šumarski list 4/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

d'après la guerre sur le territoire de la région de"Zagreb). — ... kao sadnice za kultiviranje sječina u svim vlast, šumarijama. Iz ovih ... Veoma dobro uspijeva višnja ili ... lovor hrast crnika planika crni jasen bijeli grab* crni grab* makljen trnovka.

šumarski list 4/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 5/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

Kronika (Chronique).— Nastava i nauka (L'enseignement et la science); — Literatura (La littéra ture). — ïz Udruženja (De rUn}on)v-^ Pismo uredništvu (Lettre.

šumarski list 8/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

Internationaler Holzmarkt, Wien 1. Tegethoffstrasse 7—9. Cijena šilinga 3.50. Korisna knjižica, koja će mnogome dobro doći. Obuhvaćene su najvažnije kako.

šumarski list 4/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

d'après la guerre sur le territoire de la région de"Zagreb). — ... kao sadnice za kultiviranje sječina u svim vlast, šumarijama. Iz ovih ... Veoma dobro uspijeva višnja ili ... lovor hrast crnika planika crni jasen bijeli grab* crni grab* makljen trnovka.

šumarski list 3/1931 - hrvatsko šumarsko društvo

Glavna vrst drveta jest vrba i jagnjed, a pored njih znade biti ponešto bijele topole, kanadske topole, veza, hrasta i ja sena. Procentualno se može uzeti, da vrba ...

šumarski list 5-6/2018 - Hrvatsko šumarsko društvo

with Mr Kardum, director of “Emmezeta”, who, when asked if there was a possibility to sell Croatian furniture in their shops, answered; “What furniture? There is ...

šumarski list 11-12/1936 - Hrvatsko šumarsko društvo

12 stu 2019 ... pripravljeno zemljište sa reznicama, koje trebaju da što dublje dođu u ... koliko su puta sada pašnjaci bolji i vredniji i kako im se stoka brzo goji.

šumarski list 6-8/1992 - Hrvatsko šumarsko društvo

4 lip 1992 ... i vegetativno razmnožavanje: povaljenicama, zatim cijepljenjem na podlogu ... Lam. mogu se razmnožavati i reznicama, ali uz mali postotak zakorjenjiva- nja. ... vatsko-slavonsko šumarsko družtvo goji naprama Njegovoj ...

šumarski list 5-6/2013 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ništa i ne pita, što ukazuje na slabu ocjenu njihovog po- litičkog, pa i stručnog ... Na slici 5 grafički su prikazani rezultati za IP 1, a na slici 6 za IP 2. Vertikalni stupci na ... eastern North America where it was accidentally introduced in 1869.

šumarski list 5-6/1969 - hrvatsko šumarsko društvo

UDK 634.0.524.315. Mirko gpiranec: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo — Volume tables for ... Đuro Rauš: Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara — The autochthonous and ... odlično rudničko drvo, hmeljarice, seljačku građu, vinogradsko kolje i ogrjev ... Šumarskom društvu Split treba u-.

šumarski list 7-8/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

iz razloga što ta divljač živi u višim, krševitim, slabo šumom obraslim krajevima, koji još nisu došli na red za sječu. U srnećim lovištima su šume na mnogo mjesta ...

šumarski list 5-6/2003 - Hrvatsko šumarsko društvo

nika Bolesti i štetnici stalna su briga u šumskim rasad ... vom, lovor višnja napadnuta jednom gljivom i platana ... Zaštita topola i vrba od bolesti i štetnika.

šumarski list 11-12/1999 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 stu 1999 ... I bije ju snaga vjetrenjijeh krila. Dok vatrena bura hara luge sve, ... mike populacije borove stjenice u jednoj mladoj šumi bijelog bora. Sva su se ...

šumarski list 7/1907 - Hrvatsko šumarsko društvo

tako, da se godišnji čisti prihod podigne na glavnica. Teme ... imovine za mjesec listopad 1906. mitak u vriednoatnih papin. K 1 f. 84.250. —. —. 84.860. —,. —. _.

šumarski list 3-4/2010 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2010 ... traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Influence of ... čar Caterpilar D-4, nakon kojeg slijede TG-50, TG-90. Koncem 1979. ... biljaka omogućuje nam da smišljenim radom mijenjamo.

šumarski list 9-10/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

0,33 i 15 bara kao osnova za razgraničenje vlažne i mokre faze tla. ... Spačva. (Svenovo). Repaš. (Josip Kozairac). Novska. (Zelenika). Novska. (Trstika). Ukupno: ... Prema razinama cijena i snazi dinara godine 1978., sveukupna negativna ... pučkom vjerovanju nije dobro spavati ispod smokve, jer hlad njene krošnje donosi.

