Untitled - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

22 нов. 2018 ... preduzetništva po Programu samozapošljavanja u 2018.godini. ... sprovedene obuke, u roku od sedam dana dostaviti poslovni plan Zavodu,.

Untitled - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi - Srodni dokumenti

Untitled - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

22 нов. 2018 ... preduzetništva po Programu samozapošljavanja u 2018.godini. ... sprovedene obuke, u roku od sedam dana dostaviti poslovni plan Zavodu,.

Mjesečni bilten - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

Pregled broja lica koja traže zaposlenje - Septembar. R/B Aplikacija - obilježja. Stepen stručnog obrazovanja. Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV. 1.

KORISNI LINKOVI I KONTAKTI BiH - Centar za regionalizam

KORISNI LINKOVI I KONTAKTI ... Kontakti nevladinih organizacija, institucija i državnih organa koji se na teritoriji ... Ministarstvo socijalne politike i mladih.

PRAVILNIK o uniformi Policije Brčko distrikta BiH - Policija Brčko ...

g) kravate, h) pulovera, i) kratke jakne ... i) sredstva za vezivanje - PVC lisice jednokratne, j) sredstva za vezivanje - lisice metalne, k) službena palica, l) taktička ...

ZAKON O CESTAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - Skupština Brčko ...

8 ruj 2004 ... Odjel za javne poslove mora voditi evidenciju o javnim cestama u Brčko distriktu BiH, kao i objektima na njima. Članak 6. Magistralna cesta je ...

Untitled - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

pošiljkom na adresu Instituta alternativa, Bulevar Džordža Vašingtona 57, 1/20,. Podgorica. S obzirom da su tražene informacije precizne i da ne zahtijevaju ...

BU DŽ ET - Vlada Brčko distrikta BiH

Stručni referent za umnožavanje i otpremu skupštinskih materijala. Tehničar za ... Operater - upisničar izvršenja predmeta registracije poslovnih subjekata. Operater - referent za ... Administrativni radnik na poslovima prekršaja. Administrativni ... demokratski forum 50.000 KM i ostali grantovi 150.000 KM);. Odjeljenje za ...

specifikacija - Skupština Brčko distrikta

9 lip 2014 ... Moja ljekarna. 503,2. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 58. nabava lijekova. 203-D/14. Ljekarna Zdravlje. 5587,84. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 59.

pravilnik - Policija Brčko distrikta

(3) Košulja kratkih rukava (muška/ženska) je izrađena od tkanine, ... Nosi se ispod motociklističkog odijela. ... (11) Svečana kravata - materijal 100% poliester.

pravilnik - Policija Brčko distrikta BiH

Kragna je usklađena sa kragnom spoljašne jakne, jakna je ravnog kroja i kopča se rajfešlusom. U ... Na stražnjem dijelu čizme postavljena je Kick Pad zaštita za.

specifikacija - Skupština Brčko distrikta BiH

9 lip 2014 ... Moja ljekarna. 503,2. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 58. nabava lijekova. 203-D/14. Ljekarna Zdravlje. 5587,84. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 59.

001 36-17 Zakon o nasljedjivanju Brc ko ... - Skupština Brčko distrikta

27 ruj 2017 ... (2)Nužni dio nasljednika iz članka 32 stavka 1 iznosi jednu polovicu, ... raspolaganja samo onoliko za koliko oni premašuju njegov nužni dio.

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

001 34-18 Zakon o volontiranju - Skupština Brčko distrikta

Volonter ima pravo: a) zaključiti ugovor o volontiranju, b) da mu se izda potvrda o volontiranju u roku od pet dana od dana kada je elektronskim putem, poštom ili ...

Broj predmeta - Skupština Brčko distrikta

distrikta BiH, broj 2/10), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni ... "Nastavak rekonstrukcije objekta Palestina – fasada i stolarija".

Zakon o pomilovanju Brčko distrikta BiH - Prnjavorac

ZAKON. O POMILOVANJU BR KO DISTRIKTA BiH. Č. I. GLAVA lanak 1. Č. (Predmet Zakona). Ovim zakonom propisuju se mjerodavnost organa za davanje ...

obiteljski zakon - Skupština Brčko distrikta

(1) Ovim zakonom ureuju se obiteljsko-pravni odnosi izmeu bračnih partnera, roditelja i djece, posvojitelja i posvojenika, skrbnika i štićenika i odnosi izmeu ...

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH

mjere za provođenje zaštite riba;. 29. ribarski alat je pribor kojim se obavlja ribolov;. 30. ribolovačko pravo je osnovni akt kojim se nosiocima omogućava ...

zakon o cestama - Policija Brčko distrikta BiH

VUĆA NEISPRAVNIH VOZILA. Ćlan 69 ... Za vrijeme vuće vozila iz ćlana 69 stava 1 ovog zakona, oba vozila moraju biti oznaćena znakom kojim se oznaćava.

