2 srp 2013 ... Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo, pročelniku Pavi ... Ambasada film d.o.o., Masarykov put 10, 20000 Dubrovnik. 2.

2181/01-01-10-04 Split, 5. srpnja 2010. godine ... - Grad Split

5 srp 2010 ... i Bajić-Tomasović Ante, i to iz razloga što je tržišna cijena zemljišta odreena visoko, od 5.982,90 ... 51. 8. Pojedinačni ispravni postupak ...

04. srpnja 2019 - EFZG

4 srp 2019 ... Doc.dr.sc. Martina Nakić dostaviti novi obrazac prijave teme (mentor potpisan na mjestu potpisa Voditelja diplomskog studija). 10. 0036462156.

Broj 12 ISSN 1849-7527 ZADAR, 1. srpanj 2019. godine GODINE ...

27 svi 2019 ... Lučka uprava Zadar, Gaženička cesta 28 A, 23000 Zadar,. - Županijska lučka uprava ... koristiti pide u nepovratnim bocama i ne koristiti jednokratni pribor za jelo. Također izbjegavati ... otpadne ribolovne alate i morski otpad s.

Broj 9 ISSN 1849-7527 ZADAR, 25. travnja 2019. godine GODINE ...

25 tra 2019 ... TZ BENKOVAC, Ante. Starčevića 2b, 23420 Benkovac. Vinfest Benkovac. 5.000,00. 32. TZ SALI, Obala Petra Lorinija bb, 23281 Sali.

OUTLOOK Perspektive 2019.- 2021. godine Proljeće 2018. godine

neposrednom eksternom okruženju kada je u pitanju. Bosna i Hercegovina. Ovaj nastavak povoljnog eksternog ambijenta uz pojačani doprinos internih.

1 srpnja 2019. - Dubrovačke knjižnice

1 srp 2019 ... (1) Knjižnica je pravni sljednik Radne organizacije «Dubrovačke biblioteke» s p.o.. Dubrovnik, koja je upisana u sudski registar Trgovačkog ...

Dnevni red 10. sjednice Suda 9. srpnja 2019.

9 srp 2019 ... Zagreb, 5. srpnja 2019. ... Sesveta, kojeg zastupa Mladen Čaržavec, odvjetnik u Zagrebu. ... koji je podnijela Hrvatska odvjetnička komora.

Red vožnje važi od 15.12.2019. godine do 12.12.2020. godine

Red vožnje važi od 15.12.2019. godine do 12.12.2020. godine. Polasci iz Podgorice za: Beograd (Topčider): 10.00 (brzi); 20.05 (brzi);. Bijelo Polje: 6.27 (lokal); ...

1 Opatija, 16. srpnja 2019. ZAPISNIK sa 25. sjednice ... - UNIRI

16 srp 2019 ... Dora Smolčić Jurdana, otvorila je 25. sjednicu Fakultetskog vijeća. D N E V N I R E D. 1. ... Zapisnik na obrani vodit će asistentica Nikolina Šerić. IV. Ova Odluka stupa ... Mato Bartoluci, znanstveni savjetnik, član. 3. doc. dr. sc.

Broj 22 Godina XXIV. Zagreb 3. srpnja 2019.

3 srp 2019 ... Zagrebačka Ţupanija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Grad Zaprešić ... Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebač.

Župni listić br. 35 za razdoblje od 28. srpnja do 18. kolovoza 2019.

Bl. Augustin Kažotić. 18.00. Nedjeljna sv. Misa u ... liturgijsko-pastoralni listić. Broj 35 – 28. srpnja. ŽUPA. SV. JOSIPA. –. GRUBIŠNO. POLJE. I. SVIH. SVETIH ...

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.

1 srp 2019 ... Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi odredivanja ... ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1 . srpnja 2019. iznosi 67 ,97 ...

Strateški plan Ministarstva zdravstva 2019.-2021. - Ministarstvo ...

eZdravlja, e-HZZO - Izgradnja integriranog informacijskog sustava Hrvatskog zavoda ... zdravstvenim ustanovama povoljnija nabava i kupovina lijeka u slučaju ...

Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2019. godinu

30 stu 2019 ... ... PU međimurska,. PU požeško-slavonska, PU varaždinska i ... Na vrijeme obavljene ... Služba za statusna pitanja i radno-pravne odnose. RB.

jelovnik od 20.05.2019 do 24.05.2019 godine - Vrtic Lavic

sirom. Pileća supa: Pileće meso, so, mleveni biber, šargarepa, rezanci, suncokretovo ulje, dodatak jelima (šargarepa koren, peršun koren, paškanat, crni luk,.

