ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN ... - Butan plin

Odsvetovane uporabe. Ni podatkov. 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista. Dobavitelj. BUTAN PLIN d.d.. Naslov: Verovškova 64/a, 1001 Ljubljana, ...

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN ... - Butan plin - Srodni dokumenti

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN ... - Butan plin

Odsvetovane uporabe. Ni podatkov. 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista. Dobavitelj. BUTAN PLIN d.d.. Naslov: Verovškova 64/a, 1001 Ljubljana, ...

oddelek 1. identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja izosan g

3 dec 2010 ... [email protected]@®@/[email protected] G. REACH Registracijska številka. Ni podatkov. Šifra. [50000448, 50000450] 50000450-Izosan G, 50000448-Izosan ...

oddelek 1. identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja mikal flash ...

24 apr 2017 ... Trgovsko ime: MIKAL FLASH. Datum izdelave: 7.7.2014 · Datum spremembe: 24.4.2017 · Izdaja: 2. Datum tiskanja: 14.6.2017. Stran 1 od 13.

1 identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja - Knauf

18 avg 2015 ... splošna mejna vrednost za prah je 6 mg/m3 (seštevek posameznih nevarnih snovi, ki so prisotne v prahu), v primeru, da prah nima rakotvornih, ...

Predstavitvena knjižica - Butan plin

Družba Butan plin na slovenskem trgu nastopa kot eden vodilnih ponudnikov energije, strateško pa smo povezani tudi z največjim distributerjem utekočinjenega ...

IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI BUTAN PLIN d.o.o. Područje postrojenja ...

Ovo Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja Skladište Zaprešić ... uzročno posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju ...

Pogoji za dobavo in odjem plina - Butan plin

15 okt 2018 ... Dobavitelj plina je Butan plin, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a. Odjemalec uparjenega ali utekočinjenega plina po teh Pogojih je vsaka fizična ...

UNUTARNJI PLAN BUTAN PLIN d.o.o. Područje postrojenja ...

spašavanja (NN 30/14, 67/14), za postrojenje Skladište Zaprešić operatera BUTAN PLIN d.o.o. koje predstavlja postrojenje višeg razreda (s obzirom na ...

PDF Vanjski plan ZiS za postrojenje Butan plin d.o.o., skladište ...

VANJSKI PLAN „BUTAN PLIN“ D.O.O.-SKLADIŠTE ZAPREŠIĆ. Šifra dokumenta: F 011/15-6. Planovi i ... Ulica rijeke Dragonje 23. 52 466 Novigrad. 3. OIB.

banke in aplikacije, ki omogočajo uporabo e-računa - Butan plin

HYPOnet (fizične in pravne osebe). Elektronska banka KD banke. NLB Klik. NLB Proklik (pravne osebe). [email protected] Poslovni [email protected] (pravne osebe). PBS.

Butan plin, družba za distribucijo plina, dd Verovškova 64a ... - horus

Družba Butan plin, vodilni distributer utekočinjenega naftnega plina (UNP) v jeklenkah in plinohramih v Sloveniji, sledi začrtani poslovni politiki, ki temelji na ...

VARNOSTNI LIST DIDUŠIKOV OKSID ODDELEK 1: Identifikacija ...

17 sep 2018 ... Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: Nemudoma se posvetovati z ... strupene in/ali jedke snovi: dušikov dioksid in dušikov oksid.

Varnostni list IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ...

9 jan 2018 ... produkti s silicijevim dioksidom. 67762-90-7. 1 - 5 Snov ni razvrščena kot nevarna. kalcijev nitrat. 10124-37-5 233-332-1 01-. 2119495093-. 35.

Varnostni list 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ...

15 mar 2011 ... magnezijev nitrat. Metil kloro izotiazolinonove magnezijev klorid metilizotiazolinon. Viri za izdelavo varnostnega lista. Uredba 1907/2006/ES z ...

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz ...

Zgradba snovi-agregatna stanja: V naravi so snovi sestavljene iz atomov, molekul in ionov. Glede na to kako so ti gradniki povezani med seboj se snov pojavlja ...