Krivični zakon - Policija Brčko distrikta BiH

Nadripisarstvo. Ćlan 371. Tko se, nemajuşi propisanu strućnu spremu, neovlałteno za nagradu bavi prušanjem pravne pomoşi, kaznit şe se novćanom kaznom ...

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta BiH

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA BOSNE I ... - pravosudje.ba

31 svi 2006 ... dio od 25/101 nekretnina iz Pl. broj 61 k.o. G. i da se darovni ugovor kojeg ... tužitelji ne traže utvrđenje povrede prava na nužni dio), premda iz ...

obiteljski zakon - Skupština Brčko distrikta BiH

(1) Ovim zakonom ureuju se obiteljsko-pravni odnosi izmeu bračnih partnera, roditelja i djece, posvojitelja i posvojenika, skrbnika i štićenika i odnosi izmeu ...

memorandum PARCO - Skupština Brčko distrikta

(Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 17/08 i 20/10), i Prijedloga odluke ... othrine i 100 litara sredstva Neopitroid EC 20A za uništavanje komaraca na ...

Pirotehnička sredstva - Policija Brčko distrikta BiH

19 pro 2008 ... Mnogi smatraju da su petarde potpuno bezopasne i ne vide nikakvo zlo u ... Klasa III - sredstva za srednje vatromete: srednje veliki vatrometni ...

Zbirka medijskih objava - Vlada Brčko distrikta BiH

14 дец 2019 ... Dnevni avaz; 50.000, Bosna i Hercegovina. Stranica: 9. Površina: 30 cm2. Rubrika, Datum. Sveznadar; 14. 12. 2019. Stranica u zbirci: 7. Autor.

001 28-12 Zakon o javnom okupljanju - Skupština Brčko distrikta BiH

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (Predmet). Ovim zakonom propisuju se javna okupljanja građana radi javnog ...

Zakon o maticnim knjigama Brcko distrikta BiH - Prnjavorac

(8) Ako u slučaju iz stava 6 ovog člana lice koje je upisano u knjigu državljana Distrikta ima prebivalište na teritoriji jednog od entiteta upisuje se u matičnu ...

000 60-10 Zakon o porezu na dohodak - Skupština Brčko distrikta BiH

Prihodi koji se smatraju dohotkom, a na koje se ne plaća porez na dohodak, su: ... doprinosa iz plate, bilo da su utvrđeni na osnovu porezne kartice ili bez ... Nadležni organi koji su ovlašteni za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne.

BUDŽET BRČKO DISTRIKTA BiH 2009. FISKALNA GODINA

čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ... Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.) ... Radi se o istoj poziciji pripravnika koji prvih osam mjeseci prima umanjenu ...

000 06-06 Zakon o računovodstvu i reviziji - Skupština Brčko distrikta

g) Certifikovani računovođa lice kojemu je certifikat izdalo profesionalno tijelo a u skladu s članom 6 ovog zakona. h) Ovlašteni revizor – lice kojem je ...

Broj 23 - Strana 10 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

30 lip 2017 ... Broj 23 - Strana 10. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. Član 5. Manifestacija će biti realizovana u ...

KAZNENI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BiH - Tužilaštvo Bosne i ...

na primjer alfa, beta, neutronske čestice i gama zrake) a koje mogu, zbog ... a) zaštita društva od izvršenja kaznenih djela preventivnim utjecajem na druge da poštuju ... učinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga, ... drugoga da se koristi svojim pravom podnošenja žalbe, prigovora, molbe,.

Broj 23 - Strana 14 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

Broj 23 - Strana 14. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. 52. REHABILITACIJA U INTENZIVNOJ NJEZI – NEUROLOGIJA PO ...

001 10-06 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Brčko distrikta

y) ''prijevoz za vlastite potrebe'' je prijevoz osoba i tereta koje poduzeće, druga ... (1) Javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe može se vršiti vozilom koje.

001 28-12 Zakon o javnom okupljanju - Skupština Brčko distrikta

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (Predmet). Ovim zakonom propisuju se javna okupljanja građana radi javnog ...

lista pitanja za službenike u pravosuđu brčko distrikta bih (vss/všs)

Odgovor. 1 Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH. 2. ... Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ... Poslovnik o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik ...

ZAKON O RADU BRĈKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

(1) Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu izmeĎu poslodavca i zaposlenika. (2) Nakon zaključenog ugovora o radu poslodavac je dužan ...

lista pitanja za službenike u pravosuđu brčko distrikta bih ... - pkbd.ba

Odgovor. 1 Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH. 2. ... Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ... Poslovnik o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik ...

hrvatski zavod za zapošljavanje potpore za zapošljavanje - HZZ

Potpora za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba starijih od. 50, posebnih skupina nezaposlenih. Trajanje sufinanciranja: 12 mjeseci. Rad i staž.

