društveno-socijalna tematika u tradicionalnom i suvremenom ...

PREDMET: HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST. DIPLOMSKI RAD ... i Zima, 2015:197). Kada se govori o dječjem romanu, spominje se ponekad i izraz dječja.

društveno-socijalna tematika u tradicionalnom i suvremenom ... - Srodni dokumenti

društveno-socijalna tematika u tradicionalnom i suvremenom ...

PREDMET: HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST. DIPLOMSKI RAD ... i Zima, 2015:197). Kada se govori o dječjem romanu, spominje se ponekad i izraz dječja.

socijalna sigurnost i socijalna država - Zbornik radova Pravnog ...

Ključne reči: socijalna sigurnost, socijalna pravda, pravna država, dostojanstvo, socijalna država,. 1. POJAM SOCIJALNE SIGURNOSTI. Jedno od najvećih ...

Socijalna politika, socijalna - Institut za javne financije

Ključne riječi: Socijalna Europa, europski socijalni model, socijalna politika, socijal- na zaštita, socijalna uključenost, socijalni dijalog, model otvorene koor-.

Povijest u Bibliji, tradicionalnom kršćanstvu i karizmatsko ...

1 velj 2012 ... tih događaja je toliko važna da bez nje nema kršćanstva. Apostol ... Kršćanstvo je važnost povijesti, kao i povijesnosti svoje naracije, naslijedio.

odnos novinarskih žanrova na tradicionalnom radiju i ... - Index of

otvoreni sukob protiv novog medija, u kojem štampa koristi brojna sredstva da bi ... kutiju koja svira, u „džuboks“, sa informativnim sadržajima koji su veoma retki i ... Kada je interaktivnost u pitanju, radio je u istoriji medija bio upravo pionir u ...

društveno odgovorno poslovanje i društveno poduzetništvo u ... - unizg

30 ruj 2019 ... Primjer društveno odgovornog poslovanja tvrtke Drogerie Markt.…………….……34. 4. ... 4.4 Primjeri društvenog poduzetništva u Republici ...

vjekoslava bagarić* misaona i biblijska tematika kranjčevićeva ...

Pjesmom Mojsije- Kranjčević nameće općeljudske probleme kojih smo mi ... Kranjčević, Silvije Strahimir, Pjesme, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 60.

Teškoće u razvoju kao tematika u književnosti za ... - FFOS-repozitorij

literaturi govori se najviše o dnevniku Mire Gavrana Zaboravljeni sin ili Anđeo iz Omorine. (Hranjec, 2006; Zima, 2011; Piskač i Jurdana, 2013; Dragun, 2016), ...

Tematika i izvori mudrih misli u Ribanju i ribarskom prigovaranju ...

Starog zavjeta, najprije Mudrih izreka, a zatim i Knjige Sirahove, kako bih pronašla poslovice podudarne Hektorovićevim mudrim mislima. Potom je uslijedilo ...

Recenzija Ožja tematika besedila je dokaj aktualna, saj v svoji ...

Čebašek-Travnik Zdenka, mag. Gobec ... 1 doc. dr. Zdenka Čebašek-Travnik ... marmelada, kruh in pašteta, toast ali topli sendvič, jogurt, sadje, jajca, kruh. 5.

Samanta Jakus Primorska tematika u odabranim djelima Eugena ...

Eugena Kumičića. Radi se o romanu Začuđeni svatovi (1883.) i pripovijetki Jelkin bosiljak (1881.). Naglasak će biti na analizi tematske sastavnice tih dvaju djela ...

Tematika majčinstva unutar modela ženskog pisma ... - ResearchGate

žena, Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica i usporediti s odnosom majke i sina u Šumi Striborovoj. Istražit će se i ... Ono je kao tema i preokupacija prisutno u.

Lik Venere i mitološka tematika u djelu Luzitanci Luísa Vaza ... - darhiv

ODSJEK ZA ROMANISTIKU. Ivana Lučića, 3. DIPLOMSKI RAD. Lik Venere i mitološka tematika u djelu Luzitanci. Luísa Vaza de Camõesa. Mentor: dr. sc.

OBITELJ U POVIJESNOM I SUVREMENOM KONTEKSTU

PLAN SATA: a) Uvodni dio: (frontalno). • Uključivanje (pozdrav, komunikacija student- profesor u cilju građenja odnosa). • Najava teme b) Glavni dio: • Obitelj u ...

