Procjena rizika od velikih nesreća Grad Novi Vinodolski

Plodine d.o.o. – prodajni centar Novi Vinodolski. 14. Lidl d.o.o. – prodajni centar Novi Vinodolski ... PREKRIVAČI. 40. 5. PRIJENOSNO RAČUNALO HP2000. 1.

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Novi Vinodolski - Srodni dokumenti

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Novi Vinodolski

Plodine d.o.o. – prodajni centar Novi Vinodolski. 14. Lidl d.o.o. – prodajni centar Novi Vinodolski ... PREKRIVAČI. 40. 5. PRIJENOSNO RAČUNALO HP2000. 1.

Procjena rizika od velikih nesreća - Grad Krk

3 KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI ...... 40 ... SUPER KONZUM KRK ... Električne škare za živicu.

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Senj

23 srp 2018 ... OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU. Tuča nastaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ZADAR

događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja. Potres uzrokujeoštećenje objekata, prekid opskrbom struje, vode, plina, probleme u opskrbi i nedostatak.

Procjena Rizika od velikih nesreća za Grad Trilj

Bisko-Blato na Cetini, zapadno do općine Dicmo, južno do općine Dugopolje i istočno do županijske ceste 6148. U ovu zonu spadaju naselja Košute, Vojnić ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Zlatar

Ljekarna Zlatar,. - Prima Pharme Zlatar,. - Radio Zlatar te dr. 2.2.2 ZDRAVSTVENE USTANOVE. Stanovnici Grada Zlatara zdravstvene usluge ostvaruju putem:.

procjena rizika od velikih nesreća - Grad Virovitica

Takač. Virovitica, Rusanova 24. Ordinacija za ženske bolesti i porodništvo i ultrazvuk Josip. Tonković. Virovitica , Trg kralja. Tomislava 8. Poliklinika Baturina.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD SINJ

Dom zdravlja Split, ispostava Sinj. Zdravstvo. 19. Konzum. Trgovina. 20. Lidl d.d.. Trgovina. 21. Kaufland d.d.. Tgovina. 22. Tommy. Trgovina. 23. ERA commerce.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD ŠIBENIK

broja stanovnika po popisnim godinama. 2.2.1. Gustoća naseljenosti. Područje Grada Šibenika zauzima 433,15 km2, a prema Popisu stanovništva iz 2011.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD TROGIR

Na području Grada Trogira djeluju privatne ljekarne koje su u nadležnosti Grada. Trogira i navedene su u tablici 6. Također na području Grada Trogira djeluju i ...

procjena rizika od velikih nesreća za područje ... - Grad Varaždin

17 pro 2018 ... Najdulje mjesečno trajanje sijanja sunca je u srpnju (oko 9 sati ... o Inspektorat unutarnjih poslova pu i OKC PU Varaždinske, ... VII. osnovne škola Varaždin, Kućan Donji, Varaždinska 131 250. 250 ... spasiti unutar 48 sati nakon potresa. ... proteklih godina, na području Grada Varaždina postoji opasnost od ...

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Pula-Pola

Kaufland, Plodine, Lidl, Konzum, Istarski supermarketi, Velpro, Metro. ... namjena smanjenje vrha vodnog vala za vrijeme intenzivnih oborina te ... vojne ambulante, Mornarička crkva Gospa od mora, ... Općenito se smatra da je potencijalna opasnost od požara raslinja vrlo velika ako je ... Pacijent tijekom bolesti nije radno.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Slunj 2019

14 tra 2019 ... 167. 6.5.8. Matrica ukupnog rizika – Industrijska nesreća . ... Dijana Vidović, dr.med. ... TS 10(20)/0,4 kV PAVLOVAC – SVETA ANA.

procjena rizika od velikih nesreća za grad biograd na moru

kompas za orjentaciju – 5 kom ... Svi dominantni vjetrovi na Jadranu (ruža vjetrova) ... Smjena ovih karakterističnih vjetrova prvenstveno se događa u zimskom ...

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Buje – Buie

ISTRA COLOR D.O.O.. AGRARIA SOL D.O.O. UMAG. VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O.. ISTARSKE CESTE D.O.O.. MAZURIJA (NA Plovanija).

