Metode u pedagoškom istraživanju

U istraživanju će se koristiti deskriptivna metoda i metoda eksperimenta sa paralelnim grupama. • Deskriptivna metoda će se primeniti kod prikupljanja podataka ...

Metode u pedagoškom istraživanju - Srodni dokumenti

Metode u pedagoškom istraživanju

U istraživanju će se koristiti deskriptivna metoda i metoda eksperimenta sa paralelnim grupama. • Deskriptivna metoda će se primeniti kod prikupljanja podataka ...

12.6. vrste uzoraka u pedagoskom istrazivanju

Uzorak istraţivanja = konačan deo osnovnog skupa, koji ... Jedinice koje ulaze u uzorak ne mogu biti bilo koje jedinice ... Prigodni: uzorak koji je istraživaču pri.

Računalne metode u istraživanju nekodirajuće RNA

guanin i citozin komplementarni parovi nukleotida što znači da je između njih moguće povezivanje vodikovim vezama. Razlika između molekule RNA i DNA je u ...

neparametrijske metode i. - Kvantitativne metode

18 tra 2018 ... Poligon frekvencija. Deskriptivna analiza ordinalnih i kvantitativnih varijabli. SEMINAR 18. NEPARAMETRIJSKE METODE I. 0. 50. 100. 150.

neparametrijske metode iii. - Kvantitativne metode

20 tra 2018 ... Spearmanov koeficijent rang korelacije (ρ) je neparametrijski koeficijent koji odražava veličinu povezanosti između dviju ordinalnih varijabli.

UPOTREBA VIKIPEDIJE U ISTRAŽIVANJU

tekst i društveno-istorijsku perspektivu, jer je ona projekat u stalnom nastajanju ... filozof Don Falis (Don Fallis), tu se pitanje tačnosti postavlja i popularizuje kao ...

poziv na sudjelovanje u istraživanju tržišta - ARZ

15 lis 2018 ... 1 Lučko - zapad Lučko - Karlovac. 39,5. 1.086.323,00 5 2. 5 3. 1. 1. 6. 1. 21. 0. 2 Bosiljevo. Karlovac - Bosiljevo - Vrbovsko 51,63 1.250.000,00 ...

Interdisciplinarnost u istraživanju molitvenika i ... - Libellarium

KLJUČNE RIJEČI: katekizmi, molitvenici, istraživački pristupi, interdisciplinarnost. Uvod: definicije, kategorizacije i tipologije molitvenika i katekizama. Definicije ...

Multidisciplinarnost u istraživanju – pojam i jedna ... - [email protected]

Širi kontekst. ○ Intradisciplinarnost (koncentracija) se odnosi na istraživanje u jednoj oblasti. ○ Multidisciplinarnost (aditivnost) se zasniva na znanju iz različitih.

Jasna Požgan PRILOG ISTRAŽIVANJU MEĐIMURSKIH ...

Čakovečki paromlin i munjara d.d., Čakovec. • Agraria d.d., Čakovec. • Braća Graner, Tvornica čarapi, vrpci i vezica, Čakovec. • Čakovečka tvornica kandita i ...

PRILOG ISTRAŽIVANJU POVIJESTI ŽIDOVA U BJELOVARU*

20 srp 2007 ... i u Varaždinu i Koprivnici, te i u 1756. godine izgrađenom Bjelovaru koji ... “Česma”), a izvođači radova bili su Beming, Intermont, Elektrometal,.

SADRŽAJ 1.UVODNE NAZNAKE O ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA U ...

Emitivna i receptivna tržišta preporučljiva za istraživanje ... Sveučilište i Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, EkoGraf, str. 72. ... Izvor: GFK 20.

SIMPOZIJ O ISTRAŽIVANJU I BOLESTIMA MOZGA - HAZU-a

14 ožu 2019 ... 10:10 - 10:30 Zrcalni neuroni u procesu učenja (Miloš Judaš/Goran Sedmak). 10:30 - 10:50 Kognitivna i karakterna hipoteza u učenju, ...

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju seksualnog ...

