mehanizam prijenosa porezne obveze u okviru zakona o porezu na ...

od građevinskog poduzeća sa klauzulom „ prijenos porezne obveze“, trebaju ... Usluge u graditeljstvu koje podliježu prijenosu porezne obveze su sljedeće: ...

mehanizam prijenosa porezne obveze u okviru zakona o porezu na ... - Srodni dokumenti

mehanizam prijenosa porezne obveze u okviru zakona o porezu na ...

od građevinskog poduzeća sa klauzulom „ prijenos porezne obveze“, trebaju ... Usluge u graditeljstvu koje podliježu prijenosu porezne obveze su sljedeće: ...

nacrt zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i ...

(1) Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%. ... pravnih radnji, oslobađajući kod nasljedstva prvi nasljedni red, što je praksa zemalja u regiji.

TUZEMSTVO - Prijenos porezne obveze na primatelja

TUZEMSTVO - Prijenos porezne obveze na primatelja. Suklad o čl.75. st.3 t. ) Zako a o PDV-u, pojedini obveznici poreza na dodanu vrijednost postaju primatelji ...

Porezne obveze građana najmodavaca i zakupodavaca ... - agenti.hr

191. Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 12. listopada 2015. godine ... Ti porezni obveznici nemaju obvezu podno{enja godi{nje porezne prijave za ostvareni.

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu - Porezna uprava

29 srp 2013 ... članak 152. koji propisuje prijenos porezne obveze u tuzemstvu posebice u dijelu građevinskih usluga.“ Predmet: Porez na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze ... - RRiF

1 tra 2014 ... računa. Obračunsko razdoblje u kojem nastaje obveza PDV-a ... Prema tome, ako je porezni obveznik račun za predujam izdao 31. srpnja, ...

Zakona o porezu na dobit - PUFBiH

801), Prijava poreza na dobit za podružnicu ... (6) Za izračun stanja obveza i udjela u kapitalu ... nadležnom organu za povrat poreza u roku do ... 2018. ili gubi.

P R A V I L N I K O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ...

kartice kod utvrđivanja osnovice za obračun mjesečne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, iznose: a) 300,00 KM - osnovni lični odbitak ...

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ...

23 lis 2008 ... (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK-1001, Porezna kartica PK-1002, Obračunski list plaća ...

PRIMJENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ... - PUFBiH

30 ožu 2009 ... isplate primanja studentima i đacima - članovima servisa, a koja oni ... Na ovu isplatu Studentski servis je dužan obračunati i na svoj teret ...

PRAVILNIKO PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA ... - PUFBiH

(1) Porezni obveznik poreza na dohodak je ... poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti za ova fizička lica vrši se na način propisan odredbama člana 27.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatnu ... - Prnjavorac

(1) Predmet oporezivanja porezom na dodatu vrijednost ( u daljem tekstu: PDV ) je svaka isporuka dobara ili usluga obavljena na teritoriji Bosne i Hercegovine ...

1 Na temelju člana 60. stava (1) Zakona o porezu na dobit ...

BD (Obrazac PP-802), Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta ... Porezna uprava). ... (1) Porezni obveznik može podnijeti Zahtjev za izmjenom.

Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od 1 ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14) ... broj ne izmjene i dopune što su stupile na snagu u više koraka, a od 1. siječnja 2015. i ... o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u (NN 157/14). 2.

Specifičnosti primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

knjižno odobrenje, kojim mu odobrava rabat u iznosu od 98% ispostavljenih faktura po osnovu kojih nije naplatio svoje potraživanje. Poreski obveznik A mu ...

o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13), član 48. briše se. ... Pravo na poreski podsticaj kod ulaganja iz člana 50a ovog zakona, ne ... olakšice koja se ukida, budući da će ovo pravo moći da iskoriste u skladu sa.

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu ... - Poreska uprava

(3) Uz Obrazac ZIPZ PDV dostavlja se: ... Član 81. (1) Poreski obveznik može ispraviti pogrešno iskazan porez u računu o isporučenim proizvodima i obavljenim.

Obveze iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa - Info-puls.hr

se nedvojbeno zaštitio integritet podataka u računu, što znači da ako se sadržaj računa nakon potpisivanja promijeni, potpis se narušava i takav račun neće biti ...

Prikaz Zakona o prebivalištu i obveze policijskog postupanja prema ...

14 pro 2012 ... izvršiti terensku provjeru na toj adresi kako bi utvrdili istinitost izjave. ... boravišta nastanila, mora pribaviti i suglasnost stanodavca za prijavu.

Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na ... - Prnjavorac

26 lip 2018 ... (Definicija prometa nekretnina) ... Član 24. (Prijava prometa, nasljeđa i poklona) ... (2) Prijava za utvrđivanje porezne obaveze podnosi se na ...

Pravilnik-o-kontnom-okviru-i-sadrzini-racuna-u-kontnom-okviru-za ...

