opći uvjeti - UniCredit Bank

21 lis 2014 ... svaka fizička osoba koja otvara ili ima otvoren račun u Banci, ... Reprezentativni primjer je primjer u kojem su naznačeni svi elementi neophodni za prikazivanje ... specijalne punomoći ovjerene od strane nadležnog tijela.

opći uvjeti - UniCredit Bank - Srodni dokumenti

opći uvjeti - UniCredit Bank

21 lis 2014 ... svaka fizička osoba koja otvara ili ima otvoren račun u Banci, ... Reprezentativni primjer je primjer u kojem su naznačeni svi elementi neophodni za prikazivanje ... specijalne punomoći ovjerene od strane nadležnog tijela.

opći uvjeti poslovanja unicredit bank dd za financijski leasing

26 lip 2017 ... Sve izmjene Općih uvjeta poslovanja za financijski leasing, Općih uvjeta i ... njegove obveze priopćavanja, kako je ona utvrđena ovom točkom.

Opći uvjeti za izdavanje i koristenje kartica za ... - UniCredit Bank

Prodajnom mjestu preko kojeg se transakcije provode elektroničkim putem. 2. IZDAVANJE KARTICE. Kartica se može izdati svakoj punoljetnoj osobi sa stalnim.

Opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank dd s fizičkim osobama.cdr

na svojoj 27/2017 sjednici, održanoj dana 24.7.2017. godine, donijela Opće uvjete ... nefinancijskih usluga korištenjem elektroničkih načina komunikacije, bez ... Klijenta regulirani su internim aktima Banke, ovisno od poslodavca Klijenta i ... 6.2.1 Banka može otkazati ugovor o kreditu ako je kredit korišten u protivnosti s ...

Opći uvjeti poslovanja UniCredit Bank s fizičkim osobama RS.cdr

3. uvjeti za obavljanje poslovanja između Klijenta i Banke. ... kredita, odnosno Banka deponentu po jedinici depozita. ... Jednokratna lozinka (OTP - one time password) je vremenski ograničen niz brojeva koje generira ... gotovinske kredite (izuzev kredita po VISA Classic kartici, lombardnih kredita, kredita za umirovljenike i.

Opći uvjeti poslovanja hypo Alpe-Adria-Bank dd OPĆI ... - Addiko Bank

financijske usluge. Nadležno tijelo za superviziju poslovanja Banke je Hrvatska narodna banka. Članak 1. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka).

opći uvjeti ugovora o leasingu - UniCredit Leasing

Ugovor o leasingu: je pravni posao u kojem se davatelj leasinga obvezuje, po odobrenom zahtjevu primatelja leasinga, pribaviti objekt leasinga koji je odredio ...

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG ... - Addiko Bank

Račun banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22 ... bankovnih proizvoda vezanih uz Račun, naplata naknada ...

OPĆI UVJETI ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA I ... - BKS Bank

HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb. Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020, Austrija. Upisano u sudski ...

OPĆI UVJETI POSLOVANA TEKUĆIM RAČUNIMA I ... - Addiko Bank

Članak 1. Tekući račun. Tekući račun građana je transakcijski multivalutni račun u ... računa i opunomoćeniku koji ima stalnu punomoć privremenu potpisnu ...

25.05.2018. – Opći uvjeti u kreditnom poslovanju s ... - Addiko Bank

25 svi 2018 ... uvjeti ne odnose se na revolving kredite i kredite u obliku prekoračenja po ... politikom Banke, ovim Općim uvjetima i drugim ... kreditom vezano uz uvjete njegova odobravanja, ... PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA. 15.1.

opći uvjeti i pravila za izdavanje i korištenje ... - Addiko Bank

-MasterCard Unembossed PrePaid kartica koju Banka izdaje podnositelju zahtjeva na temelju popunjene. Pristupnice i izvršene uplate u poslovnicama Banke ( ...

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje kreditne kartice za ... - BKS Bank

15 ruj 2019 ... HR57 2488 0011 0111 1111 6, Hrvatska narodna banka Zagreb. Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020, Austrija.

15.12.2014. – Opći uvjeti transakcijskog računa i ... - Addiko Bank

15 pro 2014 ... Internetska stranica: www.hypo-alpe-adria.hr. BIC: HAABHR22 (u ... za plaćanje, kao što su platne kartice i HYPOnet; potrošač je svaka fizička ...

