11-2018 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

proprietà della Repubblica di Croazia (GU 27/2018). Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima – www.katastar.hr. Copia del piano ...

11-2018 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno - Srodni dokumenti

11-2018 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

proprietà della Repubblica di Croazia (GU 27/2018). Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima – www.katastar.hr. Copia del piano ...

1 grad rovinj-rovigno citta` di rovinj-rovigno upravni odjel za ...

Osnovni financijski rezultati poduzetnika u 2016. godini. (iznosi u tisućama kuna). Opis ... 34.416.661. 38.695.898 112,4 ... Super Sport d.o.o.. ZAGREB. 53,82.

grad rovinj – rovigno citta' di rovinj – rovigno upravni odjel za ...

zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, Ispostava Rovinj, a sve glede statistike ... Tijekom veljače 2017. godine u evidenciju HZZ,PU Pula prijavilo se 930 ...

izvje š ć e - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

58 gnijezda 174 umjetnih jaja. 2017. g. 83 gnijezda 236 umjetnih jaja. 2018. g. 69 gnijezda 201 umjetnih jaja ... gimnazija, objekti "Maxi konzum", Objekti "Mirne" Rovinj. 48 gnijezda – 121 ... (kupališta, slatkovodni bazeni i bazeni sa morskom ...

5-2010 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

Prostornog plana uređenja Grada Rovinja („Službeni glasnik Grada Rovinj- ... Rovinj-Rovigno, 8. lipnja 2010. ... djelovanjem mora (valovi, plima-oseka) od.

štanga - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

Štanga i Braće Božić nalazi se crpka za gorivo i stanica za tehnički pregled i plina ... Rovinja napaja se iz: TS Rovinj 35/10(20) kV 2x8 MVA smještene u gradu te ...

rovigno citta' di rovinj - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, Ispostava Rovinj, a sve glede statistike ... Tijekom veljače 2017. godine u evidenciju HZZ,PU Pula prijavilo se 930 ...

Nr. 5/06. Službeni glasnik - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj ...

Cijena za korištenje sustava javne odvodnje određuje se prema količini utrošene vode u ... septičkih jama koji je sastavni dio uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ... analize obuhvaćaju fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka svojstva.

Nr. 4/14. Službeni glasnik - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj ...

Rasvjeta arhitekture mora biti diskretna. Naglašena prezentacija ... usklađena (neutralna - ne naglašeno dizajnerska ili pak rustikalna). Funkcionalna oprema za ...

Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno br. 12/2017 - Grad Rovinj

20 pro 2017 ... Zadatak: Dovršiti gradnju pješačke staze sa pratećom urbanom opremom sukladno sporazumu Grada. Rovinja-Rovigno s tvrtkom Maistra d.d..

ROVIGNO www.rovinj.hr INFORMACIJA O ... - Grad Rovinj

3 Izvor: „Master plan turizma za grad Rovinj-Rovigno“, Rovinj 2010 ... Fotografski festival Rovinj Photodays - stručni i natjecateljski trodnevni skup koji okuplja.

ROVIGNO 52210 Rovinj - Rovigno

22 lis 2008 ... Dijaprojektor Liesegang. 1. Dijaprojektor Vekim. 1. Dijaprojektor Hanimex. 1. Grafoskop Malinvemo. 2. Grafoskop Vega. 3. Kazetofon Aiwa. 1.

strategija razvoja grada rovinja-rovigno za razdoblje ... - Grad Rovinj

Festival della salsa. Festival „Sete sois et sete luas“, musica mediterranea. Fotodays, fotografia artistica. Appuntamenti rovignesi. Rassegna del cinema italiano.

ROVIGNO www.rovinj.hr INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZA ...

Fotografski festival Rovinj Photodays - stručni i natjecateljski trodnevni skup koji okuplja najbolje fotografe iz Hrvatske i Europe. Organizatori: Astoria d.o.o. ...

Rovinj – Rovigno, 25. – 28. 9. 2014. - Montenegrina

28 ruj 2014 ... Biografizam u djelu Mirka Kovača / Vlaho Bogišić, Ivan Lovrenović,. Miljenko Jergović, Nada Gašić, Predrag Lucić / moderira Melita Jurkota.

Untitled - “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno

18 pro 2019 ... BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU. ,,PRIM. ... Martin Horvat“ Rovinj, Upravno vijeće Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr.

Rovinj, Balbijev luk Rovigno, Arco dei Balbi Rovigno, Arco dei Balbi ...

Balbijev luk nalazi se na ulazu u najstariji dio gradske jezgre Rovinja. Njegova gradnja dovršena je 1679. godine u vrijeme načelnika Bernarda Barbara na.

Marko Paliaga, Grad Rovinj Martina Čekić Hek , Grad Rovinj Malo ...

Butoniga i magistralni plinovod Pula-Karlovac, infrastrukturno je opremljeno 34 ... Eurotrade d.o.o. Rovinj, osnovano je u prosincu 1989. godine, posluje na ...

