GLAGOLJSKI BROJEVI Uglata glagoljica GEOMETRIJA ...

GLAGOLJSKI BROJEVI. Uglata glagoljica. GEOMETRIJA GLAGOLJICE. Obla glagoljica. 70 glagoljskih brojeva za 70 ljekovitih biljaka „Čajnog trga“. Literatura:.

GLAGOLJSKI BROJEVI Uglata glagoljica GEOMETRIJA ... - Srodni dokumenti

GLAGOLJSKI BROJEVI Uglata glagoljica GEOMETRIJA ...

GLAGOLJSKI BROJEVI. Uglata glagoljica. GEOMETRIJA GLAGOLJICE. Obla glagoljica. 70 glagoljskih brojeva za 70 ljekovitih biljaka „Čajnog trga“. Literatura:.

GLAGOLJICA, OBLA I UGLATA (HRVATSKA) а б в г д

GLAGOLJICA, OBLA I UGLATA (HRVATSKA). (prema J. Hammu) imena slova obla glagoljica uglata glagoljica brojevna vrijednost transliteracija čita se kao. 1.

Glagoljski brojevi - Croatia

Darko Zˇ ubrinic. Brojevi pisani glagoljicom javljaju se ... Kao što vidimo, hrvatska glagoljica ima ukupno ... Brojevi su se u glagoljici zapisivali tako da se stavljao ...

Kompleksni brojevi i elementarna geometrija

Moduo kompleksnog broja z oznacavamo sa |z| i to je nenegativan realan broj ... koren svakog kompleksnog broja, štaviše vazi da jednacina zn = a pri cemu je.

osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi ...

BROJEVI. Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i redni brojevi. ... osamnaest 100 sto. 9 devet 19 ... Za brojeve od 200 do 900 postoje, takođe, dve različite vrste naziva: 200 dvesta ... U pisanju ciframa koriste se rimski brojevi iza kojih se izostavlja tačka: XVI vek. (šesnaesti vek) ...

11. GEOMETRIJA • elementarna geometrija likova u ravnini drediti ...

Mjera jednog kuta trokuta iznosi 138°, a mjere preostalih dvaju kutova ... Kolika je površina pravokutnika? ... Površina jednakostraničnog trokuta je 32.3 cm. 2.

BROJEVI Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi ...

Sistem brojeva u srpskom jeziku čine: osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojne imenice i ... Za brojeve od 200 do 900 postoje, takođe, dve različite vrste naziva: 200.

VAŽNI BROJEVI TELEFONA OPŠTI BROJEVI Pozivni kod za Bijelo ...

VAŽNI BROJEVI TELEFONA. OPŠTI BROJEVI. Pozivni kod za Bijelo Polje. 050 - ... 382 (0) 020 634 265. Komunalna. 382 (0) 50 484 810. Tržišna. 382 (0) ...

Brojevi do 100. Zbrajanje i oduzimanje 21 Brojevi do 100 ... - Element

Brojevi do 100. Zbrajanje i oduzimanje. 21. (nakon . str. ... Dvoznamenkasti broj 25 ima ___ desetice i ___ jedinica. s razli. Od dvaju dvoznamenkastih ve.

Lovranski glagoljski abecedariji

Fučić također piše da odražava „formativno razdoblje“ hrvatske glagoljice, dakle ono XII. st) ... 1982., str. 304–305. Mateo Žagar: Lovranski glagoljski abecedariji ...

Nadinski glagoljski spomenici

Petar Žorić i k Ivan i k i Marko i k i Miho i k i Tome i k i Petar i k žene 4 i k ditića ... Marinović u Glavić, jedna grana obitelji Vrsaljko u Kresoja, jedna grana obitelji.

Istarski glagoljski grafiti - Repozitorij FFZG-a

21 lis 2019 ... Liburna po kojima su ovi krajevi dobili ime, Rimljanima koji su uslijedili, Bizantske vlasti nakon pada ... 14 Hrvatski po Rebi : Glagoljica.

najstariji hrvatski glagoljski natpisi u povijesnom kontekstu

20. 4.6. Grdoselski ulomak. 21. 4.7. Humski grafit. 22. 4.8. Supetarski ulomak. 23. 4.9. Ročki glagoljski abecedarij. 24. 4.10. Plastovski i Kninski ulomak. 25. 4.11.

kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko ... - Repozitorij UNIZD

8.3.2.1. Prezentacija argumenta . ... podizanja septuma čiji je Bašćanska ploča konstruktivni dio . ... činjenja nije Bašćanska ploča, nego fenomen glagoljaštva.