Procjena rizika od velikih nesreća na području ... - Grad Bjelovar

asortimanu imaju prehrambene proizvode, a to su Špar, Lonia, KTC, Konzum, PPK, ... Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim ... Medicinska oprema - Ked / sed - 1 kom - Vakuum madrac - 2 kom - Boca za ...

procjena rizika od velikih nesreća za područje vrbovca - Grad Vrbovec

ljekarna Coner – Trg P. Zrinskog 10, Vrbovec. ➢ ljekarna Sruk – Kolodvorska 18, Vrbovec. ➢ ljekarna Branka Toto – Zagrebačka 104, Vrbovec. Grad Vrbovec u ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak za 2018. godinu 7 ...

Stambeno gospodarski sklop dvorca Keglević, Topolovac. Z. 1.1.2. Jodno lječilište, Sisak. PZ. 1.1.3. Stari grad - utvrda, Sisak. Z. 1.2. Sakralne građevine – Crkve ...

procjena rizika od velikih nesreća za područje grada ... - Grad Buzet

VILSTROJ. 1.3.6. Objekti kritične infrastrukture7. Objekti kritične infrastrukture na području Grada Buzeta su: Tablica 7: Objekti kritične infrastrukture.

procjena rizika od velikih nesreća na području grada ... - Grad Valpovo

... njemu nemaju sjedište: Harburg-Freudenberger; Plodine, Izolirka trgovina d.o.o.; Lidl, Spar… ... Svaka od tih pritoka ima svoj podsliv, tako da za vrijeme viših ... hitnih intervencija, viša stopa bolovanja radno aktivnog stanovništva, kao i više ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad

3 Plodine, Savska ul. 91, Ivanić Grad. . 4. Restoran Ivanićanka, Trg Vladimira. Nazora 2, Ivanić Grad. . 5. Restoran Garfield, Etanska ul. 4,. Ivanić Grad. . 6.

Procjena rizika od velikih nesreća - PGŽ

12 ruj 2018 ... Župan Primorsko-goranske županije dana ______ 2018. godine donio je slijedeći. Z a k l j u č a k. 1. Utvrđuje se Prijedlog procjene rizika od ...

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA BPŽ(1909259501701

sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Brodsko posavske županije, KLASA: 810- 00/17- 01/06, ... Udruge građ ana. Postrojba CZ. Povjerenici CZ. Koordinator na lokaciji. PRO u sustavu CZ ... Vidović promet d.o.o..

procjena rizika od velikih nesreća za virovitičko-podravsku ... - AWS

Gradina, Mikleuš, Nova Bukovica, Orahovica, Pitomača, Slatina, Suhopolje, ... Dobra. 24. Diba. d.o.o.. Suhopolje niski velika male mala dobra. Srednja. 25.

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA OPĆINA VIŠKOVCI

ZONA UGROŽENOSTI. Crvena: 10 m --- (10.0 kW/(sq m) = smrtonosna zona u periodu 60 s). Narančasta: 12 m --- (5.0 kW/(sq m) = unutar 60 s ostavlja opekline ...

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Fužine

Općina Fužine jedna je od općina koje pripadaju mikroregiji Gorski Kotar te ... pojava u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja.

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Mljet

dobro razvedeni su samo njegovi krajnji dijelovi, područje NP "Mljet" na zapadu i ... Karta potresnih područja Republike Hrvatske za poredbeno povratno ...

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU RAKOVICA

U naselju Rakovica nalazi se vodosprema Zvjerinjak koja se puni ... mreža je većim dijelom obnovljena u godinama nakon rata, za vrijeme kojeg je bila poprilično ... stanovnika Općine od čega 50 % iz rizične skupine, 35 % radno aktivnog ...

procjena rizika od velikih nesreća - Istarska županija

Plinara d.o.o.. Pula ... Ćvoriłte Baderna (A9) œ Pazin œ ćvoriłte Rogovişi (A8) ... eksplozija, pošar. Plinara. Plinska stanica. Baderna. Poreć, Baderna auto plin.

