Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - Zavod za ...

Kralja Nikole 2, Podgorica, pokreće postupak nabavke male ... Godišnji žig ima zaštitni hologram, koji pokriva dio žiga na kojem se nalazi simbol vage. Baza.

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - Zavod za ... - Srodni dokumenti

Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti - Zavod za ...

Kralja Nikole 2, Podgorica, pokreće postupak nabavke male ... Godišnji žig ima zaštitni hologram, koji pokriva dio žiga na kojem se nalazi simbol vage. Baza.

Odluka o pokretanju postupka

8 kol 2019 ... Tiplovi za stiropol kom. 1.000. 16. Ljepilo za stiropol 25/1 kg. 2.000. 17. Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 1000 mm,. Obračun po komadu ...

Odluka HOK-a o pokretanju disciplinskog postupka

adresu Hrvatske odvjetničke komore, [email protected] u kojoj je protivno odredbi točke 84. Kodeksa odvjetničke etike, nezadovoljan činjenicom vođenja ...

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan ... - Grad Novi Marof

2 kol 2019 ... uprava Varaždinska, Ivana Milčetića 10, Varaždin. 6. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Ispostava Novi Marof, Trg hrvatske.

NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI I PODACX O NARUCIOCU IV ...

Usluga: - izrada Plana za5tite obavezno Stidenih objekata. IV Procij enj ena vrijednost nabavke: Procijenjena vrijednost usluge sa uradunatim PDV-om 3.000,00 ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ...

20 дец 2017 ... Rebrasto F8. Letva. Daska colarica. Cement. Željezo. Željezo ... Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na ...

zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

4 феб 2019 ... koje naplaćuju agencije za izdate povratne avio karte za: 1) ekonomsku klasu na letovima u Evropi i obratno;. 2) biznis klasu na letovima u ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti cvjetnih ...

Anturij kom. 1. 7. Kraspedija. Kraspedija kom. 1. 8. Hortenzija. Hortenzija kom. 1. 9. Hiperikum. Hiperikum kom. 1. 10. Leder. Leder kom. 1. 11. Ruža ekvadorka.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-izrada ...

14 мај 2019 ... pomorce i izdavanje vinjeta za plovne objekte za potrebe Lučkih ... Izvršilac posla će biti dužan da posjećuje Ministarstvo saobraćaja i.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-usluge ...

cijena 1 minuta razgovora u 067 (T-mobile) mreži minut usluge fiksne telefonije cijena 1 minuta razgovora u 068 (M-tel) mreži minut. 8 usluge fiksne telefonije.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

2 lis 2018 ... nabavci); UZE COMMERCE d.o.o. Tuzla, HD Compuiers d.o.o. Istodno Sarajevo i TEHNORAD d.o.o. Valjevo,. Republika Srbija. Shodno ...

za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za ...

žbuka ( "Samoborka" Samobor ). Obračun površina se vrši prema normativu. Za visine se obračunavaju čiste projektirane visine. Na površinama koje se oblažu.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2 - Željeznice ...

Ponuđač "SMAL KOMERC" d.o.o. Sarajevo i "LAGER" d.o.o. Posušje su dostavili ponude sa svom traženom dokumentacijom po otvorenom postupku, te su iste ...

odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Željeznički prevoz ...

9 јан 2013 ... Predmet javne nabavke je nabavka robe - silen blokovi za lokomotivu 461. V Procijenjena vrijednost javne nabavke. Iskazati procijenjenu ...

Odluka o dodjeli sredstava potpore male vrijednosti otočnim ...

30 stu 2018 ... ... 19, 20243 Kuna Pelješka. Ljekarna Ston ... 10.782,50. 3.950,00. Ljekarna Snježana Karabaić ... Pušća 131, 51513 Omišalj. 164. Bravarija i ...

Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti po Javnom ... - Grad Đakovo

18 pro 2018 ... Rapska 4, Đakovo. 11-18-1. PROFI-KERAMIK obrt za građevinarstvo,. 301-01/18-01/24. Bračka 24, Đakovo. 11-18-1. MODECO obrt u ...

odluku o pokretanju postupka nabave i imenovanju ovlaštenih ...

5 ožu 2019 ... KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o. Avenija Dubrava 37, 10 040 Zagreb. - INSAKO d.o.o., Puţeva 11, 10 020 Zagreb. - SAPONIA d.d., M. Gupca 2, ...

obavještenje o poništenju postupka nabavke 238-1-1 ... - JP BH Pošta

13 velj 2020 ... Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL EN 590, BMB 95 EN 228) i ulja (dvotaktol i full sintetičko) za motorna vozila i motocikle ...

Obavještenje o ishodu postupka nabavke guma i maziva

1) Ponudi ponuđača "Rašomon” d.o.o. Podgorica za ponuđenu cijenu od 9.801.48 eura sa pdv- om dodijeljeno 100 bodova;. *Ukupno 100 bodova. VIII Naziv ...

Odluka o pokretanju - Centar Skenderija Sarajevo

LOT 1 - vodomaterijal. - LOT 2 - sanitarna oprema putem konkurentskog postupka. Član 1. Za potrebe KJP Centra ,,Skenderija" d.o.o. Sarajevo pokreće se javna ...

