teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu . uvodne ...

24 svi 2009 ... CMI o pomorskom teretnom listu. . UVODNE NAPOMENE. Teretni list je isprava kojom se potvrđuje da je zaključen ugovor o prijevozu robe,.

teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu . uvodne ... - Srodni dokumenti

teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu . uvodne ...

24 svi 2009 ... CMI o pomorskom teretnom listu. . UVODNE NAPOMENE. Teretni list je isprava kojom se potvrđuje da je zaključen ugovor o prijevozu robe,.

teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom ... - Pravni fakultet

Teretni list je isprava kojom se potvrđuje da je zaključen ugovor o prijevozu robe, odnosno tereta. Koristi se u svim granama prijevoza - kopnenom, pomorskom,.

sud i prava putnika u zračnom prijevozu - CURIA

Dok Uredba iz 2004. predviđa samo to da putnici čiji je let otkazan i preusmjereni su na odredište imaju pravo na naknadu štete ako izgube tri sata ili više u ...

sud i prava putnika u zračnom prijevozu - CURIA - Europa

Dok Uredba iz 2004. predviđa samo to da putnici čiji je let otkazan i preusmjereni su na odredište imaju pravo na naknadu štete ako izgube tri sata ili više u ...

sud i prava putnika u zračnom prijevozu - CURIA - Europa EU

da je otkazivanje ili kašnjenje rezultat izvanrednih okolnosti koje su izvan njihove ... S druge strane, Sud je 2013. upozorio na to da naknada štete ne ovisi o tome je ... o tome je li do kašnjenja došlo zbog leta u polasku ili nekog od eventualnih.

godišnji izvještaj o zračnom prijevozu - Državni zavod za statistiku

Snaga pogonskog motora u kW daje se za turboelisne i klipne zrakoplove (za preračunavanje 1 kW = 1,36 KS). Iskazuje se ukupna snaga pogonskih motora ...

LOGISTIČKI TROŠKOVI U POMORSKOM PRIJEVOZU

Cijena prijevoza - izravni troškovi prijevoza robe i. 6. Troškovi ... di un unico tipo di merce escludendo ogni mescolanza di merci varie nello stesso container.

Prava putnika u pomorskom prijevozu

nediskriminirajuće ugovorne uvjete prijevoznika za putnike, zabranu ... Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Zemljišnoknjižni izvadak A Popisni list B Vlasnički list C Teretni list

5 ruj 2019 ... Teretni list. R.br. UPISI. Iznos (KM). Primjedba. 2. Pr 22 06 2017 063-0-ON-17-000 660. Na temelju Rješenja o regisiraoji zakonske hipoteke na ...

čimbenici zaštite poštanskih pošiljaka u pomorskom prijevozu

15 lis 2009 ... ili šteta) u prijenosu pošiljke svakako je u Hrvatskoj potpomogao da se ... Uspostava neprekidnosti prijevoza pošiljaka u sustavu HP-Hrvatske pošte ... Identifikacija kontejnera i njegovog sadržaja, kao i praćenje kretanja kon-.

Low-cost strategija u zračnom prijevozu putnika Low - Cost ... - Srce

Sveučilište u Zadru. Splitska 1, 23000 Zadar ... nuditi jeftine karte u jednom smjeru te naplaćivati putnicima hranu ili su smanjile količine hrane na minimum na ...

Cjenik usluga u zračnom prometu ZL Osijek / PRICE LIST OF ...

60 dana prije planirane promjene novih ili povećanih cijena izvijestiti sve korisnike usluga zračne luke. Zračna luka Osijek zadržava pravo da početkom godine ...

Putni radni list u prijevozu za vlastite potrebe. - Actarius ...

OPĆE ODREDBE. 16. putni radni liste je akt koji sadrži: oznaku i registarski broj motornog vozila kojim se obavlja prijevoz u cestovnom prometu, vrstu prijevoza,.

tehnička brošura - Teretni pneumatici Michelin - michelin.rs

Dozvoljena za min 2mm pogonske pneumatike. Od 1.11.-15.4. za kamione i ... organizacija (dimenzija, indeksi brzine i opterećenja, struktura gume, itd.). □Neophodno je uzeti ... Za odstupanje od 1mm, performanse u kilometraži se umanjuju ...

