Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala, koordinatni sustavi

Uvod. Stereokemija je središnji pojam organske kemije i biokemi- je, a također i znanosti o (organskim) materijalima te far- macije. Nemoguće je razumijevanje ...

Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala, koordinatni sustavi - Srodni dokumenti

Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala, koordinatni sustavi

Uvod. Stereokemija je središnji pojam organske kemije i biokemi- je, a također i znanosti o (organskim) materijalima te far- macije. Nemoguće je razumijevanje ...

Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala, koordinatni sustavi - FKIT

Da bismo objasnili molekulsku kiralnost, trebalo bi najprije krenuti od kiralnih predmeta u svakodnevnoj uporabi, a zatim prijeći na najjednostavnije kiralne mole ...

Stereokemija na drugi način: puževi, zrcala ... - Institut Ruđer Bošković

asigniranje konfiguracijā R i S asimetrično supstituiranoga ugljikova atoma, te ... oksiriboze, čija je apsolutna konfiguracija po CIP-pravilima. NO2. 4. 3. Cl. Cl. N.

posvojitelja - Na drugi način

naslovom „Kako smo postali obitelj. Posvojenje – dio moje priče“ udruge „Na drugi način“. Zbornik sadrži devet stručnih i znanstvenih članaka, iskustvo jedne.

Biblioteka - Na drugi način

Vlak siročadi. Zagreb: Mozaik knjiga, 2015. roman. Baker Kline. Slikovnice i knjige za djecu. Autor. Naslov. Izdavač napomena. Jamie. Tell Me Again About The.

posvojenje starijeg djeteta - Na drugi način

No, gledajući povijesno, postoji razlika u svrsi posvajanja djece nekad i danas. Dok je nekada posvojenje, prije svega, bilo usmjereno na zadovoljavanje.

Energija na drugi način - Heinrich Böll Stiftung | Belgrade

20 дец 2013 ... Moderne tehnologije omogućavaju jeftiniju gradnju višespratnih ... kaljeve peći budući da se smatra da su njeni produkti sagorevanja u skladu.

GEODETSKI INSTRUMENTI — GEODETSKI KOORDINATNI SUSTAVI

i u horizontskom koordinatnom sustavu. Sferni koordinatni sustav čini mreža almukantarata i vertikala. Almukantarati su linije na površini Zemljine kugle koje ...

način označavanja planinarskih puteva – preporuke način ... - HPS

NAČIN OZNAČAVANJA PLANINARSKIH PUTEVA – PREPORUKE. NAČIN ... PSS. Bogdan Seliger, l. r.. Bernarda Huzjak, v. r.. Uglješa Gvozden, s. r..

Organska stereokemija - FKKT

1 (2). 1. PREDMET: ORGANSKA STEREOKEMIJA. Šifra: 30-2020. Število kreditnih točk (ECTS): 12. Obseg ur: 60. Program: podiplomski študij - smer Kemija. 2.

7 puzevi, mekusci - PMF

Puž barnjak. Zavojnica na vrhu šiljasta, zadnji zavoj jako proširen. Pretežno u stajačicama s muljevitim dnom. Često izronjavaju radi disanja. Hrane se algama.

Mekušci - Puževi

ANIMALIA – EUMETAZOA. Bezkolutićavci – Mekušci - Glavonošci. ▫ Nektonski mekušci koji se kreću izbacivanjem vode kroz lijevak. ▫ Dijele se na skupinu s.

Stereokemija i optička kiralnost, Đana Grčević - PBF

28 tra 2008 ... Nužan i dovoljan uvjet optičke aktivnosti je kiralnost. ▫. Razlika u prostornom rasporedu atoma unutar molekule može uzrokovati razliku u ...

ZELENA KEMIJA-SEMINAR-Stereokemija- 320ana Gr350evi ... - PBF

28 tra 2008 ... molekuli povezani na isti način, ali je prostorni raspored atoma drugačiji. ▫. DIJASTEREOIZOMERI - jednaka konstitucija, različita konfiguracija.

Pravilnik riba, rakovi, skoljke, puzevi ...