IME SNOVI FORMULA VRSTA SNOVI LASTNOSTI IN UPORABA ...

apnenec. Bela trdna snov. /. Bakrov sulfat. (MODRA. GALICA). CuSO4 * 5H2O. Modri kristali, sredstvo proti boleznim, uporablja se v vinogradništvu in sadjarstvo.

snovi nevarne snovi kaj je snov?

KAKŠEN JE VAŠ (NAŠ) ODNOS DO KEMIJE? KEMIJA poticaj.net ... 3. Poznamo nevarne lastnosti snovi, pomagamo si s piktogrami, H-in P-stavki !

LOČEVANJE ZMESI

Dekantiranje. 4. Ločevanje z lijem ločnikom. 5. Kromatografija. 6. Ločevanje z izhlapevanjem. Način ločevanja zmesi z magnetom uporabimo, ko imamo v zmesi ...

15 Spektrofotometrické stanovenie zloženia zmesí chrómanu a ...

Ako absorpciu svetla vzorkou popisuje Lambertov-Beerov zákon? Spojením vzťahov (4) a (5) dostávame jednoduchý popis absorpcie svetla práve pomocou ...

Datum: 7.5.2014 Plinski zakoni; Zmesi idealnih plinov; Specifična ...

7 maj 2014 ... Plinski zakoni; Zmesi idealnih plinov; Specifična toplota; Kalorimetrija. 1.) V jeklenki prostornine 10 dm. 3 imamo 2 kg butana (C4H10) pri ...

splošni pogoji akcijske ponudbe »butan 2019 - ECE

ktrične energije, ki so hkrati kupci plina pri družbi Butan plin d.o.o.. Novi kupec električne energije je kupec, ki do 1.6.2019 sklene pogodbo o dobavi električne ...

splošni pogoji akcijske ponudbe »butan 2018 - ECE

Butan plin d.o.o.. Novi kupec električne energije je kupec, ki do 25.11.2018 sklene pogodbo o dobavi električne energije za vrsto dobave ECE. ELEKTRIKA (v ...

Prilog uz knjigu LPG (propan-butan) autoplin - BIHAMK-a

Baderna. Bakar - (Industrijska Zona Kukuljanovo). Baška Voda - Bast. Beli Manastir - Karanac. Belišće ... Plinara Baderna. Skoljic. G.S. Plin. Lepus. BP Buba ...

Predgrijavanje čelika propan butan grijačima - Zavarivanje i oprema ...

Sigmat d.o.o http://www.sigmat.hr/. Gromačnik 35, 35000 SLAVONSKI BROD. Ključne riječi: predgrijavanje, propan butan, konstrukcija grijača. Key words: ...

Geološko-paleontološki oddelek.

Pri razstavljenih objektih j,e poleg napisa navedena tudi stran vodnika, na kateri se dotični objekt omenja. Kambrij. Kambrijskih skladov na slovenske'rn ozemlju ...

SLATKI SNOVI

Film je romantična komedija popraćena urnebesnom glazbenom pratnjom jazz legende. Nevena Frangeša. Govori o slučajnom križanju putova hrčka i para ...

Snovi so iz delcev

snovi. Ti delci so tako majhni, da jih ne vidimo s prostim očesom. Merimo jih v ... Gostota je masa snovi na določeno prostorninsko enoto. ... sladki krompir,. • jam.

PONOVITEV SNOVI

1.2 RAČUNSKE OPERACIJE. 1.2.1 SEŠTEVANJE. 1. člen. 2. člen. 3 5 7. . 8 2 6. = 1 1 8 3. 1. seštevanec. 2. seštevanec vsota. 1.2.1.1 PISNO SEŠTEVANJE.

