HAH Prirucnik kemijske opasnosti - Hrvatska agencija za hranu

22 tra 2010 ... Knjiga Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani nastala je na inici- jativu Znanstvenog odbora za ... Djeluje i na grinje, a posebno je učinkovit protiv skladišnih štetnika. ... se u ugostiteljskim objektima prodaju kao domaći pršut.

HAH Prirucnik kemijske opasnosti - Hrvatska agencija za hranu - Srodni dokumenti

HAH Prirucnik kemijske opasnosti - Hrvatska agencija za hranu

22 tra 2010 ... Knjiga Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani nastala je na inici- jativu Znanstvenog odbora za ... Djeluje i na grinje, a posebno je učinkovit protiv skladišnih štetnika. ... se u ugostiteljskim objektima prodaju kao domaći pršut.

Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani - Hrvatska agencija za hranu

22 tra 2010 ... Danas je primjena kemijskih tvari u hrani regulirana zakon- ... koristi u nikal-kadmij baterijama (Ni-Cd baterije koje se mogu puniti) te kao ...

HAH Prirucnik bioloske opasnosti.indd - Hrvatska agencija za hranu

re te u području sigurnosti hrane donosi znanstvena mišlje- ... za biološke, kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, u okviru ... voće, salate i hladne nareske.

trichinella sp. - Hrvatska agencija za hranu

Nadrazred: Nematoda (oblenjaci). • Razred: Nematodes (valjkasti crvi ili oblići). • Podrazred: Adenophorea (afazmidi). • Red: Enoplida (prije Trichurata).

Batat - Hrvatska agencija za hranu

Batat (Ipomea batatas L.) je biljka koja pripada porodici Convolvulaceae. ... Kuhani, zdrobljeni batat se također koristi kao zamjena za pšenično brašno u.

haccp - Hrvatska agencija za hranu

Definicija. HACCP sustav je sustav preventivnog pris- tupa osiguranju zdravstvene ispravnosti i sigurnosti namirnica koji se temelji na iden- tifikaciji i analizi ...

PowerPointova prezentacija - Hrvatska agencija za hranu

7 lis 2015 ... Mljekomat. Page 5. Otvorena pitanja. • Koje su mikrobiološke opasnosti prisutne u svjeţem mlijeku iz mljekomata? • Kakva je kemijska kakvoća ...

znanstveno mišljenje - Hrvatska agencija za hranu

rizik zbog povećanog unosa kalcija u određenim populacijskim skupinama; ... rizika kod obogaćivanja hrane prikazani prema Metzeru i sur. (tablica 1.) sasvim ...

Aspergillus, Penicillium i - Hrvatska agencija za hranu

zearalenon i okratoksin A, a sintetiziraju ih najčešće plijesni rodova Aspergillus, ... Odabir ekstrakcijskog sredstva ili kombinacije otapala ovisi i o ... primjenjivana metoda za zaštitu životinja protiv mikotoksikoze je korištenje ... Ngindu A., Johnson B.K., Kenya P.R., Ngira J.A., Ocheng D.M., Nandwa H., Omondi T.N., Jansen.

službeno glasilo - Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

30 kol 2019 ... 10 Bc Institut d.d. Zagreb, Rugvica, Dugoselska 7, HR-10 370 Dugo Selo, Hrvatska. 15 CT Sjeme d.o.o., Hrvoja Macanovića 23, HR-10 000 ...

aditivi, hrana i potrosac.indd - Hrvatska agencija za hranu

Konzervans. E250 Natrijev nitrit. Konzervans. E251 Natrijev nitrat. Konzervans. E252 Kalijev nitrat. Konzervans. E260 Octena kiselina. Konzervans. E261 Kalijev ...

hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Hrvatska agencija za ...

28. veljače, Sveti Martin na Muri, Hrvatska o Masten Milek ... 49/14), Centar je nadležan za kontrolirano zaprimanje i uništavanje neupotrebljenih markica preostalih po ... obuhvatila teoretski i praktični dio vezan za smrdljivu snijet (Tilletia spp.) ...

