NAJČEŠĆI PROBLEMI U PROIZVODNJI PRŠUTA

dine vrste muha i kornjaša, a od paučnjaka grinje. Kao ... Pršut na površini poprima bakrenocrvenu, a ... Predilekcijska mjesta odlaganja jaja muha na pršutu.

NAJČEŠĆI PROBLEMI U PROIZVODNJI PRŠUTA - Srodni dokumenti

NAJČEŠĆI PROBLEMI U PROIZVODNJI PRŠUTA

dine vrste muha i kornjaša, a od paučnjaka grinje. Kao ... Pršut na površini poprima bakrenocrvenu, a ... Predilekcijska mjesta odlaganja jaja muha na pršutu.

NAJČEŠĆI PROBLEMI U PROIZVODNJI KRASTAVACA U ...

Postupak rezidbe se sastoji u sljedećem: glavna vriježa se vodi dok ne ... Na slijedećih 50-70 cm pustimo bočne vriježe da razviju 1 list sa po 1 plodom i ...

Najčešći zdravstveni problemi mladih sportista - Sportski savez ...

Okultni miokarditis. • Respiratorna infekcija. • Nema ubedljivih kliničkih, laboratorijskih i ehokardiografskih znakova inflamacije. • Negativna virusološka ...

tehnološki problemi u proizvodnji kratkotrajno steriliziranih muečnih ...

Darko ŠKRINJAR, dipl. inž., RO »Dukat«, Zagreb. Sažetak. U članku ... KS proizvoda (mlijeko raznog ''^/o masti, čokoladno mlijeko, kakao, mlječna kava, puding ...

problemi i rješenja u ekološkoj proizvodnji vinove loze - Repozitorij ...

(http://www.gospodarski.hr/Publication/2012/8/zatita-vinove-loze-od-najvanijih-bolesti-i- tetnika/7621#.Wvwgsy5ubIU). 2.3.1. Pepelnica vinove loze. Uzročnik ...

SOCIO-EMOCIONALNI PROBLEMI I PROBLEMI U PONAŠANJU ...

Ključne reči: intervencija, dete, socio-emocionalni problemi, problemi u ponašanju. UVOD. Socijalno-emocionalni razvoj smatra se jednim od najvažnijih.

CRNOGORSKA GOVEĐA PRŠUTA

Prirodni i društveni faktori koji određuju specifične karakteristike Crnogorske goveđe pršute . ... najkvalitetnijih dijelova trupa: biftek, but, slabina, leđa, i plećka. ... domaćinstvo koje uzgaja goveda, dio ili svu hranu za goveda proizvodi na tom.

PROIZVODNJA PRŠUTA U SVIJETU I KOD NAS

Ključne riječi: vrste pršuta, dalmatinski pršut, istarski pršut. ... ga zaštićen je naziv „Drniški pršut“, čija je proizvod- ... cijena bude u skladu s kakvoćom proizvoda.

Specifikacija dalmatinskog pršuta

Izgled buta: but mora biti odvojen od svinjske polovice između zadnjeg slabinskog kralješka (v. lumbales) i ... konzerviranja bio je sušeni svinjski but – pršut.

SPECIFIKACIJA ZA ZAŠČITO KRAŠKEGA PRŠUTA Z ... - Gov.si

13 maj 2013 ... Specifikacija za proizvodnjo Kraškega pršuta združuje postopke od izbora surovine, soljenja ... PRIPRAVA ZA SOLJENJE Groba morska sol. 5.

SPECIFIČNOSTI AUTOHTONIH HRVATSKIH PRŠUTA

hrvatskih pršuta proizlaze iz različitih tehnologija prerade sirovine. Hrvatski autohtoni pršuti su Istarski, ili izvorno Istrski pršut, Krčki, Dalmatinski i Drniški pršut.

Hlapljive tvari istarskog pršuta u različitim periodima zrenja

nezasićenih slobodnih masnih kiseli- na su alifatski ugljikovodici, alkoholi, aldehidi i ketoni. Alifatski ugljikovo- dici nastaju autooksidacijom lipida. (Toldrá, 2002) ...

kemijski sastav i kakvoća pršuta - Repozitorij Veterinarskog fakulteta

Slika 10. Suho soljenje. Slika 11. Dimljenje. Slika 12. Prešanje. Slika 13. Sušenje. Slika 14. Zrenje. Slika 15. Prikaz kemijskog sastava istarskog pršuta. Slika 16.

vpliv soljenja in vonja po merjascu na kakovost pršuta - Digitalna ...

