Iz povijesti dječje književnosti u Hrvatskoj

najpopularnija dječja knjiga u idućih sto godina. ... hrvatska dječja književnost. ... neprijeporno jedan od najomiljenijih romana hrvatske dječje književnosti. Po.

Iz povijesti dječje književnosti u Hrvatskoj - Srodni dokumenti

Iz povijesti dječje književnosti u Hrvatskoj

najpopularnija dječja knjiga u idućih sto godina. ... hrvatska dječja književnost. ... neprijeporno jedan od najomiljenijih romana hrvatske dječje književnosti. Po.

Cenzura dječje književnosti i lektirnih naslova

stoljeće pak obiluje primjerima zabrana knjiga od strane svje- ... žalu, Kristian Novak Črna mati zemla, Patrick Süskind Parfem – povijest jednog ubojice,.

Strategije prevođenja dječje književnosti na engleski i njemački ...

Strategije prevođenja dječje književnosti na engleski i njemački. Prijevodi “Priča iz ... and without the usual number of obligations regarding the translation process. Nevertheless, in ... “Muku mučiti”= to be in agony, to suffer. “Ljutu muku muči ...

recepcija autobiografske hrvatske dječje književnosti kod čitatelja ...

lika neimenovanog dječaka iz Bilopavlovićeve pripovijetke Paunaš. DJEČAK ... Bilopavlović: Paunaš) i zaključne ocjene koju ispitanik ima iz Hrvatskog jezika.

baletni libreto u kontekstu dječje književnosti - Repozitorij ...

Etimološki, balet potječe od talijanske riječi ballo, koja znači ples općenito. Već od početka ... Osim Šećerne vile koja dočekuje Klaru, da je dobrodošla dokazuje ...

vitez i kušan – začetnici moderne hrvatske dječje književnosti

15 stu 2006 ... je stara poezija bila vrlo sklona, zbog čega se često ističe da je stara dječja poe- zija bila primijenjena pedagogija. Ta komponenta obilježava ...

Prevođenje dječje književnosti: analiza slikovnica ... - FFOS-repozitorij

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku ... J.J. Strossmayer University of Osijek ... of Doctor Dolittle (1920), … and A. A. Milne's Winnie the Pooh (1926)”. (Temple ...

svijet dječje književnosti u ostavštini zlate kolarić-kišur

8 ožu 2017 ... Note su objavljivane u izdanju Saveza muzičkih društava Hrvatske. Sačuvane su uglazbljene. Zlatine pjesme u Zborniku dječjih i omladinskih ...

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ... - Libri & Liberi

21 lis 2015 ... Milke Pogačić iz 1905., do romana Halugica 1912. Vladimira Nazora kojeg su književni znalci iz nekog razloga smatrali dječjim a ne ...

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti • Zagreb Croatian ...

Aleksandra Barlović. Zagreb: ... Once the actual book signing commenced, Donaldson's husband took to the street in front of the ... Đurđica Stuhlreiter. 2016.

PRILOZI PROUČAVANJU MAKEDONSKE POVIJESTI KNJIŽEVNOSTI

Goran Kalogjera. PRILOZI ISTRAŽIVANJU MAKEDONSKE ... makedonske književnosti, napose u raz- ... autor uvrstio pomakedončene pjesme iz. Kačićeva ...

Enciklopedijski pregled povijesti poljske književnosti

književnosti, s obzirom na njezina ključna književnopovijesna razdoblja, protagoniste i kanon književ- nih djela. Iako recepcijski usmjeren didaktično, ...

O protonacionalnom identitetu Jurja Barakovića u povijesti književnosti

snik Baraković (i stvarni pjesnik) borave u Šibeniku u trenucima kad se piše drugi dio ... 100 v, cit. prema: I. Golub: Juraj Križanić i pitanje prava Slovenaca.

Bog u novijoj hrvatskoj književnosti

ćaju i druga religiozna gledišta: skepticizam i agnosticizam, sum- nja i(li) ... Hrvatska je moderna stoga, ponirući u kompleksnu sloje- vitost religioznog fenomena ...