Razrada master plana turizma za grad Rovinj ... - Rovinj Tourism

Izrada master plana turizma destinacije Rovinj zajednička je inicijativa Grada Rovinj-Rovigno,. Turističke zajednice i ... photo days. Ljetni festival ozbiljne glazbe.

12-2018 - Grad Rovinj

24 lis 2018 ... Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA ... Eurotrade d.o.o. Rovinj, osnovano je u prosincu 1989. godine, posluje na ...

8b-2019 - Grad Rovinj

24 srp 2019 ... (5) Izlozi moraju biti adekvatno uređeni (rolo zavjese i sl.) i kada ... na pravilan način postaviti skelu ili ogradu (bez bušenja ili fiksiranja u javnu ...

Untitled - Grad Rovinj

3 kol 2019 ... Rovinja-Rovigno u zatvorenoj omotnici uz naznaku "NE OTVARAJ - NATJEČAJ ZA. PRODAJU NEKRETNINE", a ponude se dostavljaju na ...

štanga - Grad Rovinj

Štanga i Braće Božić nalazi se crpka za gorivo i stanica za tehnički pregled i plina ... Rovinja napaja se iz: TS Rovinj 35/10(20) kV 2x8 MVA smještene u gradu te ...

Nr. 4/14. Službeni glasnik - Grad Rovinj

Rasvjeta arhitekture mora biti diskretna. Naglašena prezentacija ... usklađena (neutralna - ne naglašeno dizajnerska ili pak rustikalna). Funkcionalna oprema za ...

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za ... - Grad Rovinj

od. 02.10.2018. godine, glede promjene investitora. Grad. Rovinj-. Rovigno je krajem. 2018. godine, javio na natječaj. – otvoreni poziv za dostavu projektnog.

Br. – Nr. 10/10. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale ... - Grad Rovinj

dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della ... elektroinstalacijske radove «MEDIACOM», Rovinj, T. Ujevića br.20 nije ...

Br. – Nr. 7a/06. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale ... - Grad Rovinj

Grada Rovinja («Službeni glasnik općine Rovinj» br. 5/93) i Autentično tumačenje čl. ... Rovinj - Ortopedska bolnica Dr. Martin Horvat. ▫ Građevine primarne ...

izvješće o javnoj raspravi urbanističkog plana ... - Grad Rovinj

26 sij 2018 ... na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr (od 14. ... Ali ćete se morati izboriti za to da se usklade gruntovnica i katastar.

PRAVILNIK o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja ... - Grad Rovinj

Župni ured, odnosno po nalogu službene osobe Upravnog odjela. Taxi službi izdati će se odobrenje za ulaz u pješačku zonu na temelju zahtjeva kojeg podnosi ...

Pozivi sjednice Upravnog vijeća 2018 - “Martin Horvat” Rovinj ...

Na temelju delarika 23Statuta Bol. Na temelju članka 23. Statuta Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju «Prim.dr.Martin Horvat». Rovinj (u daljnjem tekstu: Bolnica) ...

quaderni - CRS Rovigno

Germania e la Slovenia, ma anche la Svizzera e la Slovacchia, per non parlare dell'Italia, ... tiano, prefetto di Catanzaro e di Bari e Ministro della Real Casa, sostiene ... a Labinci (S. Domenica di Visinada); la madre era ostessa e proveniva da.

i giorni a wagna (1915-1918) - CRS Rovigno

le autorità civili fossero informate delle misure militari. ... hellera svaka. Dodijeljeno je 240 nagrada: kokoši, putna torba, keksi, čaše, kondenzirano mlijeko ...

Castello Miramare- Portorose Porec-Rovigno Trieste

Prima colazione in hotel e visita guidata di Porec (Parenzo), nota località turistica estremamente frequentata e annoverata tra le più belle dell'Istria, che conserva a ...

un'altra italia: fiume 1724-1924 - CRS Rovigno

L'attività del Consolato tedesco di Fiume (1921-1922) . . . . ” 322 ... W. Klinger, Un'altra Italia: Fiume 1724-1924, Collana degli Atti, N. 45, 2018, p. 1-422. 10.

Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja - Rovigno 2007.

22 ožu 2013 ... Relazione sulla situazione nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel ... Gospodarska zona Gripole-Spine (EUROTRADE d.o.o., EICO d.o.o., ...

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

ROVINJ

Balbijev luk. Vi ste ovdje: Upoznajte Rovinj / Kulturno povijesne znamenitosti. Na njegovom današnjem mjestu nekada su bila glavna vrata utvrđenog grada, ...

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

rovinj - Polo 10

27 May 2018 ... with the Maistra Group guarantee the highest quality of organization ... Mulini u kojoj se nalaze vrhunski Maistrini hoteli uz koje treba istaknuti.

in Rovinj - Istra.hr

Luka Sv. Katarina. Potro S. Caterina. Pekarska - Del Fornetto. Balbijev luk. Arco dei Balbi. Gradska palača. Palazzo comunale. Cent. pov. istraž. Cent.ric. stor.