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta

2 lip 2017 ... LISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA PO NATJEČAJU BROJ PREDMETA 14.05-. 33-924/17 I BROJ AKTA 14.05-33-24565/17 OD ...

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta BiH

2 lip 2017 ... LISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA PO NATJEČAJU BROJ PREDMETA 14.05-. 33-924/17 I BROJ AKTA 14.05-33-24565/17 OD ...

2020-03-19 Press Clipping 19.03.2020 - Vlada Brčko distrikta BiH

Пре 4 дана ... Naredba gradonačelnika koja se odnosi na radno vrijeme u Brčko distriktu. Serijski br. 2. Medij; Doseg. Radiobrcko.ba; , Bosna i Hercegovina.

hrvatski zavod za zapošljavanje - HGK

2. Hrvatski povratnici iz EU zemalja 1. Trajanje. 12 mjeseci. Intenzitet potpore. Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj te informacije o uvjetima upisa na pojedini program. ... UĈITELJSKI FAKULTET. (Uĉiteljski studij ... studij – Osijek i.

Hrvatski zavod za zapošljavanje - HZZ

Omiš. Solin. Sinj. Trilj. Umag. Pazin. XVIII. Istarska. Pula. Buzet. Poreč. Labin. Rovinj. XIX. ... Karta područnih službi i ispostava HZZ po županijama. Središnja ...

ADMINISTRATOR - ADMINIST... zavod za zapošljavanje

5 svi 2014 ... 5. 2014. ADMINISTRATOR - ADMINISTRATORICA - Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje. Burza rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Informacija o ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. PODRUČNI URED VIROVITICA. Informacija o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske ...

hrvatski zavod za zapošljavanje - Mjere.hr

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA IZ NADLEŽNOSTI. HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pregled po ... - Arz.gov.ba.

DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG ZA MULTIMEDIJALNI DIZA. VSS. 2. DIPLOMIRANI KRIMINALIST. VSS. 94. DIPLOMIRANI MAŠ.INŽ.-SMJER ENERGET.

Hrvatski zavod za zapošljavanje GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ... - HZZ

31 ožu 2015 ... ... i tehnika aktivnog traženja posla, pisanje zamolbe i životopisa, metode ... odnosa donesen je Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez ... obilježjima, kao na primjer: spol, dob, razina obrazovanja, prostorna ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 884 Ispostava PRELOG ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ... postupanja zavoda temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima ... e‐mail: [email protected] ...

Standardna klasifikacija zanimanja (SKZ) - Zavod za zapošljavanje ...

U Crnoj Gori, do sada, nije urađena nacionalna klasifikacija zanimanja (NKZ) koja je usklađena sa. Međunarodnom standardnom klasifikacijom zanimanja ...

ovdje. - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

24 окт 2019 ... Centar za profesionalnu re- habilitaciju otvoren je u objektu. Zavoda za zapošljavanje, u na- selju Zabjelo u Podgorici. Cen- tar su otvorili ...

hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured dubrovnik

21 lip 2018 ... Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) u lipnju ... korak pokazati kako se ispunjava životopis u Europass ... Molba za posao.

hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured pula - HZZ

U 2012. godini i dalje su prisutne relativno visoke stope smanjenih gospodarskih aktivnosti u. Republici Hrvatskoj zbog prelijevanja svjetske gospodarske krize ...

hrvatski zavod za zapošljavanje podruĉna sluţba virovitica

Web stranica – www.hzz.hr. Za nakladnika: mr.sc. ... Zavoda za zapošljavanje Virovitica zapoĉela je 70-tih godina raditi na identifikaciji nadarenih uĉenika osmih ...

hrvatski zavod za zapošljavanje područna služba rijeka - HZZ

evidenciju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje bile zaposlene na vlastitom ... ili 66,3 %), Opatija (1.695 ili 8,6 %), Crikvenica (1.308 ili 6,7 %), Delnice (903 ili 4 ...

izvještaj o radu - Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Broj nezaposlenih kvalifikovanih lica (od III do VIII stepena obrazovanja): 22.596 ... Krediti su odobravani za projekte iz svih djelatnosti, u skladu sa planiranim ... Odobrena sredstva nenamjenski je iskoristilo 112 (19,11%) korisnika kredita i ... prelazile iznos od 2.000 eura, odnosno 10% ukupnog Budžeta Zavoda za javne.

Oduka br.01-11107 od 15.12.2015.godine - Zavod za zapošljavanje ...

Danilovgrad - Podgorica, za projekat "Zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz osnivanje ... D.O.O. "Nova Pobjeda" - Podgorica, za projekat "Transkribovanje.