KVALITETA U ZRAČNOM PROMETU S MOTRIŠTA PUTNIKA 1 ...

KVALITETA U ZRAČNOM PROMETU. S MOTRIŠTA PUTNIKA mr. sc. Miroslav Drljača. Mirela Vrbanc, dipl. ing. prom.,. Žaklina Bernacchi, dipl. ing. prom.

privremena izjava - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom ...

U ZRAČNOM, POMORSKOM I. ŽELJEZNIČKOM PROMETU. Privremena izjava brod ″Danče″ i brodica oznake ″690 DB″,. Koločepski kanal, 25.04.2017.

zavr š noizvje š ć e - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom ...

25 tra 2017 ... Neposredno nakon sudara brod „Danče“ upućuje MAYDAY poziv te je SAR akcija aktivirana. Prvi dolazi u pomoć brodici oznake „690 DB“.

konačno izvješće - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom ...

6 lis 2016 ... monitor) koja se smješta u prometnom uredu treba omogućiti najmanje sljedeće naredbe, pokazivanja i ubrojavanje: – ispitivanje smetnji (IS).

tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu - e-Student

16 sij 2008 ... 3.2.3 Izračun naplate za izjavljenu vrijednost pošiljke. ... otpreme i prijevoza tereta u zračnom prometu budući da neupitno pretpostavlja postojanje ... ukrcajnom jedinicom ukrcane na kamion te upućene na krajnje odredište ... Glavni proizvoñači zrakoplova, unatoč tržišnim izazovima (rekordne cijene goriva ...

analiza cargo terminala u zračnom prometu - Repozitorij Fakulteta ...

ZAVRŠNI RAD. Zagreb, 2018. ... JMBAG: 0135230395. Zagreb, rujan 2018. ... pneumatika/Zagrebacki-Mamut-169342/MANIPULATIVNA-SREDSTVA-S37409.

Putnik u zračnom prometu kojemu je isplaćena ... - CURIA - Europa

12 ožu 2020 ... Putnik u zračnom prometu kojemu je isplaćena odšteta zbog otkazivanja leta i koji je prihvatio preusmjeravanje na drugi let ima pravo na ...

Cjenik usluga u zračnom prometu - Zračna luka Pula

1 velj 2015 ... Zračna luka Pula – Cjenik usluga u zračnom prometu ... CJENIK AERODROMSKIH USLUGA. II. AIRPORT ... d) General Aviation passengers…

Uvodne osnove

1. Osnovni dijelovi računalnog sustava. 2. HARDWARE. (Sklopovlje). SOFTWARE. (Programi). RAČUNALO. 2 nedjeljiva dijela računala ...

00 uvodne.indd - Element

lja ujedno i jedan titraj (1 Hz) pa iz toga slijedi da je broj valova nekog zvuka u sekundi jednak ... Slika 1.10. Refleksija (odbijanje) zvuka od zakrivljenih površina.

00 - uvodne.indd - Element

Duljina polumjera Zemljina ekvatora jednaka je. 6378,1 km, a udaljenost pôlova od ravnine ekva- tora iznosi 6356,8 km. Merdijani su, dakle, lukovi elipsa kojima ...

01 uvodne strane.indd - Financing

9 мај 2012 ... izolujemo od globalizacije, to će biti hendikep, ali ukoliko prihvatimo ... -om – valutom broj dva u svijetu i kao azijski magnet sa gotovo najvećim ...

uvodne napomene - Elektrotehnička škola

20 pro 2019 ... Konavoska 2, a na prijedlog ravnatelja Škole, Školski odbor je na svojoj sjednici od 4. listopada. 2019. godine donio. Godišnji plan i program ...