Definiranje obitelji u suvremenom kontekstu

Obitelj je jedna od najdugovječnijih institucija. Tradicionalno shvaćanje pojma obitelji odnosi se na heteroseksualne roditelje i djecu, a u daljoj prošlosti odnosi ...

Profil pedagoga u suvremenom vrtiću

DV Matije Gupca iz Zagreba. PROFIL PEDAGOGA U SUVREMENOM VRTIĆU svještenost društvenih čimbenika u pogledu spona, jača obostrano povjerenje i ...

GERILSKI MARKETING U SUVREMENOM DRUŠTVU

Aviokarte.hr po broju pratilaca na Facebooku dominiraju i upravo zahvaljujući svojim aktivnostima na ovoj društvenoj mreži dugo vremena su se nalazili na listi ...

NASLJEA TOTALITARIZAMA U SUVREMENOM DRUŠTVU

Mostar, Bosna i Hercegovina, 2. lipnja 2017. Na Filozofskom ... renciju je organizirao Filozofski fakultet. Sveučilišta u Mostaru, a suorganizatori su bili Institut ...

Predodžbe Skandinavije u suvremenom hrvatskom i ...

Skandinavske zemlje čine Švedska, Norveška i Danska, a njih tri s Finskom i Islandom čine nordijski krug zemalja, no ponekad se, govoreći više o kulturnom, ...

Što personalizam može reći suvremenom čovjeku?

146 God. 37 (2017) Sv. 2 (257–269). B. Dadić, Što personalizam može reći su- ... u intimi obiteljske atmosfere otvara mogućnost temeljnog iskustva ljubavi, ... pa čak ni promicati, multikulturalnost, što je inače čista sociološka kategorija.

IZAZOVI KRŠĆANSKOGA ODGOJA U SUVREMENOM DRUŠTVU ...

20 lip 2017 ... Četvrti dio rada donosi osvrt na dokument Hrvatske biskupske konferencije „Da vaša radost bude potpuna“ (Iv 15, 24) Kateheza i rast u vjeri u ...

Reprezentacija ženskog lika u klasičnom i suvremenom ...

14 kol 2019 ... Filmovi analizirani u ovome radu su Neki to vole vruće, Afrička kraljica, Sve o Evi, Dnevnik Bridget Jones, Mad Max: Divlja cesta i Wonder.

Diplomski rad Prikaz ženske seksualnosti u suvremenom ...

Krenula sam od filma koji se često naziva prethodnikom Pedeset nijansi sive, ... Šalu na stranu, film je, a tako i knjiga, izazvala velike rasprave u vrlo raznolikim ...

DIPLOMSKI RAD Nogomet kao medijski spektakl u suvremenom ...

1 ruj 2017 ... Kratka povijest engleskog modernog nogometa. Televizijski kodovi na način na koji ih ugrubo skicira i klasificira John Fiske, daju dobar početni ...

541 konstruktivizam u suvremenom inkluzivnom ... - Semantic Scholar

KONSTRUKTIVIZAM U SUVREMENOM INKLUZIVNOM ODGOJU I. OBRAZOVANJU. Sažetak: Inkluzija podrazumijeva otvoreni obrazovni sustav, pošfivanje ...

UPRAVNA ZNANoST - JAVNA UPRAVA U SUVREMENoM ...

Autori s Katedre upravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kreatori su sveučilišnog udžbenika „Upravna znanost“ koji, na tragu bolonjske.

uloga interpersonalnih vještina u suvremenom školskom ...

Interpersonalne vještine menadžera postaju presudne u stvaranju povoljne radne klime, povećanju učinkovitosti i motiviranosti i stvaranju kvalitetnije usluge.

ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA U SUVREMENOM POSLOVANJU

Sažetak (na engleskom jeziku) . ... kapital. U nastavku teksta, prikazan je grafikon zašto tvrtke najčešće koriste društvene mreže, i u kojem postotku. ... tekstove, slike, videe, uzrečice i/ ili linkove koje vode direktno na Tumblr blog ...

Problematika jednoroditeljskih obitelji u suvremenom društvu

9 svi 2012 ... jednoroditeljska obitelj, kao sinonimi koriste različiti izrazi kao što su: napuštena ili nekompletna obitelj, deficijentna obitelj, razorena obitelj, ...