8Ženski lik u hrvatskoj književnosti

Ženski lik u hrvatskoj postmodernoj književnosti; I. Vrkljan: Svila, škare, Marina ili o biografiji, L. Kaštelan: Adagio, J. Matanović: Zašto sam vam lagala (5 sati).

DUBROVNIK U HRVATSKOJ POVIJESTI

DUBROVNIK U. HRVATSKOJ POVIJESTI. ZBORNIK RADOVA U ČAST. AKADEMIKU NENADU VEKARIĆU. Urednici. Mario Grčević i Nenad Vekarić. Zagreb ...

PETNAESTO STOLJECE U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI

Rafo BogiSic. 1. Petnaesto stoljece u hrvatskoj knjizevnosti predstavlja jedno sasvim ... tipa, novih tema i ideja, novog zivotnog koncepta: knjizevnost renesanse.

BASNA U HRVATSKOJ DJEČJOJ KNJIŽEVNOSTI

Sadržaj. 1. UVOD . ... basni po uzoru na Ezopa i Fedra a to je pjesma u kojoj pripovijeda kako je pastir zimi doveo kući „divjega človjeka“, zatim ... Ti prozni tekstovi su kratki i jedinstveni u nejedinstvenosti (Crnković, Težak,. 2002:230-237).

RAZDOBLJE ROMANTIZMA U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI

sve sto prethodi romantizmu nakon srednjeg vijek<1) i romantizam, koji da jos uvijek traje, varirajuci svoje pojavne oblike i pravce kroz 19. i 20. stoljece. Zbog.

mariološki sadržaji u hrvatskoj književnosti

pjesmama Zdravo budi Marijo, O Marija, Božja mati, U se vrime godišća i Šibenska molitva. Drugi pravac obilježava hrvatsku marijansku umjetničku poeziju i ...

maskerata u hrvatskoj književnosti - darhiv

„Ako nam kulturalni studiji govore da značenje književnoga teksta moramo ... u nekim zemljama, dobili status prosjaka, lutalica, nomada i vagabunda svake.

Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti

Antun Gustav Matoš: Književnost i književnici. 187 ... Antun Branko šimić: Namjesto svih programa. 245. Miroslav ... Odatle neizmjerna važnost biografija, aneg·.

MASKERATA U HRVATSKOJ RENESANSNOJ KNJIŽEVNOSTI

25 ožu 2014 ... kojih je najpoznatiji Ranjinin zbornik. 32 Usp. Bogdan 2008: 637. U odnosu na prethodna izdanja Držićevih djela u ovome iz 1965. godine ...

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti

Doba humanizma i renesanse jedno je od obilježja koje označavaju prelaz iz srednjeg u novi vijek. Na tim novim shvatanjima i osjećanjima razvila se sva.

POSTMODERNIZAM U HRVATSKOJ SUVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI

KLJUČNE RIJEČI: Postmodernizam, hrvatska suvremena književnost, marksistička kritika, poststrukturalizam, „Putovanje u srce hrvatskog sna“, tijelo, identitet, ...

LJUBAV KAO KNJIŽEVNA TEMA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI ...

Tema ovog završnog rada je ljubav kao motiv u hrvatskoj književnosti realizma na izabranim primjerima. Hrvatski realizam kao književna epoha javlja se u ...

predodžba o obitelji u hrvatskoj književnosti 16. i 17. stoljeća

usredotočiti na analizu nekoliko odabranih književnih opusa (Marin Držić, Mavro. Vetranović, Nikola Nalješković i Ivan Gundulić), odnosno, nekoliko odabranih.

maskerata u hrvatskoj književnosti - Faculty of Humanities and ...

„Ako nam kulturalni studiji govore da značenje književnoga teksta moramo ... u nekim zemljama, dobili status prosjaka, lutalica, nomada i vagabunda svake.

judita u hrvatskoj književnosti - FFOS-repozitorij

posebnim osvrtom na ep Judita Marka Marulića te dramske obrade Judite, ... http://biblija.ks.hr/knjiga.aspx?g=18 (posljednji put posjećeno 18. siječnja 2019.).

maskerata u hrvatskoj renesansnoj književnosti - darhiv

25 ožu 2014 ... kojih je najpoznatiji Ranjinin zbornik. 32 Usp. Bogdan 2008: 637. U odnosu na prethodna izdanja Držićevih djela u ovome iz 1965. godine ...