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Stupnik

Procjena rizika od velikih nesreća. Općina Stupnik. 2. Područna škola Stupnik. 3. Feroterm d.o.o.. Udruge od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Stupnik:.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Klenovnik

obzir broj osoba koje nemaju prebivalište na području Općine Klenovnik kao što su turisti, radna snaga i dr. Prognozom broja žrtava dobiveni su sljedeći podaci: ...

procjena rizika od velikih nesreća - Općina Sopje

Grupa rizika: Poplave. Rizik: Plavljenje branjenih i nebranjenih površina izlijevanjem rijeke Drave i Županijskog kanala ... V – Vrbovka, rkm 125,50. (93,210) ... vodostaj. Područje ugroženo poplavom. B.17. 8. p. Slatinska. Čađavica,. l.o. i d.o.;.

procjena rizika od velikih nesreća za općinu ljubeščica - Općina ...

1 srp 2018 ... vrši već više od 40 godina. Kamenolom “Špica” se nalazi na području naselja Ljubešćica. (greben Veliki Drenovec, sjeverno od potoka Ljuba).

procjena rizika od velikih nesreća za općinu ... - Općina Čađavica

vodostaj rijeke Drave,može se zaključiti da je dotok vode iz brdskog dijela vrlo brz ... „Vrbovka“ podaci sa kojeg su mjerodavni za proglašenje i prestanak mjera ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica

14 srp 2017 ... 10. POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA ... Broj dana sa jakim i olujnim vjetrom-Međimurska županija ... Ukupne mjesečne i godišnje količine padalina za Grad Čakovec 2014. godine ... Prognoza broja žrtava.

Procjena rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju - Zadarska ...

Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola Zadar. Antuna Gustava Matoša 40, Zadar [email protected]. 36. Klasična gimnazija Ivana Pavla II. S pravom javnosti.

procjena rizika od velikih nesreća na području ... - Općina Breznica

jedno postrojenje ima opasne tvari-mogućnosti ind.nesreća (Omega Breznica) čije zone ugroze nisu značajne, ova prijetnja nije razmatrana, ali su razmatrane ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu ... - Općina Legrad

cesti D20 (Prelog – Donja Dubrava – Most – Veliki Otok – Đelekovec – Torčec – Drnje). Zablatje je smješteno ... padaju kao kiša (pljusak). Posljedice mogu ... PROGNOZA BROJA ŽRTAVA (za potres jačine 8° MCS vršnog ubrzanja 2,94 m/s2).

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke ...

1 kol 2019 ... (Metalurški fakultet te Fakultet organizacije i informatike Varaždin–Centar Sisak), Gradu. Petrinji (Učiteljski fakultet Sveučilišta u ... Crometeo.hr.

PROCJENA RIZIKA od velikih nesreća na području ... - Općina Vojnić

Tuča i mraz su rizici koji je Radna skupina za izradu procjene rizika odredila ... Tuča nastaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz ...

procjena rizika od velikih nesreća požeško-slavonske županije

15 svi 2019 ... Od toga 5 gradova: Lipik, Pakrac, Pleternica , Požega i Kutjevo, te 5 općina: Brestovac ... Alles d.o.o. Industrijska bb, Požega,. 10. ... rijeka Bijela ima slivnu površinu 331,60 km2 i dužinu 59,5 km. Zapadni dio ... osiguravaju kvalitetnije grožđe, kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Hrvatske ...

Prema Registru poslovnih subjekata na području Grada Hrvatske Kostajnice posluju: 4. Mala poduzeća: - POUNJE TRIKOTAŽA d.d.,. - AGROMES TRGOVINA ...

procjena rizika od velikih nesreća na području općine đurđenovac

Značajan je i sektor građevinarstva s udjelom od 14%. Nakon raspada nekadašnjeg drvnog giganta DIK-a Đurđenovac danas imamo nekoliko manjih pogona: ...

procjena rizika od velikih nesreća za područje krapinsko‐zagorske ...

