Do vjerojatnosti preko skupova - MiŠ — Matematika i Škola - Element

nikada ne sretnu s osnovama teorije vjerojatnosti ... cjeline Kombinatorika i Vjerojatnost stavljene su ... zadaci jer nema puno racuna, formula i matema-.

Do vjerojatnosti preko skupova - MiŠ — Matematika i Škola - Element - Srodni dokumenti

Do vjerojatnosti preko skupova - MiŠ — Matematika i Škola - Element

nikada ne sretnu s osnovama teorije vjerojatnosti ... cjeline Kombinatorika i Vjerojatnost stavljene su ... zadaci jer nema puno racuna, formula i matema-.

Zabavna matematika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

U jednom se kutu slike vidi mljekarica kako mu- ze kravu, u drugom je mljekara u koju ona ima is- poručiti mlijeko. Valja primijetiti kako mlada žena sa svojim ...

Ocjenjivanje - Matematika i škola - Element

P. Osnovni elementi ocjenjivanja uenika u po- stupcima provjeravanja jesu: poznavanje i razumi- jevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izra- žavanje ...

Dedukcija - Matematika i škola - Element

Dedukcija. Zdravko Kurnik, Zagreb. Među načinima zaključivanja i metodama znanstvene spoznaje posebno mjesto zauzimaju indukcija i njezina suprotnost ...

Ocjenjivanje - MiŠ — Matematika i Škola - Element

P. Osnovni elementi ocjenjivanja uenika u po- stupcima provjeravanja jesu: poznavanje i razumi- jevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izra- žavanje ...

GeoGebra 3.0 (2) - MiŠ — Matematika i Škola - Element

area kosinus hiperbolni acosh( ) area sinus hiperbolni asinh( ) area tangens hiperbolni atanh( ) najvee cijelo manje od ili jednako floor( ) najmanje cijelo vee od ...

Definicija - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Magicni kvadrat je kvadrat stranice n, po- dijeljen na n2 jedinicnih kvadrata, pri cemu su u kvadratima upisani prirodni brojevi od 1 do n2 ta- ko da je zbroj ...

Kombinatorika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

tavna cjelina Kombinatorika obraduje se 20 školskih sati u 4. ... to unesite rješenja navedenih zadataka. Ma- ... vedeni zadaci ne nalaze se u knjizi. J. Durovic, I.

Dedukcija - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Dedukcija. Zdravko Kurnik, Zagreb. Među načinima zaključivanja i metodama znanstvene spoznaje posebno mjesto zauzimaju indukcija i njezina suprotnost ...

Festival matematike - MiŠ — Matematika i Škola - Element

(Centar izvrsnosti), Koprivnice, Slatine, Rijeke, Ča- bra, Kostrene, Slatine, Virovitice, Bršca te dvije eki- pe iz Slovačke. Zaključak ostavljam vama! No, kre-.

Priprema nastavnika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Matematičko natjecanje Klokan bez granica 1999.–2004., HMD,. Zagreb, 2005. [18] Matematička natjecanja (knjižice za godišnje cikluse natjecanja),. Element i ...

Priprema nastavnika - Matematika i škola - Element

Matematičko natjecanje Klokan bez granica 1999.–2004., HMD,. Zagreb, 2005. [18] Matematička natjecanja (knjižice za godišnje cikluse natjecanja),. Element i ...

Porijeklo rijecˇi i nastava - Matematika i škola - Element

slovo imalo je svoje znacenje, a gimel je oznacavalo zivotinju devu, kamilu. Primijetimo da rijec kamila (camel) zaista dolazi i još uvijek slicno zvuci hebrejskoj ...

Problem dijeljenja nulom - MiŠ — Matematika i Škola - Element

matematika u razrednoj nastavi broj 49 / godina 10. / 2009. Uvod. Gradivo matematike petog razreda osnovne škole najvećim dijelom odnosi se na ponavljanje ...

Porijeklo rijecˇi i nastava - MiŠ — Matematika i Škola - Element

slovo imalo je svoje znacenje, a gimel je oznacavalo zivotinju devu, kamilu. Primijetimo da rijec kamila (camel) zaista dolazi i još uvijek slicno zvuci hebrejskoj ...

