šumarija strošinci

ŠUMARIJA LIPOVAC – GJ TOPOLOVAC. 24. 30.04.09. (drugi obilazak). ▫ Označeno stablo hrasta. ▫ Nisu nađeni mladi orlovi,. ▫ Riječica Spačva. (1,2 km),.

šumarija strošinci - Srodni dokumenti

šumarija strošinci

ŠUMARIJA LIPOVAC – GJ TOPOLOVAC. 24. 30.04.09. (drugi obilazak). ▫ Označeno stablo hrasta. ▫ Nisu nađeni mladi orlovi,. ▫ Riječica Spačva. (1,2 km),.

ŠUMARIJA LIVNO

Katica tadić. Udruga ugašena. 18. GSS Hercegbosanke županije. Marino Vidović. 19. Ekološko ribolovna udruga. „Buško Blato“. Božo Pavić. Nisu odgovorili. 20.

Šumarija - Hrvatske šume

2 lis 2011 ... 24 Bor simbol života i sreće. Poginuli ... Grad karakteriziraju i umjetni bazeni sa vo- ... koriste se štapovi dužine 3 do 4 metra, akcije B ili C, teži-.

O.J. Šumarija Tomislavgrad Datum: 20.07.2018.god. P O P I S ...

034 / 204-099. LOKALNA TIJELA UPRAVE. Općina. Tomislavgrad. Mijata Tomića. 108. 80240. Tomislavgrad [email protected] Ivan. Vukadin.

Potkornjak ne poznaje zakone! 16 Šumarija ... - Hrvatske šume

i smrekov pisar (Der Buchdrucker!) ili pak osmerozubi smrekov potkornjak, bolest je današnjice smrekovih šuma, a velike ili veće površine smrekovih sastojina.

ŠUMARIJA KUPRES Broj: 05-1/ /19 Datum: 08.05.2019. godine ...

8 svi 2019 ... Rasadnik Pržine: 387/34 206-276. ŠUMSKO ... šumama sa osvrtom na GIS. Predavač: Andrija Ivković, mr.sc; dipl.ing.šum – Šumarija Kupres ...

elaborati 12092018 - Šumarija Ludbreg - Hrvatske šume

1 lis 2018 ... HRVATSKE. ŠUME. USP KOPRIVNICA. Šumarija Ludbreg. Ur. broj: Lud:07-2018-308. Elaborat radova biološke obnove šuma. Radilište.

Jela se suši 6 Montrealski protokol 8 Šumarija ... - Hrvatske šume

To su: Iranska visoravan, iranski Azerbaidžan na sjeverozapadu, Elburs gorje i obala Kaspijskog jezera na sjeveru. Na jugozapadu su prostrani visoki masivi ...

Jela se suši 6 Montrealski protokol 8 Šumarija Sunja 9 Travnjaci ...

šumskih požara i suša, mnogi primorski travnjaci, oskudno su obrasli, pa su negdje nalik na pusti- nju (npr. Otok Pag, Kornati). U kamenjarskim pašnjacima ...

Povijest šumarstva Podravine i Prigorja–šumarija Gola i lovište ...

Šumar (lugar) ili upravitelj šumarije izdaje dozvolu za izvoz drveta iz ... vremena postojalo šest kotarskih šumarija i to u Varaždinu s 4.060 jutara i 30 čuvara, ...

Uprava šuma Podružnica Bjelovar Šumarija Bjelovar Bjelovar, J ...

19 svi 2016 ... Šumarija Bjelovar. Bjelovar, J. Haulika 23a tel: 043/ 247 610 fax: 043/ 241 719. Šumarija Čazma. Čazma, M. Novačića 48 tel: 043/ 771 086.