Ur. broj: 03-38-563/2019-2 Travnik, 07.06.2019.godine Na temelju ...

17/04 i 15/12), propisuje početak i završetak nastavne godine, trajanje ... radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole ... u KSB za školsku 2019./2020. godinu – NPP na hrvatskom jeziku ...

Rješenje o korištenju godišnjeg odmora za 2019. 2.dio

Za poslodavca: predsjednica Turističkog vijeća. Ksenija Krivec Jurak. Kumrovec iska ejes. Dostaviti: 1. Milan Kladnički, Kladnik 30, 49295 Kumrovec preuzeo. 2.

strateški plan ministarstva kulture 2019. – 2021. - Ministarstvo kulture

gospodarstva, poduzetništva i obrta s ciljem jačanja malog i srednjeg ... Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno ... odstupaju od normiranih uvjeta ima znatno kraći očekivani životni vijek te je ...

Djelimično rješenje po zahtjevu Instituta alternativa od 28.01.2019 ...

Alternativa od 11.01.2019 godine, Državna revizorska institucija donosi ... III Pristup navedenoj informaciji ostvariće se dostavljanjem kopije informacije.

rješenje o određivanju biračkih mjesta za eu izbore 26.05.2019.

PROSTORIJE OŠ "VIKTOR CAR EMIN", UL.9.RUJNA 4 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LOVRAN: 26. DIVIZIJE, 9. RUJNA, BRAJDICE, REZINE ...

Rješenje o prijmu - Oglas od 02.10.2019. - Porezna uprava

2 lis 2019 ... Poreznu upravu, Područni ured Vukovar, Ispostavu Vinkovci, Odjel za građane. 11. Imenovana se prima u državnu službu na određeno vrijeme ...

rješenje o prijmu (od 17.5.2019.) - Vrhovni Sud Republike Hrvatske

14 svi 2019 ... Rješenje. 1. Sanja Boban Sotski, prima se u državnu službu u Vrhovni sud Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni ...

Rješenje o upisima DV Sunce i Radost za pedagošku godinu 2019 ...

24 lip 2019 ... IZRAVAN UPIS. 19. Matej Smokrović. IZRAVAN UPIS. 20. ... Roko Čulina. IZRAVAN UPIS. 25. ... Roko Ivanišević. 103. 49. Niko Ivanišević. 103.

MATEMATIČKI KLOKAN Pitanja za 3 boda: Rješenje: B Rješenje: D ...

Natjecanje za Ecolier (IV. i V. razred OŠ). * Natjecanje je pojedinačno. Računala su zabranjena. * Svaki zadatak ima pet ponuñenih odgovora od kojih je samo ...

rješenje federalno ministarstvo pravde 215 rješenje agencija za ...

27 velj 2019 ... za postavljenje, zahtjev za objavu javnog natječaja podnosi. Agenciji. ... rezultata i obavještavanje kandidata o rezultatima ispita, vrši se sukladno ... (2) Obveza, iz stavka (1) ovog članka, unosi se u obavijest o postignutom ...

rješenje o upisu djece 2019.-2020. - Dječji Vrtić Grigor Vitez Samobor

17 svi 2019 ... 2. AB151 KLADJE. 3. AB242 PERKOVČEVA. 4. AB262 HRASTINA. 5. AB555 PERKOVČEVA. 6. BC152 GALGOVO. 7. BC263 PERKOVČEVA.

Septembar 2019. godine

1 сеп 2019 ... Bogojevo, Stanicu graniĉne policije Bezdan i Stanicu graniĉne policije Novi ... Odsek za logistiku PU Niš se sastoji od dve grupe - Grupa za ... neophodnih za sanaciju i adaptaciju kuhinja i restorana koje koristi ministarstvo.

Broj 813 - 23.01.2019. godine - NSZ-a

23 јан 2019 ... Слање пријава мелом, јављање кандидата на телефон, особа за контакт: ... која пружа образовање из области економских, правно-биро- техничких и ... первазивног спектра и кашњење у психомоторном развоју;.

MATURSKI ISPIT 2019. godine

Najpoznatiji vokalni izvođači i dirigenti u zemlji i svijetu. 18. Gudački ... 28. Karakteristike muzike u starim robovlasničkim civilizacijama. 29. Psalmi. 30.

ČETVRTAK 12. rujna 2019. godine u 13,30 - MEF

12 ruj 2019 ... Goran Augustin. MENTOR: doc. dr. sc. Mario Zovak. 2. Pristupnik: Zoran ... Goran Mrak. 3. prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus. MENTOR: izv. prof.