punomoć - Arena Hotels

PUNOMOĆ kojom: ... A. obavi sve potrebne radnje potrebne za upis i uplatu Novih dionica Društva u Ponudi, uključujući, ali ne isključivo: a) da tijekom ...

punomoć - Arena Hotels - Srodni dokumenti

punomoć - Arena Hotels

PUNOMOĆ kojom: ... A. obavi sve potrebne radnje potrebne za upis i uplatu Novih dionica Društva u Ponudi, uključujući, ali ne isključivo: a) da tijekom ...

Premantura - Prospectus_Croatian_26.04.2017 - Arena Hotels

26 tra 2017 ... Društva imat će veći kontakt s njemačkom populacijom, uključujući njihov ... PBZ CO mirovinski fond: 59.575 dionica (1,82% temeljnog kapitala ...

događanja / events izleti / excursions hr / en ... - Arena Hotels

Izleti / excursions. 7 nacionalni park Brijuni / Brijuni National Park ... nacionalni park Brijuni je raj veličanstvenog ... a ulaznice se mogu koristiti ukupno 24 sata.

Comfort Zone HISTRIA A5_2019_02 - Arena Hotels & Resorts

piling, maska, krema / peeling, mask, cream oblikovanje / ... tretman tijela sa pilingom, maskom od zelene gline i masažom cijelog tijela / body treatment with ...

Axe Throwing Arena cjenik 2019-2 - Karting Arena Zagreb

*Akcije i popusti međusobno se ne mogu zbrajati ni kombinirati. Axe Tournament. Odmjeri snage s ekipom. Od 6 do 20 igrača. Natjecanje traje 120 minuta.

how to replace arena 3 with arena nx - CentraLine

HOW TO REPLACE ARENA 3 WITH. ARENA NX. USER GUIDE. Software License Advisory. This document supports software that is proprietary to Honeywell ...

Lošinj Hotels & Villas – gourmet i eno ponuda - Losinj-hotels.com

Lošinj Hotels & Villas (LH&V) je hotelski brend pod kojim djeluju hoteli 4* i 5*, vile i ... na razini visokih 4* – Vitality Hotel Punta, Hotel Aurora i Family Hotel ... ih implementirati u ponudu kako bi gosti okusili ono najbolje što Hrvatska nudi.

PUNOMOĆ

Fax. 031 208 414, Mob. 091 502 42 99, [email protected] PUNOMOĆ. Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani):. VEDRAN PAJIĆ, odvjetnik.

Punomoć FINA za

(ime i prezime osobe), iz____________________ (mjesto, adresa), osobna iskaznica broj: ______, izdana od PU ______ dana ...

punomoć - PBZ Card

(u daljnjem tekstu: opunomoćenik), da u moje ime i za moj račun kod PBZ Carda d.o.o., kao izdavatelja American Express kartice koje sam osnovni korisnik, ...

Punomoc-ovlascenje

ПУНОМОЋ из . . ПУ. ЈМБГ. Којом ја лична карта број . као власник моторног возила марке број мотора регистарске ознаке тип. ТИП број шасије.

OPĆA PUNOMOĆ

a) u svim postupcima koji se odnose na postojeće i buduće prijave i / ili registracije gore navedenog opunomoćitelja koji se vode za: priznanje / registraciju ...

punomoć - Zapraf

U okviru ove punomoći proizvođač fonograma ovlašćuje ZAPRAF da obavlja sve djelatnosti osim onih za koje izričito na popisu niže naznači da su isključeni iz ...

FINA-Punomoć e-Račun_0103 - RBA

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. 1. 2. Izjava opunomoćitelja. Sukladno čl. 80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 161. Pravilnika o porezu na ...

Punomoć za zastupanje - EUROBROKER

Punomoć za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti u skladu sa Pravilnikom o ... linijskom srodniku (roditelj punoljetnom djetetu, punoljetno dijete roditelju) -.

punomoć za zastupanje - J&T banka dd

Page 1. PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE. NA GLAVNOJ SKUPŠTINI. <Ime i prezime, prebivalište, OIB> ovlašćuje se da u ime dioničara. <ime i prezime/tvrtka, ...

punomoć - Grad Bihać

Gore imenovanog ovlašćujem da može upravljati mojim motornim vozilom po cijeloj teritoriji. BiH i inostranstvu. Istog ovlašćujem da opisano vozilo može ...

punomoć korisnika mreže - HEP-a

prenese punomoć, ovlasti svoje zaposlenike ili ostale treće osobe da poduzmu neke ili sve radnje iz ove Punomoći. Ime i prezime/Naziv: Adresa stanovanja/.