Opći uvjeti poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. s poslovnim ...

http://www.erstebank.hr (dalje u tekstu: Internetska stranica), Erste NetBanking uslugu, Erste FonBanking uslugu, bankomate, i ostalo za što. Banka utvrdi da će ...

Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja ... - Addiko Bank

11 stu 2019 ... Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: 385 1 6007 000, ...

1 opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i pružanja ... - Addiko Bank

15 srp 2019 ... Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 ... internetskim stranicama www.addiko.hr te u svim poslovnicama Banke.

16.12.2009. – Opći uvjeti poslovanja tekućim i žiro ... - Addiko Bank

Tekući račun građana je transakcijski multivalutni račun u ... povremenih priljeva iz zemlje i inozemstva po raznim ... drugih uplata, te isplata s tekućeg računa.

Opći uvjeti Ergo osiguranja korisnika paketa tekućih ... - Addiko Bank

1.1 Osiguratelj: ERGO osiguranje d.d., koje na temelju sklopljenog ugovora o ... 1.2 Ugovaratelj osiguranja: Addiko Bank d.d., Zagreb,. Slavonska avenija 6, koja ...

UniCredit Zagrebačka banka d - UniCredit Bank

29 lis 2015 ... Internet bankarstva (e-ba Plus, HALCOM) i drugih ugovorenih direktnih kanala koji nude informacije i/ili mogućnost obavljanja financijskih i ...

OPĆI UVJETI PUTOVANJA 1. OPĆI UVJETI OPĆENITO ... - Speranza

15 lis 2018 ... http://komunikator.speranza-online.com/. Podatke putem komunikatora Korisnik usluge/putnik može upisivati i mijenjati do najkasnije 7 dana ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI ...

Plitvice Holiday Resort (u daljnjem tekstu Resort) plasira i prodaje usluge smještaja i ... Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim ...

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA USLUGU m-bank ZA ... - UniCredit Bank

Koristi m-token – ulaz u m-token, otvara se ekran za aktivaciju m-tokena. Upoznaj me s aplikacijom ... u e-ba unosite prvo serijski broj tokena, a u sljedeće polje ...

E-Bank priročnik za uporabo - UniCredit Bank

Bank, HYPOnet, Multi SKB Net, Net.StikPRO, NLB Proklik, PROSLPETPlus and RB-online. ONE FOR ALL qualified digital certificates are issued by. Halcom's ...

hal e-bank priručnik - UniCredit Bank

postupka plaćanja korišten nalog za prenos. Platni nalozi koje Hal E-Bank podržava su sljedeći: - za uplate u domovini: o Nalog za prenos, o Nalog za plaćanje ...

3,71% ili 4,23% 4,16% 4,31% ili 5,36% 4,76% 5,81 ... - UniCredit Bank

1 sij 2019 ... godine za ispod navedene proizvode: Krediti. Rok otplate ... (za penzionere/umirovljenike. FZ PIO MIO i PIO RS)**. 5 godina ... dokumentacije 85 KM, trošak notarskih usluga 526,50 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine ...

opći uvjeti opći uvjeti protecto protecto jamstva - PARTUM.hr

Protecto jamstvo ( puno jamstvo, lom ekrana, TV kasko, pokriće rizika ) za elektroničke uređaje počinje od datuma računa. (kupnje) uređaja (i Protecto jamstva) i ...

podrudju grada Rijeke (dalje: OpCi uvjeti) utvrduju uvjeti pruZanja ...

podrudju grada Rijeke pruZa temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje ... poslova), a najavljene poslove korisnik usluge nije odgodio jedan dan prije.

HCE letak A4.cdr - UniCredit Bank

m-kartica www.unicredit.ba. Plaćajte mobitelom na prodajnim mjestima. Novčanik, kartica i internet Vam više ne trebaju! Važno mi je da ne propustim.

obavijest - UniCredit Bank

20 tra 2017 ... Naknade po debitnim karticama Visa Electron, Maestro,. Debit Mastercard beskontaktnoj i Mastercard International uz devizni račun: Podizanje ...