Napišite odgovarajuće skraćenice u tabeli ispod za vrstu nalaza (pogledajte tabelu nalaza iznad). /. /. Da. Ne. Da. Ne. 9. Povreda vagine. 10. Povreda cerviksa.

Prilog istrazivanju medjusobnog isprepletanja kultura istoka i ...

26 sij 1996 ... 10. Sli~nosti i razlike parkovne kompozicije zapadnja~kih i isto~nja~kih vrtova. Poku{amo li usporediti klasi~ni kineski i japanski vrt s vrtovima.

Stabilni izotopi 2H i 18O u dijagnostici i istraživanju pretilosti - Srce

28 sij 2015 ... Stabilni izotopi vodika i kisika, 2H i 18O, mogu se koristiti kao prirodni i kao umjetni obilježivači. Primjerice, u hidrologiji stabilni izotopi vodika i ...

Prilog istraživanju varaždinskih svratišta, gostionica i kavana u 18. iu ...

Osim svratišta, gostiona i kavana nalazimo u Varaždinu 18. i prve polovine 19. stoljeća mnoge krčme, te varoške i privatne točionice vina i piva. Točenjem vina ...

PRILOG ISTRAŽiVANJU URBANOG RAZVOJA GRADA PETRINJE

obrambeni teret preuzima grad Sisak, nizvodno uz Kupu. U turskim se ... planu se vidi i zgrada brigadira (današnja gruntovnica), zatim glavna stra žarnica na ...

uloga dna i genetičkih markera u istraživanju evolucije čovjeka

Genetski drift treći je mehanizam evolucije o kojem možemo govoriti kao o slučajnim ... znanstvene podatke u knjizi „Y kromosom i genetsko podrijetlo Hrvata“.

Upotreba društvenih mreža u istraživanju marketinga - Repozitorij ...

12 velj 2016 ... METODE ISTRAŽIVANJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA . ... druge pak strane, istraživanje može, uz pomoć dobre prognoze prodaje ukazati ...

primena faktorske analize u istraživanju potrošačkog etnocentrizma

Ključne reči: potrošač, potrošački etnocentrizam, faktorska analiza, istraživanje ponašanja ... realizovana je primenom statističkog paketa SPSS 19.0 (engl.

321 POZNATI I NEPOZNATI MATZ. Prilog istraživanju skladateljske ...

moderna, Spoznaje, Enver Čolaković, ekspre- sionizam. Keywords: Rudolf Matz, Faun, choral suite, Vladimir Nazor, Croatian music, Moder- na, Spoznaje, Enver ...

Prilog istraživanju promjene gustoće prefabriciranog cijepanog ...

23 ruj 2016 ... 1http://www.sumfak.unizg.hr/upload/Oglasna%20ploca/Ekologija%20%C5%A1umskog%20drve%C4%87a/Vjezb.

I DIO Elaborat o provedenom istraživanju - APOS Grada Rijeke

kuhinje (kuhanje) i kupaonice (higijena tijela i robe) koji su glavni generatori vlage u stanu koja se kroz hodnike ili direktno pronosi u ostale dijelove stana (dnevni boravak, ... Slika 1: Metodologija utvrđivanja pronosa vlage unutar postojećih stambenih ... i dnevnim boravkom jedinstveni prostor treba ih promatrati zajedno.

Zastupljenost zadataka iz fizike u istraživanju TIMSS 2015 ...

NPiP tema predmetna nastava: Rasprostiranje svjetlosti (Fizika, 8. razred). Obrazovni ishod: Zaključiti kako nastaje sjena. Tip zadatka: Zadatak zatvorenog tipa ...

prilog istraživanju problema bleiburga i križnih putova - Srce

Bleiburg i križni putovi Hrvata (ratnih zarobljenika HOS-a i civila) 1945. još uvijek ... Karta 1. Zemljovid završnih operacija partizanske Jugoslavenske armije u ... Križni put hrvatskoga naroda, Vjesnik u 33 nastavka od 11/12. lipnja do 21. srpnja ...

