program Geografija - Zavod za školstvo

Geografija je opšteobrazovni predmet koji se izučava od VI do IX razreda. ... Geografija. 7. Redni broj. TEMA. Orijentacioni broj časova. 1. Azija. 10. 2. Afrika. 8. 3. ... efektne prezentacije i izvještanju o rezultatima grupnoga rada. Prilikom ...

program Geografija - Zavod za školstvo - Srodni dokumenti

program Geografija - Zavod za školstvo

Geografija je opšteobrazovni predmet koji se izučava od VI do IX razreda. ... Geografija. 7. Redni broj. TEMA. Orijentacioni broj časova. 1. Azija. 10. 2. Afrika. 8. 3. ... efektne prezentacije i izvještanju o rezultatima grupnoga rada. Prilikom ...

geografija - Zavod za školstvo

i II razred srednje stručne škole i GEOGRAFIJA za I ili II razred srednje stručne škole. ... Program je planiran za 28 sedmica, dok je 7 sedmica namijenjeno planiranju programa od strane škole, odnosno ... izvora rade prezentacije, ukazuju.

geografija I i II razred sss - Zavod za školstvo

5. 3. OPŠTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA. Cilj učenja geografije je da učenici/e: ... I RAZRED. 1. UVOD U GEOGRAFIJU. 2. PLANETA ZEMLJA. 2.1 Oblik i veličina Zemlje. 2.2 Zemlja u kosmosu ... Oblik Zemlje; veličina Zemlje; elipsoid.

geografija I ili II razred SSS - Zavod za školstvo

Ova pitanja podstiču radoznalost učenika/ca i zanimanje za Svijet u kome živimo, ali razvijaju i intelektualne sposobnosti, ... Amerika i njena uloga u svijetu, ... 6. Rakićević, T., Dukić, D.: Geografija za I razred gimnazije, Zavod za udžbenike i ...

Yanimljiva geografija - Zavod za školstvo

Pigmeji, Bušmani, Tuarezi; Aboridžini. Građansko vaspitanje. Nastavne jedinice: kulturne, vjerske, etničke, generacijske razlike i njihovo prožimanje; odnosi na ...

CRNA GORA ZAVOD ZA ŠKOLSTVO GEOGRAFIJA

Izmjene predmetnog programa Geografija za VI, VII, VII i IX razred osnovne škole uradila je ... 8. VIII RAZRED. Redni broj. TEMA. Orijentacioni broj časova. 1. Azija. 10. 2. ... u prikupljanju i selekciji materijala, pripremi efektne prezentacije.

NASTAVNI PROGRAM IZ - Zavod za školstvo

III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. ... Specifični ciljevi – zadaci nastave matematike su: ... tekstualni zadaci; brojevni izrazi. ... znaju množenje i dijeljenje do 100, koriste zagrade i poredak računskih operacija;.

PROGRAM ZA PODRUČJA AKTIVNOSTI U ... - Zavod za školstvo

31 авг 2011 ... usvaja pravila određene igre – sporta, kao i pravila fer ondosa u igri, stiče nova prijateljstva ... potrebe vezane za tijelo: zadovoljavanje gladi, žeđi, toplote, prijatnih zvukova, ukusa i ... Moje tijelo i dijelovi garderobe. –. Praznici ...

program likovna kultura - Zavod za školstvo

NAZIV PREDMETNOGA PROGRAMA: LIKOVNA KULTURA. 2. ... ritam. Štampano pisanje i crtež. Učenik/učenica treba da: - upozna se sa štampanim znacima.

PROGRAM CRNOGORSKI GIMNAZIJA n - Zavod za školstvo

analize govorenih/naglas čitanih/ekranizovanih ... sami/same koriste stilske figure i procjenjuju njihovu ... Antun Gustav Matoš: Jesenje veče. Vojislav Ilić: Veče.

program rada mentora sa nastavnikom ... - Zavod za školstvo

... mjeseca pripravničkog staža može se planirati za neki drugi mjesec, zavisno od toga u kojem kalendarskom mjesecu je pripravnik počeo sa stažiranjem. 3 ...

Predmetni program BIOLOGIJA I ili II razred ... - Zavod za školstvo

BIOLOGIJA. I ili II razred togodišnje srednje stručne škole. Podgorica. 2011. 1 ... molekula do ćelije, Biologija za prvi razred opšte gimnazije, ZUNS Podgorica, ...

