teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom ... - Pravni fakultet

Teretni list je isprava kojom se potvrđuje da je zaključen ugovor o prijevozu robe, odnosno tereta. Koristi se u svim granama prijevoza - kopnenom, pomorskom,.

teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom ... - Pravni fakultet - Srodni dokumenti

teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom ... - Pravni fakultet

Teretni list je isprava kojom se potvrđuje da je zaključen ugovor o prijevozu robe, odnosno tereta. Koristi se u svim granama prijevoza - kopnenom, pomorskom,.

teretni list u kopnenom, pomorskom i zračnom prijevozu . uvodne ...

24 svi 2009 ... CMI o pomorskom teretnom listu. . UVODNE NAPOMENE. Teretni list je isprava kojom se potvrđuje da je zaključen ugovor o prijevozu robe,.

Zemljišnoknjižni izvadak A Popisni list B Vlasnički list C Teretni list

5 ruj 2019 ... Teretni list. R.br. UPISI. Iznos (KM). Primjedba. 2. Pr 22 06 2017 063-0-ON-17-000 660. Na temelju Rješenja o regisiraoji zakonske hipoteke na ...

priručnik kvalitete - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

8 pro 2014 ... ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA . ... Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Skraćeni naziv Fakulteta ... analizira rezultate rada i poduzima mjere za unaprjeđivanje rada u okviru katedre,.

Pravni fakultet Osijek IZVJEŠTAJ O AUDITU - Pravni fakultet u Osijeku

27 lip 2017 ... referada knjižnica s čitaonicom, dvorane, kabineti) i Stjepana Radića ... http://www.pravos.unios.hr/images/knjiznica-istrazivanje-prostor-ffos.pdf.

samoanaliza - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

Komentirajte stanje studentskog standarda na vašem visokom učilištu (prema ... CARNet i studentskoj iskaznici – iksici te o studentskom centru i mogućnostima ...

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI ... - Pravni fakultet Osijek

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI. 07.12.2018. ... USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Pan liber, Osijek, 1994.

Cjenik usluga u zračnom prometu ZL Osijek / PRICE LIST OF ...

60 dana prije planirane promjene novih ili povećanih cijena izvijestiti sve korisnike usluga zračne luke. Zračna luka Osijek zadržava pravo da početkom godine ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

15 velj 2015 ... obiteljske medijacije za bračne drugove koji se žele razvesti, a imaju maloljetnu ... u kojem postoji jedna i isključiva porezna vlast.20 Sukladno tomu, ana- ... društvu Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb.

Pravni zapisi 2018-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

could be given only from the point of view that for the right to compensation it is ... 5 Vodinelić, V. V., 2014, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo ...

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

LEKSIKON temeljnih pojmova politike: abeceda demokracije, Sarajevo, 1994. 15. ... Grupa autora, Crna knjiga komunizma, Bosančica-print, Sarajevo, 1990. 17.

Pravni zapisi 2014-02 09 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Obiteljski zakon Republike Hrvatske iz 2003, Narod- ne novine RH, br. ... zakona iz. 2003. o sudjelovanju centra za socijalnu skrb u postupku preuzete su iz.

Pravni zapisi 2014-02 04 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava ustavnog teksta. Njih je moguće naći u odredbama koje se odnose na oblik državnog uređenja ili ...

Procesno - pravni aspekti prava EU - Pravni fakultet Osijek

kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, te Zbornika ... Sljedeći važan institut tiče se tzv. kaznene vlasti (ius puniendi), tj. prava države da pri-.

pravni vjesnik 1-2-2006.indb - Pravni fakultet Osijek

1 sij 2006 ... Dr. Sc. Ante Perkušić, Blanka Ivančić - Kačer. (UN)ERLAUBTE ... DUŠKO VRBAN: Hijerarhija izvora i sistematičnost post-modernog prava.

Pravni zapisi (br 2).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

2003/185 MAJIĆ (RADOSLAV) JELENA 27. 9. 1975. Beograd 28. 6. 2010. 7,39. 72. 2003/162 ĐOKIĆ (DRAGAN) INA 15. 10. 1984. Brčko 29. 6. 2010. 6,47. 73.

pravni vjesnik 01.indd - Pravni fakultet Osijek

CONDITION BIOLOGIQUE OU DISCRIMINATION . ... nost i kvalitetu usluga, zatim povoljne cijene. U okviru ovih djelatnosti ... ales publiques communales et d'infrastructures dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la culture ...

Pravni vjesnik 3-4 04.indb - Pravni fakultet Osijek

VLADO BELAJ: Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje. Pravni vjesnik ... Ključne riječ: zajedničko vlasništvo, suvlasništvo, nasljednička zajed-.