KG mesni izdelki / kraški pršut / kakovost pršuta / vonj po merjascu / skrajšano soljenje / fizikalno kemijske lastnosti / senzorične lastnosti. AV KALTNEKAR ...

Meze-Kulen,pršuta,premium kobasice,kačkavalj,jaje,kiseli ... - NS Hub

Španska pita....................................................................1200din/Kg. • Grčka salata.....................................................................1050din/Kg. • Urnebes Salata-sir,domaći ...

Najčešći formati grafičkih datoteka

Metafile. Vektorski. Format koji je razvijen suradnjom različitih organizacija za ... Data Exchange. File. Vektorski. Format kreiran od AutoDesk-a. Skoro svi PC-.

Najčešći vaskulitisi u dječjoj dobi

1 pro 2005 ... ... Henoch-Schönleinova purpura, Kawasakijeva bolest. Keywords vasculitis, childhood, clasiffication, Henoch-Schönlein purpura, Kawasaki ...

Epilepsije temporalnog režnja (TLE) predstavljaju najčešći ...

11 окт 2012 ... Iktalni EEG nalaz. Iktalni EEG predstavlja električnu aktivnost mozga koja se registruje tokom epileptičnog napada. Karakteristike iktalnog ...

NAJČEŠĆI SIMPTOMI TUMORA MOZGA U DJECE

Deskriptori: TUMOR MOZGA, SIMPTOMI, ZNAKOVI, DIJETE. *Klinika za dječje ... Glavobolja trajanja dva tjedna u bilo koje doba dana u djeteta mlađeg od.

PERINATALNI MOŽDANI UDAR - NAJČEŠĆI UZROK ...

znači da je inzult kod njih nastupio pre- natalno (11). Arterijska okluzija može biti izazvana embolusom ili trombom. Izvori embolusa su: dijelovi placente,.

neki najčešći aerozagađivači. standardi kvaliteta vazduha.

Kisela kiša oštećuje šume i useve, menja uslove u zemljištu, i čini reke i jezera kiselim i nepogodnim za ribe. Produženo izlaganje tokom dužeg vremenskog ...

NAJĈEŠĆI PSIHIĈKI POREMEĆAJI DJECE ŠKOLSKE DOBI

▫Poremećaji (teškoće) prilagoĊavanja. ▫Somatoformni poremećaji. ▫Specifiĉne teškoće uĉenja. Uĉestalost: 3 - 6%. ▫Graniĉne intelektualne sposobnost ...

Najčešći klinički entiteti lokaliziranog izvanzglobnog reumatizma

“Trkačka potkoljenica” (eng. “shin splints”) je bol i nela- goda, a ponekad i oteklina u prednjem dijelu potkoljeni- ce nakon ponavljanih prenaprezanja pri hodu ili ...

NAJČEŠĆI KOROVI POVRĆA NA TERITORIJI PČINJSKOG ... - Psss.rs

raspoznavanje ovih grupa, jer su uskolisni korovi znatno otporniji na većinu postojećih preparata. • Prema dužini života korovi se dele na jednogodišnje, ...

Najčešći kontaktni alergeni u bolesnika s kontaktnim dermatitisima u ...

reakcije imali smo na nikal sulfat, kao što je vidljivo i u rezultatima Alergološke ... zivanje kontaktne alergije. ... imala pozitivne reakcije, od toga 70 na nikal sulfat,.

NAJČEŠĆI BENIGNI TUMORI KOŽE - PRISTUP U OOM BRADAVICE

Često na rukama i nogama, stopalima, ali i ustima i spolovilu. • Uglavnom ne zahtijevaju liječenje (estetski zahvat). Dermatofibrom tvrdi. Mekani fibrom na petiljci.

Mjerne jedinice - Najčešći predmetci mjernih jedinica

(osnovna jedinica) -1 litar, 1 metar, 1 gram deci-. 0.1 centi-. 0.01 mili-. 0.001. Najčešći predmetci mjernih jedinica. Mjerne jedinice. Mjerne jedinice i pretvaranje ...

NAJČEŠĆI UPITI SOIH-ovom CENTRU ZA PRAVNU POMOĆ IZ ...

tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu po odredbama ovoga Zakona i propisima iz ... 1. pravo na porezne olakšice predviĎene posebnim propisima,.