Кatalog znanja - predmetni program - Zavod za školstvo

Osim ovih, nastava engleskog jezika obuhvata i druge opšteobrazovne i vaspitne sadržaje (Vidi Opšti ciljevi predmetnog ... TEME. Porodica, dom i okruženje: lični podaci, porodica; uslovi stanovanja. ... teksta o sadržajima iz svakodnevnog ... opisuju,. - pišu izvještaj, priču, komentar, esej,. - rade na projektnim zadacima.

Katalog znanja - predmetni program - Zavod za školstvo

10. Skupovi brojeva. 13. Racionalni algebarski izrazi. 16. Linearna funkcija. Linearne jednačine i nejednačine. 13. 70. 60. 86. Pismeni zadaci sa ispravkom. 8.

Prometna geografija - Harl_11_11_09 - Zavod IRC

3.2 VRSTE PROMETA IN NJIHOVE OSNOVNE ZNAČILNOSTI. 13. 3.2.1 ... prometna sredstva, ki so značilno mestna (npr. podzemna železnica, tramvaj).

Geografija 2 - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

no ekonomske odlike Crne Gore i Geografija svijeta) dat projektni zadatak. U njemu su ra- ... 71-73; Metodski priručnik za I razred gimnazije, str. 38). Uče-.

crnogorski_osnovna_n - Zavod za školstvo

Naziv predmetnog programa.........................................................................................................................................................................5. 2. Određenje predmetnog ...

priroda - Zavod za školstvo

Predmetni program PRIRODA. V i VI razred osnovne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: Pavle Goranović. Lektura: dr Adnan Čirgić i Jelena Šušanj.

Njemacki - Zavod za školstvo

NJEMAČKI JEZIK (prvi strani jezik). 2. ... Njemački jezik kao strani jezik u osnovnoj školi, značajan je kako u ... Perfekt (regel – und unregelmäßige Verben.

Logika - Zavod za školstvo

LOGIKA. OIP - dopuna maturskog standarda za predmet Filozofija u III razredu gimnazije ... Predmetni program LOGIKA,OIP za III razred gimnazije, izradili su:.

Danilovgrad - Zavod za školstvo

zapisnika nema dokaza da je prethodno razmotren od strane Nastavničkog vijeća i Savjeta roditelja. ... sastanaka, unošenje ocjena koje nije u skladu sa Pravilnikom o vrstama ocjena i ... Lijep ekološki primjer dali su učenici prvog ... Rezultati ankete pokazuju da se redovno održavaju roditeljski sastanci i da su roditelji ...

Psihologija - Zavod za školstvo

Predmet PSIHOLOGIJA, obuhvata naučna saznanja iz opšte psihologije, psihologije ličnosti, socijalne psihologije i psihologije rada. Namijenjen je ...

sociologija - Zavod za školstvo

B. Tadić, Socijologija politike, Unireks, Podgorica, 1996. - V. Stanovčić, Vlast i sloboda, Čigoja štampa, Beograd, 2003. - E. Moren, Duh vremena, Kultura, ...

Šta je znanje - Zavod za školstvo

Metakognitivno znanje. Naredni i najviši nivo znanja Ganje (1985) naziva kognitivnim strategijama. Osnovna i najvažnija odlika ovog tipa znanja je personalni, ...

Italijanski - Zavod za školstvo

Kao prvi strani jezik, italijanski se u osnovnoj školi može učiti od četvrtog razreda (drugi ciklus) ili fakultativno od prvog razreda (prvi ciklus). ... futur I, imperativ.

Srbija - Zavod za školstvo

Godišnji plan i program rada Škole je osnovni akcioni, pedagoški dokument ... upitnika da se časovi dopunske i dodatne nastave redovno održavaju učenici su ... sa dodatnom iz crnogosko-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti.

engleski - Zavod za školstvo

Ciljevi i zadaci učenja engleskog jezika u osnovnoj školi se zasnivaju na uvažavanju potreba i učenika/ca i društva, te na kompetencijama koje omogućavaju da ...

elektrotehnika - Zavod za školstvo

čitanje i primjena elektrotehničkih simbola i shema;. - pravilno korišćenje ... pripremi shemu električne instalacije jednosobnog stana;. - obezbijedi komplete ...

matematika - Zavod za školstvo

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole ... da se izborom primjera iz učenikova/učeničina okruženja matematika ... tekstualni zadaci; brojevni izrazi. ... U drugome razredu je množenje i dijeljenje obrađeno na skupu brojeva do 100.