Prilog istraživanju uticaja parametara elasto-prigušnih elemenata na ...

osetljivosti izračunavane za svaki parameter modela opruge, amortizera i pneumatika (ukupno 11) i to kako za ubrzanja oslonjene, tako i za neoslonjene mase.

prijedlog kolekcije odjeće za lovstvo prema anketnom istraživanju

Hrvatski lovački savez (HLS), kao krovnu organizaciju. U HLS-u ... Točnije, suvremeno organizirano lovstvo u Hrvatskoj počinje 1881. godine u Zagrebu gdje.

stanične linije u istraživanju malignih tumora cell ... - Repozitorij PMF-a

George Gay, u bolnici Johns Hopkins u Baltimoreu, prvi puta uspio održati stanice malignog tumora u kulturi. Prva stanična linija dobila je ime HeLa, po Henrietti ...

Prilog istraživanju najstarijega spomena vlaškoga imena u ... - FFZG

25 lis 2005 ... Ključne riječi: Vlasi (Morlaci), Miha Madijev de Barbazanis, dalmatinsko zaleđe, stereotipi, nadimci. U kasnome srednjovjekovlju, unutar ...

Kazna u Krajini Prilog istraživanju povijesti političke moći i ...

i “ritam zločina” na teritoriju poretka. Dobiveni se nalazi tumače u okvirima političke teorije da bi se dobila slika odnosa političkoga poretka i kažnjavanja u ...

Prilog istraživanju najstarijega spomena vlaškoga imena u hrvatskoj ...

25 lis 2005 ... Vlasi se u hrvatskoj historiografiji prvi put spominju na prostoru splitsko- trogirske (srednjodalmatinske) mikroregije u političkoj epizodi pada ...

adam smith u istraživanju prirode i uzroka bogatstva naroda iu teoriji ...

Adam Smith rođen je 5. lipnja 1723. godine u škotskom gradiću Kirkcaldyu. Njegov ... pojedinca koji ulaţe svoj kapital u poslove, vodi jedna „nevidljiva ruka“ koja.

prilog istraživanju fenomena međugorja: zvučni zapisi iz prvih dana ...

28 lip 1981 ... intervjua iz prvih dana navodnih ukazanja u Međugorju. U mnoštvu ... lipnja 1981. godine, Grgo Kozina tog je petog dana ukazanja ponio ručni.

Novi smjerovi u istraživanju diobenog vretena - Institut Ruđer Bošković

15 stu 2016 ... Diobeno vreteno je 'minijaturni stroj' sastavljen od mikrotubula koji dijele kromosome u dvije stanice kćeri. Veza između mikrotubula i ...

II. 3. METODE

Navedeno dvostruko poimanje i odre≠enje metoda projektiranja proizlazi iz same rijeçi metoda, a uklapa se u dihotomiju projektiranje dizajniranje, koju ...

Metode

Metode. O METODIKI GEOGRAFSKEGA. PROUČEVANJA. Igor Vrišer *. Izvleček. Prikazane ... znanstvene kritike in, končno, kako objaviti znanstveno poročilo.

BAB III METODE PENELITIAN

Major (The Chongqing Major: Statistics - Liquipedia Dota 2, 2019). 3.2. Metode Penelitian. Penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perancangan dimana AI ...

3-4 Spektroskopske metode

3.4Ad) Luminiscencija (Luminiscence). Elektroni uhvaćeni u pogrešku u kristalima mogu se osloboditi bilo grijanjem bilo zračenjem (fotonima, ionima) pri čemu ...

Metode izmjere

14 velj 2017 ... Satelitska GPS metoda ... GPS za izmjeru. ▫ za iskolčenje. ▫ za praćenje pomaka i deformacija ... vodotoci, međe kultura, granice parcela.

Konstruktivne metode U - PMF-MO

1) Konstrukcija kruznice zadanog polumjera ko- ja dodiruje dani pravac i danu kruznicu (me- toda presjeka). 2) Konstrukcija peterokuta kojem su zadana po-.

Metode rada - PMF

U to su vrijeme uvedene napredne tehnike rada na terenu uključuju skice nalazišta i označavanje nalaza po horizontima. P R E D A V A N J A J . S R E M A C.

metode selekcije

Korišćenje testova prilikom selekcije kandidata ipak se povećava. ... Testovi uzoraka posla osmišljeni su tako da imitiraju posao u minijaturizovanom obliku i ...