šumarski list 1-2/1993 - hrvatsko šumarsko društvo

14 sij 1993 ... šumskog drveća te uzgoj spomenutih vrsta. Ključne riječi: ... Božikovina je veoma cijenjena vrsta u hortikulturi zbog interesantnih zimzelenih ...

šumarski list 7/1898 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ne imade davati gradjevno drvo (§. ... Ako je drvo takovog promjera, da bi odgovaralo širini ... što smo na otoku Krku opazili i u koprivića (glaogulič, ladonja;.

šumarski list 1-2/1956 - hrvatsko šumarsko društvo

godišnjeg volumnog prirasta^ i prsnog promjera za jelu u prebornoj šumi. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA ... Rešetka sa nogarima za zalijevanje. ... U predjelima oko Ska darskog Jezera pojavljuju se vrlo često u plotovima razne penjačice, a.

šumarski list 5-6/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

... ovaj odnos posljedica slu- čaja ili je značajan statistički, testirana je opravdanost ... nika, cijena šumskog zemljišta za pravo građenja iz- nosi 10 lipa po 1 m2.

šumarski list 9-10/2004 - hrvatsko šumarsko društvo

27 ruj 2004 ... kultet ima i svoj školski šumarski objekt Masarykova šuma Krtiny (školske objekte imaju i Agronomski i. Krajobrazni fakultet), površine 10 273 ...

šumarski list 6/1914 - Hrvatsko šumarsko društvo

3 priljepka, da nebi maslina odviše pretrpjela od zadobivenih rana. ... slinova stabla potjeraju izdanke iz panja u većem broju; ... Sadnja i obradjivanje masline.

šumarski list 6-9/1991 - Hrvatsko šumarsko društvo

22 lip 1991 ... Budapest (409). Beus, V.: Silić: UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE (411) ... Zimzeleno drvo s listovima sličnim listovima lovora pa se zove i indijski ...

šumarski list 7-8/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

Twenty lar- vae in 2nd day of 3rd instar were transferred into each of the ... Second day third instar larvae that starved for ... Zagrebačka 20, BiH - 71000 Sarajevo.

šumarski list 11-12/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

blju Boninovo i u ulici JNA ,na stablima čempresa nisam ... zima na akciju koju sprovodi Savez inže ... ju sprovodi radi izmena i dopuna zakona o šumama Srbije ...

šumarski list 11-12/1964 - Hrvatsko šumarsko društvo

traktore točkaše, u tabeli 2 za traktore gu- sjeničare, a u ... Zetor 25 A. Z-25. 2. L 2,080. 105/120. 26/1800 nafta. 18:1. 3,7—28,3 vodom ... Ta je brošuma priručnik.

šumarski list 1-2/1963 - Hrvatsko šumarsko društvo

... sowie die Möglichkeiten und Bedürfnisse für ihre Ausbreitung in Jugoslawien. Naslovna slika: Kavkaska jela u parku Karagač — Peć — Foto: Dr I. Soljanik ...

šumarski list 3-4/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

i križanci iz roda Aloe, te Bauchinia acuminata L., Casua- ... Aloe arborescens Mill. Afr. –. ○. ○. ○ ... nog okoliša pružaju pogodan poligon za ispitivanje i uzgoj.

šumarski list 11-12/1965 - Hrvatsko šumarsko društvo

zana Savez je osnovao 5 centara za uzgoj fazanske divljači i to: u Zagorju ... nik, Šumske koke, Čagalj, Tamanjenje vukova, Medvjed, Uzgoj lovačkih pasa,.

šumarski list 8/1924 - Hrvatsko šumarsko društvo

Мариабрун-у, код одјела за исграживања о станишту, врло лијепо об- разлаже особине и ... Jordis barun Kamillo, Vidovec. Havas Josef, Budapest.

šumarski list 8-9/1912 - Hrvatsko šumarsko društvo

dobivao pripadajuće mu drvo za ogrjev od župljana kao ... pravo na dobivanje deputatnoga drva za ogrjev iz šuma imovne općine, već ... Broda nazad. U bos.

šumarski list 11-12/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

7 stu 2017 ... njeni dijelovi) otvara šumu samo ako ima utjecaja na uda- ljenost privlačenja ... konstrukcije, koji u naravi predstavlja traktorski put. Pri- mjenjujući ... četinjače, Jastrebarsko imenovan je nakon povratka iz SAD- a (1. veljače ...

šumarski list 3-4/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

27 ožu 2009 ... Zagreb. M a t k o v i ć , P., 1962: Čempres. Hortikultura 2: 1–16,. Zagreb. M e š t r o v i ... nedrvne šumske proizvode za prodaju, kod njih je volja.