Uputstvo o postupanju za nabavke male ... - Ministarstvo prosvjete

20 мар 2018 ... procijenjene vrijednosti do 30.000,00 eura ako za tu nabavku naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama (u ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male ... - TC Durmitor

Sok pago jabuka. 100%. Sok pago borovica nectar. Sok pago breskva nestar. Sok Pago pomorandž a 100%. 34. Flašica 0,2L. 1kom. 35. Flašica 0,2L. 1 kom ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male ... - Luka Kotor

12 јул 2019 ... Pod redovnim servisom se podrazumjeva: - Usluga „travel“ lifta: dizanje / spuštanje plovila;. Pranje vodom podvodnog dijela trupa pumpom.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male ... - vodovod Ulcinj

27 ruj 2019 ... 3 Zamjena zadnjih disk pločica. Servis sa ... 12 Zamjena prednjih amortizera. Zamjena ležaja ... 10 Zamjena zadnjih amortizera. Zamjena ...

IV Ishod postupaka nabavke male vrijed - Dom zdravlja Podgorica

Nabavka sredstva za odrzavanje higijene. Partija I: Nabavka sredstava za ciscenje. Partija II: Papirna konfekcija i sapun. I IV Procijenjena vrijednost nabavke:.

Prijedlog Pravilnika o projektima JPP-a male vrijednosti

diskontne stope; porezne stope; amortizacijske stope; početni i završni datumi pojedinih procesa; ciljane (granične) diskontne stope na vlastite uloge investitora.

sporovi male vrijednosti - Pravosudna akademija

Žalba. S obzirom na specifičnosti postupka u sporovima male vrijednosti ZPP i pri ... Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave mora sadržavati zahtjev.

isplaćene potpore male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima ...

23 velj 2017 ... 6.000,00 motokultivator s priključcima. 7. BIO VOĆE d.o.o. (eko). 24.697,84 13.830,80 malčer, prskalica, mot. kosa. 8. BREZOVIĆ ANKICA.

zahtjev za dostаvljanje ponuda za nabavке male vrijednosti

42/17) i Pravilnika о sadrzaju akta i obrascima za sprovodenje nabavki male vrijednosti. (,,Sluzbeni ... Sredstvo za ciscenje staklenih ... Sredstvo protiv moljaca.

Ugovor o nabavci male vrijednosti 01 broj 404/19-30881/1 od 18.11 ...

GOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI. Drager. Ovaj ugovor zaključen je ... Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog ugovora iznosi: 2.745,60 ...

PRIJAVA za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje ...

učenik ili student, nema posao, raspoloživ je za posao i aktivno traži posao. • Izjava o korištenju potpora male vrijednosti,. • Izjava o nepodmirenim obvezama,.

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti ...

anjonskih sastojaka. ‚preservative‚parfem kom. 20. Tečni sapun. Tečni sapun, zapremine minimum 750 ml. “Palmolive" ili ekvivalent. Sadrži minimum sljedeće.

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju ...

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s ... troškova, o čemu davatelju potpore dostavlja izjavu kojom potvrđuje ...

Rješenje o dodjeli potpora male vrijednosti iz Proračuna Osječko ...

PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o. Našice, Franjevačka 2/e, za nabavu stroja, 30.000,00 kuna. II. Županija će s korisnicima iz točke I. ovoga Rješenja zaključiti ...

Program za dodjelu potpora male vrijednosti u ... - Istarska županija

za potpore male vrijednosti za samozapošljavanje, dok će se pozicija za 2020. ... Nezaposlena osoba mora izraditi poslovni plan i troškovnik iz kojih je ... (NN broj 42/2018) od 9. svibnja 2018. godine, te ostalih nacionalnih propisa kojima se.

Dodijeljene potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima u 2016 ...

19 pro 2016 ... (u nastavku teksta: Javni poziv) u skladu s odobrenim sredstvima u Državnom proračunu Republike ... Dobrovoljno vatrogasno društvo Korčula.

Rješenje o dodjeli potpore male vrijednosti iz Proračuna Osječko ...

8 svi 2018 ... KETTNER d.o.o. Osijek, M. Divalta 174, za 15. SALORI - sajam lova, ribolova i turizma i. 22. MOTOMOBIL - sajam automobila i prateće ...

Ugovor o nabavci male vrijednosti dnevne štampe - Ustavni Sud ...

Predmet ovog ugovora je nabavka dnevne štampe za potrebe Naručioca, po. Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavke dnevne ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - postupak nabavke ...

14 stu 2018 ... d.d., čija ukupna cijena ponude za predmetnu nabavku, nakon ... nabavku usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila ... Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo je dana 18.9.2018. putem sistema “E-nabavke” uputilo.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču u predmetu nabavke ...

18 srp 2018 ... Unitrade d.o.o Ljubuški, vrijednost ponude za Lot 1, servisiranje Toyota vozila iznosi. 5.455,50 KM sa uračunatim PDV-om i za Lot 2, ...