Ponovitev OŠ snovi

11 nov 2011 ... Formule. Zanje lahko zapišemo le sestavo. Kemijska reakcija. EKSTENZIVNE IN ... Relativna atomska masa je razmerje mas in nima enote.

univerza v ljubljani - Oddelek za slovenistiko

Ključne besede: Ivan Cankar, pouk književnosti v osnovni šoli ... razredov OŠ Brežice, OŠ Center Novo Mesto ter OŠ Sostro in njihovim učiteljicam, ki so.

diplomsko delo - Oddelek za slovenistiko

pripovednih tehnik prevladuje analepsa (pripovedovalec se spominja za nazaj), pripovedovalec je prvoosebni in vsevedni. Avtor ima do pripovedi ironičen ...

Svetozar Ilešič - Oddelek za geografijo

Geografija prsti in rastja. Skripta za geografe. Ljubljana ... (Več ponatisov). Regionalna geografija vanevropskih kontinenata za III. razred gimnazije. Sarajevo, Zavod za ... 75–. 82. (Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie, 4) ...

Zeitschrift der Germanistikstudierenden Mai 2014 - Oddelek za ...

Layout und Satz: Timotej Klopčič. Die Redaktion der ... Keržič, Timotej Klopčič, Anteja Kovačič,. Tjaša Mlakar ... Loch und wieder raus fahren. Was ist das?

ODDELEK RAZREDNIK SORAZREDNIK ... - Arnes

B. Andreja Karner. Maja Mušič. 14. 15. 29. SKUPAJ 2. RAZRED. 29. 28. 57. 3.A. Petra Mušič. Ana Lončar Burjek. 13. 11. 24. 3.B. Ana Lončar Burjek. Petra Mušič.

zgradba trdnih snovi - ZAG

določenih mestih v kristalni mreži. ➢ Kristalna mreža je urejena, ponavljajoča se razporeditev gradnikov snovi v prostoru. Vzorec razporeditve gradnikov v ...

Lucidni snovi - Medicinar - MEF

sne vizije i svrhe, gdje se đaci tretiraju kao radnici u ... tamo gdje prestaje ambicija? GDJE DOLAZI ... smo htjeli kupiti počne svoj put iz sruše- ne šume ... kve gubitke radnih mjesta moći nado- ... ševo, zvani Zvrk i Mirka Svrabić, Plod. Parkour je ...

8. PREIZKUŠANJE FEROMAGNETNIH SNOVI

0. µ - magnetna konstanta ali permeabilnost vakuuma : ▫. Am. Vs. 104. 7. 0. −. ⋅= µ. • m κ - magnetna susceptibilnost,. • m r. 1 κ. µ =. - relativna permeabilnost,.

Defekti v trdni snovi

Drugi Fickov zakon, zapisan v eni dimenziji. C – koncentracija t – čas. D – difuzijski koeficient x – krajevna koordinata. Osnove difuzije ...

Ponovitev snovi test 2 – dop

PREVERJANJE - ULOMKI. Ime: točke:____/26. 1.naloga: a) Zapiši ulomke kot decimalna števila. 4. 10. = 7. 20. = b) zapiši ulomek kot decimalno število in ...

Sećanja, snovi, razmišljanja…

Pojava knjige Sećanja, snovi, razmišljanja: o prošlom i budućem. 1984-2007. ... dobijamo informacije ali ih i razmenjujemo sa drugima (što je Jung formulisao ...

Kevin Kuhn Hikikomori Die - Oddelek za germanistiko z ...

Layout und Satz: Timotej Klopčič. Die Redaktion der ... Keržič, Timotej Klopčič, Anteja Kovačič,. Tjaša Mlakar ... Loch und wieder raus fahren. Was ist das?

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ...

Vloga mlečnokislinskih bakterij v starter kulturah za kisla testa. 15 ... poizkusom na ta način, da sta kruh segrevala (osvežitev starega kruha s segrevanjem). S.

ODDELEK ZA ZGODOVINO 1920–2010 OB DEVETDESETLETNICI

1 jun 2011 ... vino, 1975 v PZE (pedagoško znanstvena enota) za zgodovino, ... huta Slavica, Stergar Janez, Šajn Tomislav, Zakrajšek Božidar, ... Špiček Petra, Tepina Daša, Tiršek Nika, Trstenjak Dejan, Uršič Irena, Valand Janez, Vo-.