FINA-Punomoć e-Račun_0103

Stranica 1 od 2. PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun i e-Arhiv kojom ja. (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ili fizičke osobe- opunomoćitelja) iz.

punomoć - Proces Josipović

Ovu punomoć vlastoručno potpisujem dana. 2017. g. vlastoručni potpis: Ispunjenu punomoć poslati na: Zaklada Vigilare, Ul. Janka Grahora 4, 10000 Zagreb.

punomoć - Premium Visa

korisnik Visa kartice izdavatelja PBZ Carda broj ... po kartici kao i podnositi sve prigovore, reklamacije i zahtjeve koji se odnose na moju karticu. Nadalje ...

specijalna punomoć - Moto-nautika

PUNOMOĆ ZA PRIMANJE PISMENA dana sukladno članku 37. Zakona o općem upravnom postupku. („Narodne novine“ broj 47/09). Kojom ja ...

Punomoć za korištenje e-servisa FINE - RBA

(znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). •. Predaja Obrazaca ... Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: [email protected]

Punomoć - Društvo hrvatskih književnika

opunomoćujem Društvo hrvatskih književnika (dalje: DHK), Zagreb, Trg bana Jelačića 7/I,. OIB: 14928074436, kao nositelja Odobrenja Državnog zavoda za ...

Obrazac Punomoć - Porezna uprava

PUNOMOĆ da u njegovo ime može u poreznom postupku pred Poreznom upravom poduzimati radnje koje se odnose na korištenje sustava FATCA u svrhu ...

Punomoć za korištenje servisa e-račun - RBA

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. 1. 2. Izjava opunomoćitelja. Sukladno čl. 80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 161. Pravilnika o porezu na ...

punomoć - Hrvatski zavod za mirovinsko

da u moje ime prima isplate primanja koje mi doznačuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na kućnu adresu putem pošte. Ova punomoć vrijedi od.

PUNOMOĆ POWER OF ATTORNEY kojom opunomoćujem ... - RBA

identifikacijskog broja kod Ministarstva financija Republike Hrvatske Porezna uprava. I am giving a power of attorney to RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ...

Punomoć / glasački listić - Croatia osiguranje

Ukoliko ne želite glasovati preko punomoćnika nego osobno precrtajte tekst punomoći. Dajemo ovlaštenje da se prilikom glasovanja moj/naš glas/ovi daju ...

Vollmacht / Authorization / Procuration / Punomoc / Delega - A

Vollmacht / Authorization / Procuration / Punomoc / Delega. Herr/Mr./M./Gospodin/Sig. ... skipper.adac.de - [email protected] Stand: August 2018.

Glasački listić / Punomoć - Croatia Osiguranje

Ukoliko ne želite glasovati preko punomoćnika nego osobno precrtajte tekst punomoći. Dajemo ovlaštenje da se prilikom glasovanja moj/naš glas/ovi daju ...

Punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini - SN Pectinatus dd

PUNOMOĆ. ZA ZASTUPANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI. (Ime i prezime punomoćnika, prebivalište, OIB) ovlašćuje se da u ime dioničara: (Ime i prezime ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun OPUNOMOĆUJEM - PBZ

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. Kojom ja iz ... Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, izjavljujem da sam odabirom prava Pregled i prihvat i/ili ...

Preuzmi obrazac PUNOMOĆ - e-Građani mToken

za zastupanje u postupku izdavanja vjerodajnice ePass i/ili vjerodajnice mToken za e-Građane kod Financijske agencije. Punomoć vrijedi do opoziva/otkaza i ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Dražba OPUNOMO Ć UJE - Fina

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Dražba. A) Opunomoćitelj- fizička osoba/građanin ili osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta u čije se ime.

specijalna punomoć opunomoćujem - Registar vrijednosnih papira

SPECIJALNA PUNOMOĆ. Kojom ja. , rođen-a__________________________. (ime i prezime davaoca punomoći). (datum).

Vollmacht / Authorization / Procuration / Punomoc ... - Rolf Dreyer

Vollmacht / Authorization / Procuration / Punomoc / Delega ... Moteur. Motor. Motore. PS hp cv. Ps. CV in Verbindung mit dem Internationalen Bootsschein Nr. in connection with ... u vezi sa medjunarodnom ispravom za camac br. Connessa al ...

Uputa za ispunjavanje obrazaca Punomoć i Izjava o ... - ePorezna

ovlaštenja u aplikaciji ePorezna - JPPU (dalje u tekstu službena osoba). Obrazac punomoći. Porezni obveznik/Opunomoćitelj ima mogućnost ovlastiti drugu ...

Punomoć za dostavu naloga za raspolaganje sredstvima po računu ...

3. Izvodi: preuzimanje izvoda. Punomoć se primjenjuje u slučajevima kad ove vrste poslova obavljaju osobe koje nisu ovlaštenici za raspolaganje sredstvima.