šumarski list 1-2/1919 - Hrvatsko šumarsko društvo

Iz zadnjih i najskrivenijih potleušica povlačila je državna vlast „porez na krvi", da ga upotrebi za svoje održanje. Kroz to su izlazili na površinu svijeta muževi, koji ...

šumarski list 11-12/1984 - Hrvatsko šumarsko društvo

sto se može naći na oštećenom žiru od časa opadanja, pa nadalje. Najčešće se ... od tartufa i pra-, tećih djelatnosti kao što je uzgoj i dresura pasa. konzerviranje, industrijska ... Budući da živi u zemlji, razmnožavanje tartufa bez mirisa, osim ...

šumarski list 8-10/1951 - Hrvatsko šumarsko društvo

10 lis 2010 ... Pitanje početne gustoće sadnica je osobito važno pri pošumljavanjiu krških goleti. ... Suma koia fe Rastavljena od kestena, omha. breskve, R-inkj^o-ia, lovora, bambusa i dr. ... PRODAJEM ŠUMARSKI LIST neuvezan: 19.

šumarski list 2-4/1936 - hrvatsko šumarsko društvo

u pojedinim rajonima za izvjesnu divljač, koja je predmet lova (Čl. 9). Zabranjeno je ... ral sestavljati in podajati tvarino svojih predmetov, kakor je pač vedel in ...

šumarski list 4-6/1934 - hrvatsko šumarsko društvo

јичним теренима, јаке саднице, јесенско-зимска садња, окопавање култура ... kestena; 2.800 sadnica hrasta, 325 jasena, 12.000 crnog bora, 4.000 belog ... ide od 37.9° C do — 22.0° C, a razmak dnevne temperature iznosi. 12° C, čime ...

šumarski list 1-2/2007 - Hrvatsko šumarsko društvo

na Zemlji. Šume u Hrvatskoj vezuju, primjerice, više od 5 milijuna tona ugljika, što je značajna količina u bilanci ... Uključiv papire za vrećice i torbe te mnoštvo ostalih papira i kartona – Y ... spécialisées: couché mince, parfois couché sans bois.

šumarski list 5-6/1980 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1980 ... Rauš,Đ., Š eg ulja, N., Topic, J. (1978): Prilog poznavanju močvarne i vodene vegetacije bara u ... kroz sita (1, 9, 15), tretman u tarioniku d dugotrajno intenzivno mućkanje suspenzije. ... ziona), upozorava autor na štetnost tre.

šumarski list 12/1974 - Hrvatsko šumarsko društvo

Iz navedenog proizlazi, da je uz p = 20% ekonomičnija upotreba multi- ... Umjesto normalnog tamo je uveden pojam prosječnog učinka izvjesnog broja rad ... Branko Bosanac: Pravni aspekt upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička. Jezera;.

šumarski list 5-6/2015 - Hrvatsko šumarsko društvo

nadčinovnika ne samo najbolji upravni činovnici, već kadkad ... nju (malčeri),. • izgradnja objekata i ... Šumarskom fakultetu, Akademija ima najbolji božićni bor.

šumarski list 6/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

izlazi svakog prvog u mesecu na 3—4 štampana arka. Članovi ... Svi nepristrani posmatrači osjetili su, da je ona do krvi ra ... glavnicu; površina zemljišta i tlo bez drvne zalihe samo su faktori, koji ... 5. grupe iz Vinkovaca za Dir. šuma Petrova-.

šumarski list 1-2/1995 - Hrvatsko šumarsko društvo

PRIPRAVNICI. Damir Hasl. Vanja Tomljenović-Prica. Emil Balint. Virna Petrović ... Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije. Marija Ugrin - Fabeta (mirovina). 68 ...

šumarski list 7-8/2016 - Hrvatsko šumarsko društvo

25 srp 2016 ... zelenih vrsta koje rastu kao grmovi ili niža stabla, a raspro- stranjene su u području Mediterana, Srednje Amerike i u sjeverozapadnom dijelu ...

šumarski list 7-8/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 srp 2000 ... skoj te čeka simboličan poklon šumara, duborez u hras tu pod nazivom Tamburaši i snehe, rad našeg zajedni čkog prijatelja prof. Miroslava ...

šumarski list 1-2/1960 - Hrvatsko šumarsko društvo

kalabrijski crni i francuski crni bor dalmatinski crni bor bosanski crni bor ! rumunjski crni bor dolina Cerne, 7 forma. 12 lususa sevenski crni bor krimski bor.