METODE IDENTIFIKACIJE

U automatici se blok dijagram koristi za prikaz sistema odnosno komponenata koji grade sistem upravljanja, te signala koji prolaze kroz sistem (tok informacija).

metode 3d digitalizacije - DPM

Ne-optičke. Princip: Projektovanje signala određene vrste na predmet ... Kod ove vrste optičkih skenera, laser neprestano radi, ali se jačina snopa sinusoidno.

Metode pomakā (1)

medusobno kruto spojeni (4, 5, 6 i 8), a zglobnim cvor u kojem su svi štapovi ... Vektor je ukupnih vrijednosti sila na i-tome kraju štapnoga elementa Ōi, jÕ fg.

METODE RAZISKOVANJA

Najznačilnejši obliki metode spraševanja sta intervju in anketa. INTERVJU. STRUKTURIRANI INTERVJU: Je intervju, ki poteka ob vnaprej pripravljenih ...

NASTAVNE METODE

ŠTO SU NASTAVNE METODE? ▫ Nastavne metode su putovi ili načini ... metoda. Prema istraživanjima, 2/3 svih govornih aktivnosti u nastavi pripada.

Prikupljanje podataka u Prikupljanje podataka u Intrastat istraživanju

Prijava u G2B servis: ❑ pristupni certifikat za: ▫ osobu koja će predstavljati administratora servisa i. ▫ zaposlenike koji koriste G2B servis zaposlenike koji koriste ...

Konstruktivne metode u geometriji - PMF-MO

Konstruktivne metode. Zdravko Kurnik, Zagreb. U teoriji geometrijskih konstrukcija postoji niz razvijenih metoda rješavanja konstruk- tivnih zadataka, tako da se ...

Statističke metode - Singipedia

статистичка теорија, која изналази статистичке методе, објашњава их, до‐ казује и усавршава. Масовно посматрање појава уз одговарајућу примену ...

Repetitorij-Uvod_Energijske metode

Ponoviti iz predmeta "ČVRSTOĆA I": - Energija deformiranja linearno-elastičnog tijela, osnovni pojmovi i definicije. - Gustoća energije deformiranja: dilatacijska i ...

Metode rada II - kartiranje

ljiljan, zvjezdasti lijer, žilj, kruna, zlatan. Status: E, CR, Z. Upotreba:Lijekovi (upale, Ozljede);. Materijali (vlakna); Dodaci hrani (listovi). Staništa: C.3.5.3.4.

metode optimizacije - Knjizara.com

1. UVOD U OPTIMIZACIJU. 1.1 Uvod. Optimizacijа je proces dobijanja najboljeg rezultata pod datim okolnostima. Kod projektovanja, izgradnje i održavanja bilo ...

METODE OBRAČUNA PROIZVODNJE

Dopunjen izradom kalkulacije po potpunim troškovima. Isključiva primjena kalkulacije po graničnim troškovima ... Izrada strategije. Vanjska očekivanja.

119 5. KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE ZA ...

5 mar 2013 ... Kvantitativne in kvalitativne metode za opredelitev upoštevnega trga. 120 razumevanja panoge, ekonomije, prava in tehničnih posebnosti, ...

Korelacija - Kvantitativne metode

Pearsonov produkt - moment koeficijent korelacije (r) predstavlja mjeru međusobne linearne povezanosti rezultata dviju standardiziranih varijabli, a izračunava ...

metode kalibracije kamera - Fer

Tangencijalna distorzija . ... Distorzija u optici leća označava odstupanje od idealnog modela projekcije ... Uglavnom što su jeftinije kamere, distorzija njihovih.

NASTAVNI OBLICI I METODE

HEURISTIČKI RAZGOVOR. NASTAVNIK UČENIKE VODI KROZ PROBLEM! NASTAVNIKOVA PITANJA KROZ ETAPE: • Što je nepoznato? Što je zadano?

2. Anamneza, hir propedeutika i osn metode hir dg.pdf

Kaheksija (paraziti, neoplazije...) Gojaznost (edemi, ascites). Ponašanje (agresivnost. Trijas. Puls. Frekvencija disanja. Temperatura. Kontrakcija buraga ...