Odraz indijske kulture u hrvatskoj književnosti

U prijevodu Vesne Krmpotić izlaze i Pjesme darovnice92 bengalskog pjesnika Tagorea i poznata Kamasutra.93 Kamasutra, što znači "Knjiga želje", napisana je ...

plemstvo u hrvatskoj povijesti i kulturi - Srce

Zemaljsko sirotište za nezbrinutu i napuštenu djecu ”Eduard Jelačić” na ... selska obitelj, a i naići na bogata vlastelinska imanja na kojima su uz njih boravili ... a nedugo zatim otišao je u Svećenički dom u Zagreb (Kaptol 7) u kojem boravi do ...

VATROSLAV JAGIĆ U HRVATSKOJ KULTURNOJ POVIJESTI

23 ruj 2013 ... Vatroslav Jagić nedvojbeno je velik lik u hrvatskoj povijesti. On je velik znan- stvenik, jedan od najznatnijih filologa svih vremena, slavist, ...

ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA U HRVATSKOJ

osamostaljuje kao Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo, što se smatra početkom rada Hrvatskoga šumarskog društva. Osnivački sastanak održan je u Prečecu ...

slika turaka u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti - Repozitorij ...

18 pro 2015 ... Pavao Ritter Vitezović: Odiljenje sigetsko. ... dok Trublja slovinska Vladislava Menčetića i Odiljenje sigetsko Pavla Rittera Vitezovića.

Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti - darhiv

Zbog slabe ukorijenjenosti socijalističkog realizma u književnosti te nedostatka ... Promjene u europskoj kulturnoj politici početkom dvadesetog stoljeća.

Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti: komparativna ...

Katedra za noviju hrvatsku književnost. Katedra za rusku književnost. Ak. god. 2015/2016. Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti: komparativna ...

Secesija i Moderna u hrvatskoj književnosti ... - FFOS-repozitorij

Vojnovićev verizam i Gjalskijev artizam. U ovom ćemo poglavlju, na isti način kao u prethodnom, usporedno analizirati dramski i epski, kraći prozni predložak.

Kultura i civilizacija Indije u hrvatskoj književnosti od 13. stoljeća do ...

U prijevodu Vesne Krmpotić izlaze i Pjesme darovnice92 bengalskog pjesnika Tagorea i poznata Kamasutra.93 Kamasutra, što znači "Knjiga želje", napisana je ...

sudbina jugoslavenskih nijemaca u hrvatskoj i srpskoj književnosti

književnosti, načeo književnik Arsen Diklić romanom za djecu “Salaš u Malom ritu”, objavljenom 1953.2, čija se radnja događa tijekom. Drugoga svjetskog rata u ...

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti - Filozofski fakultet

Impulsivan i senzualan, brz i veoma sujetan, čovjek humanizma i renesanse , želi da svestrano živi svoj život i usavrši svoj talenat, ponosan na ljepotu kojom je ...

Petzoldovi modeli fantazmatskoga u hrvatskoj književnosti moderniteta

Modernitet je razdoblje u hrvatskoj književnosti koje obuhvaća vrijeme od 1914. do 1968. ... ipak moguće; drugo obuhvaća karakteristike znanstvene fantastike.

fantastika u hrvatskoj književnosti u kontekstu književne periodizacije

povijesti književnosti nikada nisu bili glatki i nijedno razdoblje nije završilo jednom godinom te se s idućom pojavilo drugo razdoblje kao što je običaj učiti u ...

Biblijske teme u hrvatskoj književnosti VRSTA - KBF Zagreb

Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Zagreb, 1995.; Josip BRATULIĆ, Biblija u Hrvata. Izbor tekstova od XIV. do XX. stoljeća, Zagreb, 1996.; Rajmund KUPAREO, ...

antonimi u hrvatskoj književnosti na primjeru pripovijedaka antuna ...

jednu od triju različitih vrsta značenjskih opreka, uz komplementarnost i konverziju (Šarić. 2007: 192). 4. KNJIŽEVNIK ANTUN GUSTAV MATOŠ. Antun Gustav ...

ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća

8 svi 2015 ... U nas je najvažniji autor melodrama Junije Palmotić, a motivi su u njima klasični, renesansni i domaći.1 U navedenim je djelima riječ o ženskim ...

josip kozarac u hrvatskoj dječjoj književnosti - Srce

pohodu, Slavonska šuma, u crtici Priegor i kao posebna cjelina. Priče djeda Nike. (Hranjec 2009: 353). Dakle, razmatramo obimom neveliko djelo koje ne ...

basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

npr. lav je hrabri vladar, zec je plašljiv i naivan, mrav je marljiv, lisica je mudra i ... mačak basna je u kojoj mačak poziva mišića na igru, što miš odbija jer se boji ...

mjesto epike u hrvatskoj renesansnoj književnosti u dubrovniku

27 stu 2006 ... pomoći procjeni doprinosa hrvatske književne renesanse u ... književna vrsta odnosno hrvatska renesansna književnost u cjelini obavljala.

Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i ... - FFOS-repozitorij

NOK, u američkom kurikulumu, koji se stvara u školskim okruzima, možemo pronaći ... zove Nacionalni obrazovni kurikulum, te su istaknute sastavnice, ciljevi i ...

holokaust u udžbenicima iz povijesti u hrvatskoj od 1990. do 2010 ...

Kronologija poučavanja o holokaustu u Hrvatskoj - Međunarodni savez za ... 7-13; Cijeli tekst moguće je pronaći na http://hrcak.srce.hr/10111 ... redatelja Marka Hermana u drami Dječak u prugastoj pidžami. Ovome svakako treba pridružiti dokumentarni film Shoah, u kojem redatelj Claude Lanzmann kroz intervjue s. 111.

poeticki temelji drame u stihu u hrvatskoj knjizevnosti xix stoljeca

Neke posebne vrste stiha mogu se vezati za kazaliSno stvaralastvo uopce. Veoma su rijetke situacije u kojima postoje stihovi rezervirani iskljucivo za scenska ...

Jacob i Wilhelm Grimm u hrvatskoj književnosti, politici i znanosti ...

ukupnosti, otkriva, naime, da su Grimmove bajke u hrvatskom kontekstu prevođene i obrađivane i prije 1895., ali bez ikakve uputnice na imena slavne braće ili ...

slika djeteta u hrvatskoj književnosti: žensko dijete i književnost 20 ...

autora Augusta Šenoe iz književnog pravca predrealizam, tzv. Šenoino doba. U realizmu ću istaknuti Luciju iz djela ​Posljednji Stipančići​, autora Vjenceslava ...

ideal ljepote i pojam ljubavi u hrvatskoj ranovjekovnoj književnosti

Ljubav i ljepota su pojmovi koji su se mijenjali kroz povijest. U ovom radu pokazat ću najprije kako se doţivljaj ljepote mijenjao kroz srednji vijek i rano ...

Trivijalan ljubavni roman u hrvatskoj književnosti:komparativna analiza

objasnit će se (polazeći od teze da su ljubavni romani književna djela niže ... Ona tvrdi da „male reserve and indefference also become issues in the romance.

ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća - darhiv

8 svi 2015 ... pokornica, Suze sina razmetnoga i Uzdasi Mandalijene pokornice. 3. 1. 1. Mandalijena pokornica. Ivan Bunić Vučić pod utjecajem katoličke ...

usmena proza u hrvatskoj književnosti (na krajevima dvaju ... - Srce

Roman Seljačka buna, koji mnogi smatraju najboljim Senoinim povijesnim ... trgu navode u svojim djelima Mirko Bogović i August Senoa. Bogo- vićeva je drama ...

biblijske žene u hrvatskoj književnosti srednjega vijeka i renesanse

SREDNJEGA VIJEKA I RENESANSE. Autorica se u svome radu bavi temom biblijskih żena u hrvatskoj srednjovjekovnoj i renesansnoj knjiżevnosti te općenito ...

Biblijske teme u hrvatskoj književnosti VRSTA - Katolički bogoslovni ...

tekstova od XIV. do XX. stoljeća, Zagreb, 1996.; Rajmund KUPAREO, Bilješke o odnosu teologije i umjetnosti, u: Marulić, 28 (1994.) 4, 586-591.; Božidar ...