Задачи - Zavod za školstvo

17 фев 2013 ... Provjerimo da li borce možemo podijeliti na dva odreda pod uslovima slučaja b), a da luka ... Kralj sada pita Anju: „Da li znaš boju svoje kape?

Spanski - Zavod za školstvo

Španski jezik je zvanični jezik u Španiji, u kojoj živi 40 miliona stanovnika, u 19 ... Osnove za obnovu nastavnih planova i programa osnovne škole, Ministarstvo ...

Biodiverzitet - Zavod za školstvo

TEMA: SLANE I SLATINSKE MOČVARE, SLANE I SLATINSKE UTRINE. Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacije. Učenik/ca treba da: - zna šta ...

biologija - Zavod za školstvo

SISTEM ORGANA ZA. DISANJE. 1. 1. 1. 9. SISTEM ORGANA ZA. VARENJE. 2. 1. 1. 10. KRVNI SISTEM. 3. 2. 2. 11. ORGANI ZA IZLUČIVANJE. 1. 1. 12.

Fizika - Zavod za školstvo

I i II razred srednje stručne škole. FIZIKA. I ili II razred srednje stručne škole ... Čaluković N., Miranović P., Fizika – zbirka zadataka za 2. razred gimnazije, Zavod ...

matematika os - Zavod za školstvo

III razred osnovne škole i na 13. sjednici drugog saziva, održanoj 16. 12. 2010. godine izmjene predmetnog programa MATEMATIKA za IV, V, VI, VII, VIII i IX razred ... 4 časa nedjeljno). Oblast: GEOMETRIJA (orijentaciono – 50 časova).

Geografija 2 Metodski prirucnik.pdf - Zavod za udžbenike i nastavna ...

no ekonomske odlike Crne Gore i Geografija svijeta) dat projektni zadatak. U njemu su ra- zrađene i ... Azija – geografski prikaz karakterističnih država 67 ... prezentacije i izvještaja o rezultatima rada. Profesori treba kod ... razred osnovne škole, str. 6-14). Učenicima treba zadati najjednostavnije zadatke. Prvi i osnovni ...

Istorija religije - Zavod za školstvo

Program ISTORIJA RELIGIJE daje pregled porijekla, razvoja i širenja vjerovanja/religija, s posebnim naglaskom na tri monoteističke religije – judaizam ...

Računarske i Veb prezentacije - Zavod za školstvo

6. NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI. ... Predmetni program RAČUNARSKE I VEB-PREZENTACIJE za II ili III razred ...

osnovi saha - Zavod za školstvo

Šah jedna od najstarijih ljudskih tvorevina. ... Šah je jedinstvena multidisciplinarana oblast stvaralaštva. ... razumiju neophodnost rokade u fazi otvaranja.

Teorija književnosti - Zavod za školstvo

Teorija književnosti je dvogodišnji izborni nastavni predmet u gimnaziji. Učenik/ca se osposobljava da razumije teoriju književnosti kao otvoreni sistem znanja i ...

Algoritmi i programiranje - Zavod za školstvo

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE je izborni predmet koji učenici/e mogu birati u III ili IV ... programiranje učenici/e mogu da se upoznaju sa osnovama razvoja ...

Učimo zajedno - Zavod za školstvo

Naša škola. NAŠA ŠKOLA – Učimo zajedno: o ocjenjivanju, o nastavi maternjeg jezika, ... opisno ocjenjivanje u prva tri razreda osnovne škole, ... učenika/ce, eventualno u obliku bilješke, opisno ili u kodiranoj formi, kao na primjer bilješka ... Ova vrsta planiranja lako je primjenljiva u razrednoj nastavi i praktikuju je učitelji/ce.

ljekovito bilje - Zavod za školstvo

Podgorica, 2008. Predmetni program LJEKOVITO BILJE, izborni predmet za VIII razred devetogodišnje osnovne škole, izradila je komisija u sljedećem sastavu:.