Pravni vjesnik 3-4 03.indb - Pravni fakultet Osijek

14 Vidjeti odluku Shin Nippon Koki v. ... iz kuće Lancaster. 9 Inocent III. će uspjeti ... ne u kojoj žive ili borave, lakovjernosti zbog neiskustva, odbacivanja auto-.

du[anov zakonik i pravni transplanti - Pravni fakultet

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

Pravni vjesnik 1-2 04.indb - Pravni fakultet Osijek

2 sij 2004 ... Vlastoručna „oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao“.7 Bitni sastojci vlastoručne oporuke, odnosno ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - unios

19 velj 2014 ... ANALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, ...

carinski postupci u pomorskom saobraćaju - Fakultet za ...

... a sve u cilju sprijeĉavanja krijumĉarenja ilegalnih vrsta roba. Sl. 3 Osnovni djelovi broda sa objašnjenjem broda za generalni teret. Izvor : www.onetius.com.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek

87 Municipal Civil Court in Split, No Rob-72/11 of 27 July 2012. ... 56-61; usp. u izvrsnoj studiji Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: ...

Pravni vjesnik 00.qxd - Pravni fakultet Osijek

Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the. Faculty of Law, J. J. Strossmayer University in Osijek vjesnik. PRAVNI VJESNIK GOD. 18 BR. 1-2 Str. 1-452.

3.a/a - Pravni fakultet

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

Vol. V - Pravni fakultet

7 stu 2012 ... pogrešno se s krvnim srodstvom izjednačuje tazbinsko srodstvo (čl. 25. st. 1.-3. ZMPO). Naime, odnos tazbine više nije razlog zbog kojega nije.

PRAVNI FAKULTET

zasebnog rada. Počevši s predmetom Bier 1 u kojem se nadležnost određivala Konvencijom o ... primjenjuje na izvanugovorne obveze5 (dalje: Uredba Rim II).

Untitled - Pravni fakultet

17 lis 2009 ... 375 509 prekršaja izdan obavezni prekršajni nalog; ... 4. da se prigovor protiv Obaveznog prekršajnog naloga u situaciji kada nadležni ... izazvana prometna nesreća ili prometna nesreća u kojoj ima i ozlijeđenih osoba, tj.

godišnjak - Pravni fakultet

2 lis 2010 ... again with the training, arming, and equipping of the contras. ... Ujedinjeno Kraljevstvo).340 Prema izvještaju, u Armeniji, Gruziji, Islandu, Italiji, ...

2017. - Pravni fakultet

godišnjak tribina 2017. Urednici: akademik ... Godišnjak Tribina Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba prav- ... Državna matura, prof. dr. sc. Vjekoslav ...

Vol.28 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

sud novi ZKP, bit će to kraj borbe protiv korupcije“, „Jutarnji list“ od 10. svibnja 2012.). ... fesor na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli u Hrvatskoj, te Emir Hrnjic sa ...

Komision - Pravni fakultet

Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. ... Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem, jer on sklapa posao sa.

Predavanja - Pravni fakultet

somnabulizam. - depersonalizacija, transformacija i derealizacija. - fuge. - hipnoza. - tranzitivizam – dvostruka ličnost (histerija, sch). MORALNOST – sposobnost ...

Pravni fakultet - unizg

POPIS STUDENATA. Rbr. JMBAG. Studij. Sastavnica. 1. 0007181726 integrirani preddiplomski i diplomski Pravni fakultet u Zagrebu. 2. 0009056569.

3.a/a - Pravni fakultet u Rijeci

Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci donosim ovu. ODLUKU. 1. ... Popis banaka čije se kartice mogu procesuirati preko POS-a: ... Veneto banka. 3.

Pro Bono - Pravni fakultet

ma i u ostale gradove kako je i planirano našim Projektom. uspješnom, odvjetnicom Ines Bojic. Odvjetnica Bojic je uvijek dostupna za savjetovanja, mentoriranje ...

pravni fakultet u zagrebu, 1

14 ruj 2018 ... Marin Keršić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu zatim nam je u svome rad izložio analizu pravnih načela kako su shvaćena u hrvatskom ...

Memorandum PFZ - Pravni fakultet

Nositelj nastavnog predmeta. Pravo društava – opći dio. Akademik Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin.

2017-4 - Pravni fakultet

Bosanac. - Beograd : [M. Bosanac], 2017. - 56 listova ; 30 cm [1] elektronski optiĉki ... Privredni rast i poreska politika : seminarski rad / Dragan Bosankić. ... Kosovo i Metohija : rat i uslovi mira / Jelena Guskova ; [prevod Suzana Stojković].