Mjerne jedinice - Najčešći predmetci mjernih jedinica - Artrea

(osnovna jedinica) -1 litar, 1 metar, 1 gram deci-. 0.1 centi-. 0.01 mili-. 0.001. Najčešći predmetci mjernih jedinica. Mjerne jedinice. Mjerne jedinice i pretvaranje ...

Job i problemi patnje

Jobova knjiga veliki klasik starine o pitanju zla i patnje. ... Jobove knjige. Riječ je o bogatom gospodinu s istoka, Jobu, koji je od bogata i sretna čovjeka, unatoč.

Priručnik - Problemi u ponašanju

Diljem svijeta, žene se često doživljavaju kao prirodni skrbnici. Međutim ... Dva kožna nabora između velikih usana, koji se protežu od klitorisa s obje ... ili stidnih dlaka. ... Nažalost, ne postoji lijek za HIV/AIDS. ... svrab oko spolovila ili anusa.

PROBLEMI PIRANSKIH SOLIN

več dokupovati v tujini. Glavnino domačega pridelka soli daje Tuzlanska kotlina, kjer ... v drugi polovici 19. veka. kamor je dotlej odhajala sol naših solin, pa.

PROBLEMI U PONAŠANJU DJECE

laganje te poremećaj paţnje. Kljuĉne rijeĉi: ponašanje djece, normalno ponašanje, poremećaji u ponašanju, predškolska djeca, prediktor ponašanja ...

ETIČKI PROBLEMI U NEONATOLOGIJI

tonemo u "paternalizam u medicini" gdje je liječnik "bogomdani sudac", koji ne osluškuje druga mišljenja. Ovo treba izbjegavati na svaki mogući način! Nerijetko ...

OSNOVNI PROBLEMI FILOZOFIJE

jednom riječi od sebe samog. Ali vidim što je posrijedi: mojemu razumu godi lutati, još se nije naviknuo drţati unutar granica istine. Nego mu još jednom [VII 30] ...

etnoantropološki problemi - AnthroSerbia.org

... je u epskom obračunu kod OK Korala, kao i serijom me usobnih ubistava tokom ... i Dok Holidej imali obračun sa Klentonovima i Meklorijevima, pa ipak, obra-.

Problemi objašnjenja svijesti

redukcionizam ili je njegova vrijednost samo u tome što je točno ocrtao problem koji svaki redukcionistički pokušaj objašnjenja svijesti mora riješiti.86.

Problemi i hipoteze istraživanja

Drugi problem ovog istraživanja bio je ispitati efekte osobina ličnosti, percipiranog stupanja roditeljskog stresa i percipirane socijalne podrške na depresivnost i ...

PUBERTETSKI PROBLEMI & MUŠICE…

drogi koja je tragična po sve sudionike (dobavljač-konzument). ... Šime Storić: Poljubit ću je uskoro, možda t ću je uskoro, možda t ću je uskoro, možda.

Problemi s ortocentrom - math.e

Lema 2. Ortocentar H je unutar kružnice opisane trokutu ABC, na njoj ili izvan nje, već prema tome je li taj trokut šiljastokutan, pravokutan ili tupokutan. 4/21.

Medjunarodni problemi 1-2018

prehrambene industrije, osnovnih metala, gume i određenih odevnih predmeta, ... industrijske proizvodnje i žilavo tržište nekretnina („Ubrzan rast kineske ...

Medjunarodni problemi 2-2018

Maja KoVAČEVIĆ. Međunarodni problemi i izučavanje procesa evropske integracije od osnivanja zajednica do Jedinstvenog evropskog akta. 142. Vuk LAZIĆ.

Medjunarodni problemi br. 2-3 (2017)

2‐3/2017. TEMA BROJA: Proučavanje međunarodnih odnosa u tesnacu? ... nekumulativne razvojne epizode u kojima je starija paradigma u potpunosti ili ... enormnog porasta duga i svetske ekonomske krize pokrenute 2007–2008. godine. ... diverziteta.9 „Mračna priča prepuna nasilja” (Elizabet Abot) tj. priča o kolonizaciji.

Osobine i problemi Cipra 1

Cipar je najistočnije položen i jedan od najvećih otoka na. Mediteranu. · · : ' . ... razumljivo . u kraju koji se nalazi u. zoni umjereno toplih klima zapadnih primorja ...