Izvješće o radu HCPHS - Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 2. O CENTRU ... 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ... novine“ 75/05, 25/09 i 55/11), Zakonu o održivoj uporabi pesticida (,,Narodne novine“ 14/14) te pratećim ... vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru, Uredba Komisije (EZ) br.

Plan rada HAPIH 2020. - Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

poljoprivrede i ribarstva na projektu određivanje rokova berbe maslina korištenjem NIR uređaja. ... o Advisory Forum o Focal ... Berač/tresač maslina. 5.000,00.

Kemijske opasnosti - hzzzsr

procijene opasnosti za rad s opasnim kemikalijama. Vodič je ... Opasne tvari. Stari znakovi opasnosti. RL 67/548/EU. Novi znakovi opasnosti. GHS/CLP. Farme,.

proba proba proba - Hrvatska agencija za hranu

Utjecaj kvalitete sirovog mlijeka na UHT mlijeko. UHT mlijeko je mlijeko u kojem su uništeni organizmi koji mogu dovesti do njegovog kvarenja. Burton (1988) ...

o MIKROBIOLOS"'·-rw KRITERIJIMA ZA HRANU - Agencija za ...

hranu. Stoga toplo preporučujem ovaj jedinstveni Vodič za štampu i što skoriju ... Novi Pravilnik sadrži samo mikrobiološke kriterije za hranu koji trebaju ...

Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu - Agencija za ...

hranu. Stoga toplo preporučujem ovaj jedinstveni Vodič za štampu i što skoriju ... Novi Pravilnik sadrži samo mikrobiološke kriterije za hranu koji trebaju ...

Priručnik za monitoring Priručnik za monitoring - Agencija za zaštitu ...

se vrši ekstenzivna ispaša ili se kose i na močvarnim livadama, a zimi u primorskim ... a koja napuštena, a boja u spreju da se označi prebrojano drveće. Većinu ...

Hrvatska karta potresne opasnosti – kako je nastala i kako dalje?

10 lis 2012 ... Hrvatska seizmološka karta 1987–2012. • 1987. na ... Nakon inicijative s Geofizičkog odsjeka prema Hrvatskom zavodu za norme (2008. g.) ...

Džepni priručnik o dopingu 2016 - Antidoping agencija

specifični: efedrin, metilheksanamin,. MIMETICI: ... Izuzeće za terapeutsku upotrebu da potpiše TUE formular. (TUE) važi za ... Glukokortikoidi u vidu kapi za nos i.

Priručnik za početnike i postojeće poduzetnike - Razvojna agencija ...

Obrazac GI-MPV i PUR možete pronaći na internet stranici www.carina.hr/Dokumenti/Propisi.aspx?i=13. Ako proizvodite vino za vlastite potrebe, niste ...

Džepni priručnik o dopingu 2016 - Antidoping agencija Republike ...

specifični: efedrin, metilheksanamin,. MIMETICI: (EPO ... www.adas.org.rs/suplementi/zahtev-za-misljenie-o-suplementu ... Glukokortikoidi u vidu kapi za nos i.

Priručnik za živu - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

opasnostima žive i kako na odgovarajući način zaštititi sebe od mogućih izloženosti živi. Predstavljeni ... srebrnobijela tečnost (teška tečnost), bez mirisa. Najčešće upotrebe: ... U slučaju malog curenja: Termometar sadrži oko 1,5 grama žive.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

U okviru svojih djelatnosti Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) naročitu pozornost poklanja zaštiti i očuvanju hrvatskih izvornih pasmina domaćih životinja.

AME - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Dragutina Mandla 7; ZAGREB. Tel 00385 1 639-7357 ... [email protected]. 7. SNJEŽANA ADAMOVIĆ dr.med. spec. medicine rada i športa. HR.AME.07. ☑. ☑. ☑.