Prema poreklu, riba se stavlja u promet kao morska i slatkovodna. 1. ... Krupna plava riba stavlja se u promet prema vrsti, i to: ... Kanjac (Serranus cabrilla).

NE-SFERNA ZRCALA

Za konveksno elipsoidno zrcalo vrijedi da upadna zraka na plohu zrcala prolazi virtualno kroz točkastu sliku. ... grad u kojem se igre održavaju. Slika 7. Zimske ...

Sferna zrcala

Zadatak 1: Predmet visok 4 cm nalazi se. 10 cm ispred konkavnog sfernog ogledala poluprečnika zakrivljenosti 60 cm. Odredite računski i grafički položaj i.

KOLJENO: MOLLUSCA – mekušci Razred: GASTROPODA - puževi ...

Page 1. vračareva grba česte vrste: česte vrste: obični priljepak točkasti pupkar mali obalni pužić puž bačvaš, velika bačvara obična vretenjača obični tornjić ...

skrivljena zrcala - Presek

SKRIVLJENA ZRCALA. Kljucne besede: fizika, geometrijska optika, zrcala, odboj, zrcaljenje. Elektronska verzija: http://www.presek.si/26/1367-Likar.pdf.

Sustavi biljne proizvodnje Biljna reprodukcija Njega kultura Sustavi ...

Hidrosjetva: postupak sjetve travnatog pokrivača pri kojem se pumpama za sjetvu raspršuje smjesa sjemena trava, malča, ljepila i vode, s ciljem zasijavanja ...

Iza lica zrcala A Two Way Mirror - HAVC

glazba · music Tuomas Kantelinen, Vlatko Stefanovski kostimografija · costumes Željka ... fotografija · cinematography Vjeran Hrpka montaža · editing Ana ... zvuk · sound design Bojan Gagić, Miodrag Gladović, Luka Gamulin,. Tihomir Vrbanec.

PITANJA IZ ZVUKA, EM. VALOVA I ZRCALA

Kako se računa brzina zvuka u zraku (napiši i objasni)?. 6. Kakva je ovisnost brzine zvuka o temperaturi zraka (napiši i objasni)?. 7. U kojem je plinu na jednakoj ...

kodni sustavi za prikaz znakova - Sustavi za praćenje i vođenje ...

5 lip 2005 ... Ovi znakovi su u računalu prikazani na jedini način s kojim računalni ... poznato koja tablica se koristi. ... Dok je ranije ASCII kodiranje bilo najučestalije, danas je raširen ISO Latin ... za niz jezika – albanski, hrvatski, engleski,.

Sustavi i signali Kontinuirani sustavi bez memorije Sadržaj Uvod

Funkcijski blok upravljan od strane ulaza (apcisa na slici). ▫ Ulazna varijabla slobodna, a izlazna zavisna (ordinata). 6. Funkcijski blok s jednim ulazom i.

Interpretacija Pesmi št. X, Konsa 5 in Sferičnega zrcala

Interpretacija Pesmi št. X, Konsa 5 in Sferičnega zrcala ... več zaprt v »grad s stolpiči« (ZD II, st.472), saj se je zavedel, da »Evropi prihaja ura smrti«; verjetno bo ...

EKSPERTNI SUSTAVI SUSTAVI TEMELJENI NA BAZAMA ZNANJA

Ekspertni sustavi su računalni programi koji obuhvaćaju znanje eksperata pojedinog područja. USER. KNOWLEDGE. BASE. INFERENCE. FACTS.

Geografski informacijski sustavi - Sustavi za praćenje i vođenje ...

31 svi 2004 ... SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA. SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE. PROCESA. Geografski informacijski sustavi. Igor Pužar. JMBAG: ...

Sustavi i jedinice mjera Sustavi i jedinice za duljinu: Sustavi i ...

Sustavi i jedinice mjera. Sustavi i jedinice za duljinu: ➢ Hvatni sustav : • 1 hvat (hv) ... 1g = 1 / 400 punog kuta. ▫ 1g = 100 c (centi minuta) = (100 x 100) cc (centi ...