Uvodne vežbe - Tatjana Mentus

Bodovi, poeni, ocene. Smer. EPSB (ECTS). Prevencija. 8. Oligofrenologija. 8. Tiflologija. 8. Logopedija. 5. Surdologija. Somatopedija. 5. 5. Poeni. Ocena. ≤ 50.

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

uvodne napomene - vijeće za financijsku stabilnost

istraživanja i statistike, te Damir Odak, viceguverner za poslove iz područja bonitetne regulative i supervizije. Predstavnici Hanfe bili su predsjednik Upravnog ...

uvodne konzultacije za ispit iz ok i oak - ZOAK FKIT

Udžbenikom I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I dio izraditi zadatke iz odgovarajućeg gradiva (nalaze se na kraju svakog poglavlja), zadane ...

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA - Europa EU

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

OVRHANAPOKRETNINI UVODNE NAPOMENE Ovrha na pokretnini ...

predložiti da sud donese rješenje o ovrsi na pokreninama ne naznačujući ... osobi kojoj je naložena isplata, te žalba protiv takve odluke ne odgađa ovrhu. 5.

Uvodne informacije za 13. Memorijalni kup RH u sjedećoj odbojci ...

Natjecanje će biti u Športskoj dvorani OŠ Dragutin Tadijanović, Ul. 204. ... Smještaj (noćenje), večera i doručak biti će u Memorijalnom centru Vukovar. Ive.

SADRŽAJ 1.UVODNE NAZNAKE O ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA U ...

Emitivna i receptivna tržišta preporučljiva za istraživanje ... Sveučilište i Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, EkoGraf, str. 72. ... Izvor: GFK 20.

Uvodne strane NOVO RESENJE:Layout 1.qxd - FAO

Orga nizaciju za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u odnosu na zakonski sta- tus bilo koje zemlje, ... Embrion sisara (oplodjeno jaje) u ranim ... dividua pari sa slučajnim uzorkom individua ... Različito bojenje hromozoma, na takav.

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA - Europa

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU ZA

11 tra 2019 ... osnove. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava, Podruöni carinski ured Rijeka dopisom od 04. lipnja 2018. godine (Prilog ...

OSOBE U POMORSKOM IMOVINSKOM PRAVU

POMORSKI AGENT. ▫ fizička / pravna osoba koja obavlja pomorske agencijske poslove, poslove pomaganja, posredovanja i zastupanja. ▫ posrednici pri ...

Radio služba u pomorskom saobraćaju

Iz opravdanih raz-. U SFRJ postoje za pomorski radio-saobraćaj osim brod- loga ova služba može biti i ograničena. Vrijeme slušanja ra- skih radio-stanica i tzv.

Prevozne isprave u pomorskom transportu

Tovarni list je, po pravilu, neprenosiv i ne predstavlja robu. Za razliku od tovarnog lista, teretnica (konosman) je hartija od vrijednosti, prenosiva je i predstavlja ...

Naknade za koncesije na pomorskom dobru

Pomorsko dobro. Prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03), pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo ...

STVARNA PRAVA NA POMORSKOM DOBRU?

kao dijelove državnog teritorija koji se nalaze uz more ili na moru.8 To određenje proizlazilo ... nekretnine prema ZPDML-u opće dobro i ujedno dobro od interesa za RH, a na ... crte morska obala se proteže najmanje šest metara u kopno. ... zamjena za pravičnu naknadu tržne vrijednosti nekretnine u postupku izvlaštenja, i.

POJAM BRODA U POMORSKOM PRAVU

VRSTE TERETNIH BRODOVA. • TANKERI - prijevoz tekućeg tereta (nafta). • SUPERTANKERI (LCC)- 100 000-140 000 BRT. • MAMUT TANKERI (VLCC) ...

1 dr. sc. Jadranko Jug* STVARNA PRAVA NA POMORSKOM ...

nekretnina u pravnom statusu pomorskog dobra vezano za mogućnost ... Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i ... obale je u slučaju da za nevremena najveći valovi dopiru dalje od šest metara u kopno, a ... takvih nekretnina može biti samo zamjena za pravičnu naknadu tržne ...