FINA - punomoć za korištenje e-servisa - Knjigovodstvo Vidak

PUNOMOĆ. Servis e-Regos. (znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). Servis e-Regos putem WEB-a podrazumijeva: •. Predaja Obrazaca ...

PUNOMOĆ Članak 1. 1.1. Ovime opunomoćitelj: Ime i prezime/naziv ...

Članak 1. 1.1. Ovime opunomoćitelj: Ime i prezime/naziv društva, OIB: Adresa (država, grad, poštanski broj, ulica):. Broj putovnice/osobne iskaznice:.

Obrazac Punomoći: PUNOMOĆ Ovim ovlašćujem ... - Ilirija Biograd

PUNOMOĆ. Ovim ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Redovnoj Glavnoj skupštini ...

PUNOMOĆ za korištenje sustava za prijavu i odjavu turista – eVisitor

za korištenje sustava za prijavu i odjavu turista – eVisitor kojom Opunomoćitelj1 kao obveznik prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj: a) fizička osoba/ ...

Punomoć za korištenje Fininih e-servisa 22. 09. 2018. 538kb - Fina

PUNOMOĆ. Servis e-Regos. (znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). • Predaja Obrazaca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINI i to ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun za državu Stranica ... - Fina

registraciju obveznika javne nabave s organizacijskim jedinicama na servis e-Račun za državu“. Ako opunomoćitelj želi opunomoćeniku dati punomoć za više ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun za poslovne subjekte - Fina

Podaci o poslovnoj jedinici se popunjavaju kada opunomoćitelj opunomoćeniku daje punomoć samo za jednu ili više poslovnih jedinica, a ako se daje ...

OPOZIV / OTKAZ PUNOMOĆI Ovime opozivam / otkazujem1 punomoć

Osobni identifikacijski broj – OIB za državljane RH / Br.osobne iskaznice ili putovnice za strane državljane. Adresa: ulica i broj. Adresa: poštanski broj i mjesto, ...

Arena

систем в пакете Arena: Методические указания к дипломному проек- тированию/ ... Данное методическое пособие описывает работу пакета имитаци- ... Maximum. Поле, определяющее максимальное значение для равномерного.

R&D Arena Barsebäck

19 Nov 2014 ... bestod under denna etapp av Monika Adsten (Elforsk), Tommy Holm (OKG),. Henric Lidberg (RAB), Bengt Sikland (BKAB) och Jan-Anders ...

arena 30 a - FERROLI

your customer information pack. ... Thank you for having chosen the Arena 30 A, the latest generation FERROLI ... Maximum operating temperature, heating. °C.

Arena 160 x 70 - Marconio

Fidova sklopka. 2. Prekidač na ulazu u kupatilo. OBAVEŠTENJE !!! 2. Za ugradnju kade neophodna je struja na napojnom kablu na koji se kada priključuje ...

Arena je elipsa

Najvazniji zakljucak toga rada jest da je pulski amfiteatar po svom tlocrtu elipsa! Proucivši ranije izvedena geodetska is- trazivanja Arene i analizirajuci podatke, ...

Arena® 50 WDG - BrettYoung

Arena® insecticide is a valuable tool for broad- spectrum insect control in ... European crane fly overwinter as 3rd instar larva and will feed and cause damage in ...

arena 30 c - FERROLI

ARENA 30 C. 2. IMPORTANT. Your “benchmark” Installation, Commissioning and Service Record Log Book will be enclosed in your customer information pack.

engagement fan - IMG Arena

Launched our streaming platform, Digital Gaming. Exchange (DGE) with official live streaming from ATP 250s, WTA, ATP. Challenger, BWF and NHL. 2 013.

arena 3 - Aecom

27 Sep 2016 ... AECOM, the world's most prolific NBA arena designer, and the Sacramento Kings have created a sports and entertainment venue like no other.

170201 arena int TF spiderman rew

Material for exclusive use of the arena sales force. SPIDERMAN. COLLECTION. 1 MARVEL. Follow arena on www.arenawaterinstinct.com. O MARVEL marvel.

Untitled - SMS Arena Tychy

Deichmann Minimistrzostwa, Festyn Mistrzów, Olimpiada Przedszkolaków, "Święta z Akademią". Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy. Akademia Treningu ...

Arena Hospitality Group - ZSE

26 tra 2017 ... ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. (Društvo) koje glase na ime u ... Društva imat će veći kontakt s njemačkom populacijom, uključujući njihov ... PBZ CO mirovinski fond: 59.575 dionica (1,82% temeljnog kapitala Društva).

tHe Music MAn - Arena Stage

22 Jul 2012 ... Research contributions from Arena. Stage literary staff & volunteers. Illustration by Douglas Fraser. Music Man photos by Scott Suchman.