tehnički pravilnik za vozila - Bihamk

Vozila se raspoređuju u tri grupe na osnovu zapremine motora: Grupa S1 – automobili radne zapremine motora do 1400 ccm. Grupa S2 – automobili radne ...

tehnički pravilnik za vozila - Bihamk - Srodni dokumenti

tehnički pravilnik za vozila - Bihamk

Vozila se raspoređuju u tri grupe na osnovu zapremine motora: Grupa S1 – automobili radne zapremine motora do 1400 ccm. Grupa S2 – automobili radne ...

Tehnicki pravilnik za takmicarska vozila Grupe N - BIHAMK-a

Ako je katalizator postavljen na ispušnoj grani, smije biti zamijenjen ... zamjena čitave Mac Phersonove noge (prečke), zamjenski dijelovi moraju biti mehanički.

pravilnik o registriranju vozila - Bihamk

1. prve registracije vozila u BiH (novo ili rabljeno vozilo); ... 11. odjava vozila; ... (1) Zahtjev za produženje registracije vozila podnosi se prije isteka važenja ... (4) Registarske tablice za vozila iz stava (1) ovog člana izdate nakon početka.

pravilnik o registriranju vozila - BIHAMK-a

e) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koji se izdaju ... žute boje, otvoren je veličine 210 mm x 105 mm, a savijen 75 x 105 mm.

TEHNIČKI PRAVILNIK ZA AUTOMOBILE Grupe ... - BIHAMK-a

TEHNIČKI PRAVILNIK ZA AUTOMOBILE Grupe E1. 1. ... Dijelovi karoserije (polušasija) koji služe za učvršćenje: motora, mjenjača, elemenata za upravljanje, ...

pravilnik o tehničkim pregledima vozila - BIHAMK-a

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda, ... g) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija ovlaštena od strane ...

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje ... - BIHAMK-a

materija, vozila za prijevoz lako kvarljive robe, te uvjeti koje treba da ispune organizacije ... Hercegovini, do početka primjene Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova ureñaja i opreme vozila. ... udovoljavaju navedenim uvjetima. ... Po mogućnosti osigurati spisak opasnih materija sa rubnim brojevima koji će se prevoziti.

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - Bihamk

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa ... - BIHAMK-a

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili ... (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog.

Pravilnik za cross terenskih vozila / Off Road Cross (A05) - BIHAMK-a

Pravilnik za cross terenskih vozila / Off Road Cross (A05). I Opšte napomene. Član 1. Ovim Pravilnikom se reguliše održavanje trka terenskih vozila na kružnim ...

Pravilnik o Rally-ju terenskih vozila / Off Road Rally (A05) - Bihamk

Član 1. Komisija za auto, moto i karting sport BIHAMK - a ovim Pravilnikom utvrĎuje osnove odrţavanja takmičenja u Off Road Rally - ju a na osnovama opšteg ...

Pravilnik o registraciji i ozna350avanju vozila - Centar za vozila ...

27 pro 2017 ... daju stanici za tehnički pregled vozila, a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu ... (2) Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice. ... (3) Ako vlasnik vozila u roku 15 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu ... Vrijedi samo uz prometnu dozvolu broj:.

pravilnik - BIHAMK-a

označena slijedećim oznakama: MS, M S ili M&S i znakom snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi ...

pravilnik - Bihamk

b) kategoriju C ne polaže ispit za kategoriju/potkategoriju C1, B; ... (4) Listići sa pitanjima za usmeni dio ispita i testovi za polaganje predstavljaju službenu tajnu.

posebni pravilnik - Bihamk

10 tra 2019 ... Auto klub “Rijeka”, Dolac 11/I, 51000 Rijeka. Gosp. Tomislav Šepić, 385 99 525 84 42, [email protected] ... Preluk, Preluk bb – HAK. 11:00.

Pravilnik o moto sportu - BIHAMK-a

Osobe starije od 50 godina mogu sudjelovati na takmičenjima, ako im to na temelju molbe dopusti direktor ... Osiguranje za takmičenje moţe biti i dnevno osiguranje, odnosno toliko dana koliko traje takmičenje. ... Oldtimer brzinske moto utrke.

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli - BIHAMK-a

meñunarodnim vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Član 2. (Ovlaštenje za izdavanje meñunarodne vozačke dozvole). (1) Meñunarodnu vozačku ...

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - Bihamk

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom ... - BIHAMK-a

2 tra 2007 ... (1) Katadiopteri na motornim vozilima s ~etiri ili vi{e to~kova i motornim vozilima sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m, moraju biti ugra|eni i izvedeni ...

pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći - BIHAMK-a

pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uvjeti koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru ...

2019 04 04 - POSEBNI PRAVILNIK SKRADIN.docx - BIHAMK-a

28 ožu 2019 ... KARAĐOLE, direktor TZ Grada Šibenika. Joško. JURIĆ, predsjednik Saveza sportova grada Šibenika. 01.1.2 ADRESA UREDA NATJECANJA.