Rovinj, Hrvatska - RealEstateCroatia.com

Rovinj, Hrvatska ... drugom mjestu u Hrvatskoj. Rezidencijalni dio Rovinja prostire se ... U zgradu je ugrađeno dizalo proizvođača Kone, a svaki stan ima i veliko ...

Kućni red - Rubini doo - Rovinj

mirnom korištenju prostorija u vlasništvu i zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u suvlasništvu koji služe svima. II. POSEBNE ODREDBE. 1. korištenje stanova i ...

Zlatni rt - Rovinj Tourism

I lijepo je. Lijepo kao nekada. Nekada, kada smo živjeli zajedno. Čovjek i Priroda. SASTANIMO SE I DANAS. OPET. PARK ŠUMA. Zlatni rt. Punta Corrente ...

Hrvatski - Rovinj Tourism

Balbijev luk. ZANIMLJIVOSTI: ROVINJ I MORE. Rovinj je grad koji je oduvijek bio okrenut moru: po tipologiji je tipično priobalno mjesto, društveno i gospodarski ...

rovinj 2016review - Polo 10

19 svi 2017 ... UWE ZIMMERMANN, PRESIDENT POLO CUP ROVINJ ... Hrvatska i Rovinj imaju toliko toga za ponuditi, ... kažu da je bolji nego ikad.

PDF download - Rovinj Tourism

Potro S. Caterina. Pekarska - Del Fornetto. Balbijev luk ... (on the right: John = eagle, Luke = ox; on the left: Mark = lion and. Matthew = angel) and the saints: St.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

AKM13 Rovinj 2009_Brosura - FFZG

Tatjana Aparac-Jelušić, [email protected] ... Europska knjižnica je online servis CENL-a na 20 jezika koji osigurava pristup grañi 48 ... [email protected].

Magisches Rovinj - Istrien Magazin

NONO. Gemütliche Atmosphäre und Istrien am Teller. Sehr beliebte Konoba zwischen. Umag und ... 52470 Umag / Petrovija, Motovunska 12,. T. 385 (0)52 / 74 ...

Pula i Rovinj - Jungle Tribe

Fakultativni obilazak grada: trg Balbijev luk, ulica Grisija, Crkva svete Eufemije, vidikovac sa kog se pruža pogled na pučinu i na Ostrvo svete Katarine. Slobodno ...

rovinj / istra / hrvatska nogomet

ROVINJSKO SELO. 1. Glavni stadion. 2. Nogometni teren 2. 3. Nogometni teren 3. 4. Nogometni teren 4. 5. Glavni stadion. 6. Nogometni teren 2. Dimenzije.

Otkrijte što su restorani za vas pripremili - Rovinj.com

Kolač tutti-frutti. Bijelo vino 0,25 i voda. Mesni meni: Jesenska mesna salata. Lungić sa vrganjima u crnom vinu i palenta. Kolač tutti-frutti. Crno vino 0,25 i voda ...

PROGRAM: ROVINJ PHOTODAYS 2017

PROGRAM: ROVINJ PHOTODAYS 2017. 5.-7. svibnja, 2017. Petak, 5.5.2017. 13:00 - ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA, 1 kat: Službeno otvaranje festivala.

Međuvlasnički ugovor - Rubini doo - Rovinj

Članak 3. Suvlasnici upravljaju zajedničkim dijelovima i uređajima u stambenoj zgradi (popis zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade sadržan je u ...

in Rovinj - Istria Tourist Board

Luka Sv. Katarina. Potro S. Caterina. Pekarska - Del Fornetto. Balbijev luk. Arco dei Balbi. Gradska palača. Palazzo comunale. Cent. pov. istraž. Cent.ric. stor.

14. DVORANSKO PRVENSTVO VETERANA HNS-a Rovinj 19.-21 ...

(KRAPINA):. Josip GORIČAN. Danijel KONČEVSKI. Alen FERČEK. Damir FERČEK. Tomica VINCELJ. Kristijan POTOČKI. Robert VARJAČIĆ. Dragutin PUŠELJ.

rovinj / istrien / kroatien fussball - Istra.hr

Rovinj hat sich bereits dank seiner hoch qualitativen Sportobjekte, ... Rovinj bietet Qualität und Dienstleistungen anhand internationaler ... Gratis Wi-Fi Internet.

rovinj / istria / croatia football - Istra.hr

A traditional destination for football club camps (quality ... Rijeka 120 km. Trieste 171 km. Ljubljana ... fc Croatia Sesvete, fc Istra 1961, fc Inter Zaprešić, fc Slaven.

06 a, b-BOLNICA ROVINJ - razrješenje i ... - Istarska županija

21 kol 2017 ... županije za predsjednika i člana Upravnog vijeća Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr.Martin Horvat“ Rovinj. - dostavlja se,. Poštovani,.