Curriculum - Pravni fakultet

Sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij prava djece ... U prvom semestru održava se nastava iz tri obvezna predmeta, s opterećenjem od po 6 ECTS ... Nenad Hlača, doc. dr. sc. ... Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006) Psihologija braka i ... Raboteg-Šarić Z., Pećnik N., Bračni status, financijske teškoće i.

pravni fakultet - HKMS

Pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni upravni studij moraju prije polaganja drugih ispita odslušati predavanja iz predmeta: „Organizacija ...

Mjenica - Pravni fakultet

kaucije (kauciona mjenica), a izdaje se kao bjanko, akceptirana i rekta mjenica. •. I na kraju ... Vlastita mjenica je hartija od vrijednosti koju izdaje određeno lice i.

Vol.3 No.3-4 - Pravni fakultet Osijek

i Opće bolnice Osijek, Odjel za neurologiju. PRAVNO-MEDICINSKI ASPEKTI OCJENE SPOSOBNOSTI. ZA RASUĐIVANJE I POSTOJANJA MANA VOLJE KOD ...

Pravni fakultet Osijek - unios

770 0010111480 Jelečević. Nada. Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava. 771 0111122405 Jelenić ... 2212 0079072123 Zanze. Jakob. Integrirani ...

vidi odluku - Pravni fakultet

(2) Student koji studira u statusu izvanrednog može promijeniti status u redovitog koji sam plaća studij, najkasnije do 26. godine starosti studenta. (3) Student ...

elektronički agent - Pravni fakultet

UETA – „Automated transaction” means a transaction conducted or ... onda je ona pogrešno učinjena (zabluda, prevara, prijetnja ili prinuda).80 Teorija volje ... 122 Vedriš, M. i Klarić, P.: Građansko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2003., str.

Poslovno pravo - Pravni fakultet

U našoj ranijoj pravnoj tradiciji za pojam ove grane prava koristili su se različiti termini ,koji su u suštini sinonimi za poslovno pravo: privredno pravo i trgovačko ...

Komision - Pravni fakultet Univerziteta u

Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. ... Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem, jer on sklapa posao sa.

a 1 Informator 6406 - web - Pravni fakultet

22 velj 2016 ... Primjer francuskog Ustavnog ... postupka, tacite mijenjati ustavno uređenje države. ... 23 Pojedinačni ispravni postupak propisan je čl. 200.,.

12 Babic Rotar Rim I - Pravni fakultet

1. UVOD. Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i. Vijeća o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze (dalje: Uredba Rim I.) temeljni je izvor kolizijskih ...

Pro Bono - Pravni fakultet - unizg

pak izvlaštenja nekretnine uprav ... 7. VRBOVEC. 2. 0. 4. 1. 7. 8. KUTINA. 5. 2. 5. 4. 16. 9. OGULIN. -. -. 6. 1. 7. 10. RIJEKA. 0. 2. 2. 1. 5 ... Primate li puno žalbi i.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

FORENZIČNA PSIHIJATRIJA I. PSIHOLOGIJA. Prof. dr. sc. Dragan Babić. Doc.dr.sc. Marko Martinac, psihijatar. V.ass.mr.sc.dr. Marko Pavlović, psihijatar;.

predstečajna nagodba - Pravni fakultet

22 sij 2013 ... objasnio, potrebno je ipak objasniti što je to predstečajna nagodba. ... forum na kome teoretičari i praktičari razmjenjuju misli i iskustva, jer bez ...

pravo u medicini - Pravni fakultet

10 000 Zagreb [email protected] MODUL 1 – OSNOVE PRAVA U MEDICINI. Program ... trajne medicinske izobrazbe HLK. Mjesto održavanja. Predavanja i radionice ...

vidi više - Pravni fakultet

13. SIGURNOST ELEKTRONIČKE. INFRASTRUKTURE. Prof. dr. sc. Krunoslav Antoliš. 20.6.2020. 4.7.2020. 29.8.2020. 29.8.2020. 14. ZAPISANO U KOSTIMA.

Book 1.indb - Pravni fakultet

U PREDMETU MARESTI PROTIV HRVATSKE. U radu se uvodno prikazuje normativno uređenje i praksa istodob- nog ili konsekutivnog vođenja prekršajnog i ...

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET ...

Vidovdanski ustav. 27. Političko-pravni aspekt šestojanuarske diktature u odnosu na BiH. 28. Oktroirani ustav i njegova primjena. 29. Borba za autonomiju ...

pravni fakultet - Sveučilište u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, raspisuje. N A T J E Č A J za izbor i prijam. 1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno ...

Trgovinsko posredovanje - Pravni fakultet

sklapanju ugovora o kupovini i prodaji robe i pri prevozu. Prema. Zakonu o obligacionim odnosima “ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da ...