2019 04 04 - POSEBNI PRAVILNIK SKRADIN.docx - Bihamk

28 ožu 2019 ... KARAĐOLE, direktor TZ Grada Šibenika. Joško. JURIĆ, predsjednik Saveza sportova grada Šibenika. 01.1.2 ADRESA UREDA NATJECANJA.

Tehnički servisi željezničkih vozila doo

Podaci o naručitelju. 2. Osoba zadužena za komunikaciju sa ponuditeljima. 3. Opis predmeta nabave. 4. Količina nabave i isporuka. 5. Trajanje ugovora. 6.

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati ... - Bihamk

Zdravstveni uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za vozača, odnosno vozač motornih vozila za upravljanje motornim vozilom (u daljnjem tekstu: tjelesna i ...

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati ... - BIHAMK-a

(Skupine kandidata za vozače i vozača motornih vozila). Kandidati za vozača i vozači motornih vozila svrstavaju se u smislu ovog Pravilnika u dvije skupine i to:.

Stanica za tehnički pregled vozila (STPV)

Tako npr. postoje redovni tehnički pregled vozila za registraciju, izvanredni te preventivni ili periodični pregledi i najvažniji: tehnički pregled za utvrđivanje tehnič ...

TEHNIČKI PREGLED NATJECATELJSKIH VOZILA Radna ... - CVH

Odlazak u STP na tehnički pregled natMecatelMskog vozila ... Za označavanMe vozila služe Moš i razni katadiopteri, bočna svMetla, svMetla registarske oznake ...

posebni pravilnik brdske trke „velika nagrada cazina ... - BIHAMK-a

17 kol 2019 ... Nedjelja ,18.08.2019 ... INA DELTA TIMING, Zagreb, Hrvatska ... podatke, spremne za printanje, „Timing Ina Delta“ Zagreb je dužna odmah po.

TEHNIČKI PREGLED NATJECATELJSKIH VOZILA Radna uputa

REGISTR$CIJU“. 3. Odlazak u STP na tehnički pregled natMecatelMskog vozila ... $ko se na tehničkom pregledu poMavi nova marka vozila koMa ne postoMi u katalogu, potrebno Me ... Skokovit pad ili porast otpora zakretanMu. poslMedica ...

posebni pravilnik brdske trke „velika nagrada cazina 2011.“ - Bihamk

17 kol 2019 ... Nedjelja ,18.08.2019 ... INA DELTA TIMING, Zagreb, Hrvatska ... podatke, spremne za printanje, „Timing Ina Delta“ Zagreb je dužna odmah po.

Uredba o visini troškova za tehnički pregled vozila - Ministarstvo ...

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o visini troškova ... JADRANKA Andrije GLIŠIĆ, iz Igala, rođena 24.08.1961. godine u Herceg ... godine nakon brisanja: Osnivači: JELENA ŠĆEPANOVIĆ - PODGORICA, KRA-.

model procjene kvalitete rada stanica za tehnički pregled vozila - FSB

Tehnički podaci koji se ne upisuju i ne vode za vozila M1 kategorije .............. 28. 3.3.9. Podaci ... i neki monovolumeni (FORD KUGA, VW. TIGUAN,…), te veliki ...

Tehnički pravilnik

1.2.3 Svlačionice, sanitarije i tuš kabine. 6 ... staze jedna tuš kabina. ... Dijelovi koji pripadaju kuglačkim automatima, a koji vezano za konstrukciju vire iznad.

Tehnički pravilnik o dimnjačarstvu

Tehnički pravilnik o dimnjačarstvu ... Dimnjaci za odvod dima: dimnjaci na .oje su pri.ljučena ložišta u .ojima ... e u građevinama i normi HRN EN 15287-1.

Pravilnik o ispitivanju vozila

вентил за заустављање/пречистач ТНГ, испаривач/регулатор притиска гаса, гасно- непропусно кућиште, електронски уређај за управљање, водови ...

Pravilnik o registriranja vozila SG BiH 69-09

1. prve registracije vozila u BiH (novo ili rabljeno vozilo); ... 11. odjava vozila; ... ne prije 30 dana od isteka važenja registriranja vozila, nadležnom tjelu na propisanom ... (4) Registarske pločice za vozila iz stavka (1) ovog članka izdate nakon ...

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

10 мај 2019 ... редовном техничком прегледу. (8) Превентивни технички преглед возила обавља се након протека шест мјесеци од редовног техничког.

Pravilnik o registraciji i ozna350avanju vozila - CVH

27 pro 2017 ... daju stanici za tehnički pregled vozila, a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisuje se ... (1) Stanica za tehnički pregled vozila registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži: ... 1. BJ gradovi: Bjelovar, Čazma, Garešnica.

PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA.pdf - Paragraf Lex

4) datum prve registracije vozila, prvu registarsku oznaku i naziv organa ... Odjava vozila, 7. ... Vlasnik vozila upisanog u jedinstveni registar može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. ... oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila.

tehnički pravilnik - Kuglaški Savez Srbije

DIMENZIJE I DOZVOLJENA ODSTUPANJA: IGRAČKI ... Deo čunjskog prostora je i zadnji odbojni zid (strunjača) koji se izradjuje od tvrde gume u služi za.