Ekstrem kvadratne funkcije - Matematika i škola - Element

ucava ekstrem i tijek kvadratne funkcije. Do svojstva ekstrema ... terena bila maksimalna? Sl. 1. ... se zatim ocitava i najveca vrijednost funkcije. (površine).

Problem dijeljenja nulom - Matematika i škola - Element

broj koji bi bio količnik pri dijeljenju nulom. Najkon- kretniji dokaz koji možemo dati učenicima u nižim. (ali i višim) razredima osnovne škole da se nulom ne dijeli ...

Ekstrem kvadratne funkcije - MiŠ — Matematika i Škola - Element

do opcenito zadane funkcije f (x) = ax2 bx c. Dokazuje se da se tjeme parabole nalazi u tocki: što se i uocava kroz mno- ge primjere crtanja parabola.

Algebra skupova - Element

Pojam skupa. Operacije sa skupovima. ... 1. ALGEBRA SKUPOVA. 7. Zadaci. 1.1. U kakvom su odnosu skupovi ∅, {∅}, {{∅}}? 1.2. Zadani su ... koja su rješenja.

1.2. 1.2. Podskup skupa. Presjek skupova - Element

Promotrimo Vennov dijagram koji prikazu- je kontinente okruzene Atlantskim i Tihim oceanom. Koje kontinente okruzuju oba oceana? 7 www.element.hr.

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - MiŠ — Matematika i Škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Državna matura i matematika - MiŠ — Matematika i Škola

getika, informacijska tehnologija, konstrukcijsko strojarstvo, računovodstvo i financije, trgovinsko poslovanje) i Filozofski fakultet (samo za studij fi- lozofije i ...

zabavna matematika - Element

F. Ćurić, V. Božić, MATEMATIKA 3, zbirka zadataka za dodatnu ... 11173. B. Dakić, MATEMATIKA 7 plus ... 19. 12472. N. Elezović, ODABRANI ZADACI ELEMENTARNE ... Na kraju priručnika nalaze se rješenja zadataka s objašnjenjem.

Projekt Matematika plus - Element

U Dodatnim materijalima i interaktivnim sadržajima za nastavnike matematike koje smo ... Posebnu novost činit će interaktivna zbirka zadataka. ... niti nastavu matematike, a pokrivaju gradivo 1. dijela udžbenika Matematika 1 za 1. razred gimnazije, ... /metodika/materijali/Zadaci_otvorenog_tipa-predavanje_i_radionica.pdf ...

027-Matematika kao igra 2.indd - Element

Evo njezina rješenja: Prvo su se na drugu obalu prebacili brat i sestra. Potom se Marko vratio natrag, k tati. Marko je ostao na obali, a tata se prevezao na drugu ...

Preko trnja do škola - Fedec

27 tra 2015 ... Nikola Mijatović (Cirkorama, CirkoBalkana,. Zagreb). Katarina Kolega (kritičarka, Hrvatski radio). Ivan Kralj (Mala performerska scena, Zagreb).

Branimir Dakic, Matematika u boji, dokazi bez rijeci, Element d.o.o. ...

Branimir Dakic, Matematika u boji, dokazi bez rijeci, Element d.o.o., Zagreb,. 2018. Na Matematickom odsjeku Prirodosolovno-matematic- kog fakulteta ...

OPĆINA PREKO , Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko, OIB ...

Članak 1. Stranke potpisnice suglasne su da je Općina Preko, dana 05.02.2020. godine objavila. JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i ...

Nastava - MiŠ — Matematika i Škola

c) Nacrtaj pripadni slikovni dijagram sa zaok- ruzenim podacima tako da sa slicicom prika- zeš 100 000 stanovnika. Primjer 4. Linijski dijagram. Pogledaj kako ...

Formule - MiŠ — Matematika i Škola

su primjerice formule kojima se izračunavaju veli- čine geometrijskih objekata (opseg, visina, povr- šina, oplošje, obujam i dr.). Evo niza dobro pozna- tih formula ...

Mandelbrotov skup - MiŠ — Matematika i Škola

Mandelbrotov skup. Dodatni sadrzˇaj uz nastavnu jedinicu. Kompleksna ravnina. Sˇ ime Sˇ uljic´, Pazin. “Nauk ciste matematike, u ob- licima u kojima se sada ...