GLAGOLJSKI NATPISI OTOKA KRKA KAO POVIJESNI IZVOR

Tome nam svjedoče pronađeni glagoljski brevijari i dva glagoljska natpisa. Krčki natpis, koji pripada najstarijim pronađenim glagoljskim natpisima, i natpis/grafit ...

Glagoljski spomenici Istre i Kvarnera - Repozitorij UNIPU

2 ruj 2017 ... Glagoljica je autorsko pismo u kojoj slova imaju određeni azbučni ... bi se označilo kada se slova upotrebljavaju kao brojevi, ispred i iza ...

Zabavna glagoljica

također se spominju i dvije igre za učenje glagoljice Memori s glagoljicom ... kao što su križaljka, križić-kružić, vješala itd. novije igre za učenje glagoljice sličnije ...

Digitalna glagoljica

Glagoljica, znanstveno-popularno dokazano najbolje pismo na svijetu, ima dugu ... broj 2 pisati glagoljicom na računalu, možete preuzeti jedan od nekoliko ...

glagoljski libar propovijedi olipskog kapelana don šime radova iz 18 ...

Ključne riječi: don Šime Radov, Glagoljski libar propovijedi, Molitva protiv vještica, popovi glagoljaši ... Tekst je negdje od crvotoči oštećen. Ispao ... Državni arhiv Zagreb; Ištoria od dvih žen; Kako Kate Černošina ukrede dite Eli. Bacaline ...

GLAGOLJSKI ULOMCI IZ ŽUPNE CRKVE S VETOGA VIDA U OZLJU

Ulomak II kameni je prag gotovo istih dimenzija kao i prvi ulomak (I. B), tj. dužine je oko ... Davorin STEPINAC, Ozalj – Župna crkva Sv.Vida, Nalaz dviju greda s ...

najstariji hrvatski glagoljski natpisi u povijesnom kontekstu - darhiv

Aleja glagoljaša i glagoljski lapidariji. 26. 5. Južnohrvatski glagoljski natpisi. 27. 5.1. Glagoljski natpis Župe dubrovačke. 28. 5.2. Konavoski glagoljski natpis. 29.

GLAGOLJICA KAO HISTORIOGRAFSKI PROBLEM

postoje dva slavenska pisma: glagoljica i irilica, a izvori o postanku slavenskog pisma ... U Moravskoj nemamo nijednog slova upisana u Àvrstu materiju, a za ... gov prijevod Biblije na hrvatski jezik πto se razlikuje od onoga koji je. uÀinio sv.

glagoljica ​ oš jagode truhelke

glagoljica je staroslavensko pismo nastalo u 9. stoljeću ... slova. u glagoljici slova imaju ujedno i brojčanu vrijednost koja se ... Slova = brojevi. 2014.g.

GLAGOLJICA I STAROHRVATSKI JEZIK U BOGOSLUŽJU

GLAGOLJICA I STAROHRVATSKI JEZIK U BOGOSLUŽJU. 1. Nadopuni tekst! Želeći da mu narod bude pokršten i što bolje poučen u vjeri knez …………………., ...

Glagoljica i ćirilica. - Matica hrvatska

vo s osobinama toga pisma, s njegovom tobožnjom složenošću: latinica i ćirilica nisu ... kođer naziv ćurilica upotrebljava za glagoljicu (u dubrovačkim dokumen-.

GLaGOLjiCa U sveUČiLiŠnOj nasTavi na PriMjerU kOLeGija ...

Usp. Program studija. Preddiplomski studiji. Syllabusi. URL: http://www.ffzg.unizg.hr/pov/pov2/file.php?folder=8syllab&file=2008_botica_galovic. (01.05.2016.).

Prezentacija projekta „Igrajmo se glagoljicom!” - glagoljica ​ oš ...

temu te svakako pregledati podstranice: -PREZENTACIJE O ... o Na kraju, učenici su trebali poslati prezentaciju ... Pronađi najzanimljivije radove inspiriranih ...