Preuzmi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

U smislu ovog Pravilnika zna~i: a) Tehni~ki pregled vozila je pregled opreme i ure|aja vozila koji se provode u cilju utvr|ivanja da li vozilo ima propisane ure|aje i ...

Pravilnik o tehnickom pregledu vozila - NATEP

28 апр 2018 ... ПРАВИЛНИК о техничком прегледу возила. І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим правилником прописују се услови које морају да ...

Pravilnik o registriranja vozila SG BiH 69-09 - Centar motor

g) potvrda ovlašćene postaje tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko- ... za obavljanje registrirane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za ... (6) Vozilo kojem su izdate probne pločice neće se moći registrirati ukoliko iste ...

PRAVILNIK O KORIŠTENJU KOMBI VOZILA U VLASNIŠTVU ...

... koristiti putničko kombi vozilo bez naknade, te gorivo i cestarina (unutar Hrvatske) ... U slučaju da udruga članica Sportske zajednice Grada Poreča koristi vozilo za ... Za upravljanje vozilom Sportska zajednica Grada Poreča korisniku vozila ... djelatnika Sportske zajednice Grada Poreča daje korisniku vozila Punomoć na.

FORMULA DRIVER TEHNIČKI PRAVILNIK Serijski ... - HAKS

Tijekom natjecanja dubina utora na gazećem sloju ne smije biti ... karoserije su dopuštena pod uvjetom da dodani materijal slijedi ... obujam komore minus najmanji obujam komore). ... su gume na jednoj strani vozila ispuštene. Niti jedan ...

cestovni tehnički pravilnik - Hrvatski biciklistički savez

29 velj 2016 ... najmanje 2 godine sudačkog staža i 5/6 riješenog pismenog i ... 3.11 Sve Kup utrke koje su vožene tijekom sezone ulaze u bodovanje za Kup (kod ... 3.23 Kod primjene stegovnih mjera UCI pravilnika na nacionalnim utrkama, ...

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila - JP Ceste ...

(1) Vozač-instruktor za vrijeme osposobljavanja kandidata za kategoriju A i potkategoriju ... (2) Testovi za A i B kategoriju i potkategoriju A1 i B1sadrže 35 pitanja a testovi za ... c) raskrsnice puteva sa po dvije saobraćajne trake za jedan smjer,.

pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i ... - Paragraf Lex

Za vozila iz stava 5. ovog člana izdaje se deklaracija koja obuhvata: marku vozila, vrstu ... vozila, a sastoji se od mase vučnog vozila uvećane za masu koja odgovara ... 11) svetlo je uređaj na vozilu koji daje svetlost, osim takvih uređaja na vozilu koji su u ... Pod uređajima na vozilima koji omogućavaju normalnu vidljivost u ...

Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova i vozila - Дирекција за ...

Зауставни пут за мрежу пруга Републике Србије износи 700 m, 1000 m и 1500 m и за сваку пругу се уноси у књижицу реда вожње. За пружна возила и ...

Pravilnik o registraciji vozila - Auto škola PIONIR

4) датум прве регистрације возила, прву регистарску ознаку и назив органа ... Право из става 1. овога члана може да се продужи након истека рока од.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke kategorije ...

pravilnik o korištenju službenih vozila, službenim ... - AZTN

7 ruj 2018 ... Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju Odluke o uvjetima ... troškova za korištenje privatnog vozila u službene svrhe u skladu s.

Pravilnik o osposobljavanju za vozaca motornih vozila _Sluzveni ...

o osnovama sigurnosti saobraćaja nacestama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) iovim Pravilnikom. (2) Osposobljavanje kandidata za vozača ...

Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila - Ministarstvo saobraćaja i ...

kočnih uređaja i rekonstrukcije željezničkih vozila. Kočnice i kočna ... uređajima (AS - uređaj), opremljene su uređajima za automatsko zaustavljanje voza pred.

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled ...

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti pod kojima se obavlja stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanice), ...

Pravilnik o uvjetima korištenja službenih vozila ... - Rijeka 2020

10 tra 2019 ... uredno ispunjenog putnog naloga odnosno u slučaju loko vožnje ispunjavanjem izvješća, sve u Relago aplikaciji. lznimno, sluŽbena vozila za ...

Pravilnik o evidenciji radnog vremena clana posade vozila.pdf

На основу члана 4. став 18. Закона о радном времену посаде возила у друмском ... о радном времену члана посаде возила (у даљем тексту: Евиденција). ... гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2017. године.

Pravilnik o korištenju službenih vozila - Ured državne uprave u ...

Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih ... Ovim se Pravilnikom propisuje korištenje vozila za službene potrebe Ureda državne uprave u ... svrhe. II. PRAVO I UVJETI KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA. Članak 4. Vozila za ...

pravilnik o dopuni pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu ...

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ...

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama 85-2016 ...

PRAVILNIK. O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA. („NN“ br. 85/16., 24/17. i 70/19.) Članak 72. (1) Pneumatici kao dio opreme vozila, ...