Položaj i uloga geografije u suvremenom društvu - PMF

17 stu 2017 ... HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO i. GEOGRAFSKI ODSJEK ... Sveučilišta u Zagrebu. Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ...

14 Igor Radeka NASTAVNIK U SUVREMENOM ... - E-knjige FF

Igor Radeka. 4. NASTAVNIK U SUVREMENOM SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA. Kriza suvremene škole u izravnoj je vezi s krizom nastavničke profesije.

uloga interpersonalnih vještina u suvremenom ... - ResearchGate

Ključne riječi: školski menadžment, SBM, interpersonalne vještine, zaposlenici. 1. UVOD. Školski menadžment relativno je mlada disciplina koja predstavlja.

Komparativna analiza prikaza obitelji u klasičnom i suvremenom ...

kojima će biti opisani prijašnji i današnji obiteljski i društveni odnosi. Filmovi su: “Bulevar sumraka”, “Mračni kut”, “Lady Bird”, “Charlijev svijet”. Da bi se napravila ...

starohrvatske povijesne teme u suvremenom narodnome ... - Srce

25 lis 2009 ... Nikola Lašvanin u svome Ljetopisu navodi predaju o dolasku Hrvata, ... obradi tu predaju koju je objelodanio u monografiji Hrvatske legende ...

Konstrukcija koncepta ljubavi u suvremenom holivudskom filmu

11 ruj 2017 ... povijest se mijenjao u skladu s društvenim regulacijama? „Važnost ... Hrcak, srce.hr: Jana Ažić, Kulturološka analiza filma „Milijunaš s ulice“.

turoperatori i hotelijeri u suvremenom turizmu - Sveučilište Jurja ...

turoperatora i usmjeravaju trend putovanja u obližnje destinacije ili pak zadržavanje u ... search engine; tripadvisor, trivago, kayak) koji nude pretraživanje.

Gabrijela Kišiček Sofističko nasljeđe u suvremenom poučavanju ...

sodobnem poučevanju retorike, argumentacije in javnega govora. argumentacija, antična Grčija, prepričevanje, retorika, sofisti. The main aim of this paper is to ...

narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom ...

bibliografska funkcija – e-građa ima mogućnost povezivanja bibliografskog zapisa s tekstom;. 233Usp. Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Uloga hermeneutičke discipline u suvremenom ... - Repozitorij UNIZD

29 lip 2018 ... hermeneutika, duhovnoznanstvena pedagogija, kritička teorija, simbolički interakcionizam i etnometodologija te kvalitativna istraživanja. Više o ...

U suvremenom društvu promjene su brze i korjenite. Većina ...

rehabilitatora, Komora poreznih savjetnika, Revizorska komora, Komora arhitekata, Komora inženjera u graditeljstvu, Komora strojara, Komora inženjera ...

Dragan Zlatović, dipl.iur. UVJETI ZAŠTITE U SUVREMENOM ...

rović, V., Žarković, B., Intelektualna svojina 2, Međunarodni ugovori, Dosije, Beograd,. 1999., str 59. ... Prva smjernica vijeća 89/104/EEZ u čl.11.st.2. daje državama moguć- nost da odrede ... odjeće, kao i slovo L za autoškole radi svoje uobičajenosti. ... konvencija, zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova,.

Poziv i poslanje obitelji u Crkvi i suvremenom svijetu

Izazov odgoja i uloga obitelji u evangelizaciji . ... međusobnoga slušanja, žele postaviti pitanjâ i ukazati na perspektive za budućnost o kojima će mjesne Crkve ...

Sinonimija u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

(http://onlinerjecnik.com/rjecnik/strane-rijeci, 14.6.2018.), a u hrvatskih je govornika vezana uz srpski jezik, u kojem je prevladala. U Rječniku sinonima kao ...

Neodoljiv zov ravnih paluba 2 Prijateljska vatra u suvremenom ...

zov je u prvom redu u osjetljivosti i tehnologiji. ... posto, u Francuskoj 17 posto, u Australiji 19 posto. i u Japanu 24 ... morao bi pouzdano otkriti i klasificirati tihi.

Odgovorno poduzetništvo u suvremenom turizmu - Grad Solin

što su Trivago ili Kayak. 8. Potražite ponude različitih turističkih agencija koje potiču putovanja izvan perioda visoke potražnje i u turistički manje poznata ...

IvanaVražić Obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala u suvremenom ...