GLAGOLJICA U GOSPIĆKO-SENJSKOJ BISKUPIJI - Srce

28 velj 2018 ... S otoka Krka glagoljica i staroslavenski jezik došli su u. Senj i proširili se ... oblikovalo nekoliko tipova pisma: obla glagoljica, pismo formativ-.

Glagoljica i hrvatski glagolizam - Staroslavenski institut

skupom Glagoljica i hrvatski glagolizam koji je održan od 2. ... Slovany za Góty a ariány a jejich písmo za gótské, nemohla to tedy být abeceda øecká. Jak.

Glagoljica jučer i danas - FFOS-repozitorij

Brojevi. Glagoljska slova azbuke posjeduju brojčanu vrijednost. Žubrinić u članku Glagoljski brojevi kaže kako njih nalazimo već i kod Bašćanske ploče gdje se ...

HRVATSKA GLAGOLJICA / CROATIAN GLAGOLITIC SCRIPT

Glagoljica se kao pismo održala u hrvatskim krajevima u svim područjima ... os of various institutions, city block walls, human skin (tattoos) and others. Modern ...

Zabavna glagoljica - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

poput osmosmjerke, tetrisa te igara koje su načinom igranja inspirirane komercijalnim videoigrama. Takve su igre Leteća glagoljica, koja je rađena po uzoru na ...

Glagoljica u interaktivnim multimedijima - Institut za hrvatski jezik i ...

a. G igra u kojoj sva polja morate popuniti glagoljičnim slovima. G za svako pritisnuto polje mijenja se pismo polja te obližnjih polja latinica/glagoljica ...

Glagoljica kao tema suvremenih nakladničkih ... - Repozitorij UNIZD

5 pro 2017 ... pokušava glagoljicu dovesti u vezu s albanskim pismom.55 Važno je napomenuti i istaknuti ... ostati do 19. stoljeća kada će ga istisnuti latinica.

RIJEČKI FRAGMENTI Glagoljica i u riječkoj općini Ovaj će prilog ...

pismom služila i sama kancelarija riječke općine. ... riječki knjigoveža upotrebio kao makulaturu za korice nekoj (nepo- ... Ali ni brojka Ura nije jasno napisana. r.

glagoljica u hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prihvatili Ćirilovo pismo, glagoljicu, specifično je modificirali (u uglatu, granatu ... Glagoljica je kroz prvih pet stoljeća najprisutnija; iako je i latinica i te kako ...

RACIONALNI BROJEVI 1.) Što su racionalni brojevi? 2.) Kakav ...

Kako označavamo skup racionalnih brojeva? 5.) Što sačinjava skup ... Koji broj nema utjecaja na zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva? 57.) Kako zovemo ...

PRIRODNI I CELI BROJEVI 1. Prirodni brojevi

Oznaka N za skup prirodnih brojeva je prvo slovo latinske reci naturalis=prirodno. Radi jednostavnijeg dokazivanja potrebno je preciznije fiksirati našu intuiciju ...

GEOMETRIJA

Nacrtaj neki pravac p i istakni neku njegovu točku T. Zatim istakni točku B koja ... Njihovo sjecište označi slovom C. 6. ... Slovom t obilježi sjecište pravaca a i b. 2.

NACRTNA GEOMETRIJA A

1. NACRTNA GEOMETRIJA A. I. Zlatni rez. II. Mongeova metoda. III. Perspektiva dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – TTF – Nacrtna geometrija A ...

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA

3 velj 2008 ... U drugom poglavlju odredujemo razne oblike jednadzbe pravca u ravnini, te jednadzbe pravca i ravnine ... Zadaci. 1. Koliko razlicitih. (a) orijentiranih duzina, (b) vektora odreduju ... Trazimo skalare α, β za koje je ta jednadzba ispunjena. ... tocaka pravca i kruznice svodi se na odredivanje rješenja sustava.

NACRTNA GEOMETRIJA

AKO JE OSNOVICA KVADRATIČNE PRIZME U RAVNINI n1, KAKO ĆE SE PROJICIRATI OSNOVICA U. NACRTU? 14. AKO JE OSNOVICA KVADRATIČNE ...