Arhimedov palimpsest - MiŠ — Matematika i Škola

va djela Podrijetlo vrsta pa Einsteinova publikacija o specijalnoj relativnosti iz 1905. ... Tu je konačno i svojevrsna zagonetka, u. Johan Ludvig Heiberg (1854.

Sˇkola u Japanu - MiŠ — Matematika i Škola

to su manje obrazovani ljudi, no svi su oni znali naizust na desetke japanskih haiku pjesama. Za razliku od toga, kad sam u Japanu posljednji put bio 1981.

Kolinearnost tocaka u rav - MiŠ — Matematika i Škola

Kolinearnost tocaka u rav- nini jedna je od onih tema u nas- tavi matematike u srednjoj školi koja se pojavljuje u nekoliko na- vrata u razlicitim programskim.

Kako je Arhimed - MiŠ — Matematika i Škola

računao površinu odsječka parabole. Ela Rac ... tila vičući “Heureka”), odredio težište tijela, unapri- jedio je ... izračunavanja površine kruga, odsječka parabole,.

prošlom broju - MiŠ — Matematika i Škola

du kviza s pitanjima. Svaki kviz moze sadrzavati neogranicen broj pitanja, a postoje cetiri vrste pi- tanja. Multiple choice su pitanja s ponu-denim od- govorima.

O napredovanju Mentori i savjetnici - MiŠ — Matematika i Škola

Cindric Ivan. Gim. M. A. Reljkovica, Vinkovci matematika profesor mentor. 17 1996. 3. 13. Nikolic Ljubo. Gim. ´Cire Gamulina, Split matematika profesor mentor.

Montessori iz prve ruke - MiŠ — Matematika i Škola

tički materijal, dajući djeci mogućnost učenja kroz ... Materijali. Montessori didaktički materijali izrađu- ju se od prirodnih materijala i u izvornom obliku.

Montessori iz prve ruke - Matematika i škola

tički materijal, dajući djeci mogućnost učenja kroz ... Materijali. Montessori didaktički materijali izrađu- ju se od prirodnih materijala i u izvornom obliku.

Prilog iz Agencije za odgoj i obrazovanje - MiŠ — Matematika i Škola

OŠ “Petar Preradović”, Zadar. Karmela Šimunov. 29. Ivan Ivica. OŠ Bogumila Tonija, Samobor. Ivana Matić. 30. Marija Vuletić. OŠ Majstora Radovana, Trogir.

Pregled obrazovnog sustava u Austriji - Matematika i škola

Dunja Baric´, Zagreb. Obrazovni sustav u Austriji jedan je od zanimljivijih u svijetu i pruza razlicite mo- gucnosti školovanja, kao i mogucnost zapos- lenja nakon ...

Metodika uvodenja novih pojmova - MiŠ — Matematika i Škola

zu, sintezu, apstrahiranje i poopcavanje. To znaci da pojam nakon pazljive analize nastaje apstrahiranjem svojstava objekata koji stvar- no postoje u svijetu oko ...

Neuspjeh ucˇ enika na inicijalnom testu - Matematika i škola

Na mailing listi nastavnika matematike medu clanovima se poveo zanimljiv razgo- ... razreda to ne zna i da sigurno nece sami od ... ispita!!! Mislim da inicijalni test nije nikakvo mjerilo znanja jer se ucenici ne ... mom nacinu rada i ocekivanjima te o nedos- tatku ucenickog znanja, nešto poput uvodnog sata za ucenike. 6.

Pregled obrazovnog sustava u Austriji - MiŠ — Matematika i Škola

Dunja Baric´, Zagreb. Obrazovni sustav u Austriji jedan je od zanimljivijih u svijetu i pruza razlicite mo- gucnosti školovanja, kao i mogucnost zapos- lenja nakon ...

MATEMATIKA - Osnovna škola braće Radić Botinec

zbrajanje i oduzimanje brojeva do. 1000 . Ovladati postupkom pisanoga zbrajanja i oduzimanja brojeva do 1000. Ovladao je postupkom pisanoga zbrajanja i.