Hrvatska energetska regulatorna agencija - Hgk

1 lis 2019 ... Struktura cijene električne energije, regulirane komponente cijene i pravila promjene ... od tržišnih cijena, u uvjetima brzog porasta tržišnih cijena ... (kn/kWh). (kn/kW). (kn/kvarh). (kn/mj). Tarifne stavke. Visoki napon. Bijeli. ‐. .

VUK – T - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Pregledaj sekciju kinematike palice iza sjedišta pilota i podmaži x x x x. 2.11. Pregledaj ... Pregledaj poluge zračnih kočnica u trupu i zamjeni glave L-Hotelliera.

Statut HAA - Hrvatska akreditacijska agencija

Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije na sjednici održanoj ... Naziv HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA mora biti istaknut na zgradi u kojoj je ...

Konjogojstvo - Hrvatska poljoprivredna agencija

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 28/09 od 04. ... Adresa: Franje Vidovića bb, 43240 Čazma ... vim regulativama Europske Unije koje u 2018.

Untitled - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

26 svi 2017 ... aerodrome: ZL Zagreb, ZL Split, ZL Dubrovnik, ZL Pula, ZL Zadar, ZL Osijek, ... se u skladu sa spomenutim sporazumima ako su takvi letovi.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE ... - HUZP

16 srp 2014 ... Ako je HAKOM regulatorna agencija kako je mogao dopustiti ... može biti brzina interneta da potrošač plaća 100%, a davatelj usluge mu.

Padobranstvo - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

13 tra 2014 ... 3. kolovoza 2015. Padobranski sportski klub. “Ludus”. Boškovića 13. 40000 Čakovec ... Poliklinika Sunce, Zagrebačka 1, Varaždin. • Lucijana ...

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR ... - Auctor invest doo

21 sij 2013 ... predsjednik uprave Krunoslav Čović, članovi uprave Maja Paškvalin i Davor Čović;. 2. Stjecatelj dionica izdavatelja: Slavonski zatvoreni ...

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ...

14 lip 2019 ... ... Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, ... istoka i Afrike te direktor kompanije Vertiv d.o.o. Diplomirao je u ...

Galebaši - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Vidimo dvije zrakoplovne jedrilice uzorka Zögling Z-35, krsnih imena Jastreb ... dali avion, u pilotskoj kabini pod sedištem nađemo njegov dnevnik letenja i još ...

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Diners Cluba i HAK-a* bez plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu korištenja**. ... sudjelovanje u nagradnom programu ''dinersirano za vas''*** - nagradne ...

Hrvatska akreditacijska agencija potpisnica Multilateralnog ...

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) primljena je u društvo članica potpisnica. Multilateralnih sporazuma (MLA) o priznavanju akreditacije u Europskoj ...

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU ... - AZTN

11 pro 2017 ... Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne ... ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj ... DRAŽEN LEŽAJIĆ, vozač motornog vozila, iz Zagreba, Trg žrtava fašizma 1,.

Službeno glasilo god 12, broj 26 - Hrvatska agencija za ...

30 tra 2019 ... 781 Agronom d.o.o., Zagrebačka 171, HR-34000 Požega, Hrvatska. 782 Cerera agro d.o.o., J.J.Strossmayera 5a,5b, HR-32010 Vukovar, ...

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i ... - UTT

Što je program Provjere inovativnog koncepta. ... u Program. Objavljivanje javnog poziva od strane HAMAG-BICRO-a ostvaruje se ... Poslovni prihod ili Ukupna ...

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP

ostalih vrsta morskih kornjača zabilježene su još sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea) i zelena želva (Chelonia mydas), a od morskih sisavaca ...

Aerodromi - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Aerosvijet arhiva. Aeroklub Dubrava. Za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo. AerOSvIjeT, hrvatska zrakoplovna revija. Desprimska ul ., I . odv . 18.

hrvatska poljoprivredna agencija - Ministarstvo poljoprivrede – HPA

nema dovoljno privatnih bikova i bikova gospodarskih po- družnica (u odnosu 1:80). ... sa, dubina i opseg prsa, opseg cjevanice i težina u kilogra- mima. 36.