Preuzmite - UniCredit Bank

POTVRDA O ZAPOSLENJU PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA KREDIT. (popunjava poslodavac). Delovodni pečat poslodavca ... Tekući račun poslodavca: ...

m token web new.cdr - UniCredit Bank

m-token pruža jednaku razinu sigurnosti kao i fizički token , te je kao i on zaštićen PIN-om ... Odabirom opcije OTP (APPLI 1) otvara se ekran sa serijskim brojem ...

Preuzmi - UniCredit Bank

prvo u dijelu cijena vrijednosti nekretnina i dionica, a nakon toga. i u izvozno ... Sektor je podijeljen na tri cjeline: Odjel Trgovanja, Odjel Prodaja rizničnih proizvoda i ... dioničar je Zagrebačka banka d.d., Zagreb s 78.176 dionica što predstavlja ...

UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A. ...

elion B anca S. pA. 100%. Pioneer A ltern.Invest.M anag. S. GR. pA. BP. HP. BK. Zarzadzanie Funduszam ... b Nekretnine d.o.o. . 100%. KLEA ZS-Immobilie nv.

Annual Report - UniCredit Bank

14 Feb 2019 ... Net profit of UniCredit Leasing d.o.o. is KM 70,173.03 as at 30 June 2017, and is included in the financial statements of the Bank in reserves.

Untitled - Studenti UniCredit Bank

Р. сан. Через к інч. Птті. ГИТТТ-. 10 . Акаде. Образац бр. 1 h да . Е. СУ tte . ... А- студентски кредит; Б• студентска стипендија за уписану — ... (вај уговор сачињен је у два иҫтоветна примерка, од којих се један налази Код даваоца ...

MOBILNO BANKARSTVO - UniCredit Bank

UPUTA ZA KORIŠTENJE M-BA USLUGE. (za mobilne telefone sa iOS i Android OS). M-ba (mobilno bankarstvo) je usluga koja omogućuje obavljanje.

UniCredit Bank mreza.xlsx

3 ruj 2019 ... Mostar (Mepas mall). 88000 ... Poslovnica 5 u Mostaru(Rondo). Kralja Petra Krešimira IV B2. Mostar. (Rondo) ... Poslovni centar 96, FIS. Vitez.

Jedna Banka - UniCredit Bank

31 pro 2016 ... širom svijeta. Naša vizija je biti “Jedna Banka, Jedan UniCredit”. ... Zagrebačka banka d.d.. Claudio ... Dobici od finansijske imovine raspoložive za prodaju. 460 ... Kupovina nekretnina, opreme i nematerijalne imovine. (4.471).

Uvjeti korištenja OPĆI UVJETI KUPNJE I ... - ZagrebParking

Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking (dalje u tekstu: ... Nakon besplatnog preuzimanja aplikacije s odgovarajuće internet trgovine (Google ...

spisak za kupovinu na rate - UniCredit Bank

VELIKA KLADUŠA. AUTO-B.H.S. DOO VELIKA KLADUŠA. ŽRTAVA FAŠIZMA BB. 77230. VELIKA KLADUŠA. TR KESTEN VL. KESTEN MARINKA TR KESTEN ...

list of our main correspondents - UniCredit Bank

BKAUATWW. 12612532919. RSD UniCredit Bank Serbia ad. Beograd, Serbia. BACXRSBG. IBAN: RS35170000000105644072. RUB AO UniCredit Bank,.

Česta pitanja za m-ba aplikaciju - UniCredit Bank

Provjera stanja i prometa po svim računima i karticama. • Pregled limita, iznosa dospijeća i troškova po karticama. • Konverzije sredstava po nižim naknadama.

Mobilni Token - uputstvo - UniCredit Bank

M-TOKEN – UPUTSTVO. Mobilni token je softverska aplikacija koju je moguće instalirati na mobilnom telefonu ili drugom uređaju, a služi za generisanje.

Godišnje izvješće 2007. - UniCredit Bank

gotovinski kredit za korisnike VISA Classic kartica, Internet bankarstvo za građane, jedinstven ... Lombardni zajmovi nisu uključeni u izračun. Banka obračunava ...

Važno mi je da ne propustim sve najbolje trenutke. - UniCredit Bank

prodajnom mjestu nije potrebno nositi karticu ili novčanik, već je dovoljno da svoj mobitel ... aktivirana m-kartica za plaćanje mobitelom, unutar m-ba aplikacije, ...