Neuspjeh ucˇ enika na inicijalnom testu - MiŠ — Matematika i Škola

ocekivati, inicijalni test moze nam posluzi- ti da vec na ... gore, jer smo jedna te ista škola od 1. – 8. razreda). Ako se vec tako dijelimo, zašto on- da da svatko od ...

nastavni predmet: matematika 3 - Gimnazija i strukovna škola Jurja ...

ZADACI ZA VJEŽBU: 1. Riješi eksponencijalne jednadžbe: a). 2x. 2. 1. 2x. 2. 1. 8. 4. . −. . −. = b) ( ). 9. 16. 75,0 x2 = 2. Riješi eksponencijalne jednadžbe: a). 3x.

Zavrsˇni ispit na kraju osnovne sˇkole - MiŠ — Matematika i Škola

Matematika na maloj maturi ... nih ispita znanja u V. razredu osnovne škole i I. razredu srednje škole. Osnovna škola je analizu inicijalnih ispita V. razreda demon- ... ZAVRSˇNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNE SˇKOLE. 1. Izracunaj: a) 2. 3 ;5;.

Pierre Gustave Lejeune Dirichlet i njegov princip - Matematika i škola

Dirichletov dokaz teorema veoma je slozen i zas- niva se na ... princip danas naziva — Dirichletov princip. Dirichletov princip moze se formulirati na ra-.

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

KONTROLNE [email protected] ZA 2. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk.

pikADO i vJeROJAtnOSti

16 velj 2018 ... Pikado je igra i sportska disciplina nastala u Velikoj Britaniji tijekom. 19. st., u kojoj je cilj rukom bacajući strelice pogoditi okruglu metu.

osnove teorije vjerojatnosti - PMF

BAYESOV TEOREM. - bacamo dvije kocke. - A je događaj koji nastupi kada je zbroj vrijednosti na te dvije kocke paran broj. - kolika je vjerojatnost da se dogodi ...

0 osnovnim pojmovima vjerojatnosti

talijanski lijeEnik, profesor geometrije i strastveni kockar Girolamo Cardano (1501- ... ili 6." Cardano je i izratunao da je vjerojatnost svake strane kocke 116 i ... nam daje statistika. ... Daltle, postoji 90 moguCih skupina od po dva broja, od kojih je ... Trec'i primjer: Koja je vjerojatnost da Cemo u nekoj igri pogadanja (npr. loto).

3 Osnove teorije vjerojatnosti - PBF

Bayesova formula. Primjer 44 Bacamo dvije ispravne igrace kocke. Površnim uvidom ustanovl- jeno je da su pali brojevi razliciti. Odredite vjerojatnost da je zbroj ...

ELEMENT, SPOJINA Element je snov, ki je s kemijsko reakcijo ni ...

na 2 atoma vodika 1 atom kisika formula. H2SO4 ime žveplova(VI) kislina elementi, iz katerih je snov vodik, žveplo, kisik sestava na 2 atoma vodika 1 atom ...

Osnove vjerojatnosti - zadaci za vjezbu

8 ožu 2018 ... Odredite vjerojatnost da je dobiveni broj djeljiv sa: (a) 2,. (b) 4,. (c) 5, ... Rješenja. 1. 1. 2. ,. 1. 4. ,. 1. 8. , 1. 2. 1 − (1 − p)30 −. (30. 1. ) (1 − p)29p −.

5. Znacajne razdiobe vjerojatnosti - [email protected]

Geometrijska razdioba vjerojatnosti je, kao i binomna, povezana s Ber- noullijevim pokusima. Odgovarajuca slucajna varijabla predstavlja broj pokusa koje ...

Intuitivni pristup geometrijskoj vjerojatnosti

Pravokutnik je podijeljen dijagonalom na dva trokuta - sivi i bijeli, kao što prikazuje Slika 1, iz kojeg slucajnim odabirom biramo neku tocku. Kolika je vjerojatnost ...

MALA ZBIRKA ZADATAKA IZ VJEROJATNOSTI I STATISTIKE ...

Zbirka nudi zadatke iz Kombinatorike, Elementarne teorije vjerojatnosti, Statisticke obrade ... [1] M. Ilijaševic, Z. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i.