30 srp 2016 ... broja sobarica, već postoji lista čekanja za posao sobarice na kojoj su nerijetko zaposlenici drugih hotelskih odjela. Propisno čišćenje i ...

Savez maraka – kobranding kao poslovna strategija u suvremenom ...

tadašnji Diners Club (današnji Erste Card Club) kreirao u suradnji sa zrakoplovnom ... kartice ostvaruje velik broj pogodnosti (pokloni, popusti, nagradni bodovi, ...

Interpretacija analogne fotografije u suvremenom društvu - Digitalni ...

28 lis 2019 ... Praktični dio sadržava autorsku seriju analognih fotografija kao i primjenu filtera na ... https://fotografija.hr/dagerotipija-ogledalo-sa-sjeanjem/.

Medijsko zavođenje u suvremenom društvu spektakla i manipulacije

Ključne riječi: medijske manipulacije, ideologija zavođenja, medijska ... po njihovom izboru ili 'žene njihova života', gdje je normalno i očekivano da novac igra ... i tehnike i radionice za istraživanja suvremenih ovisnosti, među kojima je jedna ...

karakteristike osnovnih sistema igre u suvremenom ženskom ...

Tijekom svog povijesnog razvoja stolni tenis se razvijao usporedno s čestim promjenama pravila igre, kontinuiranim razvojem različitih materijala (guma, reketa,.

poslovna logistika u suvremenom menadžmentu business logistics ...

potrebnom prilagođavanju pojedinim zemljama, ali i u regulaciji trgovine od strane države. ... potrebe, ali i dugoročne npr. odjećom i posjeduje neke uslužne radnje. ... U fazi izgradnje su četiri trgovačka centra: Avenue Mall, Portanova, Oasis i.

turistiĉka valorizacija aromatiĉnih kultura u suvremenom turizmu

vrlo široko značenje, meĎutim isto tako u nerijetkim slučajevima, dolazi do površne interpretacije. Mnogi su kulturni stručnjaci termin „kulturni turizam“ prihvatili ...

Frazeološka sinonimija u suvremenom hrvatskom ... - FFOS-repozitorij

11 ruj 2019 ... Istoznačnice. Prvo pitanje je pitanje postojanja istoznačnica. Pojedini autori poput Simeona naglašavaju da potpuno istoznačni sinonimi ne ...

SAŽETAK Stres je učestala pojava u suvremenom životu pa ...

udaljavanja od problema i građenja 'kula u zraku', od starijih trenera sa više radnog i ... situacije, ''kule u zraku'', samokontrola, udaljavanje i samookrivljavanje).

animalistički frazemi u starim hrvatskim tekstovima iu suvremenom ...

Hrvatski petrarkisti Šiško Menčetić i Đore Držić u svojim pjesmama spominju mnoge životinje jer je čest motiv u njihovim pjesmama lov. U petrarkističkim se pje-.

uloga wellnessa u suvremenom turizmu / the role of wellness ... - jstor

Professor Mima AndrijaSevic, PhD, associate profesor with the Faculty of ... Anti-stress programme. Medical treatment. Beauty programme. Sol Umag. . .

oblici odnosa s javnošću u suvremenom poslovanju ... - Hrčak - Srce

21 svi 2015 ... Sažetak. Namjera ovog rada je elaborirati odnose s javnošću, sa naglaskom na oblike ... Ključne riječi: odnosi s javnošću, oblici odnosa s javnošću, javnost, ... Organiziranje različite događaje (seminari, konferencije, kongresi, ...

Aspekti mita u suvremenom romanu - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Peti pristup jest psihoanalitička kritika koja se nadovezala na Freudovo tumačenje Edipova kompleksa.7 Mit o Edipu poslužio je Freudu da ilustrira odnose u ...

Izricanje načina u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: načinsko značenje, načinski prilozi, besprijedložni izrazi, prijedložni izrazi, ... „da onda kad se rabe prijedlozi, u žarište dolazi sam odnos, dok u ... …vježbe ili pitanja oblikovani na način da64 učenik ima mogućnost pisanja ili.

''Rubni'' prijedlozi u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

jezikoslovlje, osobito primjerima iz djela Vježbanje života Nedjeljka Fabrija te Vjesnika. ... prijedlozi i prilozi, dakle dvovrsne su riječi i ovise o službi koju imaju u ...