Komunikacijom do znanja - Zavod za školstvo

opisuje tri nivoa ili vrste znanja koje bi učenici/e trebalo da „ponesu“ iz škole. Kako sam ... Đorđević, J.: Savremena nastava, Naučna knjiga, Beograd, 1986. 11.

Latinski jezik - Zavod za školstvo

b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave. U nastavnom planu za gimnaziju planirano je da latinski jezik bude obavezan predmet u trećem ...

LLEL prirucnik - Zavod za školstvo

... u lokalnoj zajednici, o Izrada pomoćnih materijala za učenje i njihovo publikovanje na školskom Internet sajtu. ... panoa (plakata) i tim za izradu i distribuciju pozivnica (školskom osoblju ... Samostalna izrada budžeta (20'). Ciljevi učenja.

MUZICKA_UMJETNOST final - Zavod za školstvo

bez instrumentalne pratnje); Orfov instrumentarijum ... Orfov instrumentarij ne zahtijeva posebna predznanja i tehničko-izvođačke sposobnosti. Ako u razredu ...

BIOLOGIJA I i II razred sss - Zavod za školstvo

Biologija je fundamentalna nauka koja nastoji opisati i objasniti živi svijet koji nas ... Od molekula do ćelije, Biologija za prvi razred opšte gimnazije – Helena ...

naša škola - Zavod za školstvo

podrazumijeva holistički pristup i interdisciplinarnost u razmišljanju, sposobnost ... značenje, navikava učenike/ce na promjenu radne klime, povećava njihovo.

Ljubica Popović - Zavod za školstvo

Osnovna pedagoška dokumentacija (Knjiga vaspitnog rada, Ljetopis, zapisnici) se vodi u ... Oko 87% anketiranih roditelja se izjasnilo da se u Vrtiću njeguje duh.

likovna umjetnost - Zavod za školstvo

2. Katalog znanja – predmetni program. LIKOVNA UMJETNOST. I ili II razred srednje stručne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: dr Dragan Bogojević.

Muzika - moj jezik - Zavod za školstvo

homofonija. Ritam (takt, metrika, muzički metar); melodija (osobine tona, vokalna melodija, instrumentalna melodija, artikulacija, ornamenti); harmonija (interval ...

Sociologija kulture - Zavod za školstvo

značenje simbola, ideologija, jezik, religija, funkcije ... elitne kulture. Kič; sociologija kiča; šund; trivijalna ... kultura, kič, šund, oblici društvenog suprostavljanja ...

KORICE 10 matura .cdr - Zavod za školstvo

Maturski i stručni ispiti propisani su zakonima o ... maturski standard. Obavezni predmeti. Maternji jezik i književnost. 4. 140. 4 ... 2 Engleski jezik (jezik struke).

Priroda i drustvo - Zavod za školstvo

... i III razred osnovne škole. Priroda i društvo za I, II i III razred osnovne škole ... prema prirodi. - upoznavanje sa značajem zdravlja i načinima njegova očuvanja.

Njemački jezik - Zavod za školstvo

NJEMAČKI JEZIK (TREĆI STRANI JEZIK). 2. ODREĐENJE PREDMETNOG ... Pers. Pl.) - Konjunktiv II (als Wen-dung). - Partizip I (rezeptiv). - Partizip II.

Evropska unija - Zavod za školstvo

EVROPSKA UNIJA, izborni predmet. VIII ili IX ... Evropska unija u osnovnoj školi i Evropske integracije u srednjoj školi. ... prezentacija sadržaja Pojmovnika i.

muzicka kultura os - Zavod za školstvo

Narodne pjesmeiz Srbije: Oj, Moravo; Banatsko kolo. - A.Korać: Zimska pjesma. - M. Šouc: Zakleo se bumbar. - Eklips: Kiša i grmljavina. - M. Tajčević: Balkanska.

MATEMATIKA KORICE.cdr - Zavod za školstvo

NAŠA ŠKOLA Matematika i nadareni/e učenici/e. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: dr Dragan Bogojević. Pripremili: Miljan Vujošević, Milonja Ojdanić i ...

Oscilacije i talasi - Zavod za školstvo

a) Položaj, priroda i namjena predmetnog programa. Izborni predmet Oscilacije i talasi predviđen je Planom devetogodišnje osnovne škole u 8. razredu i ...