PROBLEMI U PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH BOLESTI

1 ožu 2017 ... hzzzsr.hr), prim. dr. sc. Ana Bogadi-Šare, spec. med. rada (ABogadi-. [email protected]), Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,.

Mala ozljeda - veliki problemi

25cm), Lasegueov znak desno je terminalno pozitivan, a lijevo kod 70 st. Postoje dizestezije lijevg stopala, dorzifleksija stopala je nemoguća, a PR lijevo življi.

Filozofski problemi umjetne inteligencije

2 ruj 2017 ... Ključne riječi: umjetna inteligencija (UI), Alan Turing, Turingov test, John Searle, argument kineske ... Umjetna inteligencija (UI) označava posjedovanje inteligencije od strane strojeva poput ... Miščević N., Smokrović N. 2001.

Kognitivna onesposobljenost i problemi sa ponašanjem u ...

HALUCINACIJE I DELUZIJE. Kod mnogih osoba koje imaju PB i kognitivnu onesposobljenost mogu se javiti halucinacije ili deluzije. Halucinacija (priviđenje) je.

MEĐUNARODNI PROBLEMI INTERNATIONAL PROBLEMS

... do terorizma: infektivni agensi kao specifičan bezbednosni rizik savremenog sveta ... BiFS doo, Books and periodicals, Supilova 10, 11000 Beograd, Srbija ... raskid sa, do tada, poznatom praksom političkog organizovanja ljudi. Euforija koja ... U današnje vreme jednu od najvećih pretnji bezbednosti u domenu zdravlja.

Problemi monetarne transmisije ECB-a i učinkovitost ...

Mjere i instrumenti nekonvencionalne monetarne politike . ... Transmisijski mehanizam monetarne politike preko referentne kamatne stope ima utjecaj na.

PROBLEMI SA PLODNOŠĆU U NATALNOJ KARTI

kako će njezina ćerka živeti u kući na selu sa roditeljima ... aspekt sa osom čvorova i pokazuje put najbržeg ... ukazuje na neki dug, odnosno gubitak u vezi sa ...

449 ETIČKI PROBLEMI U ISTRAŽIVANJIMA O DECI2

se izlože generalni etički problemi sa kojima se istraživači društvenih naučnih ... Tako hrvatski nacionalni kodeks (Etički kodeks istraživanja s djecom) predviđa ...

Teoretsko-metodološki problemi produktivnosti

1 Dr. Vilko Šulterer: „Proizvodnost rada”, „Birozavod”, Zagreb 1960, str. 3. ... proizvodnje i rada utrošenog u. proizvodnju i ističe da „Princip produktivnosti.

GZO3 Tla - problemi erozija, desertifikacija - PMF

Erozija tla vodom. Erozija tla – brzina erozije; mjeri se kao volumen ili masa tla uklonjena s nekog područja u nekom vremenskom periodu, pr. kg/god/ha ili ...

Globalni problemi okoliša - EFZG

Skup aktivnosti i mjera kojom se sprečava onečišćenje okoliša, smanjuju i otklanjaju štete nanesena okolišu te se stvara pozitivan utjecaj na okoliš. Zasniva se ...

Problemi con le misure di lunghezza - Pianetabambini

al metro. Lucia ne mangia 3 dm mentre Francesca 35 cm. Chi ha mangiato più pizza? ... La madre di Paolo vuole rifinire 10 tende con 15 m di pizzo. Quanti ...

PREDROMANICKI SESTEROLISTI DALMACIJE PROBLEMI ...

Dvije su takve gradevine tek. 3 J. , T. i M. Marasovié, Crkva sv. Trojice u Splitu, Split 1971. Crkvaje doduse djelo- micno rekonstruirana u visini tambura i ku pole.

Problemi u osnovnoškolskoj nastavi matematike

3 sij 2012 ... Antonija Horvatek. 1/3. Problemi u osnovnoškolskoj nastavi matematike. Tekst koji slijedi treba shvatiti kao razmišljanja jedna nastavnice ...

Potrebe i problemi mladih u Hrvatskoj

... (6) nezadovoljstvo samim sobom, (7) problemi u intimnim odnosima,. (8) egzistencijalna kriza, (9) problemi vezani uz ovisnosti, (10) problemi odnosa u obitelji.

Dinamicko programiranje i problemi rasporedivanja

19 ruj 2011 ... podijeli-pa-vladaj instancu podijeliti na nezavisne instance, dinamicko pro- gramiranje primjenjivo je upravo u slucaju kada se jednostavnije ...