Obrtni oddelek. - Prirodoslovni muzej Slovenije

membni za našo domačo kulturno zgodovino. Ti eksponati so v zvezi s kako osebnostjo ali s kakimi dogodki, ali pa tudi le obujajo spomin nanje. So nekateri, ki ...

Države v razvoju - med okoljevarstvom in ... - Oddelek za geografijo

žave Francija, za azijske države Japonska ipd.) oziroma z dostopom do morja in s tem do poceni ladijskih prevozov. Ni torej naključje, da imajo najuspešnejša ...

MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNAUPRAVA Oddelek za ...

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Trg MDB 7 ,1000 LJUBLJANA. 306-17-14, 306-17- ... Marjana JANKOVIČ za OVO načelnica OVO: Alenka LOOSE.

VSEBNOST SNOVI, KI POVZROČA ALERGIJO ALI ...

bounty rezina pšenica x x kokos brokolijeva juha pšenica brusnice bučke v omaki ... kruh rženi pšenica rž kruhov cmok/štruca pšenica x x kruhove kocke pšenica.

Simbolni zapis in množina snovi

ATOMSKA MASA. Relativna molekulska masa ima oznako Mr, nam pove, kolikokrat je masa molekule večja od ene dvanajstine mase atoma ogljikovga ...

slastičarnica slatki snovi - Igraonice HR

Slike su simboličnog sadržaja, stavljamo na torte samo dostupne, licencirane ... 8. Jaffa torta. 9. Bananko torta. U cijenu je uračunata jestiva pokrivka i vatromet!

Poglavje 15 Magnetne lastnosti snovi

V snovi, ki jo postavimo v zunanje magnento polje, nastane magnetni moment, kar opišemo z magnetizacijo M, to je gostoto magnetnega momenta. V snoveh, ki ...

PREHAJANJE SNOVI SKOZI MEMBRANO

kinetično. Ko damo v vodo nek topljene, se začnejo njegove molekule gibati. (difundirati) v smeri, kjer jih še ni, v nasprotni smeri pa se gibljejo vodne molekule.

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za živilstvo ...

9 maj 2011 ... SLO Masleni keksi z mlečno čokolado (63%) • Sestavine: sladkor, pšenična moka, kakavovo ... Grancereale CROCCANTE – MULINO BIANCO.

Smo otroci in mladostniki z boleznimi prebavil, ki na klinični oddelek ...

Morski akvarij. V začetku septembra smo se spominjali prijetnih poletnih dni. Pogovarjali smo se o preživljanju počitnic na morju. Ob tem smo raziskovali morski ...

Države v razvoju - Oddelek za geografijo - Univerza v Ljubljani

žave Francija, za azijske države Japonska ipd.) oziroma z dostopom do morja in s tem do poceni ladijskih prevozov. Ni torej naključje, da imajo najuspešnejša ...

Udornice v Sloveniji - Oddelek za geografijo - Univerza v Ljubljani

delu Rakovega Škocjana ležita udornici Škocjanska jama, po dnu katere teče potok Rak od velikega naravnega mosta do Tkalce jame, in Veliki Globoščak, ...

Etika in vrednote pri Alojzu Rebuli - Oddelek za slovenistiko

golob, Jutri čez Jordan, Kačja roža, Cesta s cipreso in zvezdo, Nokturno za ... Janek Musek (1993: 52) meni, da vrednote in na njih temelječi morala in etika niso ...

Besedilni repertoar v skladbah iz Slovenske pesmarice - Oddelek za ...

"Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj!" In v naslednji kitici: "Slava le, slovansko čuvstvo srce moje veseli!" (Aljaž. 1900: 19). Slovan (neznani avtor) ...

Členek in veznik kot konektorja – raba in ... - Oddelek za slovenistiko

Ključne besede: členek, veznik, konektor, besedilna vloga. Abstract. Particle and ... ki jih poimenuje členki, pa uvrsti prislov, predlog, veznik in medmet. Veznike ...