Brochure EU Funds_BHS 12_12_2016.indd - UniCredit Bank

E-mail: [email protected]. HRVATSKA. Ukupno ESIf 2014 – 2020. ... ESIf = Evropski strukturni i investicijski fondovi. Članica EU: od 2013. god.

Uputstvo za korišćenje mBanking aplikacije - UniCredit Bank

Ovde možete videti tutorijale kako rade mToken i mBanking - demo nalog koji ... Opcija koupovine i prodaje valute se koristi u delu plaćanje gde se u zavisnosti.

navodilo prodajnim mestom za poslovanje s ... - UniCredit Bank

NAVODILO PRODAJNIM MESTOM ZA POSLOVANJE S PLAČILNIMI KARTICAMI. MAREC 2015 ... Predpostavke za knjiženje v odsotnosti kartice .

UniCredit Bank Austria Campus in Wien - architekturwettbewerb

31. Jan. 2012 ... Architektur Maurer. Dieter Hayde · Ernst Maurer. Radovan Tajder · Peter Herzog. Mitarbeit: Andreas Stotz · Klaus Stattmann. Andreas Wohofsky.

Poštovani, Ovim putem vas obavještavamo o ... - UniCredit Bank

1 ruj 2019 ... kredit do 200.000 do 10 godina. 3,99% promjenjiva ili 4,99% fiksna ... 7,85% ili 8,06% do 30.000 do 5 godina. 5,38% promjenjiva ili 5,95% fiksna ... Za FZ PIO MIO, PIO RS i ino penzionere/ umirovljenike, kamatna stopa se ...

1 Инструкция по работе с приложением подписи UniCredit Bank ...

выше), Opera (версия 25 и выше), Yandex Browser, Internet Explorer (версия 9 и ... Explorer необходимо добавить *.unicreditbanking.net в надежные узлы.

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA USLUGU INTERNET ... - UniCredit Bank

U polje Broj tokena potrebno je unijeti serijski broj tokena (broj koji se nalazi na poleđini tokena potrebno je ... Kako bi se primljeni nalog poslao na provođenje, potrebno ga je potpisati, što se obavlja pomoću tokena ... Upisujete IBAN račun primaoca. (IBAN ... Za uvid u poslovanje s karticama koristi se izbornik KARTICE.

podmienky marketingovej kampane u konto s ... - UniCredit Bank

1. okt. 2019 ... Odmena – finančná suma vo výške realizovaných nákupov v predajniach obchodného reťazca Kaufland vyplatená Účastníkom Kampane.

UCB PRAVILA NAGRADNE IGRE avaz 125x354.cdr - UniCredit Bank

7 stu 2019 ... LEGO komplet u vrijednosti od 280 KM, koji uključuje LEGO City, LEGO Friends i LEGO DUPLO setove. · LEGO Movie set u vrijednosti od 130 ...

Datum ažuriranja: 03.04.2018 Popis Internet ... - UniCredit Bank

3 tra 2018 ... https://www.merci.ba. Ne. Easy Group - TV SHOP ADRIA https://www.easy-shop.tv ... Ne. Sancta Domenica https://www.sancta-domenica.ba.

ZLATA KARTICA VISA UNICREDIT BANK – SEZNAM UGODNOSTI

Posredovanje sporočil. Vključeno. Pomoč v primeru izgubljene prtljage ... izdano istočasno z veljavno zlato kartico VISA UniCredit Bank. VSEBINA. POMEMBNO ...

Pružamo rješenja za ostvarivanje stvarnih prednosti. - UniCredit Bank

svoje poslovanje te da sam zatražio kredit, ali da još čekam odgovor. ... bankovnog sustava, bez bilo kakve naznake šokova karakterističnih za zemlje koje ...

izvedba ocene kreditne sposobnosti potrošnika - UniCredit Bank

kreditih (ZpotK-2) oceniti kreditno sposobnost potrošnika. Ocena kreditne sposobnosti kreditojemalca bo temeljila na informacijah o njegovih prihodkih in ...

OPĆI UVJETI OPĆI UVJETI PROTECTO PROTECTO JAMSTVA

jamstvo«. Protecto jamstvo je dodatno ugovorno jamstvo pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama. Zakona o potrošačima te ...