BRODSKI POMOĆNI SUSTAVI Protupožarni sustavi

14 velj 2018 ... Otvorena vatra. • Električni kratki spoj. • Samozapaljenje “stupe”. • Plin praskavac. • Prskanje goriva na tople površ. • Razne druge upaljive tvari.

simulacija ne-sfernih zrcala i anamorfnih slika ... - Antonio Šiber

12 ruj 2012 ... oblika, tj. ravna te konveksna i konkavna zrcala čija je površina sfernog oblika. Ne-sferna zrcala mogu biti veoma kompleksne površine, no u ...

študij primera grigor vitez zrcalce motiv zrcala v ... - PeFprints

Pomembno vlogo zrcala ima ena izmed srednjeveških legend o Kralju Arthurju,. Elaine v pesmi A. 1. Tennysona Lady of Shallot, ki jo je oče zaprl v grad na ...

Koordinatni sistemi

Koordinatni sistemi. Za određivanje ... Pravougli (Kartezijev, Dekartov) koordinatni sistem definiše tačku ... Sferni koordinatni sistem koristi tri koordinate koje.

1. Koordinatni sustav - Element

Osnovne formule: ... Površina trokuta odre -denog tockama A(x1,y1), B(x2, y2) i C(x3,y3) jednaka je: P = 1. 2 ... ljenost ipak necemo racunati primjenom formule.

koordinatni sustav, proporcionalnost.pdf

1. 7. razred. I. PRIPREMA ZA ISPIT ZNANJA – KOORDINATNI. SUSTAV, PROPORCIONALNOST I OBR. PROP. 1. Naznači na brojevnom pravcu x, kojemu je ...

Geografski koordinatni sistem

Druga sferna koordinata je geografska dužina λ. Geografska dužina je veličina luka ekvatora od početnog meridijana do meridijana date tačke.

Kosokutni koordinatni sustav

Nadalje, zanima nas kako prijelaz iz pravokutnog u kosokutni koordinatni sustav utjece na jednadzbu pravca. Neka je zadan pravac p ... ax by c = 0 (a2 b2 ...

Koordinatni sustav - math.e

Nakon toga slijede zadaci s natjecanja koje smo odabrale s uputama ... Descartesov koordinatni sustav ima ishodište, ima samo jednu os (apscisu), dok drugu ... Neka su u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini dane točke A(x. 1. , y. 1. ) ...

Koordinatni sustav u ravnini

3 srp 2014 ... sustavu u ravnini,. ➢rješavati brojne probleme iz matematike i svakodnevnog konteksta koristeći pravokutni koordinatni sustav u ravnini. Kokić ...

Geodetski koordinatni sustav

Karakteristike: ➢ Poprečna Mercatorova projekcija (konformna, poprečna ,cilindrična). ➢ Elipsoid je GRS80. ➢ Datum je ETRS89. ➢ Srednji meridijan je 16°30'.

CAD/CAM u građevinarstvu Transformacije pogleda Koordinatni ...

Kosa paralelna projekcija. Projekcijske zrake su paralelne međusobno, ali nisu okomite na ravan projekcije. Kao i kod ortogonalne, i kod kose paralelne ...

I. Koordinatni sustav u ravnini - e-Sfera

a točka u kojoj se sijeku je O. Na taj smo način oblikovali koordinatni sustav u ravnini, koji zovemo Kar- tezijev ili pravokutni koordinatni sustav. Brojevne pravce ...

Koordinatni sustav u ravnini, proporcionalnost i obrnuta ...

1. Koordinatni sustav u ravnini, proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost. 1. Na koordinatnom pravcu x kojemu je duljina jedinične dužine 1 cm istakni točke.

Koordinatni sustav u ravnini - Alka script

U drugom smo poglavlju opisali koordinatni sustav na pravcu. ... Zadaci. Koordinatni sustav u ravnini. 1. U koordinatnom sustavu prikaži točke: A(3, 1), B(– 2, 4), ...

C6 -Č (usmeno) 1) Horizontski koordinatni sustav Odreñivanje ...

DGPS satelitski sustav, AIS – princip rada, korištenje na brodu. 14) Tipovi magnetskih kompasa. Frekvencija pozicioniranja u obalnoj navigaciji. Svojstva i ...

ii. zadatci cjeline – koordinatni sustav - e-Sfera

a) Kolike su duljine dijagonala paralelograma? b) Kolika je površina paralelograma? 18. Srednjica trapeza je dužina koja spaja polovišta krakova trapeza.