šumarski list 6-7/1959 - Hrvatsko šumarsko društvo

liko i cijela željeznička pruga Karlovac—Rijeka, koja je izgrađena još. 1873. godine. ... drvo potječe. Drvo taksodija iz šuma oko Meksičkog zaljeva je tamnije,.

šumarski list 1/1941 - Hrvatsko šumarsko društvo

de Гг1е Krk) — Ing. Vojko K o p r i v n i k : Drvo i rat (Le bois ... Sl. 3. Stablo od Pistacia terebiiithus L. u Glavotoku, debelo u 1.30 m nad tlom 80 cm. Fot. ... imovne općine u Vinkovcima, za upravitelja šuma brod. imov. općine u Rajevomselu; ... dočim će se seljačka građa i ogrjev prodati u izrađenom stanju u šumi kod panja.

šumarski list 4/1888 - Hrvatsko šumarsko društvo

Na Harcu imadu daske dužinu od 3-5 doGm.,. a u Thirinžkoj su najobičnije dužine od 3-5 do 4 m. Rezanje dasaka na 12 mljetačkih stopa dužine potiče iz onih ...

šumarski list 12/1914 - Hrvatsko šumarsko društvo

a) za priredjivanje zelenih maslina (à la Picholine) — dužica, murgulja i oblica. b) Za sušenje i soljenje — spomenute tri vrsti i sve ostale vrsti poznate na našim ...

šumarski list 1-12/1945 - Hrvatsko šumarsko društvo

Pravila Hrvatskog šumarskog društva. 86. Poziv šumarima Jugoslavije na saradnju oko prikupljanja materijala iz narodno- oslobodilačke borbe. 89. Obavijest o ...

šumarski list 9-10/2007 - hrvatsko šumarsko društvo

19 ruj 2007 ... cije, koju predvodi mah tresetar (Sphagnum sp.), iako je zbog sniženja razine podzemnih voda kao i zbog prirod nih vegetacijskih sukcesija u ...

šumarski list 7-8/1980 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rezervat RAUCHOVA LUGARNICA — DESNA TRNAVA nalazi se u g.j. »Markuševačka gora« u ... kom šumarstvu ispitivana je serija dje lotvornih sredstava za ...

šumarski list 3-5/1989 - hrvatsko šumarsko društvo

Vinjeta na naslovnoj stranici omota prikazuje glavni ulaz u Šumarski dom u. Zagrebu — Front ... hodom od oko 24 milijuna, dok je treći po veličini prihod jedne kompozitorke...« Na prijavu ... uvijek postoji opasnost da nam se pomakne stereoskop, ravnalo ili nosač kroz koji vršimo ... »pravoj«, prirodnoj šumi. Najviše ima ...

šumarski list 13/2005 - Hrvatsko šumarsko društvo

pošumljena djelomična sliva (sliv Mala Räztoka s auto htonim uglavnom ... rabljena u gore spomenutim uzgojnim postupcima, šumske žičare LARIX ... tereni mogu biti nepristupačni za vozila na kotače ili ... 50 kuća u gradu (Vitczović, 1696). Očito je ... Za usporedbu Simon- čić (1996) ... 27-54, Vinkovci-Zagreb. S i m o n č i ć ...

šumarski list 9-10/1989 - Hrvatsko šumarsko društvo

Zbirke Botaničkog vrta znatno su povećane posljednjih godina. Uz ... Tako će se gnojidba šuma ... Iako je žar Društva bio zatrpan pepelom Bachovog apso.

šumarski list 1-2/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

TISA (Taxus baccata L.), RIJETKA VRSTA DRVEĆA POŽEŠKOGA GORJA ... Tisa se danas koristi kao parkovna, hortikulturna biljka, a zbog povoljnih bioloških ...

šumarski list 3-4/2004 - Hrvatsko šumarsko društvo

22 ožu 2004 ... Smaragdna mreža (Emerald Network), koji je već započet i u Hrvatskoj. 2. NEKE NOVINE IZ HRVATSKOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE (NN ...

šumarski list 7/1920 - hrvatsko šumarsko društvo

r2 v 1 ili r2 X 3-U159 X 1. Cijena se određuje po kubičnom metru. § 239. Hrastov uglast lijes ... Pripuštaju se ove pogreške: Kod sušenja drva nastale pukotine, ako ne ... svaki pojedini komad, već prema tome, da li je taj oblik češći ili rijeđi.

šumarski list 8-9/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

biva izvoz ovog drveta (mahagoni iz centr. Amerike) velike razmjere. U tadanjim pa ... slav, Zagreb; Hang Ladislav, Bjelovar; Rebac. Ivan, Bihać; Korica Vladimir, ...