15 ruj 2019 ... Dječji vrtić "Tratinčica", Ratkajeva 6, 49216 Desinić,. - Dječji vrtić ... Područna škola Poznanovec, Zagorske brigade 37, 49222 Poznanovec,.

procjena rizika od velikih nesreća za područje međimurske županije

Broj stanovnika kojem je potrebna neka vrsta pomoći pri obavljanju ... Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec („Službeni glasnik Grada. Čakovca“ ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Gorica

Dom zdravlja Zaprešić –ambulanta opće medicine Marija Gorica ... Tuča. U proteklih 10 godina na podruĉju Općine nije proglašena elementarna nepogoda od ...

Procjena rizika od velikih nesreća za područje ... - Općina Pitomača

135. 6.4.10. Karta rizika Općine Pitomača – Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima . 136. 6.5. EKSTREMNE TEMPERATURE .

procjena rizika od velikih nesreća na području općine ... - Općina Bilje

građana. Asanacija animalna je postupak prikupljanja, zbrinjavanja, uklanjanja i ukopa životinjskih leševa i namirnica životinjskog porijekla. Asanacija humana ...

Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Umag

26 sij 2016 ... na kojem Grad Umag - Umago ima neposredan kontakt s ... projekta K 5/2014, listopad 2014., tvrtke Vodoprivreda d.o.o. Buzet. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine d.o.o. Umag,.

procjena rizika od velikih nesreća za općinu dicmo - Općina Dicmo

Prognoza štete od hipotetiĉnog potresa u Općini Dicmo izradit će se uz sljedeće pretpostavke: a. potres jaĉine VIII stupnja MSK ljestvice s epicentrom u naselju ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Brinje - Općina Brinje

Letinac, Lipice, Prokike, Rapain Klanac, Stajnica, Vodoteč i Žuta Lokva. 2.1.2 BROJ STANOVNIKA ... Crometeo.hr,. ❖ http://pljusak.com/brinje/wx.htm.

procjena rizika od velikih nesreća za općinu tisno - Općina Tisno

5 ruj 2019 ... županijski centar Šibenik prema kojem je čitavo područje usmjereno. Općina Tisno je ... Zgrada Općine, sud, zemljišnik. Uska ulica 1, Tisno. 20.

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski - Grad Novi Vinodolski

7 srp 2017 ... Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti, ekološke mreže i staništa ... Vinodolski - Novi Vinodolski, Klenovica, Povile, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski; ... rangu ili značenju naselja, kao što su: javna i društvena namjena, ...

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje ...

matrice za rezultate procjene rizika za jednostavne rizike te za svaki kriterija zasebno. - matrice s uspoređenim rizicima na određenom području. - vrednovanje ...

prijedlog procjene rizika od velikih nesreća za područje osječko ...

Belišće d.o.o., Starco Beli Manastir d.o.o., Euro Reflex d.o.o. i Eurometal d.o.o. Osijek. ... Sanacija klizišta je dugotrajan posao i treba ga provoditi u dijelovima na ...

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski Novi Vinodolski, 01 ...

1 sij 2019 ... I. U Proračunu Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski za 2019. godinu,. Razdjel 2. planirana su sredstva namijenjena za pokroviteljstva ...

Obrazloženje - Grad Novi Vinodolski

željeznička postaja na postojećoj željezničkoj pruzi Rijeka - Zagreb je stanica Drivenik, ... trgovačkim lancima (Konzum, Lidl i sl.), ... Vremenska značajka buke.

5. Procjena ranjivosti i rizika sektora od posebnog ... - Grad Poreč

(Labin), Pazin, Poreč, Pula i Rovinj. ... Trenutna prosječna godišnja koncentracija ugljičnog dioksida (CO2), najvažnijeg antropogenog ... Porast temperatura – do kraja stoljeća predviđa se porast globalne prosječne temperature u iznosu od.

Procjena rizika od pada: pregled skala za evaluaciju rizika

1 lip 2017 ... skale koje se primjenjuju u tu svrhu. U ovom radu pri- kazane su četiri različite ljestvice: Morseova skala, skala. STRATIFY, skala Hendrich II. te ...

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Novi Marof

ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa. Zbog toga se i ... HEP Operater distribucijskog sustava Varaždin ispostava Novi Marof, Varaždinska 32.