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ... - AORT

AORPS. Stranica 2. STRATEŠKI PLAN. AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU. STEČAJA POSLODAVCA. Institut osiguranja ...

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Poljana Križevačka ...

OIB: 48006835970 e mail: www.hpa.hr. Broj telefona: 01 / 3903 – 111. Broj telefaksa: 01 / 3903 – 191. Ured u Zagrebu, Ilica 101, 10 000 Zagreb. 2. Podaci o ...

Paragliding - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

14 srp 2014 ... Kristijan Petrina. Danijel Zrno. Za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo. AerosvIjet, hrvatska zrakoplovna revija. Desprimska ul., I. odv. 18.

1 REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH ...

broj Povrv-… od 23. listopada 2015. godine, prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave i rješenje o ovrsi Posl. broj OVRV-… od 05. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH ...

Prije svega, to je institut predstečajnih nagodbi. Njime je ... Biljemerkant trgovina d.o.o. u stečaju, Osijek. 1146. 3. ... KAMEN GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gornja.

Znanstveno mišljenje o deoksinivalenolu (DON) - Hrvatska agencija ...

19 tra 2018 ... Žitarice namijenjene za izravnu prehranu ljudi, žitno brašno, mekinje i ... of Manitoba barley by 3,15-diacetyldeoxynivalenol and its detection by ...

Tablica s komentarima - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency. Ulica grada ... rezultat toga da u Hrvatskoj imamo Klasu C ... zrakoplovni savez,.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Hakom

30 lip 2016 ... 3.2.6 Praćenje stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga . ... HP je jedini davatelj univerzalne usluge, a pravo i obvezu obavljanja ... 17 pismovne pošiljke preporučene pošiljke pošiljke s označenom vrijednosti pošiljke za ...

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU Radnička ... - HAOP

31 pro 2017 ... 22.02.2016 22.02.2021. Dozvoljava se trgovačkom društvu PHOENIX METALI d.o.o. za reciklažu i usluge, Zagreb, Aleja Blaža Jurišića 81, OIB:.

Sportsko rekreativni zrakoplovi - Hrvatska agencija za civilno ...

Povijest nas uči da je se prvi motorni let zrakoplovom težim od zraka dogodio 17 ... broj 34/14), mikrolaki avion je zrakoplov koji nema više od dva sjedala, kojem ...

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog ... - AZTN

12. 3.1.1. Kartel 15 autoškola s područja Grada Rijeke i Općine Matulji . ... 15. 3.2.1.1. Šimatić d.o.o., Osijek protiv Tomić & Co d.o.o., Zagreb . ... odabrana za provedbu pilot-projekta digitalizacije televizijskog signala pod nazivom. »Digitalna ...

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Vlada ...

Procjenitelj troškova te Hakometar plus, koji služi za mjerenje brzine Interneta u bežičnim mrežama i provjeru parametara mreže, uključujući i onih koji utječu na ...

Predlozak za prezentacije-Hrvatska regulatorna agencija za mrezne ...

Rezultati mjerenja korisnika putem HAKOMetar Plus aplikacije. Objave tog tipa već su prisutne kod pojedinih EU regulatornih tijela (npr. ARCEP u Francuskoj i ...

Uzgoj goveda br. 2 svibanj 2019. - Hrvatska agencija za ...

Svjetskoga simentalskog saveza, te partnerima iz Austrije i Njemačke. ... preuzeta tri bika iz domaćega uzgojnog programa, dok je jedan bik izvezen u Centar za.

ZAGREBAČKA BURZA HRVATSKA AGENCIJA ZA ... - Luka Rijeka

Predmet: Odobreni Poslovni plan Luke Rijeka d.d. za 2019. godinu. ... Nekretnine i oprema koje predstavljaju poslovnu jedinicu Terminal Škrljevo kao i dionice ...

Kako do ispravno deklariranog proizvoda? - Hrvatska agencija za ...

Skraćena deklaracija za zapakira- nu hranu odnosi se na hranu: u avioni- ma, kantinama, bolnicama, vrtićima, školama, restoranima javne prehrane i sl.