Koordinatni sustav, proporcionalnost i obrnuta ... - WordPress.com

1. PRIPREMA ZA PISANU PROVJERU / VJEŽBA ZA ISPRAVAK PISANE PROVJERE: Koordinatni sustav u ravnini, proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost.

Koordinatni sustav na pravcu, uređeni par - rješenja -

4) Jednakost uređenih parova: Dva su uređena para jednaka ako je prvi član prvog para, jednak prvom članu drugog para te drugi član prvog para jednak ...

Uvod u astronomiju Vežbe 1 Koordinatni sistemi u ... - Poincare

Mesni ekvatorski koordinatni sistem kao osnovnu ravan ima ravan ekvatora a kao ... tačke na Zemlji su visina h, geografska širina ϕ i geografska dužina λ. Ge-.

Priprema za prvi 1. ispit znanja: Koordinatni sustav ... - WordPress.com

OMJERI I RAZMJERI. 6. zadatak a) Pojednostavi omjer 0.6 : 1. 1. 5. = b) Pojednostavi omjer 0.6 : 8 = c) Izrazi omjerom odnos 20 lipa i 2 kune. d) Koliki je omjer 1 ...

KRovni sustAvi MAlog FoRMAtA FAlCAni KRovni sustAvi ... - Marex

Boja kameno siva P.10 nastala je po uzoru na prirodnu boju i podliježe prirodnoj varijaciji boje, što proizvodu daje svoj osebujan karakter. To se odnosi i na ...

Stari in novi državni horizontalni koordinatni sistem ter stara in nova ...

koordinatni sistem, ki ga uvaja 139. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin ... ali pa ravninski sistem – koordinatni sistem v ravnini kartografske projekcije.

Signali i sustavi Linearni diferencijalni sustavi Sadržaj I Sadržaj II

Diferencijalna jednadžba napisana pomoću operatora D. (. ) (. ).b ... Karakteristična jednadžba gornje diferencijalne jednadžbe .0 a a a a ... bikvadratna sekcija.

Mikroračunala na lak način (1. Dio)

Priručnik je namijenjen razumijevanju osnovnog tečaja programiranja mikrokontrolera. Može se upotrijebiti za izvođenje laboratorijskih vježbi iz predmeta ...

Pravilan način prehrane psa

9 kol 2014 ... za pse koji su proizvedeni u vlastitim pekarnicama. ... Najbolja prehrana od samog ... Cjelovita hrana za odrasle, normalno aktivne pse.

Metapodaci na lak način - Poincare

Postoji vi{e razli~itih vrsta metapodataka, uklju~uju}i opisne, administrativne i strukturalne. Opisni metapodaci opisuju izvor u cilju otkrivanja ili identifikacije.

Fiskalizacija na jednostavan način

1 sij 2013 ... Donijeti interni akt (popis poslovnih prostora, numerički slijed računa) koji se zadržava u ... Primjer popisa i označavanja poslovnog prostora.

BRAK NA ISTARSKI NAČIN

ŽENE U SREDNJEM VIJEKU. ❖Poslanica sv. Pavla….. ” se žene trebaju pokoravati muževima, ali i da muževi trebaju poštivati i ljubiti svoje žene.” …. Ona je ...

a) OSNOVNOŠKOLSKA b) SREDNJOŠKOLSKA 11. Način ... - ZET-a

PRETPLATNE KARTE ILI PRODULJENJE STATUSA KORISNIKA za školsku/akademsku godinu 2019./2020. Za izdavanje osnovnoškolske, srednjoškolske i ...

Način podnošenja prigovora

ARTIK d.o.o. Umag, Trgovačka 3a, 52470 Umag ili na adresu elektroničke pošte: [email protected] [email protected] Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo Vam ...

Način polaganja - LABOI

Kvalitet i konciznost preporuke. ▫ Profesionalnost prilikom pisanja preporuke. Studiju slučaja možete raditi samostalno ili u paru. Na raspolaganju su dve studije ...