... malo (stovarište, prodavnice i drugi prodajni objekti), roba u obradi, doradi i manipulaciji, roba u tranzitu, roba na putu, ukalkulisani PDV i razlika u ceni robe.

pravilnik o kontnom okviru i sadrţini raĉuna u kontnom okviru za ...

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadrţina raĉuna u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji, u skladu sa Zakonom o ...

MRRFEU ITU Mehanizam-min - cikloturizam.hr

18 tra 2018 ... Urbano područje Slavonski Brod. ▫ Grant shema: „Sustav javnih bicikala u Urbanom području Slavonski Brod”. ▫ Cilj projekta: Uvođenje sustava ...

MEHANIZAM LUŽENJA POLIMETALIČNIH Pb-Zn-Cu ...

Tvrdoća halkozina je 2,5 ÷ 3,0 gustina iznosi. 5,5 ÷ 5,8, metalnog je ... Najčešće se javlja u rudnim žicame zajedno sa mineralima olova i cinka. Nastaje na nižim ...

HERBICIDI I MEHANIZAM DJELOVANJA III

Karotenoidi predstavljaju skupinu biljnih pigmenata koji se nalaze u gotovo svim dijelovima biljke. Iako ih nalazimo u svim biljnim dijelovima (korijenu, stabljici,.

Nacionalni mehanizam bos - Ministarstvo sigurnosti

1 sij 2010 ... (interneta i druge tehnologije), kao i definiranje mjera za zabranu i suzbijanje najtežih oblika ... uvjete za zakoniti ulazak preko državne granice ili ko omogu}i ... Djeca, državljani BiH, mla|a od 18 godina mogu izvaditi putnu ispravu BiH uz podnošenje ... se školovati jer je rodni list uvjet za upis u školu.

projektni žalbeni mehanizam - EBRD

Smernice o tome kako napisati i podneti Žalbu se mogu pronaći u uzorku obrasca za žalbe koji je dostupan na veb prezentaciji PŽM i u štampanoj formi u.

Paket mehanizam - Acrimo - Deco Domus

Čićak traku FZ1246 iste dimenzije kao i vodilica Al 260/350, širina paketa. 4. Mehanizam ... sve dijelove kao i paket ACRIMO bez letvica letvice za zavjesu. Prilikom ... raspored špula prilagoditi i proizvoljno,ovisno o šivanju same zavjese.

Obilježja i mehanizam nastanka tumorske kaheksije - Dr Med ...

... pod vodstvom prof. dr. sc. Stjepka Pleštine, dr. med. i predan je na ocjenu u akademskoj godini 2015./2016. Mentor rada: prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med.

Martina Šunj: Mehanizam djelovanja KHK i utjecaj na ...

estradiola. Nepostojanja proizvodnje progesterona ... NEDOSTATAK PROGESTERONA. • izostanka stromalne podrške ... SIMPTOMI. SIMPTOMI. • nenormalna ...

Mehanizam djelovanja, biosinteza i identifikacija beta-laktamskih ...

15 pro 2011 ... laktamski su najraširenija skupina antimikrobnih lijekova koja se zbog vrlo snažnog ... amoksicilina i ampicilina koji zbog amino skupina.

poslanička pitanja kao mehanizam parlamentarne kontrole sektora ...

subordinirani pojam u odnosu na pojam kontrole. Sa druge ... Interpelacija. Interpelacija predstavlja poseban instrument kojim najmanje 50 narodnih posla-.

ako neće milom, hoće komesarijatom: mehanizam državne ...

vrijeme komesarijata u Osijeku gradska je blagajna bila na raspolaganju radikalima. Oni su u potpunosti zanemarili razvojni plan grada Osijeka te osmislili ...

VIII. UPRAVLJANJE VOZILOM I UPRAVLJAČKI MEHANIZAM Način ...

Servo pojačivač sile zakretanja (servo upravljač). S obzirom da sila na upravljačkom točku zavisi od vrste i mase vozila, stanja puta po kome se isto kreće, kao i ...

Mehanizam djelovanja steroidnih analgetika - Repozitorij Odjela za ...

Sažetak: Glavni steroidni hormoni su glukokortikoidi (kortizol) i mineralokortikoidi. (aldosteron) (Katzung i sur., 2011.). Izlučuju se iz kore nadbubrežne žlijezde te ...

Mehanizam izmjene plinova u ljudskome ... - Edutorij - e-Škole

objasniti važnost disanja na nos (B). • objasniti nastajanje glasa (E). • opisati tijek udisaja i izdisaja (F). • objasniti biološku oksidaciju (stanično disanje) (A, C, D).

4.1. Kutak za djecu kao mehanizam zaštite djece u kriznim situacijama

28 ožu 2015 ... oblika ponašanja kod djece su: a) iniciranje agresivnog ponašanja i agresivne reakcije prema ... Pravila ponašanja (u radionici) su dogovorena pozitivna ponašanja na koja su svi članovi ... koje nas prati poslije lijepog sna.

proces izrade osnovne ploče za zakretni mehanizam - Repozitorij ...

rotacijsko gibanje, a revolverska glava odnosno mirujući alati-tokarski noževi imaju ... Tada je tokarski nož pozicioniran i ... D. Katalog standardnih reznih alata.

prijenosa poslovanja - Cepor

poduzeća Europska komisija prepoznaje kao centralno mjesto za spajanje kupaca i prodavatelja ... na portalu Njuškalo (www.njuskalo.hr) provedena 20. lipnja 2017. identificirala je ... Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and.