6 Analiticka geometrija

6 Analiticka geometrija. 6.1 Vektori. Svaki vektor odrežen je svojim pravcem, smerom i intenzitetom. Naime, ako je data neka prava p i na njoj dve tacke A i B, ...

Analiticka geometrija

Analiticka geometrija. Neka su dati vektori a = a1i a2j a3k = (a1,a2,a3), b = b1i b2j b3k = (b1,b2,b3) i c = c1i c2j c3k = (c1,c2,c3). Skalarni proizvod ...

Geometrija - Arnes

kocka ✓ piramida ✓ valj✓ krogla✓ kvader✓ stožec✓. Skripta za ... 15.2.1..KVADER. Kvader je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev.

1. Nacrtna geometrija

Nacrtna geometrija. Naučno područje: Grafičko pretstavljanje, konstruisanje i oblikovanje prostora u arhitekturi i inženjerstvu. Zadaci: Osposobljavanje kadrova ...

GEOLOGIJA — GEOMETRIJA

euklidska geometrija. Ta spoznaja imala je veliki utjecaj na budući razvitak ne samo geometrije nego i cijele matematike, pa i fizike. Pokazalo se da pojam.

ELEMENTARNA GEOMETRIJA

16 velj 2017 ... Dan je pravilni peterokut ABCDE. Neka su P, Q, R, S i T redom sjecišta pravaca. AC i BD; BD i CE; CE i DA; DA i EB; te EB i AC. Dokažite da je ...

Diferencijalna geometrija

N. Blažić, N. Bokan, Uvod u diferencijalnu geometriju,VESTA , Matematički fakultet,. Beograd 1996. A. Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer, ...

Opisna geometrija

Slika 6: Ortogonalna projekcija. • Π1 tlorisna ravnina → tloris,. • Π2 narisna ravnina → naris,. • Π3 tretja projekcijska ravnina (neobvezna) → stranski ris. Ravnini ...

nacrtna geometrija a - TTF

1. NACRTNA GEOMETRIJA A. I. Zlatni rez. II. Mongeova metoda. III. Perspektiva dr. sc. Mirna Rodić Lipanović – TTF – Nacrtna geometrija A ...

Taxicab geometrija

22 lip 2014 ... Taxicab geometrija je neeuklidska geometrija u širem smislu tog pojma (tj. nije euk- lidska), ali koja se zapravo i ne razlikuje puno od euklidske ...

Diferencijalna geometrija - 2016/17 -

3.5.4 Gaussova i srednja zakrivljenost . ... Vektor normale i tan- gencijalna ravnina, Krivulja na plohi, Prva fundamentalna forma, Druga fundamentalna forma,.

Geometrija v osnovni šoli

Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18. Page 19. Page 20. Page 21 ...

DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA — DIFERENCIJALNE ...

Dobivena jednadžba (12) homogena je diferencijalna jednadžba i rješava se na način koji smo gore pokazali, b) Ako je a xb 2 a 2b x = 0 , iz čega slijedi da je.

Nacrtna geometrija Perspektiva

Claude Lorrain: Odmor na putu za. Egipat, 1647. - Atmosferska perspektiva ... 13. Anamorfna perspektiva, ulična i druge perspektive · 14. Izrada projekata · 15.

ELEMENTARNA GEOMETRIJA 27. 09. 2005.

27 ruj 2005 ... 3. 2. U jednakokracnom trapezu duljine i srednjice i visine iznose 14 cm. Izracunajte polumjer trapezu opisane kruznice, ako se duljine ...

ii. analitička geometrija prostora - TTF

sijeku se mimoilazni. Ako se 2 pravca sijeku, onda postoji ravnina u kojoj leže oba pravca. P . . . A x B y C z D = 0. 10. Sjecište dvaju pravaca. 1) Neka je: 1.

ANALITIˇCKA GEOMETRIJA – formule

Jednadzba pravca (u ravnini) i ravnine (u prostoru): opci oblik. Ax By C = 0. Ax By Cz D = 0 vektor normale n = (A, B) n = (A,B,C) udaljenost tocke od.

Racunarska geometrija - Poincare

16 апр 2008 ... Teorema o sendvicu (diskretna varijanta): ako je dato crvenih i plavih tacaka u ravni, postoji prava koja razdvaja i skup crvenih i skup ...