Priručnik sa seminara o pomorskom pravu

pravo i Međunarodna pomorska organizacija– IMO (eng. International Maritime. Organization) na području sigurnosti plovidbe. Shodno važećoj zakonskoj ...

UGOVOR O PRIJEVOZU

Izvorno: u područjima nadležnosti Država članica EU (npr. ugovor o prijevozu robe). ▷. Transpozicija ciljeva kroz nacionalne propise: Direktive. 4. Opći uvjeti ...

Opšti uslovi za pružanje m:SAT TV usluge 1. Uvodne odredbe ... - mts

1.2. m:SAT TV usluga podrazumeva isporuku televizijskih i radio programa preko satelita do odgovarajuće opreme (satelitska antena sa LNB-om i prijemni ...

UVODNE OSNOVE Temeljni pojmovi Vrste računala

UVODNE OSNOVE. Temeljni pojmovi. Informatika – predmet u osnovnoj školi koji omogućuje učenicima stjecanje vještina uporabe današnjih računala i ...

Uvodne strane NOVO RESENJE:Layout 1.qxd - Food and ...

Sistem za održavanje recesivnog letal- nog alela na svakom ... kama, jeftinije su za rad i održavanje, i izbegavaju se etički ... njem semena orhideje (kaćuna), od.

1. Uvodne odredbe Članak 1. Stambena štednja ... - Wuestenrot.hR

ušteđevina, odnosno stambeni kredit u tom su slučaju vezani uz euro i na taj način zaštićeni od promjene vrijednosti kune u odnosu na euro. Sve uplate i isplate izvršene u kunama na račun stambene štednje ili kredita vezan uz zaštitnu ...

VEKTORSKI PROSTORI Sadrzaj 1. Dualni prostor 4 1.1. Uvodne ...

Skup svih linearnih operatora V → W oznacavamo s L(V,W). Skup L(V,W) je vektorski prostor uz uobicajene operacije zbrajanja i mnozenja vektora s skalarom:.

KATALOG INFORMACIJA I. Uvodne napomene Sukladno ... - EFZG

KATALOG INFORMACIJA. I. Uvodne napomene. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (dalje u tekstu: ...

KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU – ODNOS ZAKONA O ...

primjenjuje i u postupcima dodjele koncesija na pomorskom dobru. Ključne riječi: koncesije, pomorsko dobro, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, ...

PodmornIce u PuLskom Pomorskom arsenaLu do ... - Pro Torpedo

te dalje kroz Gibraltarski prolaz do njemačke. Vlakom se u njemačku vraća oko 1.500 brodograđevnih radnika iz kiela, koji su u pulskom arsenalu radili.

RIZIK INFEKCIJE MALARIJOM U POMORSKOM POZIVU

28 kol 2019 ... PORIJEKLO RIJEČI MALARIJA . ... Plasmodium vivax, ... na Haitiju, također i za liječenje malarije uzrokovane vrstom P. vivax u cijeloj regiji.

carinski postupci u pomorskom saobraćaju - Fakultet za ...

... a sve u cilju sprijeĉavanja krijumĉarenja ilegalnih vrsta roba. Sl. 3 Osnovni djelovi broda sa objašnjenjem broda za generalni teret. Izvor : www.onetius.com.

PRIRODA I ZNAČAJKE TERETNICE U POMORSKOM ZAKONIKU ...

naredbi i na donositelja, dok bi se na teretnice na ime trebala rabiti ugovorna doktrina. Ključne riječi: teretnica, pravni posao, more, pri- jevoz, brodar, krcatelj ...

ODLUKU O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU ...

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene ...

I. UVODNE NAPOMENE Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin (dalje ...

Naziv tijela javne vlasti: Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin. Adresa sjedišta: Bernardina Frankopana 7. Odgovorna osoba. Marijana Mazor, ravnateljica.