PRORAČUN PUŽNIH PRIJENOSA

Ako je pužno glodalo unaprijed određeno, time je definiran i pužni vijak (dm1, z1 i m), pa treba izračunati srednji promjer pužnog kola m z d m m. ⋅. = 2. 2.

PRORAČUN REMENSKIH PRIJENOSA

UPUTSVO ZA PRORAČUN PRIJENOSA. SA PLOSNATIM REMENOM. Zadatak: Remenski prijenos s plosnatim remenom treba prenositi snagu P od pogonskog.

reakcije prijenosa elektrona - PMF

Prijenos elektrona je brži od supstitucije − mehanizam vanjske ljuske. • aktivacijski parametri supstitucijske i redoks-reakcije slični − vjerojatan proces unutarnje ...

Obrazac za objavu Prijenosa vrijednosti

19 lip 2018 ... osigurana na zahtjev Primatelja ili nadležnih tijela vlasti, već prema slučaju). Zdravstveni radnik. Cicvarić, Tedi. Rijeka. HR. T. Strižića 3. N/A.

Osnove prijenosa tvari - FKIT

21. ▫ Adolf Fick, analogija prijensa topline kondukcijom (Fourierovi zakoni) i prijenosa tvari difuzijom. ▫ I Fickov zakon – stacionarna difuzija. ▫ II Fickov zakon ...

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ...

Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatsko ... ne preda posjed nekretnine, javni bilježnik će sastaviti zapisnik u formi ...

Novele Zakona o sudovima i Zakona o Državnom ... - Alan Uzelac

kojem DSV odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca; ukinute su i odredbe o postupanju Državnog sudbenog vijeća pri odlučivanju o kandidatima za suce.

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

Ocjena stanja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/2003,. 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012 i 136/12, ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o svim promenama ličnog imena. Podatak o jedinstvenom matičnom ... O B R A Z L O Ž E Nj E. I. USTAVNI OSNOV.

izmjene zakona o gradnji i zakona o prostornom uređenju - Hrvatska ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI. 1.1. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA. Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13) stupio je na ...

Na osnovu članka 37. Zakona o obrtu uz primjenu odredaba Zakona ...

UGOVOR O ORTAKLUKU (Pristupanje postojećem obrtu) radi zajedničkog obavljanja obrta. Članak 1. Ovim ugovorom o ortakluku radi zajedničkog obavljanja ...

prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona ... - Hrvatski sabor

11 lis 2019 ... povoljnijim uvjetima primjenjuje se aktualna vrijednost mirovine važeća na dan 31. prosinca. 2019. (2) Dio mirovine koju su korisnici mirovine ...

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog ...

23 јун 2019 ... U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu ... Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug je od štediša zatražila dopunu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Analiza Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... - Gong

Kako bi se donio kvalitetan Zakon o prebivalištu i boravištu građana i na taj način pročistile evidencije prebivališta i popisa birača, nužna je prethodna javna ...

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona - Vlada ...

rujna 2016. godine. ... prima plaću i nije primijenio odredbu članka 149. Ovršnog zakona ... 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) o ograničenju ovrhe na plaći. Radi se o ...

1. osnovni pojmovi iz prijenosa snage i gibanja - Fsb

prijenosnički elementi (zupčanici, tarenice itd.) označavat će se brojevima 1, 2, ... n uz uobičajene skraćenice. 1.2 Brzina vrtnje. Brzina vrtnje (n) i kutna brzina ...

analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka - FSB

12. 2.2.2. Cell metoda-prijelaz topline u cijevima . . . . . . . . . . . . . . . 14. 3. NTU metoda (proracun). 15. 3.1. Proracun prijelaza topline u plaštu izmjenjivaca .

PRAĆENJE I ANALIZA KVALITETE PRIJENOSA POŠTANSKIH ...

13 ruj 2016 ... kvalitete usluge Hrvatske pošte, kako bi ista pratila nove trendove ... Praćenje kvalitete prijenosa poštanskih pošiljaka u unutarnjem prometu ............ 9 ... potrebni za mjerenje su datum predaje pošiljke na otpremu, datum žiga ...

izvedba dc - ac pretvarača kod bežićnog prijenosa energije

https://moodle.oss.unist.hr/pluginfile.php/27673/mod_resource/content/1/Elektronicki_elementi_ · nastavni_materijal.pdf (pristup ostvaren 25.06.2016).

rf prijemnik u sustavu beţičnog prijenosa energije u hf ...

U ovom radu predstaviti će se sustav za bežični prijenos RF energije sa prijemnika , čiji je krajnji cilj dobiti istosmjerni napon na trošilu u rasponu od 3.3V do ...