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke auto guma

Dodjeljuje se ugovor ponuditelju UNITRADE d.o.o. Ljubuški, Hrvatskih kraljeva 23, 88. 320 Ljubuški u postupku javne nabave auto guma. Ponuditelj iz točke I ...

Odluka o poništenju postupka - Sanitat Dubrovnik doo

to ponuditelja EUROLeasing d.o.o., 10020 Zagreb, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230 i ponuditelja Unicredit leasing Croatia d.o.o., 10000 Zagreb, ...

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

LINDO. Por A. Broj: 176/19. Vela Luka, 04. travanja 2019. godine. Na temelju članka 21. Pravilnika o nabavama ... Boris Žuvela, dipl.oec. Prednik. VELE eyn.

Odluka o poništenju postupka OP 09-15 - Rudnik Kakanj

Odbacuju se ponude ponuđača „LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarajevo i „BRATSTVO-HOLDING“ d.d.. Novi Travnik kao neprihvatljive. Član 3. Za izvršenje ove odluke ...

Odluka u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i ...

14 sij 2014 ... kojom je Hrvatski sabor raspisao "državni referendum u Republici ... državnog referenduma Građanske inicijative 'U ime obitelji' da se.

Odluka u povodu okončanja postupka nadzora ... - Ustavni sud RH

14 sij 2014 ... kojom je Hrvatski sabor raspisao "državni referendum u Republici ... državnog referenduma Građanske inicijative 'U ime obitelji' da se.

Odluka o rezultatima okončanog otvorenog postupka - KCUS

M/M/dM. GEMAR. UNfuERM. SARAJEVO. Sarajevo, 0 6. -03' 2019 ... Dopisom je trazena dostava tzoraka za LOT 7 Pelene za odrasle i ... Dopisom je traZeno poja5nfenj e cijena za LOT 6 Pelene za djecu i LOT 8 - Uloici higijenski, akt.

odluka o obustavljanju postupka - nabavka ... - Opština Kotor

25 феб 2020 ... DOO “Termag”, Kvarnerska cesta 35, 51211 Matulji, Hrvatska. 2. DOO “Flammifer”, Ulica akademika Milana heraka 22, Ozalj, Hrvatska.

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - Općina Unešić

27 srp 2018 ... PLING d.o.o. Solin, Kralja Zvonimira 75,. 3. ASFALT-AB d.o.o., Solin, Blaca, Ispod Osoja 31,. 4. CESTE ŠIBENIK d.o.o. Šibenik, Velimira ...

Odluka o provedbi postupka ocjene o potrebi ... - Grad Vrbovec

22 lis 2019 ... Hrvatske vode; Vodnogospodarski odjel za gornju Savu; Ulica grada Vukovara 271/VIII; 10000. Zagreb. 11. Komunalac Vrbovec d.o.o. ...

ODLUKA o poništenju postupka javne nabave ... - Općina Pisarovina

16 kol 2018 ... TEH-GRADNJA d.o.o., Ksenije Kantoci 3, 10020 Zagreb. 4. GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., dr. Franje Tuđmana 83, 10450. Jastrebarsko. 5.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.

o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019. Članak 1. Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.

1 srp 2019 ... Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi odredivanja ... ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1 . srpnja 2019. iznosi 67 ,97 ...

spol – te male razlike - Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ

rodnica preokrenuta prema van i le`i pred stidnicom, a u njoj ... masti, a prete`no tro{iti maslinovo ulje. (najzdravija masno}a). ... “Kantarionovo ulje” je izuzetak.

Jednadžbe vlastitih vrijednosti u kemiji - Zavod za matematiku - FKIT

Jednadžba vlastitih vrijednosti: Skalar λ koji za zadani operator A ... Schrödingerova jednadžba osnova je za opis svojstava molekula, njihove interakcije s.

Uloga škole u razvoju vrlina, vrijednosti i vještina ... - Zavod za školstvo

Koliko škola doprinosi razvoju poželjnih osobina, vrlina i vrijednosti učenika? 1. 2. 3. 4. 5. 0,5. 11,9. 48,6 ... na primjer, u slučaju radoznalosti ocjene su sljedeće: ...

Odluka o odabiru.pdf - Hrvatski restauratorski zavod

31 sij 2019 ... SAVA OSIGURANJE d.d., - Podružnica Hrvatska, Zagreb, Savska cesta 144 a. 2. CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

odluka - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

13 velj 2018 ... kojom se odabire ponuda 108 od 29.01.2018.ponuditelja A&B d.o.o., Heinzelova 15a, 10 000. Zagreb, OIB 93613785608. Obrazlo ž e nje.

Odluka o odabiru Sjenjak 50 i 52 - Zavod za stanovanje Osijek

13 tra 2018 ... višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Zavod za stanovanje d.o.o. kao upravitelj višestambene zgrade ...

Odluka o imenovanju vanjskih vještaka - Zavod za vještačenje ...

prim.dr.sc. Franjo Rudman, dr.med., spec. opće kirurgije i uže spec. plastične kirurgije, ... (za potrebe Područnog ureda Zagreb, Izdvojeno mjesto rada Sisak);.